Mentor usamodzielniania

adresaci_

Adresaci studiów

Studia skierowane są do absolwentów kierunków pedagogika lub praca socjalna.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Elementy psychologii – podstawowe zagadnienia związane z pieczą zastępczą
 • Osoby usamodzielniane – charakterystyka grupy docelowej
 • Mentor i jego rola w procesie usamodzielniania
 • Komunikacja interpersonalna
 • Jednostka aktywna w społeczeństwie
 • Relacje rodzinne w procesie usamodzielniania
 • Prowadzenie gospodarstwa domowego
 • Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami i organizacjami wspierającymi w wyborze kierunku edukacji i drogi zawodowej usamodzielnianych wychowanków
 • Młodzież na rynku pracy
 • Budowanie ścieżki kariery zawodowej usamodzielnianego wychowanka
 • Narzędzia pracy doradcy zawodowego w procesie usamodzielniania
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego w procesie usamodzielniania
 • Pracownik socjalny w procesie usamodzielniania
 • Instytucje i  organizacje wspierające proces usamodzielniania
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci zyskują kompetencje do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, pieczy zastępczej, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Schroniskach dla nieletnich, Zakładach poprawczych, Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

260 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki w wymiarze 150 godzin.
Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »