Bezpieczeństwo narodowe i kierowanie obronnością

adresaci_

Adresaci studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe adresowane są do osób, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz instytucjach gospodarczych.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy nauki i teorii bezpieczeństwa
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Polityka i strategie bezpieczeństwa
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zachowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Prawo konstytucyjne
 • Współczesne systemy polityczne
 • Postępowanie administracyjne
 • Administracja publiczna
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe może być zatrudniony w komórkach bezpieczeństwa w administracji publicznej i służbach mundurowych, a także w podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, planowaniem zadań obronnych i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »