TERMINARZ

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

semestr I

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W I SEMESTRZE
– 6,7.IV.2019r.,
– 26,27,28.IV.2019r.,
– 18,19.V.2019r.,
– 31.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
– 28,29,30.VI.2019r.,
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

semestr I

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W I SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
– 28,29.VI.2019r.,
EDUKACJA ELEMENTARNA- WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

semestr I

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W I SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 16,17.III.2019r.,
– 29,30,31.III.2019r.,
– 13,14.IV.2019r.,
– 26,27,28.IV.2019r.,- zjazd odwołany
– 17,18,19.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 14,15,16.VI.2019r.,
– 28,29,30.VI.2019r.,
FRYZJERSTWO NOWOCZESNE

semestr I

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W I SEMESTRZE
– 17.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
– 28,29.VI.2019r.,
INTEGRACJA SENSORYCZNA

semestr I

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W I SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 23,24.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 25.26.V.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
– 29.VI.2019r.,
JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

semestr I

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W I SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 23,24.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
– 28,29.VI.2019r.,
LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA

semestr I

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W I SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 23,24.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
– 28,29.VI.2019r.,
MATEMATYKA

semestr I

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W I SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 23,24.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 14.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 14,15,16.VI.2019r.,
– 21,22.VI.2019r.,
– 29.VI.2019r.,
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

semestr I

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W I SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 22,23,24.III.2019r.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 24,25,26.V.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 14,16.VI.2019r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I WSPOMAGANIE OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

semestr I

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W I SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 15,16,17.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 13,14.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 24,25,26.V.2019r.,
– 7,8.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
– 28,29,30.VI.2019r.,
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

semestr I

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W I SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 15,16,17.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 13,14.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 24,25,26.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 14,15,16.VI.2019r.,
– 29.VI.2019r.,
RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

semestr I

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W I SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 23,24.III.2019r.,
– 29,30.III.2019r.,
– 13,14.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 31.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
SURDOPEDAGOGIKA I TYFLOPEDAGOGIKA

semestr I

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W I SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 23,24.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 13.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
– 29,30.VI.2019r.,
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

semestr I

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W I SEMESTRZE
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 14,15,16.VI.2019r.,
– 28,29.VI.2019r.,
ARTETERAPIA

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 22,23,24.III.2019r.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.
– 11.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,- zjazd odwołany
– 14,15.VI.2019r.,
– 21,22,23.VI.2019r.,
– 29,30.VI.2019r.,
BIBLIOTEKOZNAWSTWO

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 1,2,3.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 18,19.V.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 29,30.VI.2019r.,
BIOLOGIA

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 22,23,24.III.2019r.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 1.VI.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

semestr II

 

 PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 8,9,10.III.2019r.,
– 23,24.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 11.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 7,8.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACYJNE I COACHING KARIER

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 1,2,3.III.2019r.,
– 22,23,24.III.2019.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 26,27,28.IV.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 31.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 14,15.VI.2019r.,
– 22.VI.2019r.,
EDUKACJA ELEMENTARNA- WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 3.III.2019r.,
– 16,17.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 31.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 14,15,16.VI.2019r.,
– 21,22.VI.2019r.,
GEOGRAFIA

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 15,16,17.III.2019r.,
– 13,14.IV.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 1.VI.2019r.,
– 22.VI.2019r.,
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 15,16,17.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 24,25,26.V.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 16.VI.2019r.,
– 22,23.VI.2019r.,
INTEGRACJA SENSORYCZNA

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 1,2,3.III.2019r.,
– 16,17.III.2019r.,
– 29,30.31.III.2019r.,
– 13,14.IV.2019r.
– 27,28.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 19.V.2019r.,
– 2.VI.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 21,22,23.VI.2019r.,
JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 8,9,10.III.2019r.,
– 23,24.III.2019r.,
– 5,6.IV.2019r.,
– 13,14.IV.2019r.,
– 27,28.V.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
LOGOPEDIA PRZEDSZKOLNA I SZKOLNA

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 1,2,3.III.2019r.,
– 16,17.III.2019r.,
– 29,30,31.III.2019r.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 26,27,28.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
MUZYKA I PLASTYKA

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 22,23.III.2019r.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 26,27,28.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 22,23.VI.2019r.,
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI I BIZNESIE- INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 8,10.III.2019r.,
– 24.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 18,19.V.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
– 15.VI.2019r.,
– 30.VI.2019r.,
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 15,16,17.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 24,25,26.V.2019r.,
– 16.2019r.;
– 23.VI.2019r.;
– 28,29.VI.2019r.,
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA, PEDAGOG SZKOLNY

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 22,23,24.III.2019r.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 31.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 7,8.VI.2019r.,
– 16.VI.2019r.,
– 30.VI.2019r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 15,16,17.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 9.VI.2019r.,
– 14,15,16.VI.2019r.,
– 22.VI.2019r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I WSPOMAGANIE OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 22,23,24.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 21,23.VI.2019r.,
– 29,30.VI.2019r.,
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 15,16,17.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 26,27,28.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 17,18.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
– 15.VI.2019r.,
– 23.VI.2019r.,
RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 2,3.III.2019r.,
– 15,16,17.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 14,15,16.VI.2019r.,
– 21,22.VI.2019r.,
SURDOPEDAGOGIKA

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 1,2,3.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 5,6,7.IV.2019r.,
– 18,19.V.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 15.VI.2019r.,
TECHNIKA

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 16,17.III.2019r.,
– 29,30,31.III.2019r.,
– 27,28.IV.2019r.,
– 10,11,12.V.2019r.,
– 18.V.2019r.,
– 14,15.VI.2019r.,
– 21,22.VI.2019r.,
TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 22,23,24.III.2019r.,
– 6,7.IV.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 31.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 14,15,16.VI.2019r.,
– 22,23.VI.2019r.,
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 29,30,31.III.2019r.,
– 13,14.IV.2019r.,
– 11.V.2019r.,
– 19.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 14.VI.2019r.,
– 21.VI.2019r.,
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 1,2,3.III.2019r.,
– 16,17.III.2019r.,
– 29,30,31.III.2019r.,
– 6.IV.2019r.,
– 13,14.IV.2019r.,
– 26,27,28.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 24,25,26.V.2019r.,
– 31.V.2019r.,
– 1.VI.2019r.,
– 22.VI.2019r.,
WYCHOWANIE FIZYCZNE

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 10.III.2019r.,
– 22,23,24.III.2019r.,
– 7.IV.2019r.,
– 26,27,28.IV.2019r.,
– 11,12.V.2019r.,
– 24,25,26.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
– 15,16.VI.2019r.,
– 28,29,30.VI.2019r.,
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

semestr II

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W II SEMESTRZE
– 1,2,3.III.2019r.,
– 16,17.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 7,8,9.VI.2019r.,
– 21,22,23.VI.2019r.,
LOGOPEDIA OGÓLNA

semestr III

 

PLANOWANE ZAJĘCIA W III SEMESTRZE
– 9,10.III.2019r.,
– 23,24.III.2019r.,
– 30,31.III.2019r.,
– 12,13,14.IV.2019r.,
– 17,18,19.V.2019r.,
– 25,26.V.2019r.,
– 31.V.2019r.,
– 1,2.VI.2019r.,
– 8,9.VI.2019r.,
– 29,30.VI.2019r.,