Bibliotekoznawstwo

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla:

 • osób, które ukończyły min. studia I stopnia (licencjat), biegle posługujących się komputerem, z szeroką wiedzą ogólną;
 • nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela-bibliotekarza;
 • osób bez uprawnień pedagogicznych pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne.
program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Psychologia uczenia się dzieci.
 • Podstawy dydaktyki.
 • Psychologia rozwojowa i osobowości.
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej.
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki.
 • Emisja głosu.
 • Etyka zawodu nauczyciela.
 • Technologie informacyjne w edukacji.
 • Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo.
 • Historia bibliotek i książek.
 • Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym.
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza.
 • Literatura dla dzieci i młodzieży.
 • Informacja naukowa.
 • Technika pracy umysłowej.
 • Misja i strategia rozwoju współczesnej biblioteki.
 • Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją.
 • Systemy biblioteczne.
 • Tworzenie serwisów internetowych.
 • Zbiory biblioteczna, ich opracowanie i ochrona.
 • Edukacja medialna.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci mogą starać się o zatrudnienie we wszystkich typach bibliotek i innych instytucjach związanych z książką, a interdyscyplinarna wiedza i umiejętności zwiększają ich konkurencyjność na rynku pracy.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

475 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym (650 zł x 6 rat)

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »