Taniec i rytmika – NOWOŚĆ

Celem studiów jest uzyskanie praktycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zajęć umuzykalniających, rytmiki, tańca dla dzieci i młodzieży. Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia ciekawych zajęć przedszkolnych, szkolnych oraz pozaszkolnych, rozwijających wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak

 • Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym
 • Emisja i higiena głosu
 • Rytmika
 • Zasady muzyki
 • Rytmika w wychowaniu i terapii
 • Gry i zabawy muzyczne dla dzieci
 • Metodyka nauczania rytmiki
 • Choreoterapia
 • Terapia rytmiczno-muzyczna w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
 • Polskie tańce ludowe i narodowe
 • Tańce różnych narodów. Tańce w kręgu

Zajęcia praktyczne odbywają się w zaprzyjaźnionych  Klubach Fitness i Siłowniach, w których również jest możliwość odbycia praktyki studenckiej.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

1400 zł- semestr