Reklama, promocja i komunikacja wizerunkowa

adresaci_

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na kierunku Reklama, promocja i komunikacja wizerunkowa skierowane są do absolwentów kierunków studiów humanistycznych i społecznych oraz osób planujących rozwój własnej kariery zawodowej w kierunku dziennikarstwa lub Public Relations, specjalistów ds. marketingu i promocji, pracowników działów promocji w instytucjach publicznych.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Wstęp do zagadnień PR
 • Strategie PR
 • Teoretyczne i praktyczne zasady PR (w tym: PR w sytuacji kryzysowej, PR w korporacji i agencji, PR w Internecie)
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa w mediach
 • Kształtowanie opinii publicznej
 • Komunikacja społeczna
 • Zadania rzecznika prasowego
 • Prawo mediów i etyka dziennikarska (etyczne i prawne zasady odpowiedzialności dziennikarskiej za słowo i obraz)
 • Gatunki dziennikarskie
 • Specyfika dziennikarstwa radiowego
 • Specyfika dziennikarstwa telewizyjnego (w tym: obsługa kamery i montaż)
 • Badania rynku i opinii
 • Język w pracy dziennikarza i specjalisty ds. public relations
 • Negocjacje
 • Sztuka autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu PR, marketingu, komunikacji społecznej oraz podstaw warsztatu dziennikarskiego. Nabywa praktycznych umiejętności, związanych z kształtowaniem pozytywnych relacji własnej organizacji z innymi firmami, partnerami biznesowymi, mediami, klientami, oraz pracownikami i współpracownikami. Zyskuje również praktyczne umiejętności z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych wystąpień oraz wykorzystania prasy, radia i telewizji do komunikacji z otoczeniem.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »