TERMINARZ

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2024 r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

I.23-24.03.2024
II. 05-07.04.2024
III. 26-28.04.2024
IV. 10-12.05.2024
V.  24-26.05.2024
VI. 07-09.06.2024
VII. 28-30.06.2024

INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2024 r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

I. 23-24.03.2024
II. 19-21.04.2024
III. 10-12.05.2024
IV. 24-26.05.2024
V. 07-09.06.2024
VI. 21-23.06.2024

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2024 r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

I. 23-24.03.2024
II. 05-07.04.2024
III. 19-21.04.2024
IV. 10-12.05.2024
V. 24-26.05.2024
VI. 07-09.06.2024
VII. 21-23.06.2024

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2024 r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

I. 23-24.03.2024
II. 05-07.04.2024
III. 19-21.04.2024
IV. 10-12.05.2024
V. 24-26.05.2024
VI. 07-09.06.2024
VII. 21-23.06.2024

PEDAGOGIKA SPECJALNA – LOGOPEDIA
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2024 r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

I. 23-24.03.2024
II. 05-07.04.2024
III. 19-21.04.2024
IV. 10-12.05.2024
V. 24-26.05.2024
VI. 07-09.06.2024
VII. 21-23.06.2024

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2024 r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

I. 23-24.03.2024
II. 05-07.04.2024
III. 19-21.04.2024
IV. 10-12.05.2024
V. 24-26.05.2024
VI. 07-09.06.2024
VII. 21-23.06.2024

PSYCHOTRAUMATOLOGIA
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2024 r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

I. 20-21.04.2024
II. 10-12.05.2024
III. 25-26.05.2024
IV. 31.05/01-02.06.2024
V. 15-16.06.2024
VI. 28-30.06.2024

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2024 r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

I. 06-07.2024
II. 19-21.04.2024
III. 10-12.05.2024
IV. 24-26.05.2024
V. 07-09.06.2024
VI. 21-23.06.2024

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
sem II
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

I. 01-03.03.2024
II. 16-17.03.2024
III. 05-07.04.2024
IV. 20-21.04.2024
V. 04-05.05.2024
VI. 18-19.05.2024
VII. 01-02.06.2024
VIII. 14-16.06.2024
IX. 29-30.06.2024

INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem II
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

I. 10-11.02.2024
II. 23-25.02.2024
III. 09-10.03.2024
IV. 22-24.03.2024
V. 13-14.04.2024
VI. 26-28.04.2024
VII. 11-12.05.2024
VIII. 24-26.05.2024

JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
sem II
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

I. 10-11.02.2024
II. 23-25.02.2024
III. 09-10.03.2024
IV. 22-24.03.2024
V. 13-14.04.2024
VI. 26-28.04.2024
VII. 11-12.05.2024
VIII. 24-26.05.2024

PEDAGOGIKA SPECJALNA – DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
sem II
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

I. 10-11.02.2024
II. 23-25.02.2024
III. 09-10.03.2024
IV. 22-24.03.2024
V. 13-14.04.2024
VI. 26-28.04.2024
VII. 11-12.05.2024
VIII. 24-26.05.2024

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA
sem II
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

I. 10-11.02.2024
II. 23-25.02.2024
III. 09-10.03.2024
IV. 22-24.03.2024
V. 13-14.04.2024
VI. 26-28.04.2024
VII. 11-12.05.2024
VIII. 24-26.05.2024

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
sem II
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

I. 10-11.02.2024
II. 23-25.02.2024
III. 09-10.03.2024
IV. 22-24.03.2024
V. 13-14.04.2024
VI. 26-28.04.2024
VII. 11-12.05.2024
VIII. 24-26.05.2024

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem II
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

I. 09-11.02.2024
II. 24-25.02.2024
III. 08-10.03.2024
IV. 16-17.03.2024
V. 12-14.04.2024
VI. 27-28.04.2024
VII. 10-12.05.2024
VIII. 25-26.05.2024

PEDAGOGIKA SPECJALNA – LOGOPEDIA
sem II
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

I. 01-03.03.2024
II. 16-17.03.2024
III. 06-07.04.2024
IV. 19-21.04.2024
V. 04-05.05.2024
VI. 17-18.05.2024
VII. 01-02.06.2024
VIII. 14-16.06.2024
IX. 29-30.06.2024

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM
sem II
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

I. 02-04.02.2024
II. 17-18.02.2024
III. 01-03.03.2024
IV. 16-17.03.2024
V. 06-07.04.2024
VI. 19-21.04.2024
VII. 04-05.05.2024
VIII. 17-18.05.2024

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem II
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

I. 09-11.02.2024
II. 24-25.02.2024
III. 08-10.03.2024
IV. 23-24.03.2024
V. 12-14.04.2024
VI. 27-28.04.2024
VII. 10-12.05.2024
VIII. 25-26.05.2024

PSYCHOTRAUMATOLOGIA
sem II
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

I. 08-10.03.2024
II. 23-24.03.2024
III. 12-14.04.2024
IV. 27-28.04.2024
V. 10-12.05.2024
VI. 25-26.05.2024
VII. 07-09.06.2024
VIII. 22-23.06.2024
IX. 05-07.07.2024
X. 20-21.07.2024

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
sem II
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

I. 01-03.03.2024
II. 16-17.03.2024
III. 05-07.04.2024
IV. 20-21.04.2024
V. 04-05.05.2024
VI. 17-18.05.2024
VII. 01-02.06.2024
VIII. 14-16.06.2024

INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

I. 13-14.01.2024
II. 19-21.01.2024
III. 03-04.02.2024
IV. 16-18.02.2024
V. 02-03.03.2024
VI. 15-17.03.2024
VII. 23-24.03.2024
VIII. 05-07.04.2024

PEDAGOGIKA SPECJALNA – DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

I. 13-14.01.2024
II. 19-21.01.2024
III. 03-04.02.2024
IV. 16-18.02.2024
V. 02-03.03.2024
VI. 15-17.03.2024
VII. 23-24.03.2024
VIII. 05-07.04.2024

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

I. 13-14.01.2024
II. 19-21.01.2024
III. 03-04.02.2024
IV. 16-18.02.2024
V. 02-03.03.2024
VI. 15-17.03.2024
VII. 23-24.03.2024
VIII. 05-07.04.2024

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

I. 13-14.01.2024
II. 19-21.01.2024
III. 03-04.02.2024
IV. 16-18.02.2024
V. 02-03.03.2024
VI. 15-17.03.2024
VII. 23-24.03.2024
VIII. 05-07.04.2024

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

I. 13-14.01.2024
II. 19-21.01.2024
III. 03-04.02.2024
IV. 16-18.02.2024
V. 02-03.03.2024
VI. 15-17.03.2024
VII. 23-24.03.2024
VIII. 05-07.04.2024

PEDAGOGIKA SPECJALNA – LOGOPEDIA
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)
Zajęcia w IV semestrze realizowane będą w terminach:

I. 26-28.04.2024
II. 10-12.05.2024
III. 24-26.05.2024
IV. 07-09.06.2024
V. 22-23.06.2024
VI. 05-07.07.2024

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

I. 13-14.01.2024
II. 19-21.01.2024
III. 03-04.02.2024
IV. 16-18.02.2024
V. 02-03.03.2024
VI. 15-17.03.2024
VII. 23-24.03.2024
VIII. 05-07.04.2024

Translate »