Zarządzanie i audyt

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające pełnienie ról zawodowych związanych z funkcjonowaniem i rozwojem systemów zarządzania, problematyką audytu wewnętrznego, umożliwiając dalszy rozwój kariery zawodowej w tym kierunku.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Audyt finansowy
 • Audyt kultury organizacyjnej
 • Audyt personalny
 • Komunikacja i negocjacje
 • Konsulting zarządczy
 • Menedżer systemów zarządzania bezpieczeństwem
 • Menedżer systemów zarządzania jakością
 • Menedżer systemów zarządzania środowiskowego
 • Metody badań społecznych
 • Pełnomocnik systemów zarządzania
 • Psychologia zachowań organizacyjnych
 • Zarządzanie czasem i techniki twórczego myślenia
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działalności
 • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Uczestnicy studiów pozyskają kwalifikacje pozwalające na prace w charakterze menedżerów, pełnomocników, konsultantów, specjalistów w zakresie różnych systemów zarządzania, w tym między innymi jakością, środowiskowych oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

300 godzin

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »