Technika

adresaci_

Adresaci studiów

Studia podyplomowe z zakresu Techniki przeznaczone są dla nauczycieli z wykształceniem wyższym, z przygotowaniem pedagogicznym, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w nauczania zajęć technicznych i zdobyć dodatkowe uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Podstawy dydaktyki
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Projektowanie i dokumentacja techniczna
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy mechaniki
 • Metodyka nauczania techniki
 • Technologie obróbki materiałów
 • Historia postępu technicznego
 • Technika w środowisku ucznia
 • Żywienie człowieka
 • Technologie informacyjne
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu „Technika” we wszystkich typach szkół.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

420 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »