Harmonogram

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration
semestr I
07.06.2024 16:00-20:05 Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. mecenas Paweł Krupa zajęcia online
09.06.2024 08:10-12:15 Zarządzanie projektami. dr Anna Twarowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

08.06.2024 08:10-12:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
09.06.2024 08:10-16:25 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr  Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
semestr I
08.06.2024 08:10-12:15 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
09.06.2024 08:10-12:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
12:20-17:15 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

08.06.2024 08:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
09.06.2024 08:10-12:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr I
07.06.2024 16:00-20:55 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
08.06.2024 08:10-13:05 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
09.06.2024 08:10-12:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
12:20-17:15 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

07.06.2024 16:00-20:55 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
08.06.2024 09:00-13:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-18:05 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
09.06.2024 08:10-12:15 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

07.06.2024 16:00-20:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
08.06.2024 08:10-12:15 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej. (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
12:20-16:25 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
09.06.2024 08:10-12:15 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
12:20-16:25 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

semestr III

 

07.06.2024 16:00-20:55 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
08.06.2024

 

09:00-17:15 Dydaktyka nauczania języka angielskiego dziecka z dysleksją. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
17:20-21:25 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
09.06.2024

 

08:10-16:25 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr III
07.06.2024 16:00-20:55 Metoda Dobrego Startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr III

 

08.06.2024 09:00-13:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-19:45 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
09.06.2024 09:50-15:35 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr III
07.06.2024 16:00-20:05 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
08.06.2024 08:10-13:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
14:00-20:35 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
09.06.2024 08:10-09:45 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
09:50-14:45 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
14:50-20:35 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr II

08.06.2024

 

08:10-12:15 Interwencja psychologiczna w traumie onkologicznej. mgr Robert Zych zajęcia online
12:20-16:25 Terapia narracyjna w traumie psychicznej. mgr Robert Zych zajęcia online
09.06.2024 08:10-13:05 Terapia narracyjna w traumie psychicznej. mgr Robert Zych zajęcia online
13:30-16:45 Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych. mgr Sylwester Podgórski zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr IV
07.06.2024 16:00-20:55 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
08.06.2024 08:10-13:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
14:00-21:25 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
09.06.2024 08:10-13:55 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Psychotraumatologia
semestr I
01.06.2024 08:10-11:25 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Iwona Długosz zajęcia online
11:30-14:45 Typy oddziaływań w psychotraumatologii. mgr Robert Zych zajęcia online
14:50-17:15 Psychotraumatologia. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
02.06.2024 08:10-11:25 Psychotraumatologia w kontekście uzależnień. mgr Robert Zych zajęcia online
11:30-14:45 Diagnoza i ocena traumy psychicznej. mgr Robert Zych zajęcia online
Executive master of business administration
semestr II
01.06.2024 08:10-12:15 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński zajęcia online
12:20-16:25 Kreowanie wizerunku poprzez wywieranie wpływu. dr Ewa Jasiuk zajęcia online
16:30-20:35 Rachunkowość finansowa. dr hab. Aleksandra Pisarska zajęcia online
02.06.2024 08:10-12:15 Zarządzanie projektami. dr Anna Twarowska zajęcia online
12:20-16:25 Zarządzanie finansami. dr hab. Natalia Wasilewska zajęcia online
16:30-20:35 Rynek kapitałowy. dr Monika Filipiuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr II
01.06.2024 08:10-13:55 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
14:00-19:45 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka-

Dula

zajęcia online
02.06.2024 08:10-14:45 Diagnoza logopedyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
14:50-20:35 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Zarządzanie oświatą
semestr II
01.06.2024

 

08:10-12:15 Kierowanie zmianą. dr Dorota Mętrak zajęcia online
12:20-16:25 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Anna Machnicka zajęcia online
02.06.2024 08:10-12:15 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration
semestr I
24.05.2024 16:00-20:05 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Barbara Kusto zajęcia online
25.05.2024 08:10-12:15 Kreowanie wizerunku poprzez wywieranie wpływu. dr Ewa Jasiuk zajęcia online
26.05.2024 08:10-12:15 Zarządzanie projektami. dr Anna Twarowska zajęcia online
Integracja sensoryczna
semestr I
24.05.2024 16:00-20:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
25.05.2024 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
26.05.2024 08:10-12:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
12:20-16:25 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
semestr I
24.05.2024 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
25.05.2024 09:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
26.05.2024 08:10-14:45 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
14:50-19:45 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr I
24.05.2024 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
25.05.2024 09:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
26.05.2024 08:10-14:45 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
14:50-19:45 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr I
24.05.2024 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
25.05.2024 09:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
26.05.2024 08:10-14:45 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
14:50-19:45 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne
semestr I
26.05.2024 09:00-13:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-16:25 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Psychotraumatologia
semestr I
25.05.2024 08:10-11:25 Psychotraumatologia w kontekście zaburzeń. mgr Iwona Długosz zajęcia online
12:20-15:35 Typy oddziaływań w psychotraumatologii. mgr Robert Zych zajęcia online
26.05.2024 08:10-14:45 Typy oddziaływań w psychotraumatologii. mgr Robert Zych zajęcia online
Zarządzanie oświatą
semestr I
24.05.2024 16:00-20:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
25.05.2024 09:00-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
26.05.2024 08:10-12:15 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Integracja sensoryczna
semestr II
25.05.2024

 

09:00-13:05 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
13:10-17:15 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
26.05.2024 08:10-16:25 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
16:30-20:35 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
semestr II  
24.05.2024 16:00-20:55 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
25.05.2024

 

08:10-13:55 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
14:00-18:05 Fonetyka- przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
26.05.2024

 

08:10-13:55 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr II 
24.05.2024 16:00-20:55 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
25.05.2024 08:10-08:55 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
09:00-18:55 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
26.05.2024 12:20-16:25 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja integracyjna i włączająca
semestr II
25.05.2024 09:00-13:05 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu słuchu. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza edukacyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
26.05.2024 08:10-12:15 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
14:50-18:55 Specyfika pracy z dzieckiem/ uczniem z chorobą przewlekłą. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
semestr II 
24.05.2024 16:00-20:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
25.05.2024 08:10-13:55 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
14:00-19:45 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
26.05.2024 08:10-16:25 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II
25.05.2024 08:10-12:15 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska-Sasin zajęcia online
14:00-19:45 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
26.05.2024 08:10-14:45 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
14:50-18:55 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska-Sasin zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne
semestr II
25.05.2024 08:10-13:55 Metoda Dobrego Startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
14:00-18:55 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
26.05.2024 08:10-12:15 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
12:20-16:25 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Psychotraumatologia
semestr II
25.05.2024

 

08:10-12:15 Interwencja kryzysowa w próbach samobójczych. mgr Robert Zych zajęcia online
12:20-15:35 Psychotraumatologia w kontekście zaburzeń. mgr Iwona Długosz zajęcia online
15:40-20:35 Interwencja psychologiczna w traumie onkologicznej. mgr Robert Zych zajęcia online
26.05.2024 08:10-11:25 Psychotraumatologia w kontekście zaburzeń. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:30-16:45 Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych. mgr Sylwester Podgórski zajęcia online
16:50-20:55 Interwencja psychologiczna w traumie onkologicznej. mgr Robert Zych zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr IV
24.05.2024 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
25.05.2024 08:10-14:45 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
26.05.2024 14:00-21:25 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration
semestr II
17.05.2024 16:00-20:05 Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. mecenas Paweł Krupa zajęcia online
18.05.2024 08:10-12:15 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński zajęcia online
12:20-16:25 Zarządzanie projektami. dr Anna Twarowska zajęcia online
19.05.2024 9:00-13:05 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

17.05.2024 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
18.04.2024 08:10-16:25 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
16:30-21:25 Diagnoza logopedyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

17.05.2024 16:00-20:55 Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
18.05.2024 08:10-13:55 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. mgr Aneta Matias zajęcia online
14:00-21:25 Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

17.05.2024

 

