Techniczne

Kierunki zawodowe

Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w Kielcach organizowane są przez Instytut Studiów Podyplomowych „Andrago Centrum” we współpracy z Wyższą Inżynierską Szkołą Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Translate »