Gerontologia (opieka nad osobami starszymi)

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni wszystkich specjalności, którzy chcą  poszerzyć swoją wiedzę w zakresie opieki nad osobami starszymi.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Psychologia rozwojowa i osobowości.
 • Podstawy pedagogiki specjalnej.
 • Emisja głosu.
 • Technologie informacyjne w edukacji.
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
 • Geriatria.
 • Aspekty prawne pomocy i opieki ludzi starszych.
 • Metodyka pracy opiekuńczej z ludźmi starszymi.
 • Pedagogika społeczna.
 • Andragogika.
 • Telematyka medyczna.
 • Edukacja ludzi dorosłych.
 • Projektowanie zmian edukacyjnych.
 • Podstawy gerontologii.
 • Praca socjalna z seniorami.
 • Psychologia starzenia się i starości.
 • Współczesne problemy socjologii i demografii.
 • Współczesne problemy psychologii.
 • Psychologia medycyny.
 • Instytucjonalne wsparcie ludzi starszych.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę we wszystkich instytucjach zabezpieczenia społecznego, m.in. w domach pomocy społecznej, domach starców, ośrodkach pomocy, organizacjach pozarządowych. Absolwenci mogą być specjalistami w zakresie doradztwa gerontologicznego, twórcami lub realizatorami programów, które mają na celu polepszenie jakości życia osób starszych, animatorami życia społecznego osób starszych. Opieka gerontologiczna daje szerokie perspektywy zatrudnienia w kraju, jak i zagranicą. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami starszymi, poznają ich potrzeby, możliwości i problemy. Prowadzą działania wspierające życie osobiste, rodzinne, towarzyskie, kulturalne, edukacyjne, społeczno-zawodowe i obywatelskie ludzi starszych i seniorów.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne

310 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym (650 zł x 6 rat)

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »