Pedagogika specjalna – Terapia zajęciowa

adresaci_

Adresaci studiów

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych,  w szczególności pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników jednostek pomocy społecznej, służby zdrowia, oraz instytucji przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Rehabilitacja – zagadnienia ogólne
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
 • Rehabilitacja w schorzeniach narządu ruchu
 • Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
 • Diagnoza w terapii zajęciowej
 • Rehabilitacja w chorobach psychicznych
 • Ergoterapia
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Metodyka pracy terapeuty zajęciowego
 • Metodyka pracy arteterapeuty
 • Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Metody i techniki terapii pedagogicznej
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci zyskują kompetencje do pracy terapeutycznej w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, pensjonatach, zakładach karnych. Po ukończeniu studiów, absolwenci posiadają wiedzę  z zakresu  metod terapii zajęciowej i technik praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

480 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyka

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »