Dysleksja – diagnoza i terapia w różnych okresach życia

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, w szczególności nauczycieli przedszkoli, szkół, internatów, burs, ośrodków szkolno-wychowawczych, pedagogów szkolnych.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Psychologiczne podstawy dysleksji rozwojowej.
 • Teoretyczne podstawy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.
 • Medyczne podstawy dysleksji rozwojowej.
 • Ryzyko dysleksji – rozpoznanie i wczesna pomoc.
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej.
 • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu z wykorzystaniem technologii informacyjnej (klasy zintegrowane, w starszym wieku szkolnym).
 • Metody stosowane w terapii ucznia z dysleksją rozwojową.
 • Podstawy prawne opieki nad uczniem dyslektycznym. Ocenianie. Klasyfikowanie. Promowanie.
 • Związek zaburzeń mowy z dysleksją rozwojową.
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji.
 • Etyka zawodu nauczyciela.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów mogą być zatrudnieni w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, a także otworzyć prywatną praktykę związaną z uzyskaniem kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z dysleksją.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

390 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym (650 zł x 6 rat)

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »