Zarządzanie, marketing i analityka w sporcie

adresaci_

Adresaci studiów

Studia skierowane są m. in. do Absolwentów studiów wyższych wiążących swoją przyszłość zawodową ze sportem, Sportowców kończących kariery sportowe, Działaczy, pracowników, rzeczników prasowych organizacji sportowych oraz sportowców.
Celem studiów z zakresu zarządzania i marketingu w sporcie jest przygotowanie specjalistów z zakresu obsługi podmiotów sportowych – zarówno w obszarze zarządzania, jak i marketingu oraz public relations, a także wspierającej te obszary analityki sportowej.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • PR w sporcie
 • Coaching w sporcie
 • Komunikacja w sporcie – digital marketing
 • Wprowadzenie do idei marketingu w sporcie
 • Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w sporcie – kształtowanie wizerunku
 • Psychologia w sporcie
 • Zarządzanie szkoleniem młodzieży
 • Zarządzanie klubem sportowym
 • Wprowadzenie do analityki sportowej
 • Narzędzia i metody w analityce sportowej
 • Badania potrzeb otoczenia zewnętrznego klubu sportowego
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »