Wychowanie fizyczne

adresaci_

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są głównie dla nauczycieli  do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z założeniami organizacyjno-programowymi obowiązującej podstawy programowej, na poziomie edukacyjnym zależnym od ukończonego poziomu studiów pedagogicznych.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Anatomia
 • Biomechanika
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Pierwsza pomoc
 • Biochemia
 • Teoria i metodyka sportu
 • Teoria treningu sportowego
 • Fizjologia
 • Żywienie i odnowa biologiczna
 • Zarządzanie i marketing
 • Emisja głosu
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Teoria i metodyka gier zespołowych – piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna
 • Teoria i metodyka wychowania fizycznego
 • Podstawy treningu ogólnorozwojowego
 • Ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji ruchowej
 • Muzyka, rytm, taniec
 • Gimnastyka
 • Lekkoatletyka
 • Praktyka pedagogiczna
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym, umożliwiają zdobycie podstawowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć ruchowych.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

450 godz. dydaktycznych + 120 godz. praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »