Nauczyciel programowania w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej

adresaci_

Adresaci studiów

Studia dedykowane są w szczególności nauczycielom klas I–III szkoły podstawowej oraz osobom posiadającymi kwalifikacje do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Socjologia edukacji i wychowania
 • Podstawy pracy z komputerem i siecią
 • Elementy algorytmiki
 • Programowanie wizualne
 • Programowanie z zastosowaniem maty edukacyjnej (maty do kodowania)
 • Symulacje i gry w nauczaniu programowania
 • Elementy robotyki
 • Metodyka nauczania programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
 • Projekt edukacyjny
 • Metodyka nauczania informatyki w szkole
 • Metodyka komputerowego wspomagania wychowania i kształcenia
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Po ukończeniu studiów kandydat nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z programowania w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

220 godzin dydaktycznych + 100 godzin praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

 

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »