Prawo gospodarcze i handlowe

adresaci_

Adresaci studiów

Studia adresowane  do absolwentów studiów wyższych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich), pragnących uzyskać niezbędne i cenione na rynku pracy kompetencje z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, a także dla wszystkich osób którzy pracują lub pragną pracować w działach prawnych firm i instytucji.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Prawo cywilne
  • Prawo spółek
  • Stosunki pracy w spółkach kapitałowych
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo gospodarcze publiczne
  • Prawo układowe i upadłościowe
  • Prawo podatkowe
  • Fundusze europejskie
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, co przełoży się na sprawne posługiwanie się przepisami prawa w codziennej praktyce gospodarczej. Studia przygotują także do umiejętnej współpracy z urzędami i instytucjami oraz obsługą prawną świadczącą pomoc dla jednostek gospodarczych.  Absolwenci, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, rozszerzy także wiedzę na temat prawa handlowego i gospodarczego. Zdobędą także kluczowe kompetencje, które pomogą w  prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Ukończenie studiów zapewni absolwentom prawidłowe wykonywanie dotychczasowych czynności zawodowych, co podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »