Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

adresaci_

Adresaci studiów

Studia dedykowane są w szczególności osobom, które posiadają wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Podstawy dydaktyki
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Planowanie i organizacja działalności firmy. Biznes Plan
 • Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego
 • Metodyka nauczania podstaw przedsiębiorczości
 • Teoria i praktyka orientacji i poradnictwa zawodowego
 • Zawodoznawstwo i  informacje zawodowe
 • Zarządzanie i strategie konkurowania firmy na rynku
 • Socjologia i pedagogika pracy
 • Socjologia edukacji
 • Społeczne problemy zatrudnienia i rynku pracy
 • Podstawy decyzji ekonomicznych w firmie
 • Podatki i ubezpieczenia
 • Programy informatyczne w poradnictwie szkolno-zawodowym
 • Zatrudnienie i samozatrudnienie
 • Podstawy mikro i makroekonomii
 • Prawne aspekty działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej
 • Etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej
 • Trening skutecznej komunikacji i asertywności
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent może podjąć pracę w roli szkolnego doradcy zawodowego i/lub nauczyciela przedmiotu „Przedsiębiorczość” we wszystkich typach szkół, a także w PPP i Urzędach Pracy.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe czterosemestralne – 16 miesięcy

690 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

4400 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1100 zł – opłata za 1 semestr

1100 zł – opłata za 2 semestr

1100 zł – opłata za 3 semestr

1100 zł – opłata za 4 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »