Raportowanie ESG

adresaci_

Adresaci studiów

Celem studiów podyplomowych Raportowanie ESG  jest uzyskanie wiedzy na temat raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wiedza zdobyta podczas studiów podyplomowych będzie mogła być wykorzystywana do podjęcia pracy w różnego rodzaju podmiotach, które mają obowiązek przygotowania raportu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in.

Wprowadzenie  do ESG w tym w szczególności:
 • Aspekty prawne zrównoważonego rozwoju
 • Społeczna odpowiedzialność
 • Ład korporacyjny
 • Zrównoważony rozwój
 • Prawa człowieka w organizacji
 • Narzędzia usprawniające raportowanie ESG
Przygotowanie organizacji do działania w warunkach ESG w tym w szczególności:
 • Budowanie strategii i wdrażanie planów realizujących cele ESG oraz mierzenie osiąganych efektów
 • Analiza i ocena kryteriów ESG
 • Niwelowanie ryzyk ESG
 • Przygotowanie odpowiednich polityk itp.
Raportowanie ESG w tym w szczególności:
 • Harmonogram wdrożenia raportowania ESG zgodnie z dyrektywą CSRD
 • Zasada podwójnej istotności w raportowaniu ESG
 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z ESRS
 • Weryfikacja raportowania ESG
 • Audyt ESG
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci, którzy ukończą ten kierunek studiów będą mogli podjąć zatrudnienie w podmiotach w tym min. przedsiębiorstwach, w jednostkach naukowo-badawczych, w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, w  organizacjach międzynarodowych, w organizacjach pozarządowych i rządowych, które będą zobowiązane do przygotowania raportu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

7000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

4000 zł – opłata za 1 semestr

3000 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych modułów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez
Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »