Psychologia biznesu

adresaci_

Adresaci studiów

Studia skierowane są do przedsiębiorców menedżerów i specjalistów wspierających kierowanie zespołami pracowniczymi w różnych działach firm. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu psychologii społecznej, zarządzania, marketingu oraz szeroko rozumianego biznesu.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Autoprezentacja
  • Identyfikacja i prewencja wypalenia zawodowego w organizacji
  • Budowanie i praca zespołu
  • Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich – skuteczna reklama stworzona w oparciu o emocje, uwagę i pamięć konsumenta
  • Negocjacje w biznesie – jak osiągnąć zamierzony cel
  • Podejmowanie decyzji – metody racjonalnego wyważania ryzyka
  • Rekrutacja pracowników- jak ocenić predyspozycje psychiczne kandydata
  • Brainfitness- sprawny umysł a zdrowy styl życia
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów będą potrafili efektywniej planować swój czas, podejmować właściwe decyzje oraz radzić siebie ze stresem.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »