Wychowanie fizyczne

adresaci_

Adresaci studiów

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Anatomia
 • Biomechanika
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Pierwsza pomoc
 • Biochemia
 • Teoria i metodyka sportu
 • Teoria treningu sportowego
 • Fizjologia
 • Żywienie i odnowa biologiczna
 • Zarządzanie i marketing
 • Emisja głosu
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Teoria i metodyka gier zespołowych – piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna
 • Teoria i metodyka wychowania fizycznego
 • Podstawy treningu ogólnorozwojowego
 • Ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji ruchowej
 • Muzyka, rytm, taniec
 • Gimnastyka
 • Lekkoatletyka
 • Praktyka pedagogiczna
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

1200 zł – opłata za semestr (możliwość wpłat w systemie ratalnym)

*III semestr w atrakcyjnej cenie 500 zł!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołą Humanistyczno- Ekonomiczną w Brzegu.