Administracja publiczna- NOWOŚĆ

Administracja publiczna jest miejscem pracy osób, które ukończyły studia w różnych, nieraz bardzo specjalistycznych dziedzinach. Weterynarze, inżynierowie, geodeci, ekonomiści, psychologowie, statystycy, osoby z wykształceniem rolniczym i wielu innych specjalistów pracuje lub mogłoby pracować w administracji publicznej jako specjaliści, ale bardzo często nie dysponuje wystarczającą wiedzą o organizacji i funkcjonowaniu administracji państwowej czy samorządowej, instrumentach realizowania zadań publicznych, prawnych formach działania administracji, zarządzaniu sprawami publicznymi w nowoczesny, efektywny sposób, w tym możliwościach współdziałania z sektorem prywatnym i sektorem organizacji społecznych, czy zasadach wydatkowania środków publicznych. Dzięki Podyplomowym Studiom Administracji Publicznej można w relatywnie krótkim czasie uzupełnić brakujący element wykształcenia ukierunkowujący na pracę w sektorze publicznym.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego
 • Historia, ustrój i instytucje Unii Europejskiej
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Finanse publiczne
 • Organizacja samorządu terytorialnego
 • Zamówienia publiczne
 • Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego, cywilnego, gospodarczego, rolnego
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Obieg dokumentów w administracji
 • Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej
 • E-administracja
 • Obsługa klienta w jednostkach administracji publicznej
 • Kontrola administracji publicznej oraz przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów

 

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

1400 zł za semestr

Translate »