Rekrutacja

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

UWAGA!!! Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy:
    Pobierz PDF, lub do pobrania w dziekanacie
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. Dwa zdjęcia legitymacyjne
  4. Dowód wpłaty wpisowego (100 zł)
  5. Biała teczka wiązana

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie ISP ”Andrago-Centrum”.

Sekretariat studiów podyplomowych ISP „Andrago-Centrum” w Kielcach czynny jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00,

w soboty w godzinach 8:00-13:00.

Wpłat można dokonywać na miejscu w sekretariacie studiów podyplomowych lub na konto bankowe:

ISP ”Andrago-Centrum”, 25-305 Kielce, ul. Wesoła 19/6,

Nr rachunku: ING Bank Śląski 08 1050 1416 1000 0024 5800 9053

Dokonując wpłaty proszę podać:

personalia wpłacającego oraz kierunek i tytuł wpłaty (wpisowe; za który semestr; I rata lub II rata).

Zapisz się przez internet!