TERMINARZ

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 09,10.X.2021r.,
– 22,23,24.X.2021r.,
– 06,07.XI.2021r.,
– 19,20,21.XI.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.,
BIOLOGIA
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 06,07.XI.2021r.,
– 19,20,21.XI.2021r.,
– 04,05.XII.2021r.,
– 17,18,19.XII.2021r.,

CHEMIA
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 23,24.X.2021r.,
– 06,07.XI.2021r.,
– 19,20,21.XI.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.,
DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACYJNE I COACHING
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

 

w trakcie przygotowania

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 04,05.XII.2021r.,
– 12.XII.2021r.
– 17,18,19.XII.2021r.,

ETYKA 
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

 

w trakcie przygotowania

EXECUTIVE MBA
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

 

– 27,28.XI.2021r.,
– 04,05.XII.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.,
– 18,19.XII.2021r.,

FIZYKA
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 23,24.X.2021r.,
– 06,07.XI.2021r.,
– 19,20,21.XI.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.,
GEOGRAFIA
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 06,07.XI.2021r.,
– 19,20,21.XI.2021r.,
– 04,05.XII.2021r.,
– 17,18,19.XII.2021r.,

HISTORIA
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 09,10.X.2021r.,
– 22,23,24.X.2021r.,
– 05,06,07.XI.2021r.,
– 20,21.XI.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.,
INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 09,10.X.2021r.,
– 22,23,24.X.2021r.,
– 05,06,07.XI.2021r.,
– 20,21.XI.2021r.,
– 04,05.XII.2021r.,
– 17,18,19.XII.2021r.,
JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 09,10.X.2021r.,
– 22,23,24.X.2021r.,
– 05,06,07.XI.2021r.,
– 20,21.XI.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.,

MATEMATYKA
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 09,10.X.2021r.,
– 22,23,24.X.2021r.,
– 05,06,07.XI.2021r.,
– 20,21.XI.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.,
MUZYKA I PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 06,07.XI.2021r.,
– 19,20,21.XI.2021r.,
– 04,05.XII.2021r.,
– 17,18,19.XII.2021r.,

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 23,24.X.2021r.,
– 05,06,07.XI.2021r.,
– 20,21.XI.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 09,10.X.2021r.,
– 22,23,24.X.2021r.,
– 06,07.XI.2021r.,
– 19,20,21.XI.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
sem I

rok akademicki 2021/2022
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 09,10.X.2021r.,
– 22,23,24.X.2021r.,
– 06,07.XI.2021r.,
– 19,20,21.XI.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 09,10.X.2021r.,
– 22,23,24.X.2021r.,
– 06,07.XI.2021r.,
– 19,20,21.XI.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.,
PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 09,10.X.2021r.,
– 22,23,24.X.2021r.,
– 06,07.XI.2021r.,
– 19,20,21.XI.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.,
PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 04,05.XII.2021r.,
– 17,18,19.XII.2021r.,

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 02,03.X.2021r.,
– 16,17.X.2021r.,
– 29,30,31.X.2021r.,
– 13,14.XI.2021r.,
– 26,27,28.XI.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.,
PRZYRODA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 04,05.XII.2021r.,
– 12.XII.2021r.
– 17,18,19.XII.2021r.,

TECHNIKA
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 06,07.XI.2021r.,
– 19,20,21.XI.2021r.,
– 04,05.XII.2021r.,
– 17,18,19.XII.2021r.,

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

 

w trakcie przygotowania

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 04,05.XII.2021r.,
– 12.XII.2021r.
– 17,18,19.XII.2021r.,

WYCHOWANIE FIZYCZNE
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 27,28.XI.2021r.,
– 03,04,05.XII.2021r.,
– 17,18,19.XII.2021r.,

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
sem I
rok akademicki 2021/2022(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)
Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:
– 02,03.X.2021r.,
– 16,17.X.2021r.,
– 29,30,31.X.2021r.,
– 13,14.XI.2021r.,
– 26,27,28.XI.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.,
INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem II
rok akademicki 2020/2021(Słuchacze rozpoczynający naukę w  kwietniu 2021r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 02,03.X.2021r.,
– 15,16,17.X.2021r.,
– 30,31.X.2021r.,
– 12,13,14.XI.2021r.,
– 27,28.XI.2021r.,
– 03,04,05.XII.2021r.,
– 18,19.XII.2021r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
sem II
rok akademicki 2020/2021(Słuchacze rozpoczynający naukę w  kwietniu 2021r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 02,03.X.2021r.,
– 15,16,17.X.2021r.,
– 30,31.X.2021r.,
– 12,13,14.XI.2021r.,
– 27,28.XI.2021r.,
– 03,04,05.XII.2021r.,
– 17,18,19.XII.2021r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
sem II
rok akademicki 2020/2021(Słuchacze rozpoczynający naukę w  kwietniu 2021r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 02,03.X.2021r.,
– 15,16,17.X.2021r.,
– 30,31.X.2021r.,
– 12,13,14.XI.2021r.,
– 27,28.XI.2021r.,
– 03,04,05.XII.2021r.,
– 18,19.XII.2021r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem II
rok akademicki 2020/2021(Słuchacze rozpoczynający naukę w  kwietniu 2021r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 02,03.X.2021r.,
– 15,16,17.X.2021r.,
– 30,31.X.2021r.,
– 12,13,14.XI.2021r.,
– 27,28.XI.2021r.,
– 03,04,05.XII.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.
PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem II
rok akademicki 2020/2021(Słuchacze rozpoczynający naukę w  kwietniu 2021r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 02,03.X.2021r.,
– 15,16,17.X.2021r.,
– 30,31.X.2021r.,
– 12,13,14.XI.2021r.,
– 27,28.XI.2021r.,
– 03,04,05.XII.2021r.,
– 18,19.XII.2021r.

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem II
rok akademicki 2020/2021(Słuchacze rozpoczynający naukę w  kwietniu 2021r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
– 02,03.X.2021r.,
– 15,16,17.X.2021r.,
– 30,31.X.2021r.,
– 12,13,14.XI.2021r.,
– 27,28.XI.2021r.,
– 03,04,05.XII.2021r.,
– 17,18,19.XII.2021r.
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
sem II
rok akademicki 2020/2021(Słuchacze rozpoczynający naukę w  kwietniu 2021r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 02,03.X.2021r.,
– 15,16,17.X.2021r.,
– 30,31.X.2021r.,
– 13,14.XI.2021r.,
– 26,27,28.XI.2021r.,
– 10,11,12.XII.2021r.,

PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem IV
rok akademicki 2020/2021(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2020r.)
Zajęcia w IV semestrze realizowane będą w terminach:

– 02,03.X.2021r.,
– 15,16,17.X.2021r.,
– 30,31.X.2021r.,
– 12,13,14.XI.2021r.,
– 27,28.XI.2021r.,