Ochrona Danych Osobowych w Administracji i Biznesie – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

adresaci_

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, a zwłaszcza biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej).
Celem studiów jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych, które w swej działalności mają do czynienia z danymi osobowymi. Studia pozwolą także podnieść kompetencje specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Administracja danymi komputerowymi
  • Narzędzia informatyki
  • Sieci komputerowe
  • Administrator i inspektor danych osobowych
  • Bezpieczeństwo danych

 

uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci, którzy ukończą ten kierunek studiów będą mogli pracować jako administratorzy bezpieczeństwa informacji i  inspektora ochrony danych osobowych.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »