TERMINARZ

ARTETERAPIA

semestr I

-15,16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 22,23,24.III.2019r.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.
– 11,12.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 14,15,16.VI.2019r.,
BIBLIOTEKOZNAWSTWO

semestr I

– 15,16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 1,2,3.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 18,19.V.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 29,30.VI.2019r.,
BIOLOGIA

semestr I

– 15,16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 22,23,24.III.2019r.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

semestr I

– 9,10.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019.,PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 8,9,10.III.2019r.,
– 23,24.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACYJNE I COACHING KARIER

semestr I

– 15,16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 1,2,3.III.2019r.,
– 22,23,24.III.2019.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 26,27,28.IV.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 31.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
– 29.VI.2019r.,
EDUKACJA ELEMENTARNA- WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

semestr I

– 15,16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE- 1,2,3.III.2019r.,
– 16,17.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 18,19.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 14,15,16.VI.2019r.,
– 21,22.VI.2019r.,
GEOGRAFIA

semestr I

– 8,9,10.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 15,16,17.III.2019r.,
– 13,14.IV.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 21,22,23.VI.2019r.,
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

semestr I

– 16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 15,16,17.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 24,25,26.V.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
INTEGRACJA SENSORYCZNA

semestr I

– 8,9,10.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 1,2,3.III.2019r.,
– 16,17.III.2019r.,
– 29,30.31.III.2019r.,
– 13,14.IV.2019r.
– 27,28.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 21,22.VI.2019r.,
JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

semestr I

– 8,9,10.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 8,9,10.III.2019r.,
– 23,24.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 27,28.V.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA

semestr I

– 15,16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 1,2,3.III.2019r.,
– 16,17.III.2019r.,
– 29,30,31.III.2019r.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 26,27,28.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
MUZYKA I PLASTYKA

semestr I

– 15,16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 22,23.III.2019r.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 26,27,28.IV.2019r.,
– 18,19.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 22,23.VI.2019r.,
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI I BIZNESIE- INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

semestr I

– 16,17.II.2019r.,

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 8,9,10.III.2019r.,
– 23,24.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 18,19.V.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
– 29,30.VI.2019r.,

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

semestr I

 

– 15,16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 15,16,17.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 24,25,26.V.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
– 14,15,16.2019r.
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA, PEDAGOG SZKOLNY

semestr I

– 15,16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 22,23,24.III.2019r.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 7,8,9.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 14,15,16.VI.2019r.,
– 21,22.VI.2019r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA

semestr I

– 15,16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 15,16,17.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 14,15,16.VI.2019r.,
– 21,22,23.VI.2019r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I WSPOMAGANIE OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

semestr I

– 16,17.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 22,23,24.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
– 22,23.VI.2019r.,
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

semestr I

– 16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 15,16,17.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
– 14,15,16.VI.2019r.,
RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

semestr I

– 15,16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 15,16,17.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 31.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
– 21,22.VI.2019r.,
SURDOPEDAGOGIKA

semestr I

– 15,16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 1,2,3.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 18,19.V.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 29,30.VI.2019r.,
TECHNIKA

semestr I

– 8,9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 16,17.III.2019r.,
– 29,30,31.III.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
– 30.VI.2019r.,
TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA

semestr I

–  8,9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 22,23,24.III.2019r.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 31.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
– 23.VI.2019r.,
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ

semestr I

– 8,9,10.II.2019r.,
– 16.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 29,30,31.III.2019r.,
– 13,14.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 22,23.VI.2019r.,
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

semestr I

– 15,16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 1,2,3.III.2019r.,
– 16,17.III.2019r.,
– 29,30,31.III.2019r.,
– 13,14.IV.2019r.,
– 26,27,28.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 24,25,26.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 14,15,16.VI.2019r.,
WYCHOWANIE FIZYCZNE

semestr I

– 8,9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 22,23,24.III.2019r.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 24,25,26.V.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

semestr I

– 15,16,17.II.2019r.,
PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 1,2,3.III.2019r.,
– 16,17.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 22,23.VI.2019r.,
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 20,21.X.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 19,20.I.2019r.,
– 1,2,3.II.2019r.- ostatni zjazd
EDUKACJA I WSPOMAGANIE OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
– 16.II.2019r.- ostatni zjazd
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 19,20.I.2019r.,
– 27.I.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,- ostatni zjazd
EDUKACJA ELEMENTARNA- WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 23,24,25.XI.2018r.,
– 7,8,9.XII.2018r.,
– 19,20.I.2019r.,
– 9.II.2019r., ostatni zjazd
INTEGRACJA SENSORYCZNA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 1,2.II.2019r.,
– 10.II.2019r.,
– 23.II.2019r.,-ostatni zjazd
MUZYKA I PLASTYKA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 8,9,10.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r.,- ostatni zjazd
MATEMATYKA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 25,26,27.I.2019r.,
– 10.II.2019r.,
– 15,16. II.2019r.,
– 23.II.2019r.,- ostatni zjazd
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 8,9.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 17.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r., -ostatni zjazd
TERAPIA ZAJĘCIOWA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 9.II.2019r.,
– 17.II.2019r.,- ostatni zjazd
DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACYJNE I COACHING KARIER

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 8,9,10.II.2019r.,
– 22,23.II.2019r.,- ostatni zjazd
LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 8,9,10.II.2019r.,
– 17.II.2019r.,
– 22,24.II.2019r., -ostatni zjazd
BIBLIOTEKOZNAWSTWO

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,- ZJAZD ODWOŁANY
– 19,20.I.2019r.,
– 2,3.II.2019r.,
– 9,10.II.2019r.,
– 16,17.II.2019r.,-ostatni zjazd
BIOLOGIA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 30.XI, 1,2.XII.2018r.,
– 15,16.XII.2018r.,
– 11,12,13.I.2019r.,
– 26,27.I.2019r.,
– 9.II.2019r.,
– 22,23,24.II.2019r., -ostatni zjazd
TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA

semestr II

– 6,7.X.2018r.,
– 19,20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 16,17,18.XI.2018r.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 16.XII.2018r.,
– 12,13.I.2019r.,
– 25,26,27.I.2019r.,
– 8,9,10.II.2019r.,
– 16,17.II.2019r.,
– 23,24.II.2019r., -ostatni zjazd
LOGOPEDIA OGÓLNA

semestr III

– 6,7.X.2018r.,
– 20,21.X.2018r.,
– 3,4.XI.2018r.,
– 17,18.XI.2018r.,
– 1,2.XII.2018r.,
– 14,15,16.XII.2018r.,
– 18,19,20.I.2019r.,
– 8,9,10.II.2019r.,
– 15,16.II.2019r.,
– 22.24.II.2019r.,-ostatni zjazd