Emisja głosu w mowie i śpiewie

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są  dla absolwentów wyższych uczelni wszystkich specjalności – szczególnie tych, które pracują głosem w sposób dynamiczny. Wymienić tu należy: nauczycieli, logopedów, prawników, aktorów, wokalistów, instruktorów śpiewu, chórmistrzów, księży i katechetów, także osoby pracujące w ośrodkach masowego przekazu.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Emisja indywidualna.
 • Emisja zespołowa – w grupach zainteresowań słuchaczy.
 • Ćwiczenia w zakresie profilaktyki i rehabilitacji głosu.
 • Ćwiczenia plastyki i harmonii muskulatury ciała.
 • Podstawy niewerbalne struktur przekazu.
 • Taniec historyczny i taniec towarzyski – do wyboru przez słuchaczy.
 • Anatomia instrumentu głosu w aspekcie jego psychofizjologii i akustyki.
 • Teatr w Polsce i na świecie – zagadnienia wybrane w kontekście potrzeb słuchaczy.
 • Fonetyki językowe dla zainteresowanych.
 • Drama.
 • Pantomima.
 • Kameralistyka.
 • Improwizacja głosem.
 • Praca z korepetytorem (akompaniatorem).
 • Zasady muzyki dla wyjątkowo zainteresowanych.
 • Etyka zawodu nauczyciela.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Studia z emisji głosu gwarantują  słuchaczom właściwą pracę nad opanowaniem własnego instrumentu głosu w możliwie największym stopniu świadomości techniczno-wykonawczej. W zakresie indywidualnych problemów głosowych słuchaczy – pomoc w ewidentnych kłopotach czynnościowych, jakimi są np. chrypka, matowość, niekorzystna barwa, częste „niedomaganie” wokalne, przydech itp.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

390 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym (650 zł x 6 rat)

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »