Menadżer kultury

adresaci_

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób, które chcą zapoznać się z metodami zarządzania instytucjami kultury, zdobyć kwalifikacje menedżerskie związane z zarządzaniem tymi instytucjami oraz wykształcić umiejętności niezbędne do efektywnego prowadzenia samodzielnych projektów i przedsięwzięć kulturalnych. Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji w sferze kultury w warunkach gospodarki rynkowej i kształcenie umiejętności skutecznego działania.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomika kultury
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie marketingiem
 • Plan marketingowy
 • Kultura w mediach społecznościowych
 • Strategie komunikacji marketingowej
 • Sponsoring
 • Podstawy zarządzania finansami
 • Źródła finansowania kultury
 • Fundusze UE
 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w sferze kultury
 • Umowy handlowe
 • Kontrakty menedżerskie
 • Zamówienia publiczne
 • Kontakty z mediami
 • Coaching dla menedżerów kultury
 • Psychologia pracy zespołowej
 • Wywierania wpływu
 • Negocjacje
 • Prawo autorskie
 • Dyplomacja kulturalna
 • Wystąpienia publiczne
 • Sztuka prezentacji (siebie)
 • Spotkanie z mistrzami
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci potrafią przeprowadzić proste analizy ekonomiczne, identyfikować kluczowe czynniki sukcesu lub porażki podmiotów rynkowych, stosować podstawowe wskaźniki skuteczności i efektywności w sferze kultury, sporządzić plan marketingowy i biznesplan, przygotować się do negocjacji i bronić przed trikami negocjacyjnymi. Posiadają konkretną bazę do zbudowania w grupie pracowników swojej pozycji jako członka grupy, kierownika, przywódcy.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

320 godzin

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »