TERMINARZ

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
sem I
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 12,13,14.V.2023r.,
– 26,27.V.2023r.,
– 09,10,11.VI.2023r.,
– 24,25.VI.2023r.,
– 07,08,09.VII.2023r.,
– 22,23.VII.2023r.

INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem I
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 22,23.IV.2023r.,
– 05,06,07.V.2023r.,
– 20,21.V.2023r.,
– 02,03,04.VI.2023r.,
– 17,18.VI.2023r.,
– 30.VI/01,02.VII.2023r.,
– 15,16.VII.2023r.,
– 28,29,30.VII.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
sem I
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 22,23.IV.2023r.,
– 05,06,07.V.2023r.,
– 20,21.V.2023r.,
– 02,03,04.VI.2023r.
– 17,18.VI.2023r.,
– 30.VI/01,02.VII.2023r.,
– 15,16.VII.2023r.,
– 28,29,30.VII.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA
sem I
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 22,23.IV.2023r.,
– 05,06,07.V.2023r.,
– 20,21.V.2023r.,
– 02,03,04.VI.2023r.,
– 17,18.VI.2023r.,
– 30.VI/01,02.VII.2023r.,
– 15,16.VII.2023r.,
– 28,29,30.VII.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem I
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 15,16.IV.2023r.,
– 28,29,30.IV.2023r.,
– 13,14.V.2023r.,
– 26,27.V.2023r.,
– 10,11.VI.2023r.,
– 23,24,25.VI.2023r.
– 08,09.VII.2023r.,
– 21,22,23.VII.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
sem I
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 15,16.IV.2023r.,
– 28,29,30.IV.2023r.,
– 13,14.V.2023r.,
– 26,27.V.2023r.,
– 10,11.VI.2023r.,
– 23,24,25.VI.2023r.
– 08,09.VII.2023r.,
– 21,22,23.VII.2023r.

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem I
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 20,21.V.2023r.,
– 02,03,04.VI.2023r.,
– 17,18.VI.2023r.,
– 30.VI/01,02.VII.2023r.,
– 15,16.VII.2023r.,
– 28,29,30.VII.2023r.

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem I
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 15,16.IV.2023r.,
– 28,29,30.IV.2023r.,
– 13,14.V.2023r.,
– 26,27.V.2023r.,
– 10,11.VI.2023r.,
– 23,24,25.VI.2023r.
– 08,09.VII.2023r.,
– 21,22,23.VII.2023r.

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
sem I
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 22,23.IV.2023r.,
– 05,06,07.V.2023r.,
– 20,21.V.2023r.,
– 02,03,04.VI.2023r.,
– 17,18.VI.2023r.,
– 30.VI/01,02.VII.2023r.,
– 28,29,30.VII.2023r.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 22.IV.2023r.,
– 28,29,30.IV.2023r.

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 21,22,23.IV.2023r.,
– 29,30.IV.2023r.,
– 06,07.V.2023r.,
– 13,14.V.2023r.

PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 21,22,23.IV.2023r.,
– 29,30.IV.2023r.

PSYCHOTRAUMATOLOGIA
sem II
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 22,23.IV.2023r.
– 28,29,30.IV.2023r.

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 06,07.V.2023r.,
– 19,20,21.V.2023r.,
– 03,04.VI.2023r.,
– 16,17,18.VI.2023r.,
– 01,02.VII.2023r.,
– 14,15,16.VII.2023r.,
– 29,30.VII.2023r.

FIZYKA
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 13,14.V.2023r.,
– 26,27.V.2023r.,
– 09,10,11.VI.2023r.,
– 24,25.VI.2023r.,
– 07,08,09.VII.2023r.,
– 22,23.VII.2023r.,
– 04,05,06.VIII.2023r.,
– 19,20.VIII.2023r.

INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 12,13,14.V.2023r.,
– 26,27.V.2023r.,
– 10,11.VI.2023r.,
– 23,24,25.VI.2023r.,
– 01,02.VII.2023r.,
– 08,09.VII.2023r.,
– 21,22,23.VII.2023r.

JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 12,13,14.V.2023r.,
– 26,27.V.2023r.,
– 09,10,11.VI.2023r.,
– 24,25.VI.2023r.,
– 01,02.VII.2023r.,
– 07,08,09.VII.2023r.,
– 21,22,23.VII.2023r.,
– 04,05,06.VIII.2023r.,
– 19,20.VIII.2023r.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 05,06,07.V.2023r.,
– 20,21.V.2023r.,
– 02,03,04.VI.2023r.,
– 17,18.VI.2023r.,
– 30.VI /01,02.VII.2023r.,
– 15,16.VII.2023r.,
– 28,29,30.VII.2023r.,
– 05,06.VIII.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

-13,14.V.2023r.,
– 26,27.V.2023r.,
– 09,10,11.VI.2023r.,
– 24,25.VI.2023r.,
– 07,08,09.VII.2023r.,
– 22,23.VII.2023r.,
– 04,05,06.VIII.2023r.,
– 19,20.VIII.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 12,13,14.V.2023r.,
– 26,27.V.2023r.,
– 10,11.VI.2023r.,
– 23,24,25.VI.2023r.,
– 08,09.VII.2023r.,
– 21,22,23.VII.2023r.,
– 05,06.VIII.2023r.,
– 19,20.VIII.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 06,07.V.2023r.,
– 19,20,21.V.2023r.,
– 03,04.VI.2023r.,
– 16,17,18.VI.2023r.,
– 01,02.VII.2023r.,
– 14,15,16.VII.2023r.,
– 29,30.VII.2023r.,
– 11,12,13.VIII.2023r.,
– 26,27.VIII.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 05,06,07.V.2023r.,
– 20,21.V.2023r.,
– 02,03,04.VI.2023r.,
– 17,18.VI.2023r.,
– 30.VI /01,02.VII.2023r.,
– 15,16.VII.2023r.,
– 28,29,30.VII.2023r.,
– 05,06.VIII.2023r.,
– 12,13.VIII.2023r.,
– 25,26,27.VIII.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 05,06,07.V.2023r.,
– 20,21.V.2023r.,
– 02,03,04.VI.2023r.,
– 17,18.VI.2023r.,
– 30.VI /01,02.VII.2023r.,
– 14,15,16.VII.2023r.,
– 28,29,30.VII.2023r.,
– 05,06.VIII.2023r.,
– 12,13.VIII.2023r.,
– 25,26,27.VIII.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 06,07.V.2023r.,
– 19,20,21.V.2023r.,
– 03,04.VI.2023r.,
– 16,17,18.VI.2023r.,
– 01,02.VII.2023r.,
– 14,15,16.VII.2023r.,
– 29,30.VII.2023r.,
– 11,12,13.VIII.2023r.,
– 26,27.VIII.2023r.

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 12,13,14.V.2023r.,
– 26,27.V.2023r.,
– 10,11.VI.2023r.,
– 23,24,25.VI.2023r.,
– 08,09.VII.2023r.,
– 21,22,23.VII.2023r.,
– 05,06.VIII.2023r.,
– 19,20.VIII.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 05,06,07.V.2023r.,
– 20,21.V.2023r.,
– 02,03,04.VI.2023r.,
– 17,18.VI.2023r.,
– 01,02.VII.2023r.,
– 14,15,16.VII.2023r.,
– 28,29,30.VII.2023r.,
– 05,06.VIII.2023r.,
– 12,13.VIII.2023r.,
– 25,26,27.VIII.2023r.

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem III
rok akademicki 2022/2023
Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 06,07.V.2023r.,
– 19,20,21.V.2023r.,
– 03,04.VI.2023r.,
– 16,17,18.VI.2023r.,
– 01,02.VII.2023r.,
– 14,15,16.VII.2023r.,
– 29,30.VII.2023r.,
– 11,12,13.VIII.2023r.,
– 26,27.VIII.2023r.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
sem III
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

– 12,13,14.V.2023r.,
– 26,27.V.2023r.,
– 09,10,11.VI.2023r.,
– 24,25.VI.2023r.,
– 01,02.VII.2023r.,
– 07,08,09.VII.2023r.,
– 21,22,23.VII.2023r.,
– 04,05,06.VIII.2023r.,
– 19,20.VIII.2023r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem IV
rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)
Zajęcia w IV semestrze realizowane będą w terminach:

– 28,29,30.IV.2023r.,
– 13,14.V.2023r.,
– 26,27.V.2023r.,
– 02,03,04.VI.2023r.,
– 09,10,11.VI.2023r.,
– 24,25.VI.2023r

Translate »