Żywienie człowieka z elementami gastronomii i dietetyki

adresaci_

Adresaci studiów

Studia są skierowane do pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich, nauczycieli prowadzących zajęcia z dietetyki i żywienia człowieka, a także do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji z dietetyki, żywienia człowieka i nowoczesnej gastronomii.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dotyczące żywienia człowieka z elementami gastronomii i dietetyki; przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w zakresie żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Żywienie człowieka
  • Dietetyka
  • Gastronomia
  • Technologie żywności
  • Surowce rolnicze i ogrodnicze
  • Marketing i obsługa konsumenta
  • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
  • Praktyka zawodowa
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe trzysemestralne

350 godzin

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »