Rekrutacja

ETAPY PROCESU REKRUTACJI:

1. Rejestracja on-line

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny online pod adresem www.studia-kielce.pl (zakładka Zapisz się).

2. Uruchomienie kierunku

Informacja dotycząca uruchomienia kierunku oraz dopełnienia niezbędnych formalności zostanie wysłana na Twoje indywidualne konto e-mail podane przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Kompletowanie dokumentów

Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty:

– kwestionariusz zgłoszeniowy

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

4. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago – Centrum. UWAGA!!! Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów.

5. Rozpoczęcie zajęć

Przed rozpoczęciem zajęć na stronie www.studia-kielce.pl (zakładka Terminarz) zostanie umieszczona informacja na temat planowanych zjazdów, natomiast w zakładce Harmonogram znajdziesz szczegółowy plan zajęć.

Translate »