Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji

adresaci_

Adresaci studiów

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych wykorzystaniem koncepcji i metod psychologii społecznej w działaniach na rzecz rozwoju organizacji. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami stojącymi przed rozwijającymi się organizacjami, a więc wyposażenie ich m. in w takie kompetencje jak diagnoza problemów i rozumienie procesów organizacyjnych, wspieranie rozwoju pracowników, projektowanie i wprowadzanie zmian w organizacji.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie stresem
  • Coaching, Mentoring i Action Learning
  • Dynamika grup i zespołów ludzkich
  • Innowacyjność w organizacji
  • Techniki twórczego myślenia
  • Diagnozowanie organizacji
  • Organizacja ucząca się
  • Psychologia ogólna, społeczna, zarządzania
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »