TERMINARZ

HISTORIA
sem I
rok akademicki 2019/2020(studenci, którzy rozpoczynają naukę w marcu 2020r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 28,29.III.2020r.,
– 17,18,19.IV.2020r.,
– 09,10.V.2020r.,
– 22,23,24.V.2020r.,
– 13,14.VI.2020r.,
– 26,27,28.VI.2020r.,
– 04,05.VII.2020r.,

– 19.VII.2020r.,
– 24,25,26.VII.2020r.

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

-03,04.X.2020r.,
terminarz w trakcie przygotowania

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem I
rok akademicki 2019/2020(studenci, którzy rozpoczynają naukę w marcu 2020r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

 

– 23,24.V.2020r.,

– 30.V.2020r.,
– 05,06,07.VI.2020r.,
– 20,21.VI.2020r.,
– 26,27,28.VI.2020r.,

– 04,05.VII.2020r.,

– 18,19.VII.2020r.,
– 24,25,26.VII.2020r.,
– 31.VII.2020r.

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

-03,04.X.2020r.,
terminarz w trakcie przygotowania

 

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

sem I
rok akademicki 2019/2020

(studenci, którzy rozpoczynają naukę w marcu 2020r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 14,15.III.2020r.,
– 28,29.III.2020r.,
– 17,18,19.IV.2020r.,
– 09,10.V.2020r.,
– 22,23,24.V.2020r.,
– 13,14.VI.2020r.,
– 26,27,28.VI.2020r.
– 11,12.VII.2020r.,
– 18.VII.2020r.Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:-03,04.X.2020r.,
terminarz w trakcie przygotowania
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

sem I
rok akademicki 2019/2020

(studenci, którzy rozpoczynają naukę w marcu 2020r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 07,08.III.2020r.,
– 21,22.III.2020r.,- 03,04,05.IV.2020r.,
– 25,26.IV.2020r.,- 15,16,17.V.2020r.,
– 29,30.V.2020r.,
– 12,13,14.VI.2020r.,
– 27,28.VI.2020r.,- 10,11,12.VII.2020r.,
– 25,26.VII.2020r.Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:-03,04.X.2020r.,
terminarz w trakcie przygotowania
PEDAGOGIKA SPECJALNA- PEDAGOGIKA LECZNICZO- TERAPEUTYCZNA

sem I
rok akademicki 2019/2020

(studenci, którzy rozpoczynają naukę w marcu 2020r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

 

– 23,24.V.2020r.,

– 30.V.2020r.,
– 05,06,07.VI.2020r.,
– 20,21.VI.2020r.,
– 26,27,28.VI.2020r.,

– 04,05.VII.2020r.,

– 18,19.VII.2020r.,
– 24,25,26.VII.2020r.,
– 31.VII.2020r.

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

-03,04.X.2020r.,
terminarz w trakcie przygotowania

 

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA

sem I
rok akademicki 2019/2020

(studenci, którzy rozpoczynają naukę w marcu 2020r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 14,15.III.2020r.,
– 27,28,29.III.2020r.,
– 18,19.IV.2020r.,
– 08,09,10.V.2020r.,
– 23,24.V.2020r.,
– 12,13,14.VI.2020r.,
– 27,28.VI.2020r.

– 10,11,12.VII.2020r.,
– 24,25,26.VII.2020r.

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

-03,04.X.2020r.,
terminarz w trakcie przygotowania

 

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

sem I
rok akademicki 2019/2020

(studenci, którzy rozpoczynają naukę w marcu 2020r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 07,08.III.2020r.,
– 21,22.III.2020r.,

– 04,05.IV.2020r.,
– 24,25,26.IV.2020r.,

– 16,17.V.2020r.,
– 29,30.V.2020r.,
– 13,14.VI.2020r.,
– 26,27,28.VI.2020r.,

– 10,11,12.VII.2020r.,
– 24,25,26.VII.2020r.
– 31.VII.2020r.

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

-03,04.X.2020r.,
terminarz w trakcie przygotowania

 

 

BIOLOGIA
sem III
rok akademicki 2019/2020(studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019)
– 08,09,10.V.2020r.,
– 23,24.V.2020r.,
– 05,06,07. VI.2020r.,
– 20,21.VI.2020r.,
– 04,05.VII.2020r.,
– 18,19.VII.2020r.,
– 01,02.VIII.2020r.,
– 08,09.VIII.2020r.,
– 16.VIII.2020r.,
DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACYJNE I COACHING KARIER
sem III
rok akademicki 2019/2020(studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019)
– 15,16,17.V.2020r.,
– 29,30.V.2020r.,
– 13,14.VI.2020r.,
– 26,27,28.VI.2020r.,
– 11,12.VII.2020r.,
– 25,26.VII.2020r.,
– 8,9.VIII.2020r.
EDUKACJA ELEMETARNA- WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
sem III
rok akademicki 2018/2019 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w wrześniu 2019)
– 09,10.V.2020r.,
– 22,23,24.V.2020r.,
– 06,07. VI.2020r.,
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019)
– 08,09,10.V.2020r.,
– 23,24.V.2020r.,
– 05,06,07.VI.2020r.,
– 20,21.VI.2020r.,
– 04,05.VII.2020r.,
FIZYKA
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019)
– 15,16,17.V.2020r.,
– 05,06,07.VI.2020r.,
– 13,14.VI.2020r.,
– 26,27,28.VI.2020r.,
– 11,12.VII.2020r.,
– 25,26.VII.2020r.,
– 8,9.VIII.2020r.
GEOGRAFIA
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019)
– 15,16,17.V.2020r.,
– 29,30.V.2020r.,
– 13,14.VI.2020r.,
– 26,27,28.VI.2020r.,
– 11,12.VII.2020r.,
– 25,26.VII.2020r.,
– 1,2.VIII.2020r.
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019)
– 15,16,17.V.2020r.,
– 06,07.VI.2020r.,
– 26,27,28.VI.2020r.,- 18,19.VII.2020r.,
– 01,02.VIII.2020r.,
– 08,09.2020r.,
INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019)
– 09,10.V.2020r.,
– 15,16,17.V.2020r.,
– 29,30,31.V.2020r.,
– 06,07.VI.2020r.,
– 19,20,21.VI.2020r.,
– 04,05.VII.2020r.,
– 11,12.VII.2020r.,
– 17,18,19.VII.2020r.,
– 01,02.VIII.2020r.,
– 08,09.VIII.2020r.,
– 22,23.VIII.2020r.,
JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019) 
– 09,10.V.2020r.,
– 15,16,17.V.2020r.,
– 29,30.V.2020r.,
– 06,07.VI.2020r.,
– 19,20,21.VI.2020r.,
– 03,04,05.VII.2020r.,
– 17,18,19.VII.2020r.,
– 01,02.VIII.2020r.,
– 08,09.VIII.2020r.,
– 23.VIII.2020r.,
MATEMATYKA
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019) 
– 15,16,17.V.2020r.,
– 29,30.V.2020r.,
– 06,07.VI.2020r.,
– 19,20,21.VI.2020r.,- 04,05.VII.2020r.,
– 18,19.VII.2020r.,
– 01,02.VIII.2020r.,
MUZYKA I PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019) 
– 09,10.V.2020r.,
– 22,23,24.V.2020r.,
– 06,07.VI.2020r.,
– 19,20,21.VI.2020r.,
– 04,05.VII.2020r.,
– 11.VII.2020r.,
– 17,18,19.VII.2020r.,
– 31.VII.2020r.,
– 01,02.VIII.2020r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019) 
– 09,10.V.2020r.,
– 15,16,17.V.2020r.,
– 29,30.V.2020r.,
– 05,06,07.VI.2020r.,
– 20,21.VI.2020r.,
– 03,04,05.VII.2020r.,
– 18,19.VII.2020r.,
– 01,02.VIII.2020r.,
– 08,09.VIII.2020r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019)
– 08,09,10.V.2020r.,
– 16,17.V.2020r.,
– 29,30.V.2020r.,
– 06,07.VI.2020r.,
– 19,20,21.VI.2020r.,
– 27,28.VI.2020r.,
– 10,11,12.VII.2020r.,
– 25,26.VII.2020r.,
– 08,09.VIII.2020r.,
– 22,23.VIII.2020r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019) 
– 08,09,10.V.2020r.,
– 23,24.V.2020r.,
– 05,06,07.VI.2020r.,
– 19,20,21.VI.2020r.,
– 27,28.VI.2020r.,
– 11,12.VII.2020r.,
– 25,26.VII.2020r.,
– 08,09.VIII.2020r.,
– 23.VIII.2020r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019) 
– 08,09,10.V.2020r.,
– 23,24.V.2020r.,
– 05,06,07.VI.2020r.,
– 19,20,21.VI.2020r.,
– 27,28.VI.2020r.,
– 11,12.VII.2020r.,
– 25,26.VII.2020r.,
– 08,09.VIII.2020r.,
– 22,23.VIII.2020r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- SURDOPEDAGOGIKA
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019) 
– 09,10.V.2020r.,
– 22,23,24.V.2020r.,
– 06,07.VI.2020r.,
– 19,20,21.VI.2020r.,
– 27,28.VI.2020r.,
– 10,11,12.VII.2020r.,
– 24,25,26.VII.2020r.,
– 01,02.VIII.2020r.,
– 07,08.VIII.2020r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- TERAPIA ZAJĘCIOWA
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019) 
– 16,17.V.2020r.,
– 29,30.V.2020r.,
– 05,06,07.VI.2020r.,
– 20,21.VI.2020r.,- 03,04,05.VII.2020r.,
– 18,19.VII.2020r.,
– 01,02.VIII.2020r.,
– 16.VIII.2020r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- TYFLOPEDAGOGIKA
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019) 
– 16,17.V.2020r.,
– 29,30.V.2020r.,
– 12,13,14.VI.2020r.,
– 27,28.VI.2020r.,
– 03,04,05.VII.2020r.,
– 18,19.VII.2020r.,
– 01,02.VIII.2020r.,
– 07,08.VIII.2020r.
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019) 
– 16,17.V.2020r.,
– 29,30.V.2020r.,
– 12,13,14.VI.2020r.,
– 27,28.VI.2020r.,
– 11,12.VII.2020r.,
– 24,25,26.VII.2020r.,
– 08,09.VIII.2020r.,
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019) 
– 08,09,10.V.2020r.,
– 23,24.V.2020r.,
– 05,06,07.VI.2020r.,
– 20,21.VI.2020r.,
– 04,05.VII.2020r.,
– 18,19.VII.2020r.,
– 01,02.VIII.2020r.,
– 16.VIII.2020r
TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA
sem III
rok akademicki 2019/2020 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019) 
– 09,10.V.2020r.,
– 22,23,24.V.2020r.,
– 05,06,07.VI.2020r.,
– 20,21.VI.2020r.,
– 04,05.VII.2020r.,
– 18,19.VII.2020r.,- 01,02.VIII.2020r.,
– 16.VIII.2020r
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

sem III

rok akademicki 2019/2020

 

(studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019)

 

– 15,16,17.V.2020r.,
– 29,30.V.2020r.,
– 12,13,14.VI.2020r.,
– 27,28.VI.2020r.,
– 10,11,12.VII.2020r.,
– 24,25,26.VII.2020r.,
– 01,02.VIII.2020r.,
– 16.VIII.2020r.
WYCHOWANIE FIZYCZNE

sem III

rok akademicki 2019/2020

 

(studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2019)

 

– 08,09,10.V.2020r.,
– 23,24.V.2020r.,
– 29,30.V.2020r.,
– 13,14.VI.2020r.,
– 26,27,28.VI.2020r.,
– 04,05.VII.2020r.,
– 11,12.VII.2020r.,
– 17,18,19.VII.2020r.,
– 01,02.VIII.2020r.,
– 08,09.VIII.2020r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem III
rok akademicki 2018/2019 (studenci, którzy rozpoczęli naukę w marcu 2019) 
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:

 

– 13,14,15.III.2020r.,
– 28,29.III.2020r.,
– 04,05.IV.2020r.,

– 25,26.IV.2020r.

– 08,09,10.V.2020r.,
– 23,24.V.2020r.,
– 05,06,07.VI.2020r.,
– 19,20,21.VI.2020r.,
– 26,27,28.VI.2020r.,

 

Zajęcia w IV semestrze realizowane będą w terminach:

– 10,11,12.VII.2020r.,
– 17,18,19.VII.2020r.,
– 24,25,26.VII.2020r.,
– 07,08,09.VIII.2020r.,
– 22,23.VIII.2020r.,