Profilaktyka i terapia uzależnień

adresaci_

Adresaci studiów

Adresatami są osoby, które chcę zdobyć kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pracy w roli terapeuty w instytucjach i organizacjach zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz zagrożeniom wśród młodych ludzi. Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pracy w obszarze profilaktyki społecznej oraz terapii uzależnień.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Prawne regulacje dotyczące przemocy i uzależnień
 • Struktura systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce
 • Etyka personalistyczna w szkole
 • Terapia uzależnień dzieci i młodzieży
 • Terapia uzależnień dorosłych
 • Biologiczne i farmakologiczne aspekty uzależnienia i detoksykacji
 • Projektowanie i realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych
 • Interwencje kryzysowe i umiejętności interpersonalne w pracy terapeutycznej
 • Podstawy psychologii społecznej i klinicznej
 • Psychologia uzależnienia
 • Psychopatologia zaburzeń
 • Elementy pedagogiki specjalnej i leczniczej
 • Diagnostyka i pedagogika uzależnień
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent nabywa wiedzę teoretyczną z zakresu psychoprofilaktyki, psychopatologii, diagnozy i terapii uzależnień oraz praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy z pacjentem indywidualnym, grupą, rodziną.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

385 godz. dydaktycznych + 120 godz. praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »