Obrona terytorialna

adresaci_

Adresaci studiów

Studia podyplomowe o specjalności Obrona terytorialna przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni z dyplomem co najmniej licencjata, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i już pracują lub zamierzają podjąć pracę w strukturach mundurowych lub w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwa państwa.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Obrona cywilna w czasie pokoju i wojny z elementami metod organizacji akcji ratowniczych,
  • Ratownictwo i ochrona ludności z elementami koordynacji działań służb,
  • Zarządzanie systemami ratowniczymi,
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • Podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • Programowanie działań na rzecz bezpieczeństwa,
  • Pozarządowe formy zapewnienia bezpieczeństwa.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Studia podyplomowe o specjalności Obrona terytorialna przygotowują wysoko wyspecjalizowanych ekspertów wykwalifikowanych w obronie państwa i zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego. Dają kwalifikacje do pracy jako pracownik Sił Zbrojnych RP, Żandarmerii Wojskowej, Narodowych Sił Rezerwowych, Wojska Obrony Terytorialnej, pracownik przedsiębiorstwa z otoczenia sektora wojskowego, pracownik służb mundurowych.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »