Plan zajęć 6,7. X. 2018r.

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo
semestr I
06.04.2019 13:10-17:15 Pedagogiczne konteksty komunikacji. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 5,
skrzydło prawe
07.04.2019 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 5,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Psychologia uczenia się dzieci. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 5,
skrzydło prawe
Integracja sensoryczna
semestr I
05.04.2019 16:00-20:05 Anatomia i neurofizjologia rozwojowa. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 7,
skrzydło prawe
06.04.2019 9:00-13:05 Anatomia i neurofizjologia rozwojowa. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 7,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Zespół Downa. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8,
skrzydło prawe
07.04.2019 9:00-17:15 Anatomia i neurofizjologia rozwojowa. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 7,
skrzydło prawe
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr I
05.04.2019 16:00-20:05 Środki audiowizualne w nauczaniu j. angielskiego. mgr B. Matachowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b,
skrzydło prawe
06.04.2019 9:00-13:05 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b,
skrzydło prawe
07.04.2019 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b,
skrzydło prawe
Logopedia przedszkolna i szkolna
semestr I
05.04.2019 16:00-20:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło prawe
06.04.2019 9:00-13:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Zaburzenia mowy. mgr I. Leśniewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło prawe
07.04.2019 9:00-17:15 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr B. Ludwicka- Dula ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło prawe
Matematyka
semestr I
05.04.2019 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 6,
skrzydło prawe
06.04.2019 9:00-17:15 Elementy algebry i arytmetyki. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 6,
skrzydło prawe
07.04.2019 9:00-13:05 Elementy logiki matematycznej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 6,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 6,
skrzydło prawe
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr I
06.04.2019 9:00-13:05 Pedagogiczne konteksty komunikacji. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Metoda dobrego startu. mgr K. Michalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło prawe
07.04.2019 9:00-17:15 Oligofrenopedagogika. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło prawe
Surdopedagogika i tyflopedagogika
semestr I
05.04.2019 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8,
skrzydło prawe
06.04.2019 9:00-13:05 Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących i słabosłyszących. mgr A. Tarnowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 7,
skrzydło prawe
07.04.2019 9:00-17:15 Surdologopedia z fonetyką. dr E. Fert- Cichecka ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8,
skrzydło prawe
Arteterapia
semestr II
06.04.2019 9:00-13:05 Kinezynoterapia. mgr A. Krzeszowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 5,
skrzydło prawe
07.04.2019 9:00-17:15 Metodyka prowadzenia zajęć arteterapeutycznych. mgr K. Arciszewski ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 3
Bibliotekoznawstwo
semestr II
05.04.2019 16:00-20:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 4
06.04.2019 10:00-18:15 Metodyka pracy bibliotecznej z wykorzystaniem technologii informatycznej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 4
07.04.2019 9:00-13:05 Pedagogika biblioteczna. Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją i hiperleksją. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 4
13:10-17:15 Metodyka pracy bibliotecznej z wykorzystaniem technologii informatycznej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 4
Biologia
semestr II
05.04.2019 16:00-20:05 Podstawy mikrobiologii. mgr J. Siedlecka ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 11,
skrzydło prawe
06.04.2019 13:10-17:15 Podstawy ewolucjonizmu. mgr J. Siedlecka ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 11,
skrzydło prawe
07.04.2019 9:00-17:15 Metody obserwacji organizmów w środowisku naturalnym. mgr J. Siedlecka zajęcia w terenie
Diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr II
05.04.2019 16:00-20:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 2
06.04.2019 9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 2
07.04.2019 9:00-17:15 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 2
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr II

07.04.2019 8:10-18:05 Narzędzie informatyczne w pracy doradcy. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 11,
skrzydło prawe
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr II
05.04.2019 16:00-20:05 Fonetyka- przykładowe techniki. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a,
skrzydło prawe
06.04.2019 9:00-13:05 Kształcenie sprawności mówienia. mgr J. Kobyłecki ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Sprawność pisania. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a,
skrzydło prawe
17:20-18:05 Fonetyka- przykładowe techniki. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a,
skrzydło prawe
Logopedia przedszkolna i szkolna
semestr II
06.04.2019 9:00-13:05 Metoda dobrego startu. mgr K. Michalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 13,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć logopedycznych. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 13,
skrzydło prawe
07.04.2019 13:10-17:15 Logorytmika. mgr I. Leśniewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 13,
skrzydło prawe
Muzyka i plastyka
semestr II
06.04.2019 9:00-17:15 Dydaktyka w szkole. mgr I. Szachowicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło lewe
07.04.2019 9:00-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło lewe
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie- Inspektor Danych Osobowych
semestr II
05.04.2019 16:00-20:05 Rodzaje zabezpieczeń danych osobowych. mgr M. Stasiak ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 3
06.04.2019 9:00-17:15 Praktyczne aspekty pełnienia funkcji inspektora danych osobowych. mgr K. Szewczyk ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 3
07.04.2019 9:00-17:15 Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo informacji biznesowych. mgr M. Stasiak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a,
skrzydło prawe
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza- pedagog szkolny
semestr II
06.04.2019 9:00-17:15 Podstawy prawne pracy opiekuńczo- wychowawczej. mgr U. Kłonicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 12,
skrzydło prawe
07.04.2019 9:00-13:05 Podstawy prawne pracy opiekuńczo- wychowawczej. mgr U. Kłonicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 12,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 12,
skrzydło prawe
Pedagogika specjalna- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr II
Grupa A
06.04.2019 13:10-17:15 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. mgr E. Jaworska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło prawe
07.04.2019 9:00-13:05 Terapia behawioralna we wczesnym wspomaganiu rozwoju. mgr M. Kowalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło prawe
Pedagogika specjalna- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr II
Grupa B
06.04.2019 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. mgr E. Jaworska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło prawe
07.04.2019 13:10-17:15 Terapia behawioralna we wczesnym wspomaganiu rozwoju. mgr M. Kowalska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło prawe
Surdopedagogika
semestr II
05.04.2019 16:00-20:05 Podstawy języka migowego. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15,
skrzydło prawe
06.04.2019 9:00-13:05 Psychologia głuchych mgr I. Leśniewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z dysfunkcjami słuchu. mgr A. Tarnowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15,
skrzydło prawe
07.04.2019 9:00-13:05 Psychologia głuchych mgr I. Leśniewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Wybrane metody wspierające rozwój dziecka z dysfunkcją słuchu. mgr E. Jaworska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15,
skrzydło prawe
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr II
06.04.2019 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z psychiatrii i psychopatologii. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci przewlekle chorych z dysfunkcją ruchu. mgr K. Iwańska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9,
skrzydło prawe
07.04.2019 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci przewlekle chorych z dysfunkcją ruchu. mgr K. Iwańska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Profilaktyka i terapia uzależnień. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9,
skrzydło prawe
Wychowanie do życia w rodzinie
semestr II
06.04.2019 9:00-13:05 Zagadnienia seksuologiczne. mgr A. Brela ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 14,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 14,
skrzydło prawe
Wychowanie fizyczne
semestr II
07.04.2019 9:00-17:15 Biomechaniczne podstawy wychowania fizycznego. dr E. Ochwanowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 14,
skrzydło prawe
Translate »