TERMINARZ

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 14-15.10.2023
II. 27-29.10.2023
III. 25-26.11.2023
IV. 08-10.12.2023
V. 29-30.12.2023
VI. 20-21.01.2024
VII. 02-04.02.2024
VIII. 17-18.02.2024

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 08.10.2023
II. 20-22.10.2023
III. 03-05.11.2023
IV. 24-26.11.2023
V. 09-10.12.2023
VI. 29-30.12.2023
VII. 13-14.01.2024
VIII. 26-28.01.2024

 

JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

I. 07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
II. 14-15.10.2023
III. 27-29.10.2023
IV. 04-05.11.2023
V. 24-26.11.2023
VI. 09-10.12.2023
VII. 29-30.12.2023
VIII. 13-14.01.2024
IX. 26-28.01.2024

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 08.10.2023
II. 20-22.10.2023
III. 03-05.11.2023
IV. 24-26.11.2023
V. 09-10.12.2023
VI. 29-30.12.2023
VII. 13-14.01.2024
VIII. 26-28.01.2024

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA

sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 08.10.2023
II. 20-22.10.2023
III.25-26.11.2023
V. 08-10.12.2023
VI. 29-30.12.2023
VII. 12-14.01.2024
VIII. 27-28.01.2024

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 08.10.2023
II. 20-22.10.2023
III. 03-05.11.2023
IV. 24-26.11.2023
V. 09-10.12.2023
VI. 29-30.12.2023
VII. 13-14.01.2024
VIII. 26-28.01.2024

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 08.10.2023
II. 20-22.10.2023
III. 03-05.11.2023
IV. 24-26.11.2023
V. 09-10.12.2023
VI. 29-30.12.2023
VII. 13-14.01.2024
VIII. 26-28.01.2024

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – LOGOPEDIA

sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 08.10.2023
II. 20-22.10.2023
III. 27-29.10.2023
IV. 25-26.11.2023
V. 08-10.12.2023
VI. 29-30.12.2023
VII. 12-14.01.2024
VIII. 27-28.01.2024
IX. 09-11.02.2024

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM

sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
I. 04-05.11.2023
II. 17-19.11.2023
III. 02-03.12.2023
IV. 15-17.12.2023
V. 13-14.01.2024
VI. 26-28.01.2024
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 08.10.2023
II. 20-22.10.2023
III. 27-29.10.2023
IV. 25-26.11.2023
V. 08-10.12.2023
VI. 29-30.12.2023
VII. 12-14.01.2024
VIII. 27-28.01.2024

 

PSYCHOTRAUMATOLOGIA

sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

I. 07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
II. 14-15.10.2023
III. 20-22.10.2023
IV. 04-05.11.2023
V. 24-26.11.2023
VI. 08-10.12.2023
VII. 12-14.01.2024
VIII. 27-28.01.2024
IX. 09-11.02.2024

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)

Terminarz w trakcie przygotowania.
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 

sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 21-22.10.2023
II. 03-05.11.2023
III. 18-19.11.2023
IV. 08-10.12.2023
V. 13-14.01.2024
VI. 26-28.01.2024
VII. 10-11.02.2024

 

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 08.10.2023
II. 20-22.10.2023
III.28-29.10.2023
IV. 04-05.11.2023
V. 17-19.11.2023
VI. 02-03.12.2023
VII. 15-17.12.2023
VIII. 12-14.01.2024
IX. 27-28.01.2024

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 30.09/01.10.2023
II. 13-15.10.2023
III. 28-29.10.2023
IV. 04-05.11.2023
V. 17-19.11.2023
VI. 02-03.12.2023
VII. 15-17.12.2023

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 30.09/01.10.2023
II. 13-15.10.2023
III. 28-29.10.2023
IV. 04-05.11.2023
V. 17-19.11.2023
VI. 02-03.12.2023
VII. 15-17.12.2023

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA

sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 30.09/01.10.2023
II. 13-15.10.2023
III. 28-29.10.2023
IV. 04-05.11.2023
V. 17-19.11.2023
VI. 02-03.12.2023
VII. 15-17.12.2023

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 30.09/01.10.2023
II. 13-15.10.2023
III. 28-29.10.2023
IV. 04-05.11.2023
V. 17-19.11.2023
VI. 02-03.12.2023
VII. 15-17.12.2023

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 30.09/01.10.2023
II. 13-15.10.2023
III. 28-29.10.2023
IV. 04-05.11.2023
V. 17-19.11.2023
VI. 02-03.12.2023
VII. 15-17.12.2023

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – LOGOPEDIA

sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 30.09/01.10.2023
II. 13-15.10.2023
III. 28-29.10.2023
IV. 04-05.11.2023
V. 17-19.11.2023
VI. 02-03.12.2023
VII. 15-17.12.2023

 

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 30.09/01.10.2023
II. 13-15.10.2023
III. 28-29.10.2023
IV. 04-05.11.2023
V. 17-19.11.2023
VI. 02-03.12.2023
VII. 15-17.12.2023

 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 30.09/01.10.2023
II. 13-15.10.2023
III. 28-29.10.2023
IV. 17-19.11.2023
V. 01-03.12.2023
VI.08-10.12.2023
VII. 15-17.12.2023

PEDAGOGIKA SPECJALNA – LOGOPEDIA

sem IV
rok akademicki 2022/2023

(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

07.10.2023 (OFICJALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO)
I. 30.09/01.10.2023
II. 20-22.10.2023
III. 18-19.11.2023
IV. 24-26.11.2023
V. 08-09.12.2023
VI. 16.12.2023
VII. 29-30.12.2023

Translate »