Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych

adresaci_

Adresaci studiów

Studia adresowane  do absolwentów studiów wyższych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu technik sprzedaży usług finansowych, pozyskiwania klientów, budowania relacji oraz szeroko pojętego pośrednictwa finansowego.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawowe regulacje prawne
 • Pośrednictwo Finansowe
 • Kreowanie strategii sprzedaży
 • Budowanie jakości sprzedaży (rentowność, odnawialność)
 • Kanały dystrybucji usług finansowych
 • Pojęcie ryzyka
 • Źródła pozyskiwania klientów
 • Komunikacja w procesie sprzedaży
 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientem
 • Techniki sprzedaży
 • Etyka zawodowa
 • Negocjacje warunków
 • Proces decyzyjny (klient)
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów posiadają usystematyzowaną i poszerzoną wiedzę z zakresu pośrednictwa finansowego (technik sprzedaży usług finansowych, pozyskiwania klientów oraz budowania relacji), uzyskując tym samym uprawnienia do pracy pośrednika finansowego.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

2600 zł – opłata za semestr (możliwość wpłat w systemie ratalnym)

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online