Harmonogram

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

05.03.2021 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
06.03.2021 9:00-13:05 Służba wojskowa. dr Lidia Owczarek Zajęcia online
13:10-17:15 Przeciwdziałanie przemocy w szkole. mgr Sabrina Czechowska Zajęcia online
07.03.2021 13:10-19:45 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

05.03.2021 16:00-20:05 Kształtowanie sprawności mówienia mgr Jan Kobyłecki Zajęcia online
06.03.2021 9:00-13:05 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Magdalena Kozłowska Zajęcia online
13:10-17:15 Kształtowanie sprawności mówienia mgr Jan Kobyłecki Zajęcia online
07.03.2021 9:00-17:15 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska Zajęcia online
Matematyka

semestr II

05.03.2021 16:00-20:05 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska Zajęcia online
06.03.2021 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki (IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska Zajęcia online
07.03.2021 9:00-17:15 Dydaktyka nauczania matematyki (IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

06.03.2021 9:00-13:05 Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Jolanta Bieniek Zajęcia online
13:10-17:15 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
07.03.2021 9:00-13:05 Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
13:10-17:15 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

06.03.2021 9:00-13:05 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Monika Dudzińska Zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
07.03.2021 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy . mgr Małgorzata Angielska Zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

05.03.2021 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
06.03.2021 9:00-13:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Małgorzata Miśkiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
07.03.2021 8:10-13:05 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II Grupa A
06.03.2021 9:00-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-18:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). mgr Marcin Wrzoskiewicz Zajęcia online
07.03.2021 9:00-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska Zajęcia online
13:10-17:15 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Małgorzata Miśkiewicz Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II Grupa B
06.03.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). mgr Marcin Wrzoskiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
07.03.2021 9:00-13:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Małgorzata Miśkiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr II

06.03.2021 9:00-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:30-17:35 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
07.03.2021 10:30-18:45 Zaburzenia odżywiania. mgr Joanna Zajęcka Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

06.03.2021 9:00-13:05 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. mgr Magdalena Kozłowska Zajęcia online
07.03.2021 9:00-13:05 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

06.03.2021 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
07.03.2021 9:00-13:05 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr Agnieszka Gałęzowska Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ŚWIĘTOKRZYSKA
Ul. Starodomaszowska 20/U13, 25-315 Kielce
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr III
05.03.2021 16:00-20:05 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
06.03.2021 9:00-13:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
07.03.2021 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- Pedagogika Leczniczo- terapeutyczna

semestr III

05.03.2021 16:00-20:05 Diagnostyka psychopedagogiczna. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
06.03.2021 8:10-13:05 Pedagogika lecznicza i technologia informacyjna w pedagogice leczniczej. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnostyka psychopedagogiczna. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
07.03.2021 8:10-13:05 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-17:15 Pedagogika lecznicza i technologia informacyjna w pedagogice leczniczej. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo
semestr II
27.02.2021 9:00-13:05 Informacja naukowa. mgr Iwona Szachowicz Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
28.02.2021 9:00-13:05 Informacja naukowa. mgr Iwona Szachowicz Zajęcia online
13:10-17:15 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek Zajęcia online
Biologia
semestr II
26.02.2021 16:00-20:05 Rozwój biologiczny człowieka. mgr Justyna Siedlecka Zajęcia online
27.02.2021 9:00-13:05 Wstęp do biologii. mgr Iwona Krzystanek Zajęcia online
13:10-17:15 Edukacja środowiskowa. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
28.02.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Chemia
semestr II
26.02.2021 16:00-20:05 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
27.02.2021 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
13:10-17:15 Chemia analityczna. mgr Barbara Misztal- Kaleta Zajęcia online
28.02.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Fizyka
semestr II
27.02.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
13:10-18:55 Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
28.02.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
13:10-18:55 Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Geografia
semestr II
27.02.2021 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania geografii (w szkole ponadpodstawowej). mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Geografia regionalna z elementami geografii kultur. mgr Aneta Średnicka Zajęcia online
28.02.2021 9:00-13:05 Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Geografia regionalna z elementami geografii kultur. mgr Aneta Średnicka Zajęcia online
Historia
semestr II
27.02.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
13:10-17:15 Nauki pomocnicze historii. mgr Maciej Obara Zajęcia online
28.02.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
13:10-17:15 Historia powszechna XIXw. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

26.02.2021 16:00-20:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
27.02.2021 9:00-13:05 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
28.02.2021 9:00-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

27.02.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka Zajęcia online
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
28.02.2021 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska Zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

27.02.2021 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
28.02.2021 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-17:15 Zabawy i gry ruchowe. mgr Justyna Zakrzewska Zajęcia online
Historia

semestr III

27.02.2021 9:00-18:05 Dydaktyka nauczania historii (w szkole ponadpodstawowej). mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr III
26.02.2021 16:00-20:50 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
27.02.2021 8:10-18:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). mgr Marcin Wrzoskiewicz Zajęcia online
18:10-19:45 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
28.02.2021 8:10-13:55 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
14:00-17:15 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr III 
27.02.2021 8:10-13:05 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka Zajęcia online
28.02.2021 9:00-17:15 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne
semestr III
27.02.2021 9:00-13:05 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

20.02.2021 9:00-13:05 Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof). dr Lidia Owczarek Zajęcia online
13:10-17:15 Ochrona ludności i obrona cywilna. mgr Dariusz Stępień Zajęcia online
21.02.2021 9:00-13:05 Podstawy planowania i organizowania działań. mgr Piotr Zawiślak Zajęcia online
13:10-17:15 Ochrona ludności i obrona cywilna. mgr Dariusz Stępień Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

20.02.2021 9:00-13:05 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Magdalena Kozłowska Zajęcia online
13:10-17:15 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros Zajęcia online
21.02.2021 9:00-13:05 Fonetyka- przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska Zajęcia online
13:10-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Magdalena Kozłowska Zajęcia online
Matematyka

semestr II

20.02.2021 9:00-13:05 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska Zajęcia online
13:10-17:15 Arytmetyka i algebra. mgr Monika Dudzińska Zajęcia online
21.02.2021 9:00-17:15 Dydaktyka nauczania matematyki (IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

19.02.2021 16:00-20:05 Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
20.02.2021 9:00-17:15 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
21.02.2021 9:00-13:05 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka pracy opiekuńczo- wychowawczej. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

19.02.2021 16:00-20:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
20.02.2021 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy . mgr Małgorzata Angielska Zajęcia online
13:10-17:15 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr Aleksandra Pak Zajęcia online
21.02.2021 9:00-13:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
13:10-17:15 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr Aleksandra Pak Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

20.02.2021 9:00-13:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
13:10-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
21.02.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II Grupa A
19.02.2021 16:00-20:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak Zajęcia online
20.02.2021 9:00-13:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Małgorzata Miśkiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
21.02.2021 9:00-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II Grupa B
19.02.2021 16:00-20:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
20.02.2021 9:00-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak Zajęcia online
13:10-17:15 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Małgorzata Miśkiewicz Zajęcia online
21.02.2021 9:00-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska Zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr II

19.02.2021 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
20.02.2021 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
21.02.2021 9:00-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

19.02.2021 16:00-20:50 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
20.02.2021 9:50-13:55 Technologie informacyjne w edukacji. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
14:00-18:05 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
21.02.2021 9:00-13:05 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-18:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

20.02.2021 9:00-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
21.02.2021 13:10-17:15 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Historia

semestr III

19.02.2021 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania historii (w szkole ponadpodstawowej). mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
20.02.2021 9:00-13:05 Historia Polski po II wojnie światowej. dr Marek Jedynak Zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania historii (w szkole ponadpodstawowej). mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
21.02.2021 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w szkole ponadpodstawowej). mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Historia Polski po II wojnie światowej. dr Marek Jedynak Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

19.02.2021 16:00-20:05 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
20.02.2021 9:00-13:05 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
13:10-17:15 Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno-pedagogiczne. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
21.02.2021 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr III
20.02.2021 9:00-13:05 Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). mgr Marcin Wrzoskiewicz Zajęcia online
21.02.2021 9:00-13:05 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Małgorzata Miśkiewicz Zajęcia online
Pedagogika specjalna- Pedagogika Leczniczo- terapeutyczna

semestr III

20.02.2021 9:50-13:05 Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym. mgr Marcin Wrzoskiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
21.02.2021 9:00-17:15 Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządu ruchu. mgr Kamila Romańczuk Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

20.02.2021 8:10-9:45 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Marcin Wrzoskiewicz Zajęcia online
9:50-13:55 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
14:00-18:05 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo
semestr II
12.02.2021 16:00-20:05 Informacja naukowa. mgr Iwona Szachowicz Zajęcia online
13.02.2021 9:00-13:05 Informacja naukowa. mgr Iwona Szachowicz Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
14.02.2021 9:00-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek Zajęcia online
13:10-17:15 Informacja naukowa. mgr Iwona Szachowicz Zajęcia online
Biologia
semestr II
13.02.2021 9:00-13:05 Rozwój biologiczny człowieka. mgr Justyna Siedlecka Zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek Zajęcia online
14.02.2021 9:00-13:05 Podstawy genetyki i biotechnologii. dr Ewa Koprowska Zajęcia online
13:10-17:15 Edukacja zdrowotna. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
Chemia
semestr II
13.02.2021 9:00-13:05 Podstawa programowa chemii. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
13:10-17:15 Chemia nieorganiczna. mgr Barbara Misztal- Kaleta Zajęcia online
14.02.2021 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Barbara Misztal- Kaleta Zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr II
12.02.2021 16:00-20:05 Metodyka pracy z grupą. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
13.02.2021 9:00-13:05 Audyt kariery. Zmiany zachowań. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka pracy z grupą. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
14.02.2021 9:00-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Fizyka
semestr II
12.02.2021 16:00-20:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE
13.02.2021 13:10-17:15 Własność materii z elementami fizyki ciała stałego. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
14.02.2021 9:00-13:05 Własność materii z elementami fizyki ciała stałego. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
Geografia
semestr II
12.02.2021 16:00-20:05 Geologia. mgr Aneta Średnicka Zajęcia online
13.02.2021 9:00-13:05 Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Geologia. mgr Aneta Średnicka Zajęcia online
14.02.2021 9:00-13:05 Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Geologia. mgr Aneta Średnicka Zajęcia online
Historia
semestr II
12.02.2021 16:00-20:05 Historia nowożytna powszechna. mgr Maciej Obara Zajęcia online
13.02.2021 9:00-13:05 Nauki pomocnicze historii. mgr Maciej Obara Zajęcia online
13:10-17:15 Historia nowożytna Polski do 1795r. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
14.02.2021 9:00-13:05 Historia powszechna XIXw. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

13.02.2021 9:00-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-17:15 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne). mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
14.02.2021 9:00-13:05 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
13:10-17:15 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój  ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

12.02.2021 16:00-20:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13.02.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
14.02.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
13:10-17:15 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
Wychowanie fizyczne

 

semestr II

12.02.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13.02.2021 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-17:15 Edukacja zdrowotna. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
14.02.2021 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-17:15 Zabawy i gry ruchowe. mgr Justyna Zakrzewska Zajęcia online
Historia

semestr III

12.02.2021 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania historii (w szkole ponadpodstawowej). mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
13.02.2021 8:10-19:45 Dydaktyka nauczania historii (w szkole ponadpodstawowej). mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

13.02.2021 9:00-13:05 Pierwsza pomoc. mgr Jarosław Dalach Zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
14.02.2021 9:00-13:05 Pierwsza pomoc. mgr Jarosław Dalach Zajęcia online
13:10-17:15 Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno-pedagogiczne. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr III
13.02.2021 8:10-18:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). mgr Marcin Wrzoskiewicz Zajęcia online
14.02.2021 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr III 
12.02.2021 16:00-20:05 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
13.02.2021 8:10-13:05 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka Zajęcia online
14.02.2021 9:00-17:15 Terapia zaburzeń płynności mówienia. dr Elżbieta Fert- Cichecka Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne
semestr III
13.02.2021 9:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska Zajęcia online
13:10-17:15 Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych. mgr Jarosław Dalach Zajęcia online
14.02.2021 9:00-13:05 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych. mgr Jarosław Dalach Zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

05.02.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
06.02.2021 9:00-13:05 Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof). dr Lidia Owczarek Zajęcia online
13:10-17:15 Rodzaje sił zbrojnych RP, ich charakterystyka i przeznaczenie. mgr Piotr Zawiślak Zajęcia online
07.02.2021 9:00-13:05 Podstawy planowania i organizowania działań. mgr Piotr Zawiślak Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

05.02.2021 16:00-20:50 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
06.02.2021 9:00-13:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros Zajęcia online
13:10-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Magdalena Kozłowska Zajęcia online
07.02.2021 9:00-13:05 Fonetyka- przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska Zajęcia online
13:10-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Magdalena Kozłowska Zajęcia online
Matematyka

semestr II

05.02.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
06.02.2021 9:00-13:05 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska Zajęcia online
13:10-17:15 Arytmetyka i algebra. mgr Monika Dudzińska Zajęcia online
07.02.2021 9:00-13:05 Arytmetyka i algebra. mgr Monika Dudzińska Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska Zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

06.02.2021 9:00-13:05 Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Jolanta Bieniek Zajęcia online
13:10-17:15 Instytucje opiekuńczo- wychowawcze. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
07.02.2021 9:00-13:05 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

06.02.2021 9:00-13:05 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno-pedagogiczna. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
07.02.2021 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

05.02.2021 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
06.02.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
13:10-18:05 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias Zajęcia online
07.02.2021 9:00-13:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Małgorzata Miśkiewicz Zajęcia online
13:10-18:05 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II Grupa A
06.02.2021 9:00-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska Zajęcia online
07.02.2021 9:00-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II Grupa B
06.02.2021 9:00-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska Zajęcia online
13:10-17:15 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak Zajęcia online
07.02.2021 9:00-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr II

06.02.2021 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Karolina Kędzior Zajęcia online
07.02.2021 9:00-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

06.02.2021 9:00-13:05 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Urszula Kłonicka Zajęcia online
07.02.2021 9:00-13:05 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

06.02.2021 9:00-13:05 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski Zajęcia online
13:10-17:15 Kierowanie zmianą. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
07.02.2021 9:00-13:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-17:15 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

05.02.2021 16:00-20:50 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
06.02.2021 9:00-13:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
07.02.2021 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr III
05.02.2021 16:00-20:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak Zajęcia online
06.02.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). mgr Marcin Wrzoskiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
07.02.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). mgr Marcin Wrzoskiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Pedagogika specjalna- Pedagogika Leczniczo- terapeutyczna

semestr III

05.02.2021 16:00-20:50 Diagnostyka psychopedagogiczna. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
06.02.2021 9:00-13:05 Etyczne aspekty pracy w pedagogice leczniczej. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-19:45 Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym. mgr Marcin Wrzoskiewicz Zajęcia online
07.02.2021 9:00-13:05 Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządu ruchu. mgr Kamila Romańczuk Zajęcia online
13:10-19:45 Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym. mgr Marcin Wrzoskiewicz Zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo
semestr II
30.01.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
31.01.2021 9:00-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek Zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
Biologia
semestr II
29.01.2021 16:00-20:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
30.01.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek Zajęcia online
13:10-17:15 Rozwój biologiczny człowieka. mgr Justyna Siedlecka Zajęcia online
31.01.2021 9:00-13:05 Ekologia i ochrona zdrowia. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy genetyki i biotechnologii. dr Ewa Koprowska Zajęcia online
Chemia
semestr II
29.01.2021 16:00-20:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
30.01.2021 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Barbara Misztal- Kaleta Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawa programowa chemii. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
31.01.2021 9:00-13:05 Podstawa programowa chemii. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
13:10-17:15 Chemia nieorganiczna. mgr Barbara Misztal- Kaleta Zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr II
29.01.2021 16:00-20:50 Indywidualna diagnoza. Testy psychologiczne. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
30.01.2021 9:00-13:05 Indywidualna diagnoza. Testy psychologiczne. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Umiejętności osobiste, kompetencje, etyka doradcy zawodowego. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
31.01.2021 9:00-13:05 Audyt kariery. Zmiany zachowań. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka pracy doradcy zawodowego. mgr Aleksandra Pak Zajęcia online
Fizyka
semestr II
30.01.2021 9:00-13:05 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
31.01.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Własność materii z elementami fizyki ciała stałego. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
Geografia
semestr II
30.01.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
13:10-17:15 Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
31.01.2021 9:00-13:05 Astronomiczne podstawy geografii. mgr Aneta Średnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
Historia
semestr II
30.01.2021 9:00-13:05 Historia nowożytna Polski do 1795r. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
31.01.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Historia nowożytna powszechna. mgr Maciej Obara Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

29.01.2021 16:00-20:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
30.01.2021 9:00-17:15 Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
31.01.2021 9:00-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-17:15 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój  ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

29.01.2021 16:00-20:05 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. mgr Aneta Matias Zajęcia online
30.01.2021 9:00-13:05 Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Jolanta Bieniek Zajęcia online
13:10-17:15 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. mgr Ewa Mikulko Zajęcia online
31.01.2021 9:00-13:05 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. mgr Ewa Mikulko Zajęcia online
13:10-17:15 Instytucje opiekuńczo- wychowawcze. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

30.01.2021 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska Zajęcia online
31.01.2021 9:00-13:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Wychowanie fizyczne

 

semestr II

30.01.2021 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-17:15 Zabawy i gry ruchowe. mgr Justyna Zakrzewska Zajęcia online
31.01.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy turystyki i rekreacji szkolnej. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Historia

semestr III

29.01.2021 16:00-20:05 Historia Polski po II wojnie światowej. dr Marek Jedynak Zajęcia online
30.01.2021 9:00-13:05 Historia powszechna po II wojnie światowej. dr Marek Jedynak Zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania historii (w szkole ponadpodstawowej). mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
31.01.2021 9:00-13:05 Historia Polski po II wojnie światowej. dr Marek Jedynak Zajęcia online
13:10-14:45 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
14:50-19:45 Dydaktyka nauczania historii (w szkole ponadpodstawowej). mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

29.01.2021 16:00-20:05 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
30.01.2021 9:00-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
13:10-17:15 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
31.01.2021 9:00-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
13:10-17:15 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr III
30.01.2021 9:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Terapia zaburzeń płynności mówienia. dr Elżbieta Fert- Cichecka Zajęcia online
31.01.2021 9:00-13:05 Terapia zaburzeń płynności mówienia. dr Elżbieta Fert- Cichecka Zajęcia online
13:10-17:15 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne
semestr III
29.01.2021 16:00-20:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
30.01.2021 9:00-13:05 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-19:45 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Marcin Wrzoskiewicz Zajęcia online
31.01.2021 9:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

23.01.2021 9:00-13:05 Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof). dr Lidia Owczarek Zajęcia online
13:10-17:15 Rodzaje sił zbrojnych RP, ich charakterystyka i przeznaczenie. mgr Piotr Zawiślak Zajęcia online
24.01.2021 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Rodzaje sił zbrojnych RP, ich charakterystyka i przeznaczenie. mgr Piotr Zawiślak Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

23.01.2021 9:00-13:05 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Magdalena Kozłowska Zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
24.01.2021 9:00-13:05 Fonetyka- przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska Zajęcia online
13:10-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Magdalena Kozłowska Zajęcia online
Matematyka

semestr II

23.01.2021 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki dzieci z dyskalkulią. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska Zajęcia online
24.01.2021 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania matematyki dzieci z dyskalkulią. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

22.01.2021 16:00-20:05 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno-pedagogiczna. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
23.01.2021 9:00-13:05 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno-pedagogiczna. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Urszula Kłonicka Zajęcia online
24.01.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

23.01.2021 9:00-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
24.01.2021 9:00-13:05 Kształcenie i wychowanie integracyjne. mgr Dorota Znój Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II Grupa A
22.01.2021 16:00-20:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
23.01.2021 9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Olga Gąsiorowska- Gajek Zajęcia online
13:10-17:15 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
24.01.2021 9:00-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II Grupa B
22.01.2021 16:00-20:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
23.01.2021 9:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr Olga Gąsiorowska- Gajek Zajęcia online
24.01.2021 9:00-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr II

22.01.2021 16:00-20:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
23.01.2021 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Karolina Kędzior Zajęcia online
24.01.2021 9:00-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Karolina Kędzior Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

22.01.2021 16:00-20:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
23.01.2021 9:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
24.01.2021 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-17:15 Prawo oświatowe. mgr Urszula Kłonicka Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

22.01.2021 16:00-20:05 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
23.01.2021 9:00-13:05 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. mgr Jolanta Bieniek Zajęcia online
13:10-17:15 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
24.01.2021 9:00-13:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-17:15 Kierowanie zmianą. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

23.01.2021 9:00-13:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór Zajęcia online
24.01.2021 9:00-13:05 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr III
23.01.2021 9:00-13:05 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Małgorzata Miśkiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
24.01.2021 9:00-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
13:10-17:15 Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Pedagogika specjalna- Pedagogika Leczniczo- terapeutyczna

semestr III

23.01.2021 9:00-13:05 Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządu ruchu. mgr Kamila Romańczuk Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
24.01.2021 9:00-13:05 Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządu ruchu. mgr Kamila Romańczuk Zajęcia online
13:10-17:15 Pedagogika terapeutyczna i paliatywna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo
semestr II
15.01.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
16.01.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska Zajęcia online
17.01.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
13:10-17:15 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek Zajęcia online
Biologia
semestr II
16.01.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy ewolucjonizmu. mgr Justyna Siedlecka Zajęcia online
17.01.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek Zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
Chemia
semestr II
16.01.2021 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Barbara Misztal- Kaleta Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawa programowa chemii. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
17.01.2021 9:00-13:05 Podstawa programowa chemii. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr II
16.01.2021 9:00-13:05 Metody rekrutacji, selekcji, narzędzia, aplikacje. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Aleksandra Pak Zajęcia online
17.01.2021 9:00-13:05 Audyt kariery. Zmiany zachowań. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
13:10-17:15 Rynek pracy – analiza, wykorzystanie danych. mgr Katarzyna Szczurek Zajęcia online
Fizyka
semestr II
15.01.2021 16:00-20:05 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
16.01.2021 9:00-13:05 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
17.01.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
Geografia
semestr II
15.01.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
16.01.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska Zajęcia online
17.01.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
13:10-17:15 Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania geografii do potrzeb dziecka  z zaburzeniami uczenia się. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Historia
semestr II
15.01.2021 16:00-20:05 Historia średniowieczna Polski. mgr Maciej Obara Zajęcia online
16.01.2021 9:00-13:05 Historia średniowieczna Polski. mgr Maciej Obara Zajęcia online
13:10-17:15 Historia nowożytna Polski do 1795r. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
17.01.2021 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Historia nowożytna powszechna. mgr Maciej Obara Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

16.01.2021 9:00-13:05 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne). mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr Olga Gąsiorowska-Gajek Zajęcia online
17.01.2021 9:00-13:05 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne). mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój  ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

16.01.2021 9:00-13:05 Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Jolanta Bieniek Zajęcia online
13:10-17:15 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. mgr Ewa Mikulko Zajęcia online
17.01.2021 9:00-13:05 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. mgr Ewa Mikulko Zajęcia online
13:10-17:15 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

15.01.2021 16:00-20:05 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
16.01.2021 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
17.01.2021 9:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska Zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

15.01.2021 16:00-20:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
16.01.2021 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy turystyki i rekreacji szkolnej. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
17.01.2021 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-17:15 Zabawy i gry ruchowe. mgr Justyna Zakrzewska Zajęcia online
Historia

semestr III

16.01.2021 9:00-13:05 Historia powszechna XIX. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
14:00-19:45 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
17.01.2021 9:00-13:05 Historia powszechna XIX. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

16.01.2021 9:00-13:05 Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
13:10-17:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
17.01.2021 9:00-13:05 Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
13:10-17:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr III
15.01.2021 16:00-20:05 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Małgorzata Angielska Zajęcia online
16.01.2021 9:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
17.01.2021 9:00-13:05 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne
semestr III
16.01.2021 9:00-13:05 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
17.01.2021 9:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

08.01.2021 16:00-20:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
09.01.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
10.01.2021 9:00-13:05 System obronności Rzeczpospolitej Polskiej. mgr Piotr Zawiślak Zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

08.01.2021 16:00-20:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
09.01.2021 8:00-16:15 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczne- terapeutyczne w SI). mgr Katarzyna Zawada Zajęcia online
10.01.2021 9:00-13:05 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczne- terapeutyczne w SI). mgr Katarzyna Zawada Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

08.01.2021 16:00-20:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE Zajęcia online
09.01.2021 13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
10.01.2021 9:00-13:05 Fonetyka- przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska Zajęcia online
Matematyka

semestr II

08.01.2021 16:00-20:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
09.01.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
10.01.2021 9:00-13:05 Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką. mgr Monika Dudzińska Zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

09.01.2021 9:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Urszula Kłonicka Zajęcia online
10.01.2021 9:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Urszula Kłonicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr Olga Gąsiorowska-Gajek Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

08.01.2021 16:00-20:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
09.01.2021 9:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój Zajęcia online
10.01.2021 9:00-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój Zajęcia online
13:10-17:15 Kształcenie i wychowanie integracyjne. mgr Dorota Znój Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II Grupa A
09.01.2021 9:00-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska Zajęcia online
13:10-17:15 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
10.01.2021 9:00-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II Grupa B
09.01.2021 9:00-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska Zajęcia online
10.01.2021 9:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr II

09.01.2021 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna mgr Anna Machnicka Zajęcia online
10.01.2021 9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Olga Gąsiorowska-Gajek Zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

09.01.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak Zajęcia online
13:10-17:15 Prawo oświatowe. mgr Urszula Kłonicka Zajęcia online
10.01.2021 9:00-13:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Prawo oświatowe. mgr Urszula Kłonicka Zajęcia online
Historia

semestr III

08.01.2021 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
09.01.2021 9:00-13:05 Historia Polski XIXw. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-17:15 Historia Polski 1918-1944r. dr Marek Jedynak Zajęcia online
10.01.2021 9:00-13:05 Historia Polski 1918-1944r. dr Marek Jedynak Zajęcia online
13:10-17:15 Historia powszechna po II wojnie światowej. dr Marek Jedynak Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

08.01.2021 16:00-20:05 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój  ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
09.01.2021 9:00-13:05 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne). mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
10.01.2021 9:00-17:15 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój  ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

08.01.2021 16:00-20:50 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias Zajęcia online
09.01.2021 9:00-13:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór Zajęcia online
10.01.2021 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr III
08.01.2021 16:00-20:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
09.01.2021 9:00-13:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Małgorzata Miśkiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
10.01.2021 9:00-13:05 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Małgorzata Miśkiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Pedagogika specjalna- Pedagogika Leczniczo- terapeutyczna

semestr III

08.01.2021 16:00-20:05 Diagnostyka psychopedagogiczna. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
09.01.2021 9:00-13:05 Etyczne aspekty pracy w pedagogice leczniczej. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-18:55 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
10.01.2021 9:00-13:05 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

08.01.2021 16:00-20:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska Zajęcia online
09.01.2021 9:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska Zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
10.01.2021 9:00-13:55 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Iwona Długosz Zajęcia online