Rolnictwo

adresaci_

Adresaci studiów

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe, chcących uzyskać bądź poszerzyć wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje rolnicze konieczne przy prowadzeniu działalności rolniczej. Ponadto kierunek skierowany jest do osób pragnących podjąć zatrudnienie w przemyśle rolno-spożywczym, w pozarządowych organizacjach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, w unijnych agencjach płatniczych, w administracji samorządowej i rządowej, oraz w jednostkach zajmujących się obrotem bio-żywnością.

program studiow

Program studiów

 • Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia
 • Nasiennictwo z elementami hodowli roślin
 • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości
 • Agrobiznes i podstawy marketingu
 • Technologie produkcji roślinnej
 • Podstawy produkcji zwierzęcej
 • Zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych
 • Botanika z ekologią
 • Zoologia z mikrobiologią
 • Technika rolnicza
 • Programy unijne i rozwój obszarów wiejskich
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Rolnictwo (dla absolwentów kierunków nierolniczych)” nadaje kwalifikacje rolnicze, które są uznawane w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bez konieczności zdania państwowego egzaminu w OKE. Ponadto absolwent kierunku ma możliwość zakupu gruntów rolnych oraz uzyska uprawnienia rolnicze umożliwiające między innymi: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, a także uzyskiwanie dopłat oraz dotacji.

Słuchacze zostaną zaznajomieni z zagadnieniami związanymi z działaniem rynków rolnych, organizacją produkcji rolniczej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. W toku studiów uczestnicy poznają również zasady zarządzania agrofirmą oraz funkcjonowania dziedziny agro, jako podsystemu gospodarki narodowe, będą również zaznajomieni z funkcjonowaniem rynku rolnego w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz pozna nowe zagadnienia w temacie rolnictwa ekologicznego, produkcji rolniczej i uprawy roli i roślin. Absolwenci kierunku uzyskają także informacje w zakresie marketingu artykułów rolnych.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

4000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

2000 zł – opłata za 1 semestr

2000 zł – opłata za 2 semestr

 

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »