Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Etyka pracy funkcjonariuszy organów ścigania
 • Podstawy prawa karnego i postępowania karnego
 • Kryminologia
 • Wiktymologia
 • Techniki kryminalistyczne
 • Techniki operacyjne
 • Metodyka działań dochodzeniowo-śledczych
 • Taktyka kryminalistyczna i dezinformacja
 • Taktyka zwalczania przestępczości
 • Analiza kryminalna
 • Profilowanie (kryminalistyczne i kryminalne) przestępcy
 • Psychologia wywierania wpływu i manipulacji
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów na kierunku Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości uzyskają kwalifikacje do zatrudnienia w strukturach MSWiA  (m.in. Policja, ABW, CBA, Straż Graniczna), firmach zajmujących się kompleksowym zabezpieczaniem bezpieczeństwa (m.in. prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne)

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

1300 zł – opłata za semestr (możliwość wpłat w systemie ratalnym)

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online