Władze uczelni


 

prof. ŚSW dr Adrian Lipa

Prorektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

 


 

mgr Zdzisław Kulczyński

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

 


 

mgr inż. Katarzyna Lipa

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

 


 

mgr Krzysztof Zuber

Kanclerz Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

 


 

 

Administracja uczelni

 

mgr Agnieszka Podlodowska

Dyrektor Zarządzający Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

 


 

mgr Joanna Raduszewska

Kwestor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

 


 

mgr Aneta Hałasa

Kierownik Działu Kadr Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

 


 

mgr Anita Kozakowska

Dyrektor Działu Badawczo-Rozwojowego Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

 


 

mgr Paulina Perlik

Dział Badawczo-Rozwojowy Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

 


 

mgr Wiktoria Kapińska

Dział Badawczo-Rozwojowy Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

 


 

mgr Edyta Jaksik

Dziekanat Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

 


 

mgr Klaudia Giemza

Dziekanat Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

 

 

 

 

Translate »