Taniec i rytmika

adresaci_

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób, które chcą prowadzić ciekawe zajęcia przedszkolne, szkolne oraz pozaszkolne, rozwijające wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną. Celem studiów jest uzyskanie praktycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zajęć umuzykalniających, rytmiki, tańca dla dzieci i młodzieży.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym
 • Emisja i higiena głosu
 • Rytmika
 • Zasady muzyki
 • Rytmika w wychowaniu i terapii
 • Gry i zabawy muzyczne dla dzieci
 • Metodyka nauczania rytmiki
 • Choreoterapia
 • Terapia rytmiczno-muzyczna w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
 • Polskie tańce ludowe i narodowe
 • Tańce różnych narodów. Tańce w kręgu
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć rytmiczno-tanecznych przedszkolnych, szkolnych oraz pozaszkolnych, rozwijających wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

330 godz. dydaktycznych + 120 godz. praktyk

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »