TERMINARZ

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
sem I
rok akademicki 2023/2024
Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2024 r.)
VII. 28-30.06.2024
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
I. 11-13.10.2024
II. 26-27.10.2024
III. 08-10.11.2024
IV. 23-24.11.2024
V. 07-08.12.2024
VI. 11-12.01.2025
VII. 24-26.01.2025
VIII. 08-09.02.2025
INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2024 r.)
VI. 21-23.06.2024
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
I. 05-07.07.2024
II. 26-28.07.2024
III. 30-31.08/01.09.2024
IV. 13-15.09.2024
V. 28-29.09.2024
VI. 11-13.10.2024
VII. 25-27.10.2024
PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2024 r.)
VII. 21-23.06.2024
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
I. 05-07.07.2024
II. 26-28.07.2024
III. 30-31.08/01.09.2024
IV. 13-15.09.2024
V. 27-29.09.2024
VI. 11-13.10.2024
VII. 25-27.10.2024
PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2024 r.)
VII. 21-23.06.2024
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
I. 05-07.07.2024
II. 19-21.07.2024
III. 02-04.08.2024
IV. 16-18.08.2024 ZJAZD ODWOŁANY
V. 30-31.08/01.09.2024
VI. 13-15.09.2024
VII. 27-29.09.2024
VIII. 11-13.10.2024
IX. 25-27.10.2024
PEDAGOGIKA SPECJALNA – LOGOPEDIA
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2024 r.)
VII. 21-23.06.2024
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
I. 11-13.10.2024
II. 25-27.10.2024
III. 15-17.11.2024
IV. 06-08.12.2024
V. 10-12.01.2025
VI. 24-26.01.2025
VII. 07-09.02.2025
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2024 r.)
VII. 21-23.06.2024
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
I. 05-07.07.2024
II. 26-28.07.2024
III. 30-31.08/01.09.2024
IV. 13-15.09.2024
V. 27-29.09.2024
VI. 11-13.10.2024
VII. 25-27.10.2024
PSYCHOTRAUMATOLOGIA
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2024 r.)
VI. 28-30.06.2024
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
I. 11-13.10.2024
II. 25-27.10.2024
III. 08-10.11.2024
IV. 23-24.11.2024
V. 06-08.12.2024
VI. 11-12.01.2025
VII. 24-26.01.2025
VIII. 07-09.02.2025
IX. 15-16.02.2025
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
sem I
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2024 r.)
VII. 21-23.06.2024
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
I. 11-13.10.2024
II. 25-27.10.2024
III. 08-10.11.2024
IV. 23-24.11.2024
V. 07-08.12.2024
VI. 11-12.01.2025
VII. 24-26.01.2025
VIII. 15-16.02.2025
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
sem II
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
I. 01-03.03.2024
II. 16-17.03.2024
III. 05-07.04.2024
IV. 20-21.04.2024
V. 04-05.05.2024 ZJAZD ODWOŁANY
VI. 17-18.05.2024
VII. 01-02.06.2024
VIII. 14-16.06.2024
IX. 28-30.06.2024
X. 05-07.07.2024
PEDAGOGIKA SPECJALNA – LOGOPEDIA
sem II
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
IX. 29-30.06.2024
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
I. 11-13.10.2024
II. 26-27.10.2024
III. 08-10.11.2024
IV. 23-24.11.2024
V. 07-08.12.2024
VI. 11-12.01.2025
VII. 24-26.01.2025
VIII. 08-09.02.2025
PSYCHOTRAUMATOLOGIA
sem II
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:
I. 08-10.03.2024
II. 23-24.03.2024
III. 12-14.04.2024
IV. 27-28.04.2024
V. 10-12.05.2024
VI. 25-26.05.2024
VII. 07-09.06.2024
VIII. 22-23.06.2024
IX. 05-07.07.2024
X. 12-13.07.2024
XI. 19-21.07.2024
INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem III
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
I.14-16.06. 2024
II. 29-30.06. 2024
III.12-14.07. 2024
IV. 27-28.07. 2024
V. 09-11.08. 2024
VI. 23-25.08. 2024
JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
sem III
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
I.07-09.06. 2024
II. 22-23.06. 2024
III. 05-07.07. 2024
IV. 20-21.07. 2024
V. 26-28.07. 2024
VI. 10-11.08. 2024
VII. 23-25.08. 2024
PEDAGOGIKA SPECJALNA – DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
sem III
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
I.07-09.06. 2024
II. 22-23.06. 2024
III. 05-07.07. 2024
IV. 20-21.07. 2024
V. 26-28.07.2024
VI. 02-04.08. 2024
VII. 10-11.08. 2024
VIII. 23-25.08. 2024
PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA
sem III
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
I.14-16.06. 2024
II. 29-30.06. 2024
III. 12-14.07. 2024
IV. 20-21.07. 2024
V. 27-28.07. 2024
VI. 09-11.08. 2024
VII. 24-25.08. 2024
PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
sem III
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
I.07-09.06. 2024
II.15-16.06. 2024
III. 28-30.06. 2024
IV. 12-14.07. 2024
V. 20-21.07. 2024
VI. 26-28.07. 2024
VII. 09-11.08. 2024
VIII. 24-25.08.2024
PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem III
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
I.07-09.06. 2024
II. 22-23.06. 2024
III. 05-07.07. 2024
IV. 20-21.07. 2024
V. 02-04.08. 2024
VI. 09-11.08. 2024
VII. 23-25.08. 2024
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZA Z PORADNICTWEM MŁODZIEŻOWYM I RODZINNYM
sem III
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
I.01-02.06. 2024 ZJAZD ODWOŁANY
II. 14-16.06. 2024
III. 29-30.06. 2024
IV. 12-14.07. 2024
V. 26-28.07. 2024
VI. 09-11.08. 2024
VII. 24-25.08. 2024
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem III
rok akademicki 2023/2024
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)
Zajęcia w III semestrze realizowane będą w terminach:
I.14-16.06. 2024
II. 29-30.06. 2024
III. 12-14.07. 2024
IV. 20-21.07. 2024
V. 26-28.07. 2024
VI. 09-11.08. 2024
VII.  23-25.08. 2024
 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – LOGOPEDIA
sem IV
rok akademicki 2022/2023
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)

Zajęcia w IV semestrze realizowane będą w terminach:
I. 26-28.04.2024
II. 10-12.05.2024
III. 24-26.05.2024
IV. 07-09.06.2024
V. 22-23.06.2024
VI. 05-07.07.2024
VII. 12-14.07.2024
Translate »