Wymagane Dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

Zajęcia odbywają się na terenie Kielc w piątki, soboty i niedziele.
Istnieje możliwość zorganizowania zajęć poza Kielcami w przypadku zebrania się grupy na wybranym kierunku.
 
Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 obowiązuje Promocyjna Cena!
Koszt studiów (niezmienny): 
  • Wpisowe 100 zł.
  • Czesne za każdy semestr: 1200 zł (możliwość zapłaty w 2 ratach po 550 zł – bezodsetkowo).
 
Wpłat można dokonywać na miejscu w sekretariacie studiów podyplomowych lub na konto bankowe:

ISP ”Andrago-Centrum”, 25-305 Kielce, ul. Wesoła 19,

mBank Nr rachunku: 70 1140 2004 0000 3302 7579 3333

 
Dokonując wpłaty proszę podać:
personalia wpłacającego oraz kierunek i tytuł wpłaty (wpisowe; za który semestr; I rata lub II rata).
 
UWAGA! Słuchacze kontynuujący studia podyplomowe w Andrago-Centrum w kolejnym roku akademickim mogą uzyskać jednorazową zniżkę w wysokości 500 zł. Warunkiem jej uzyskania jest złożenie podania w terminie do dnia 20 października 2015 r.
 
Kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest:
  • ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia bądź zaświadczenie z uczelni potwierdzające podjęcie ostatniego roku studiów magisterskich,
  • złożenie kompletu dokumentów w terminie do 20 października 2015 r., wpłata wpisowego i czesnego do dnia inauguracji (częściowej 550 zł lub całościowej 1200 zł).
Sekretariat studiów podyplomowych ISP „Andrago-Centrum” w Kielcach  czynny jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00,
w soboty w godzinach 9:00-14:00.
WYMAGANE DOKUMENTY NA PEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI:

1. Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy:

adobe-pdf-icon Pobierz PDF

lub do pobrania w sekretariacie. 

2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

3. Dwa zdjęcia legitymacyjne.

4. Kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona).

5. Dowód wpłaty wpisowego (100 zł.).

6. Zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem.

7. biała teczka wiązana

UWAGA!!! Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów.

 
Jeśli jeszcze się zastanawiasz, zapytaj o rekomendacje jednego z 6500 absolwentów studiów podyplomowych, którzy są wokół ciebie i koniecznie odwiedź nas osobiście lub wirtualnie na stronie internetowej.
 
Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie ISP ”Andrago-Centrum”, lub przesłać listownie na adres: Instytut Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum ul. Wesoła 19, 25-305 Kielce w terminie do 20 października 2013 r. (o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań).
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Translate »