Coaching w biznesie

adresaci_

Adresaci studiów

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich. Adresatami są głównie menadżerowie, prezesi, dyrektorzy, kierownicy, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy, rozwijać własne kompetencje, a także przedsiębiorcy i inne osoby, które są odpowiedzialne za rozwój zawodowy pracowników.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Rozwój kompetencji interpersonalnych coacha – elementy treningu interpersonalnego.
  • Teoretyczne podstawy coachingu.
  • Psychologia w coachingu.
  • Coaching w praktyce.
  • Coaching grupowy i zespołowy.
  • Superwizja grupowa i indywidualna.
  • Coaching w biznesie.
  • Coachingowy styl zarządzania.
  • Budowanie własnego biznesu coachingowego.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci zdobędą kwalifikacje zawodowe coacha w biznesie i będą mogli pracować w instytucjach gospodarczych i organizacjach o rozbudowanej strukturze jako kreator polityki wewnętrznej firmy, na stanowisku kierowniczym i menadżerskim w prywatnych przedsiębiorstwach, na stanowisku eksperta opracowującego strategie rozwoju przedsiębiorstwa. Być właścicielem własnej firmy świadczącej usługi w obszarze managementu, pracować na stanowisku trenera, szkoleniowca.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

260 godzin

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »