Biologia

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z biologii.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy dydaktyki.
 • Emisja głosu.
 • Etyka zawodu nauczyciela.
 • Technologie informacyjne w edukacji.
 • Wstęp do biologii.
 • Anatomia i fizjologia organizmu człowieka.
 • Dydaktyka biologii w szkole podstawowej.
 • Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej.
 • Podstawy biologii organizmów zwierzęcych.
 • Podstawy biologii organizmów roślinnych.
 • Rozwój biologiczny człowieka.
 • Ekologia i ochrona zdrowia.
 • Podstawy mikrobiologii.
 • Immunologia.
 • Podstawy genetyki i biotechnologii.
 • Edukacja zdrowotna.
 • Edukacja środowiskowa.
 • Podstawy ewolucjonizmu.
 • Metody obserwacji organizmów w naturalnym środowisku.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu „biologia” we wszystkich typach szkół.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

495 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyka

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym (650 zł x 6 rat)

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »