Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie kosmetologii

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla nauczycieli (i kandydatów) praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych i policealnych oraz placówkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, posiadających uprawnienia pedagogiczne.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Dydaktyka ogólna
 • Anatomia i fizjologia skóry
 • Biologia i genetyka
 • Fizjologia i patofizjologia
 • Podstawy farmakologii i toksykologii
 • Dermatologia
 • Mikrobiologia
 • Bromatologia
 • Podstawy endokrynologii
 • Diagnostyka kosmetologiczna
 • Surowce i składniki kosmetyczne
 • Kosmetologia estetyczna
 • Profesjonalna pielęgnacja ciała
 • Pielęgnacja kończyn górnych i kończyn dolnych
 • Pielęgnacja twarzy i szyi
 • Przedsiębiorczość
 • Medycyna uzdrowiskowa i SPA
 • Dietetyka i planowanie żywienia
 • Masaż w kosmetyce
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Stylizacja i wizaż
 • Zarządzanie i marketing w przemyśle kosmetycznym
 • Wykorzystanie technologii informatycznych
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci zyskują wiedzę i umiejętności do praktycznej nauki zawodu z zakresu kosmetologii.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

420 godzin dydaktycznych + 100 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

4000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym

1400 zł – opłata za 1 semestr

1400 zł – opłata za 2 semestr

1200 zł – opłata za 3 semestr

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »