Prawo egzekucji sądowej

adresaci_

Adresaci studiów

Celem studiów podyplomowych Prawo egzekucji sądowej jest doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie działania, pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynności składających się na postępowanie egzekucyjne.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Zasady konstytucyjne w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego egzekucji sądowej
 • Dopuszczalność drogi egzekucji sądowej
 • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
 • Stosunek postępowania egzekucyjnego do postępowania upadłościowego
 • Czynności egzekucyjne komornika sądowego i sądu
 • Immunitet egzekucyjny
 • Środki przymusu w egzekucji sądowej
 • Zabezpieczenia umowne a egzekucja sądowa
 • Prawo bankowe a egzekucja sądowa
 • Egzekucja sądowa w prawie Unii Europejskiej
 • Etos zawodu komornika
 • Egzekucja sądowa a ochrona danych osobowych
 • Status komornika sądowego
 • Podatkowo-prawne aspekty działalności komornika sądowego
 • Etyka zawodu komornika
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna komornika sądowego
 • Podstawa egzekucji sądowej oraz wykonalność postanowienia o zabezpieczeniu
 • Egzekucja świadczeń pieniężnych
 • Egzekucja świadczeń niepieniężnych
 • Środki zaskarżenia i inne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym
 • Koszty egzekucji sądowej
 • Odpowiedzialność cywilna i karna osób pełniących funkcje organów egzekucji sądowej
 • Wykorzystanie technik informatycznych w egzekucji sądowej
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci, którzy ukończą ten kierunek studiów poszerzą swoją wiedzę w zakresie prawa egzekucji sądowej. Studia te skierowane są głównie do pracowników w sektorze egzekucji administracyjnych, komorników, sędziów  prawników.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »