Specjalista ds. ochrony środowiska

adresaci_

Adresaci studiów

Studia adresowane są do: pracowników urzędów administracji państwowej i samorządowej, osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach, podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz wszystkich osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Podstawowe wymagania prawne w zakresie ochrony powietrza, wody i gleby
  • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
  • Ochrona przed hałasem
  • Ochrona gleby
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Gospodarka odpadami
  • System ekozarządzania i audytu (EMAS)
  • System zarządzania środowiskiem
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci, którzy ukończą ten kierunek studiów będą mogli pozyskiwać, weryfikować i aktualizować decyzje/pozwolenia/zgłoszenia w zakresie ochrony środowiska. Opiniować inwestycji firmy w zakresie ochrony środowiska i brać udział w pozyskiwaniu środków na ich realizację.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

160 godzin

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »