Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie fryzjerstwa nowoczesnego

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla nauczycieli (i kandydatów) praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych i policealnych oraz placówkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich). Studia te będą doskonałym uzupełnieniem kompetencji dla fryzjerów oraz stylistów wizerunków.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Dydaktyka ogólna
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu zawodu
 • Anatomia i fizjologia skóry
 • Dermatologia
 • Podstawy alergologii i toksykologii
 • Wybrane zagadnienia z fizykoterapii
 • Wybrane zagadnienia z mikrobiologii
 • Podstawy trychologii kosmetycznej
 • Aspekty biologiczno-chemiczne we fryzjerstwie
 • Wstęp do fryzjerstwa
 • Kreowanie wizerunku we fryzjerstwie
 • Stylizacja fryzur
 • Podstawy perukarstwa
 • Techniki fryzjerskie
 • Pracownia fryzjerska
 • Współczesne trendy we fryzjerstwie
 • Organizacja stanowiska pracy z elementami ergonomii
 • Procedury i organizacja salonu fryzjerskiego
 • Organizacja i technika obsługi konsumenta
 • Organizacja i technika reklamy
 • Marketing w usługach fryzjerskich
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka pedagogiczna
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci zyskują wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu fryzjerstwa.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

410 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »