TERMINARZ

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 04,05,06.XII.2020r.,
– 12,13.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 15,16,17.I.2021r.,
– 30,31.I.2021r.,
– 12,13,14.II.2021r.,
– 27,28.II.2021r.,
– 12,13,14.III.2021r.,
– 27,28.III.2021r.,
– 16,17,18.IV.2021r.
BIOLOGIA
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 11,12,13.XII.2020r.,
– 20.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:- 16,17.I.2021r.,
– 29,30,31.I.2021r.,
– 13,14.II.2021r.,
– 26,27,28.II.2021r.,
– 13,14.III.2021r.,
– 26,27,28.III.2021r.,
– 10,11.IV.2021r.,
– 23,24,25.IV.2021r.
CHEMIA
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 12,13.XII.2020r.,
– 19,20.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:- 16,17.I.2021r.,
– 29,30,31.I.2021r.,
– 13,14.II.2021r.,
– 26,27,28.II.2021r.,
– 13,14.III.2021r.,
– 26,27,28.III.2021r.,
– 10,11.IV.2021r.,
– 23,24,25.IV.2021r.
DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACYJNE I COACHING KARIER
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 04,05,06.XII.2020r.,
– 19,20.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 16,17.I.2021r.,
– 29,30,31.I.2021r.,
– 12,13,14.II.2021r.,
– 13,14.III.2021r.,
– 26,27,28.III.2021r.,
– 16,17,18.IV.2021r.
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 11,12,13.XII.2020r.,
– 20.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 08,09,10.I.2021r.,
– 23,24.I.2021r.,
– 05,06,07.II.2021r.,
– 20,21.II.2021r.,
– 05,06,07.III.2021r.,
– 20,21.III.2021r.,
– 09,10,11.IV.2021r.,
– 24,25.IV.2021r.
FIZYKA
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 12,13.XII.2020r.,
– 18,19,20.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 15,16,17.I.2021r.,
– 30,31.I.2021r.,
– 12,13,14.II.2021r.,
– 27,28.II.2021r.,
– 12,13,14.III.2021r.,
– 27,28.III.2021r.,
– 09,10.IV.2021r.,
– 16,17,18.IV.2021r.
GEOGRAFIA
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 04,05,06.XII.2020r.,
– 12,13.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 15,16,17.I.2021r.,
– 30,31.I.2021r.,
– 12,13,14.II.2021r.,
– 27,28.II.2021r.,
– 12,13,14.III.2021r.,
– 27,28.III.2021r.,
– 16,17,18.IV.2021r.
 HISTORIA
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 12,13.XII.2020r.,
– 18,19,20.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 15,16,17.I.2021r.,
– 30,31.I.2021r.,
– 12,13,14.II.2021r.,
– 27,28.II.2021r.,
– 12,13,14.III.2021r.,
– 27,28.III.2021r.,
– 09,10.IV.2021r.,
– 16,17,18.IV.2021r.
INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 04,05,06.XII.2020r.,
– 12,13.XII.2020r.,
– 18,19.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 08,09,10.I.2021r.,
– 16,17.I.2021r.,
– 29,30,31.I.2021r.,
– 13,14.II.2021r.,
– 26,27,28.II.2021r.,
– 13,14.III.2021r.,
– 26,27,28.III.2021r.,
– 10,11.IV.2021r.,
– 23,24,25.IV.2021r.,
JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 11,12,13.XII.2020r.,
– 19,20.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 08,09,10.I.2021r.,
– 23,24.I.2021r.,
– 05,06,07.II.2021r.,
– 20,21.II.2021r.,
– 05,06,07.III.2021r.,
– 20,21.III.2021r.,
– 09,10,11.IV.2021r.,
– 24,25.IV.2021r.
MATEMATYKA
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 11,12,13.XII.2020r.,
– 20.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 08,09,10.I.2021r.,
– 23,24.I.2021r.,
– 05,06,07.II.2021r.,
– 20,21.II.2021r.,
– 05,06,07.III.2021r.,
– 20,21.III.2021r.,
– 09,10,11.IV.2021r.,
– 24,25.IV.2021r.
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA  PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 11,12,13.XII.2020r.,
– 19.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 16,17.I.2021r.,
– 29,30,31.I.2021r.,
– 06,07.II.2021r.,
– 19,20,21.II.2021r.,
– 06,07.III.2021r.,
– 19,20,21.III.2021r.,
– 10,11.IV.2021r.,
– 23,24,25.IV.2021r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 04,05,06.XII.2020r.,
– 18,19.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 09,10.I.2021r.,
– 22,23,24.I.2021r.,
– 06,07.II.2021r.,
– 19,20,21.II.2021r.,
– 06,07.III.2021r.,
– 19,20,21.III.2021r.,
– 10,11.IV.2021r.,
– 23,24,25.IV.2021r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 05,06.XII.2020r.,
– 11,12,13.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 08,09,10.I.2021r.,
– 23,24.I.2021r.,
– 05,06,07.II.2021r.,
– 20,21.II.2021r.,
– 05,06,07.III.2021r.,
– 20,21.III.2021r.,
– 09,10,11.IV.2021r.,
– 24,25.IV.2021r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 05,06.XII.2020r.,
– 11,12,13.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 09,10.I.2021r.,
– 22,23,24.I.2021r.,
– 06,07.II.2021r.,
– 19,20,21.II.2021r.,
– 06,07.III.2021r.,
– 19,20,21.III.2021r.,
– 10,11.IV.2021r.,
– 23,24,25.IV.2021r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 11,12,13.XII.2020r.,

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 15,16,17.I.2021r.,
– 30,31.I.2021r.,
– 12,13,14.II.2021r.,
– 27,28.II.2021r.,
– 12,13,14.III.2021r.,
– 27,28.III.2021r.,
– 16,17,18.IV.2021r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 04,05,06.XII.2020r.,
– 18,19.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 09,10.I.2021r.,
– 22,23,24.I.2021r.,
– 06,07.II.2021r.,
– 19,20,21.II.2021r.,
– 06,07.III.2021r.,
– 19,20,21.III.2021r.,
– 10,11.IV.2021r.,
– 16,17,18.IV.2021r.
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 11,12,13.XII.2020r.,
– 19,20.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 09,10.I.2021r.,
– 22,23,24.I.2021r.,
– 06,07.II.2021r.,
– 19,20,21.II.2021r.,
– 06,07.III.2021r.,
– 19,20,21.III.2021r.,
– 10,11.IV.2021r.,
– 23,24,25.IV.2021r.
WYCHOWANIE FIZYCZNE
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 11,12,13.XII.2020r.,
– 20.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 15,16,17.I.2021r.,
– 30,31.I.2021r.,
– 12,13,14.II.2021r.,
– 27,28.II.2021r.,
– 12,13,14.III.2021r.,
– 27,28.III.2021r.,
– 16,17,18.IV.2021r.
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
sem II
rok akademicki 2020/2021(studenci, którzy rozpoczynają naukę w październiku 2020r.)
– 11,12,13.XII.2020r.,
– 19,20.XII.2020r.,Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 22,23,24.I.2021r.,
– 06,07.II.2021r.,
– 20,21.II.2021r.,
– 20,21.III.2021r.,
HISTORIA
sem III
rok akademicki 2019/2020(studenci, którzy rozpoczęli naukę w marcu 2020r.)
– 05,06.XII.2020r.,
– 18,19,20.XII.2020r.,Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 08,09,10.I.2021r.,
– 16,17.I.2021r.,
– 29,30,31.I.2021r.,
– 12,13.II.2021r.,
– 19,20,21.II.2021r.,
– 26,27,28.II.2021r.,
INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem III
rok akademicki 2019/2020(studenci, którzy rozpoczęli naukę w marcu 2020r.)
– 04,05,06.XII.2020r.,
– 19,20.XII.2020r.,Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 08,09,10.I.2021r.,
– 16,17.I.2021r.,
– 29,30,31.I.2021r.
– 13,14.II.2021r.,
– 19,20,21.II.2021r.,
– 06,07.III.2021r.,
– 13,14.III.2021r.,
– 20,21.III.2021r.
– 26,27,28.III.2021r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

sem III
rok akademicki 2019/2020

(studenci, którzy rozpoczęli naukę w marcu 2020r.)

– 05,06.XII.2020r.,
– 18,19,20.XII.2020r.Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 08,09,10.I.2021r.,
– 23,24.I.2021r.,
– 05,06,07.II.2021r.,
– 13,14.II.2021r.,
– 26,27,28.II.2021r.,
– 05,06,07.III.2021r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

sem III
rok akademicki 2019/2020

(studenci, którzy rozpoczęli naukę w marcu 2020r.)

– 05,06.XII.2020r.,
– 19,20.XII.2020r.Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 08,09,10.I.2021r.,
– 23,24.I.2021r.,
– 05,06,07.II.2021r.,
– 20,21.II.2021r.,
– 28.II.2021r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- PEDAGOGIKA LECZNICZO- TERAPEUTYCZNA

sem III
rok akademicki 2019/2020

(studenci, którzy rozpoczęli naukę w marcu 2020r.)

– 12,13.XII.2020r.,
– 19,20.XII.2020r.Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 08,09,10.I.2021r.,
– 23,24.I.2021r.,
– 05,06,07.II.2021r.,
– 20,21.II.2021r.,
– 05,06,07.III.2021r.,
– 20,21.III.2021r.,
– 27,28.III.2021r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA

sem III
rok akademicki 2019/2020

(studenci, którzy rozpoczęli naukę w marcu 2020r.)

– 04,05,06.XII.2020r.,
– 19,20.XII.2020r.Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 15,16,17.I.2021r.,
– 30,31.I.2021r.,
– 12,13,14.II.2021r.,
– 27,28.II.2021r.,
– 12,13,14.III.2021r.,
– 27,28.III.2021r.
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

sem III
rok akademicki 2019/2020

(studenci, którzy rozpoczęli naukę w marcu 2020r.)

– 05,06.XII.2020r.,
– 18,19,20.XII.2020r.Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
– 08,09,10.I.2021r.,
– 16,17.I.2021r.,
– 29,30,31.I.2021r.
– 13,14.II.2021r.,
– 20.II.2021r.,
– 27,28.II.2021r.,