Psychologia w Sporcie

adresaci_

Adresaci studiów

Studia skierowane są do psychologów, absolwentów AWF, instruktorów sportu, nauczycieli, trenerów oraz wszystkich osób zafascynowanych sportem. Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy na temat dyscypliny naukowej jaką jest psychologia sportu oraz praktycznych informacji związanych z optymalizacją wyników sportowych.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Psychologia sportu jako nauka
 • Psychologia treningu sportowego
 • Psychologia walki sportowej
 • Psychologia urazu sportowego
 • Psychologia wybranych dyscyplin sportowych
 • System przygotowania psychologicznego, doradztwo i opieka psychologiczna
 • Neuropsychologia
 • Psychologia grupy sportowej
 • Metody i techniki treningu psychologicznego
 • Patologie współczesnego sportu
 • Metody i techniki pomiaru psychologicznego w sporcie
 • Teoria sportu
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Fizjologia wysiłku
 • Psychologiczne elementy odnowy biologicznej
 • Żywienie sportowców
 • Organizacje i zarządzanie w sporcie
 • Pedagogika, etyka i socjologia
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadali pogłębioną wiedzę z zakresu teoretycznej i praktycznej psychologii sportu. Zostaną zapoznani z postawami oferty współczesnej psychologii sportu. Zaprezentowany im zostanie dorobek różnych działów psychologii. Zostaną zachęceni do odwoływania się do wiedzy z zakresu psychologii w swojej pracy zawodowej i rozwoju osobistym oraz zawodowym. Słuchacze studiów zostaną przygotowani do podejmowania efektywnej współpracy w sztabach szkoleniowych z psychologami sportu, a także innymi specjalistami. Będą rozwijane ich kompetencje psychospołeczne. Zostaną wdrożeni do ustawicznej pracy nad sobą.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »