Zarządzie finansami (rachunkowość i podatki)

adresaci_

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób chcących nabyć kompetencje w dziedzinie formułowania i skutecznej realizacji strategii finansowej przedsiębiorstwa zmierzającej do maksymalizowania jego ekonomicznej efektywności i rozwoju.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w szczególności dotyczy to wiadomości niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji warunkujących osiąganie satysfakcjonującej zyskowności kapitałów własnych zainwestowanych przez właścicieli przy utrzymywaniu należytej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań, warunkującej kontynuowanie przyszłej działalności.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Optymalne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 • Zewnętrzne źródła kapitału przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie leasingu w zarządzaniu płynnością
 • Wykorzystanie faktoringu w zarządzaniu płynności
 • Ryzyko działalności przedsiębiorstwa
 • Alokacja wolnych środków przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym
 • Metody zarządzania płynnością
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa
 • Metody wyceny przedsiębiorstw
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »