Dyrektor dr Adrian Lipa

dr Adrian Lipa

Dyrektor Metodyczny Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum

Kwalifikacje:

 • w 2015 roku rozpoczął prace nad doktoratem z dziedziny ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
 • absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach- kierunek Informatyka Ekonomiczna 2004 r.,
 • absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach – Kierunek Ekonomia, Specjalność:   Polityka gospodarcza i stratega przedsiębiorstw 2006 r.,
 • absolwent Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. – Kierunek Wychowanie Fizyczne 2008 r.,
 • Ukończone studia podyplomowe:
  • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi – Dydaktyka Pierwszej Pomocy 2011r.,
  • Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 2012 r.,
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu – Zarządzanie oświatą 2015 r.,
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu – Integracja sensoryczna 2015 r.,
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu –  Resocjalizacja i socjoterapia 2016 r.,
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu –  Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna 2016 r.,
  • Zaświadczenie uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego 2011 r.,
 • Ukończone kursy:
  • Zaświadczenie ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 2008 r.,
  • Zaświadczenie ukończenia Kursu Instruktorów Rekreacji specjalność: Samoobrona 2009 r.,
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy 2010 r.,
  • Zaświadczenie ukończenia Kursu Dydaktyki Pierwszej Pomocy Poszkodowanym w Systemie First Aid Certification Centre of London 2011 r.

Doświadczenie zawodowe:

 • wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum,
 • praca na stanowisku nauczyciel przedmiotów ekonomicznych – Szkoła Policealna w Kielcach,
 • praca na stanowisku nauczyciel przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, podstawy ekonomii i prawa, ochrona osób – Policealne Studium w Kielcach,
 • praca na stanowisku nauczyciel przedmiotów: wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości, podstawy ekonomii i prawa- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kielcach,
 • praca na stanowisku wykładowca- Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Działania społeczne:

 • Prezes Fundacji Edu Sentencja,
 • Prezes Spólki z o.o Pro Investment Kielce,
 • Prezes Fundacji na Rzecz Promocji Zdrowia PULS,
 • Prezes oraz trener w Świętokrzyskim Klubie Karate Kyokushin,
 • Członek Stowarzyszenia Pro Civitas w Piekoszowie,

Osiągnięcia zawodowe:

 • Prezes Konsorcjum Naukowo Edukacyjnego,
 • Dyrektor Szkół College Medyczny,
 • Dyrektor Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego Mini College w Piekoszowie i Łopusznie,
 • Dyrektor Europejskiego Instytutu Edukacji w Kielcach,
 • Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum,
 • Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Dodatkowe osiągnięcia:

 • Otrzymanie nagrody Przyjaznego pracodawcy przyznawanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kiecach w 2013 r.
 • uzyskanie III miejsca w ogólnopolskim Konkursie Lodołamaczy w 2015 r.

Publikacje:

 • Współautor książki „Przedsiębiorczość” dr hab. prof. UJK Andrzeja Pawlika,
Translate »