Psychotraumatologia

adresaci_

Adresaci studiów

Studia adresowane do absolwentów studiów wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych. Program studiów kładzie nacisk na psychologiczne systemy radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także na długotrwałe skutki po stresie traumatycznych: zaburzeń zachowania, emocjonalnych czy osobowości. Studia przygotowują praktycznie do pracy z osobami, które przeżywają stres traumatyczny na skutek zdarzeń losowych tj., katastrofy naturalne czy wypadki komunikacyjne, powodzie, choroby, śmierć bliskich, epidemie oraz wywołane przez innych ludzi tj. przemoc fizyczna i psychiczna, mobbing, dyskryminacja, gwałt i inne.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Psychotraumatologia
 • Psychotraumatologia w kontekście rozwoju życia
 • Psychotraumatologia stresu
 • Typy oddziaływań w psychotraumatologii
 • Diagnoza i ocena traumy psychicznej
 • Wczesna interwencja psychotraumatologiczna
 • Psychotraumatologia w kontekście zaburzeń
 • Psychotraumatologia w kontekście uzależnień
 • Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych
 • Psychotraumatologia w kontekście nagłych zdarzeń chorobowych
 • Terapia narracyjna w traumie psychicznej
 • Interwencja psychologiczna w traumie onkologicznej
 • Interwencja kryzysowa w próbach samobójczych
 • Przetwarzanie poznawcze
 • Podstawy terapii EMDR
 • Krótkoterminowa terapia eklektyczna
 • Procedura przedłużonej ekspozycji PE
 • Ekspresja artystyczna jako metoda terapeutyczna w traumie
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci nabywają rozległą wiedzę oraz poznają metody interwencji kryzysowej u osób po traumie. Studia nadają uprawnienia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa (kod zawodu: 229910 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r .)

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »