Konferencja 2022

Konsorcjum Naukowo – Edukacyjne ma zaszczyt zaprosić na :

VIII Międzynarodową Konferencję połączoną z Inauguracją roku akademickiego 2022/2023.

Tematem konferencji jest:

„Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości”

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął:

Wojewoda Świętokrzyskiego Zbigniew Koniusz

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął:

Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta

Opiekę medialną nad wydarzeniem objęła:

Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach

Patronat medialny:

Termin i miejsce konferencji : 1 października 2022r., godz.: 10:00, Targi Kielce sala Omega i Sigma, ul Zakładowa 1 Kielce

Organizatorzy:  Konsorcjum Naukowo – Edukacyjne S.A.

Udział w konferencji jest bezpłatny i certyfikowany.

Ilość miejsc ograniczona.

Możliwość rozszerzenia konferencji o panele płatne zakończone dodatkowym certyfikatem.

Swoim występem naszą konferencję umili zespół muzyczny Michalska & Znojek.

Jest to duet który zrodził się z przyjaźni i miłości do muzyki. Tworzą go Patrycja Michalska – wokal i Łukasz Znojek – gitara. M&Z wykonują muzykę oscylującą wokół muzyki akustycznej, jazzu oraz szeroko pojętej muzyki rozrywkowej.

Patrycja Michalska – wokalistka jazzowa, trener wokalny, absolwentka AM im K. Szymanowskiego w Katowicach. Uczestniczka programów telewizyjnych takich jak „Bitwa na Głosy” i „Szansa na Sukces”. Laureatka wielu konkursów i festiwali o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Założycielka i trenerka wokalna w STUDIO DŹWIĘKU Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Kielcach.  Wychowankowie uczestniczą z sukcesami w licznych programach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in Voice Kids, Konkurs Bajkowy W. Disneya , Festiwal Harcerski.

Łukasz Znojek – gitarzysta, na co dzień Prezes spółki Quatrobrokers należącej do grupy MAK największego polskiego brokera ubezpieczeniowego. Absolwent PSM im L. Różyckiego w Kielcach w klasie saksofonu. Na gitarze swoje umiejętności rozwijał w Studium Gitary Klasycznej Jerzego Pikora. Od roku tworzy duet z Patrycją Michalską.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Prelegenci:

  • Tracy Hendricson

Od ponad 20 lat pracuje w branży edukacyjnej, specjalizuje się w implementacji najnowszych technologii. Poprzez te doświadczenia stała się elastycznym i kompetentnym pedagogiem mogącym pochwalić się wieloma talentami i możliwościami. Bazując na głębokiej serdeczności dla swoich uczniów, pasji nauki i nauczania, wypracowała nie tylko wszechstronny i proaktywny sposób nauczania, ale również światopogląd i kompetencje lidera w świecie edukacji globalnej. Uczy, tworzy i prowadzi programy szkól średnich zarówno online jak i te tradycyjne w szkołach amerykańskich w stanach Colorado oraz Utah.

Temat prelekcji: „Powrót do normalności. Dobrostan społeczno – emocjonalny w uczeniu się”

 


  • Karolina Lovejoy

Dyrektor Certyfikowanego Centrum Kształcenia Amerykańskiego LEARNING CENTER. Wykładowca języków obcych w szkołach amerykańskich oferujących zajęcia przez Internet (Athenian eAcademy, Utah Military Academy). Swoje wykształcenie zdobyła w Europie (Polska, Rosja, Ukraina, Niemcy) oraz w Stanach Zjednoczonych (Kansas State University, University of Virginia). Doktorantka w dziedzinie komunikacji i nauk o mediach w programie organizowanym wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Université de Cergy-Pontoise (Francja). Uprawnienia pedagogiczne uzyskała na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w Stanach Zjednoczonych w Western Governors University. Pasjonatka e-learningu oraz budowania międzynarodowych relacji edukacyjnych i kulturowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Przedstawicielka United States Distance Learning Association (Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczania Zdalnego) w Polsce.

Temat prelekcji: „Budowanie więzi w lokalnych i globalnych społecznościach edukacyjnych”

 


  • dr Olesia Zhovnych

Profesor nadzwyczajny Katedry Języków Obcych Metodyki Nauczania Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Michaiła Kociubińskiego w Winnicy (Ukraina). Doktor Filologii (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki). Kierownik projektu w programie Erasmus+ Jean Monnet Module „Unijne doświadczenia rozwoju kompetencji miękkich przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych poprzez zajęcia teatralne, w doskonaleniu nauczycieli”. Wielokrotnie uczestniczyła i współorganizowała Ogólnoukraińską Konferencję Naukowo-Praktyczną „Aktualne problemy filologii i metody nauczania języków obcych we współczesnej przestrzeni wielojęzycznej”. W 2019 i 2021 roku uhonorowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy za wieloletnią sumienną pracę, znaczący osobisty wkład w kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz owocną działalność naukową i pedagogiczną.

Temat prelekcji: „Kształtowanie umiejętności miękkich jako ważny czynnik w osiąganiu sukcesu w globalizującym się świecie”

 


  • dr Aneta Ratajek

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, terapeuta pedagogiczny a także specjalista w zakresie rewalidacji, terapeuta Biofeedback RSA i EEG. Ukończyła liczne certyfikowane szkolenia pedagogiczne, m.in. terapia ręki, arteterapia, terapia SI I stopnia, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Werbosensomotoryka. Autorka kilkudziesięciu publikacji w zakresie terapii pedagogicznej i specyficznych zaburzeń w uczeniu się (dysleksji rozwojowej) – opracowań pod redakcją naukową oraz artykułów i materiałów metodycznych, promotor prac dyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej, przewodnicząca Brzeskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji, prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Zainteresowania naukowe: pedagogika i terapia pedagogiczna – praca z uczniem z dysleksją rozwojową, dziecko i uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Propagatorka Praw Dziecka.

Temat prelekcji: „Ukryte koszty pandemii w kontekście edukacji wczesnoszkolnej – kluczowe wyzwania w pracy z najmłodszymi dziećmi”


  • Dr Vira Drabovska

Profesor nadzwyczajny, Prorektor ds. Stosunków Międzynarodowych Vinnytsia Cooperative Institute (Instytut Spółdzielczy w Winnicy, Ukraina).
Językoznawca, wykładowca i badacz z 22-letnim doświadczeniem akademickim.
Autor ponad 70 artykułów naukowych i publikacji z zakresu językoznawstwa;
Uczestnik ponad 50 międzynarodowych konferencji naukowych;
Członek UALTA (Ukraińskiego Stowarzyszenia Testowania i Oceny Języka Obcego);
Członek kolegium redakcyjnego akademickich wydań naukowych.

Temat prelekcji: „Trendy i wyzwania procesu edukacyjnego na Ukrainie podczas stanu wojennego”

 

 


 • Mohamed Amine Mesnaoui


Mohamed Amine Mesnaoui jest badaczem neurologii i pedagogiem; pasjonat edukacji, innowacji i zrównoważonego rozwoju. Obecnie pracuje nad projektami edukacyjnymi, których celem jest uczynienie nauki bardziej zabawną i dostępną. Zdobył licencjat z biochemii z Salem State University oraz tytuł magistra psychologii i neurologii zdrowia psychicznego z King’s College London. Posiada międzynarodowe doświadczenie zawodowe (USA, Francja i Maroko).

Temat prelekcji: „Wdrożenie neuroedukacji”

Translate »