Andragogika

adresaci_

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które ze względu na zajmowane stanowisko i wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę, w szczególności do nauczycieli i absolwentów wyższych uczelni planujących karierę zawodową w charakterze trenera, wykładowcy, szkoleniowca, nauczyciela w placówkach prowadzących edukację osób dorosłych (zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych).

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki.
 • Dydaktyka nauczania dorosłych.
 • Praca z grupą.
 • Organizacja procesu doskonalenia osób dorosłych.
 • Prawo oświatowe.
 • Higiena i emisja głosu.
 • Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych.
 • Praca socjalna z dorosłymi.
 • Psychologia rozwojowa dorosłych.
 • Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej.
 • Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci zyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w profesjonalny sposób przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

280 godzin dydaktycznych + 100 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym (650 zł x 6 rat)

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »