Archiwizacja i ochrona informacji niejawnych

adresaci_

Adresaci studiów

Studia są skierowane do osób pracujących lub/i zainteresowanych pracą związaną z administrowaniem i ochroną informacji niejawnych i danych osobowych, pełnomocników ochrony informacji niejawnych, administratorów bezpieczeństwa informacji,  osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Ochrona informacji niejawnych
  • Infrastruktura informacyjnaWybrane problemy bezpieczeństwa narodowego
  • Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
  • Bezpieczeństwo przemysłowe i tajemnica przedsiębiorstwa
  • Ochrona danych osobowych
  • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz szacowanie i zarządzanie ryzykiem
  • Cyberterroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni
  • Infrastruktura krytyczna i zarządzanie kryzysowe
  • Archiwizacja dokumentów
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci będą przygotowani w zakresie znajomości dokumentacji niejawnej, zasad jej tworzenia, obiegu, archiwizacji i brakowania, funkcjonowania kancelarii tajnych i pionu ochrony informacji, oprócz pogłębienia świadomości w zakresie zagrożeń i środków ochrony informacji,  absolwenci studiów nabędą dodatkowe kwalifikacje niezmiernie dzisiaj ważne i pożądane na rynku pracy.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »