Plan zajęć 6,7. X. 2018r.

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr I
8.02.2019 16:00-20:05 Metoda dobrego startu. mgr K. Michalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło lewe
9.02.2019 9:00-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i PP. mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło lewe
10.02.2019 9:00-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr A. Szczerba ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło lewe
Geografia
semestr I
9.02.2019 9:00-13:05 Teledetekcja i GIS. mgr A. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 6,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej. mgr A. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 6,
skrzydło prawe
10.02.2019 9:00-17:15 Geografia społeczno- ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna. mgr A. Średnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 6,
skrzydło prawe
Integracja sensoryczna
semestr I
8.02.2019 16:00-20:05 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło prawe
9.02.2019 9:00-17:15 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr A. Gałęzowska Mini College Naukowe Przedszkole
ul. Jurajska 1C/ U17,
Kielce
10.02.2019 9:00-13:05 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło prawe
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr I
8.02.2019 16:00-20:05 Umiejętności czytania ze zrozumieniem. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9,
skrzydło prawe
9.02.2019 8:10-18:55 Znajomość struktur gramatycznych. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9,
skrzydło prawe
10.02.2019 9:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Umiejętności czytania ze zrozumieniem. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9,
skrzydło prawe
Technika
semestr I
8.02.2019 16:00-20:05 Historia postępu technicznego. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło prawe
9.02.2019 9:00-17:15 Metodyka nauczania  techniki  z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1,
skrzydło prawe
10.02.2019 9:00-17:15 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/ placówki. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1,
skrzydło prawe
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr I
8.02.2019 16:00-20:05 Wybrane zagadnienia z psychiatrii i psychopatologii. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 5,
skrzydło lewe
9.02.2019 9:00-13:05 Praca z uczniem zdolnym. mgr E. Mikulko ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 5,
skrzydło lewe
13:10-17:15 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr E. Szymczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 5,
skrzydło lewe
10.02.2019 9:00-13:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr E. Szymczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 5,
skrzydło lewe
13:10-17:15 Wybrane zagadnienia z psychiatrii i psychopatologii. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 5,
skrzydło lewe
Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
semestr I
8.02.2019 16:00-20:05 Wstęp do prawa. mgr M. Nowak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło lewe
9.02.2019 9:00-13:05 Historia integracji europejskiej. dr J. Piątkowski ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło lewe
13:10-17:15 Wstęp do prawa. mgr M. Nowak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło lewe
10.02.2019 9:00-13:55 Międzynarodowe stosunki polityczne. Teoria i praktyka. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło lewe
14:00-18:05 Systemy polityczne państw wysokorozwiniętych. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło lewe
Wychowanie fizyczne
semestr I
8.02.2019 16:00-20:05 Metodyka W- F. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 6,
skrzydło lewe
9.02.2019 9:00-17:15 Fizjologia wysiłku fizycznego. mgr A. Krzeszowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 6,
skrzydło lewe
10.02.2019 9:00-17:15 Zabawy i gry ruchowe. mgr J. Zakrzewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 6,
skrzydło lewe
Bibliotekoznawstwo
semestr II
9.02.2019 9:00-17:15 Technika pracy umysłowej. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 38,

piętro II, sala 4

10.02.2019 9:00-13:05 Technika pracy umysłowej. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 38,

piętro II, sala 4

Biologia
semestr II
9.02.2019 9:00-17:15 Metody obserwacji organizmów w naturalnym środowisku. mgr J. Siedlecka zajęcia w terenie
10.02.2019 9:00-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE dr G. Barwinek ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 8,
skrzydło prawe
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr II
8.02.2019 16:00-20:50 Narzędzia informatyczne w pracy doradcy. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15,
skrzydło prawe
9.02.2019 9:00-13:05 Narzędzia informatyczne w pracy doradcy. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Superwizja w doradztwie zawodowym. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15,
skrzydło prawe
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
semestr II
9.02.2019 9:00-13:05 Metodyka nauczania techniki. mgr B. Ludwicka- Dula ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Edukacja środowiskowa i społeczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolna. mgr J. Bieniek ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a,
skrzydło prawe
Integracja sensoryczna
semestr II
9.02.2019 13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 2,
skrzydło prawe
10.02.2019 9:00-13:05 Zaburzenia w rozwoju układu ruchu. mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 2,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno- pedagogiczne. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 2,
skrzydło prawe
Logopedia przedszkolna i szkolna
semestr II
8.02.2019 16:00-20:05 Mowa a mózg. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 11,
skrzydło prawe
9.02.2019 9:00-17:15 Mowa a mózg. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 11,
skrzydło prawe
10.02.2019 9:00-17:15 Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć logopedycznych. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 11,
skrzydło prawe
Matematyka
semestr II
10.02.2019 9:00-13:05 Metodyka nauczania matematyki II z wykorzystaniem technologii informacyjnej. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Metodyka nauczania matematyki III z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a,
skrzydło prawe
Muzyka i plastyka
semestr II
8.02.2019 16:00-20:05 Metodyka nauczania plastyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr B. Ludwicka- Dula ul. Sienkiewicza 38,

piętro II, sala 3

9.02.2019 9:00-13:05 Metodyka nauczania muzyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 38,

piętro II, sala 3

13:10-17:15 Metody i formy arteterapii (muzyka). mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 38,

piętro II, sala 3

10.02.2019 9:00-17:15 Metody i formy arteterapii (muzyka). mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 38,

piętro II, sala 3

Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami intelektualnymi
semestr II
9.02.2019 13:10-18:55 Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 38,

piętro II, sala 2

10.02.2019 8:10-10:35 Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 38,

piętro II, sala 2

10:40-18:55 Metody pracy terapeutycznej. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 38,

piętro II, sala 2

Pedagogika specjalna- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr II
9.02.2019 9:00-17:15 Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej. dr A. Olawska- Szymańska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło prawe
10.02.2019 9:00-17:15 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. mgr E. Jaworska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło prawe
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr II
8.02.2019 16:00-20:05 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym z autyzmem). mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b,
skrzydło prawe
9.02.2019 9:00-17:15 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci przewlekle chorych z dysfunkcją ruchu. mgr K. Iwańska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b,
skrzydło prawe
10.02.2019 9:00-17:15 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. dr E. Kosior ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b,
skrzydło prawe
Terapia zajęciowa
semestr II
9.02.2019 9:00-17:15 Terapia organizacja czasu wolnego. mgr A. Wasil- Arciszewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło prawe
Logopedia ogólna
semestr III
8.02.2019 16:00-20:05 Profilaktyka logopedyczna.

 

mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 14,
skrzydło prawe
9.02.2019 8:10-16:25 Zaburzenia mowy w demencji. mgr I. Leśniewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 14,
skrzydło prawe
10.02.2019 9:00-17:15 Metody diagnozy i terapii jąkania. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 14,
skrzydło prawe