TERMINARZ

INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem I
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 9,10.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,
– 13,14,15.V.2022r.,
– 21,22.V.2022r.,
– 3,4,5.VI.2022r.,
– 25,26.VI.2022r.,
– 2,3.VII.2022r.,
– 15,16,17.VII.2022r.,
– 30,31.VII.2022r.,
– 12,13,14.VIII.2022r.
JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
sem I
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 9,10.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,
– 6,7,8.V.2022r.,
– 21,22.V.2022r.,
– 28,29.V.2022r.,
w trakcie przygotowania
KOSMETOLOGIA
sem I
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 2,3.IV.2022r.,
– 23,24.IV.2022r.,
– 13,14,15.V.2022r.,
– 28,29.V.2022r.,
– 10,11,12.VI.2022r.,
– 2,3.VII.2022r.,
– 16,17.VII.2022r.,
– 29,30,31.VII.2022r.,
– 20,21.VIII.2022r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
sem I
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 2,3.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,
– 7,8.V.2022r.,
– 20,21,22.V.2022r.,
– 4,5.VI.2022r.,
– 24,25,26.VI.2022r.,
– 9,10.VII.2022r.,
– 22,23,24.VII.2022r.,
– 6,7.VIII.2022r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
sem I
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 2,3.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,
– 7,8.V.2022r.,
– 20,21,22.V.2022r.,
– 4,5.VI.2022r.,
– 24,25,26.VI.2022r.,
– 9,10.VII.2022r.,
– 22,23,24.VII.2022r.,
– 6,7.VIII.2022r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem I
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 2,3.IV.2022r.,
– 23,24.IV.2022r.,
– 6,7,8.V.2022r.,
– 21,22.V.2022r.,
– 3,4,5.VI.2022r.,
– 25,26.VI.2022r.,
– 8,9,10.VII.2022r.,
– 23,24.VII.2022r.,
– 5,6,7.VIII.2022r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem I
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 9,10.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,
– 13,14,15.V.2022r.,
– 21,22.V.2022r.,
– 3,4,5.VI.2022r.,
– 25,26.VI.2022r.,
– 2,3.VII.2022r.,
– 15,16,17.VII.2022r.,
– 30,31.VII.2022r.,
– 12,13,14.VIII.2022r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
sem I
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 9,10.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,
– 13,14,15.V.2022r.,
– 21,22.V.2022r.,
– 3,4,5.VI.2022r.,
– 25,26.VI.2022r.,
– 2,3.VII.2022r.,
– 15,16,17.VII.2022r.,
– 30,31.VII.2022r.,
– 12,13,14.VIII.2022r.
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem I
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 9,10.IV.2022r.,
– 23,24.IV.2022r.,
– 13,14,15.V.2022r.,
– 28,29.V.2022r.,
– 10,11,12.VI.2022r.,
– 1,2,3.VII.2022r.,
– 16,17.VII.2022r.,
– 29,30,31.VII.2022r.,
– 12,13,14.VIII.2022r.,
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
sem I
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 9,10.IV.2022r.,
– 23,24.IV.2022r.,
– 14,15.V.2022r.,
– 27,28,29.V.2022r.,
– 11,12.VI.2022r.,
– 2,3.VII.2022r.,
– 15,16,17.VII.2022r.,
– 30,31.VII.2022r.,
EXECUTIVE MBA

sem II

rok akademicki 2021/2022

(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 15,16.I.2022r.,
– 22,23.I.2022r.,
– 5,6.II.2022r.,
– 18,19,20.II.2022r.,
– 5,6.III.2022r.,
– 19,20.III.2022r.,
– 9,10.IV.2022r.,
– 23,24.IV.2022r.,
– 7,8.V.2022r.,
– 21,22.V.2022r.,
– 11,12.VI.2022r.

PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ
sem II
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 8,9,10.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.
– 6,7,8.V.2022r.,
– 14,15.V.2022r.,
– 27,28,29.V.2022r.,
– 4,5.VI.2022r.,
– 10,11,12.VI.2022r.,
– 24,25,26.VI.2022r.,
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
sem II
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 22,23.I.2022r.,
– 4,5,6.II.2022r.,
– 18,19,20.II.2022r.,
– 5,6.III.2022r.,
– 18,19,20.III.2022r.,
– 2.3.IV.2022r.,
– 23,24.IV.2022r.,
BIBLIOTEKOZNAWSTWO
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 8,9,10.IV.2022r.
– 23,24.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 13,14,15.V.2022r.,
– 28,29.V.2022r.,
– 10,11,12.VI.2022r.,
– 25,26.VI.2022r.,
– 8,9,10.VII.2022r.,
– 23,24.VII.2022r.,
– 6,7.VIII.2022r.,
BIOLOGIA
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 1,2,3.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:- 6,7,8.V.2022r.,
– 21,22.V.2022r.,
– 27,28,29.V.2022r.,
– 11,12.VI.2022r.,
– 24,25,26.VI.2022r.,
– 9,10.VII.2022r.,
– 22,23,24.VII.2022r.,
– 6,7.VIII.2022r.,
– 19,20,21.VIII.2022r.,
CHEMIA
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 9,10.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 6,7,8.V.2022r.,
– 21,22.V.2022r.,
– 27,28,29.V.2022r.,
– 11,12.VI.2022r.,
– 24,25,26.VI.2022r.,
– 9,10.VII.2022r.,
– 22,23,24.VII.2022r.,
– 6,7.VIII.2022r.,
DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACYJNE I COACHING KARIER
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 29,30.IV.2022r.
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 7,8.V.2022r.,
– 14,15.V.2022r.,
– 21,22.V.2022r.,
– 28.V.2022r.,
– 11,12.VI.2022r.,
w trakcie przygotowania
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 1,2,3.IV. 2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,

Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 14,15.V.2022r.,
– 27,28,29.V.2022r.,
– 11,12.VI.2022r.,
– 24,25,26.VI.2022r.,
– 2,3.VII.2022r.,
– 15,16,17.VII.2022r.,
– 29,30,31.VII.2022r.,
– 6,7.VIII.2022r.,
– 19,20,21.VIII.2022r.,
– 27,28.VIII.2022r.,

FIZYKA
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 9,10.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 7,8.V.2022r.,
– 20,21,22.V.2022r.,
– 4,5.VI.2022r.,
– 10,11,12.VI.2022r.,
– 1,2,3.VII.2022r.,
– 16,17.VII.2022r.,
– 23,24.VII.2022r.,
– 12,13,14.VIII.2022r.,
– 20,21.VIII.2022r.,
GEOGRAFIA
sem III
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 1,2,3.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 13,14,15.V.2022r.,
– 28,29.V.2022r.,
– 4.VI.2022r.,
– 10,11,12.VI.2022r.,
– 1,2,3.VII.2022r.,
– 16,17.VII.2022r.,
– 30,31.VII.2022r.,
HISTORIA
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 9,10.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 7,8.V.2022r.,
– 20,21,22.V.2022r.,
– 3,4,5.VI.2022r.,
– 25,26.VI.2022r.,
– 8,9,10.VII.2022r.,
– 23,24.VII.2022r.,
– 29,30,31.VII.2022r.,
– 12,13,14.VIII.2022r.,
INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 8,9,10.IV.2022r.,
– 23,24.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 13,14,15.V.2022r.,
– 28,29.V.2022r.,
– 10,11,12.VI.2022r.,
– 25,26.VI.2022r.,
– 1,2,3.VII.2022r.,
– 16,17.VII.2022r.,
– 29,30,31.VII.2022r.,
– 6,7.VIII.2022r.,
– 13,14.VIII.2022r.,
JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 9,10.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 6,7,8.V.2022r.,
– 21,22.V.2022r.,
– 4,5.VI.2022r.,
– 10,11,12.VI.2022r.,
– 25,26.VI.2022r.,
– 1,2,3.VII.2022r.,
– 16,17.VII.2022r.,
– 29,30,31.VII.2022r.,
– 13,14.VIII.2022r.,
– 19,20,21.VIII.2022r.,
– 27,28.VIII.2022r.,
MATEMATYKA
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 8,9,10.IV.2022r.,

Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 13,14,15.V.2022r.,
– 28,29.V.2022r.,
– 3,4,5.VI.2022r.,
– 25,26.VI.2022r.,
– 8,9,10.VII.2022r.,
– 23,24.VII.2022r.,
– 6,7.VIII.2022r.,

MUZYKA I PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
sem III
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 2,3.IV.2022r.,
– 8,9,10.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 13,14,15.V.2022r.,
– 28,29.V.2022r.,
– 3,4,5.VI.2022r.,
– 24,25,26.VI.2022r.,
– 9,10.VII.2022r.,
– 22,23,24.VII.2022r.,
– 13,14.VIII.2022r.,
– 20.VIII.2022r.,
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 2,3.IV.2022r.,
– 8,9,10.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 7,8.V.2022r.,
– 20,21,22.V.2022r.,
– 4,5.VI.2022r.,
– 10,11,12.VI.2022r.,
– 2,3.VII.2022r.,
– 15,16,17.VII.2022r.,
– 30,31.VII.2022r.,
– 5,6,7.VIII.2022r.,
– 20,21.VIII.2022r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 8,9,10.IV.2022r.,
– 23,24.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 14,15.V.2022r.,
– 27,28,29.V.2022r.,
– 11,12.VI.2022r.,
– 24,25,26.VI.2022r.,
– 2,3.VII.2022r.,
– 15,16,17.VII.2022r.,
– 30,31.VII.2022r.,
– 5,6,7.VIII.2022r.,
– 13,14.VIII.2022r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
sem III

rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 2,3.IV.2022r.,
– 8,9,10.IV.2022r.,
– 23,24.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 6,7,8.V.2022r.,
– 21,22.V.2022r.,
– 3,4,5.VI.2022r.,
– 11,12.VI.2022r.,
– 24,25,26.VI.2022r.,
– 9,10.VII.2022r.,
– 22,23,24.VII.2022r.,
– 6,7.VIII.2022r.,
– 12,13,14.VIII.2022r.,
– 20,21.VIII.2022r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 2,3.IV.2022r.,
– 8,9,10.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 14,15.V.2022r.,
– 27,28,29.V.2022r.,
– 5.VI.2022r.,
– 10,11,12.VI.2022r.,
– 1,2,3.VII.2022r.,
– 16,17.VII.2022r.,
– 29,30,31.VII.2022r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 2,3.IV.2022r.,
– 9,10.IV.2022r.
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 6,7,8.V.2022r.,
– 21,22.V.2022r.,
– 3,4,5.VI.2022r.,
– 25,26.VI.2022r.,
– 1,2,3.VII.2022r.,
– 16,17.VII.2022r.,
– 29,30,31.VII.2022r.,
– 6,7.VIII.2022r.,
– 19,20,21.VIII.2022r.,
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem III
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 1,2,3.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 7,8.V.2022r.,
– 20,21,22.V.2022r.,
– 4,5.VI.2022r.,
– 24,25,26.VI.2022r.,
– 9,10.VII.2022r.,
– 22,23,24.VII.2022r.,
– 30,31.VII.2022r.,
– 12,13,14.VIII.2022r.,
PRZYRODA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 1,2,3.IV. 2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 6,7,8.V.2022r.,
– 21,22.V.2022r.,
– 10,11,12.VI.2022r.,
– 25,26.VI.2022r.,
– 8,9,10.VII.2022r.,
– 23,24.VII.2022r.,
TECHNIKA
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 2,3.IV.2022r.,
– 8,9,10.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 13,14,15.V.2022r.,
– 28,29.V.2022r.,
– 10,11,12.VI.2022r.,
– 2,3.VII.2022r.,
– 15,16,17.VII.2022r.,
– 30,31.VII.2022r.,
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
sem III
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 1,2,3.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 7,8.V.2022r.,
– 20,21,22.V.2022r.,- 28,29.V.2022r.,
– 3,4,5.VI.2022r.,
– 10,11.VI.2022r.,
– 25,26.VI.2022r.,
– 8,9,10.VII.2022r.,
– 23,24.VII.2022r.,
– 29,30,31.VII.2022r.,
– 12,13,14.VIII.2022r.,
– 27,28.VIII.2022r.,
WYCHOWANIE FIZYCZNE
sem III
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
– 2,3.IV.2022r.,
– 22,23,24.IV.2022r.,Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 14,15.V.2022r.,
– 27,28,29.V.2022r.,
– 4,5.VI.2022r.,
– 12.VI.2022r.,
– 24,25,26.VI.2022r.,
– 9,10.VII.2022r.,
– 22,23,24.VII.2022r.,
– 5,6,7.VIII.2022r.,
– 13,14.VIII.2022r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem IV
rok akademicki 2020/2021
(Słuchacze rozpoczynający naukę w  kwietniu 2021r.)
Zajęcia w IV semestrze realizowane będą w terminach:
– 2,3.IV.2022r.,
– 8,9,10.IV.2022r.,
– 6,7,8.V.2022r.,
– 21,22.V.2022r.,
– 3,4,5.VI.2022r.,
– 24,25,26.VI.2022r.