16:00-20:05 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
18.05.2024 08:10-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration
semestr I
10.05.2024 16:00-20:05 Kreowanie wizerunku poprzez wywieranie wpływu. dr Ewa Jasiuk zajęcia online
12.05.2024 09:00-17:15 Marketing i social media. mgr Iwona Walkowicz zajęcia online
Integracja sensoryczna
semestr I
11.05.2024 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
14:00-18:05 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
12.05.2024 12:20-16:25 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci. mgr  Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
semestr I
11.05.2024 14:00-18:55 Oligofrenopedagogika mgr Dorota Znój zajęcia online
12.05.2024 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr I
12.05.2024 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr I
10.05.2024 16:00-20:55 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
11.05.2024 14:50-19:45 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
12.05.2024 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne
semestr I
11.05.2024 08:10-12:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
12.05.2024 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Psychotraumatologia
semestr I
10.05.2024 ZAJĘCIA ODWOŁANE
11.05.2024 ZAJĘCIA ODWOŁANE
12.05.2024 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Zarządzanie oświatą
semestr I
10.05.2024 16:00-20:05 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej. (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
11.05.2024 08:10-12:15 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
12.05.2024 08:10-12:15 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
12:20-16:25 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna
semestr II
11.05.2024 08:10-13:55 Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
11.05.2024 14:00-18:05 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
12.05.2024 08:10-16:25 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
16:30-20:35 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
semestr II  
10.05.2024 16:00-20:55 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
11.05.2024 08:10-16:25 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
12.05.2024 9:00-17:15 Fonetyka- przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr II 
10.05.2024 16:00-20:55 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
11.05.2024 08:10-14:45 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
14:50-19:45 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja integracyjna i włączająca
semestr II
11.05.2024 09:00-13:05 Specyfika pracy z dzieckiem/ uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
12.05.2024 08:10-12:15 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
semestr II 
11.05.2024 08:10-14:45 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
14:50-19:45 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC) mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
12.05.2024 08:10-16:25 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II
10.05.2024 16:00-20:55 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
11.05.2024 08:10-13:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
14:00-19:45 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
12.05.2024 08:10-16:25 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska-Sasin zajęcia online
16:30-20:35 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne
semestr II
10.05.2024 16:00-20:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
11.05.2024 08:10-13:55 Metoda dobrego startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
12.05.2024 08:10-12:15 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Psychotraumatologia
semestr II
10.05.2024 16:00-20:55 Interwencja kryzysowa w próbach samobójczych. mgr Robert Zych zajęcia online
11.05.2024 08:10-14:45 Wczesna interwencja psychotraumatologiczna. mgr Robert Zych zajęcia online
14:50-18:55 Interwencja kryzysowa w próbach samobójczych. mgr Robert Zych zajęcia online
12.05.2024 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr IV
10.05.2024 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
11.05.2024 13:10-19:45 Profilaktyka logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
12.05.2024 14:00-18:55 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration
semestr II
04.05.2024 ZAJĘCIA ODWOŁANE
05.04.2024
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

04.05.2024 08:10-16:25 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
05.04.2024 08:10-13:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-19:45 Diagnoza logopedyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

04.05.2024 08:10-12:15 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
05.05.2024 08:10-16:25 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

 

04.05.2024

 

08:10-12:15 Kierowanie zasobami ludzkimi. dr Dorota Mętrak zajęcia online
12:20-18:05 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
05.05.2024 08:10-12:15 Kierowanie zasobami ludzkimi. dr Dorota Mętrak zajęcia online
12:20-14:45 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration
semestr I
26.04.2024 16:00-20:05 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Barbara Kusto zajęcia online
27.04.2024 09:00-13:05 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Barbara Kusto zajęcia online
13:10-17:15 Marketing i social media. mgr Iwona Walkowicz zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

27.04.2024 08:10-12:15 Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
12:20-16:25 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
28.04.2024 08:10-14:45 Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr  Agnieszka Hajduk zajęcia online
14:50-18:55 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
semestr II
 
26.04.2024 16:00-20:55 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
27.04.2024 08:10-16:25 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
28.04.2024 08:10-16:25 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

26.04.2024 16:00-20:55 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
27.04.2024 08:10-12:15 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
28.04.2024 08:10-13:55 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
14:00-18:05 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja integracyjna i włączająca

semestr II

26.04.2024 16:00-20:05 Prawne aspekty edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. mgr Tomasz Korski zajęcia online
27.04.2024 09:00-13:05 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-17:15 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
28.04.2024 08:10-12:15 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami komunikacji i sprawności językowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
14:00-18:05 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z chorobą przewlekłą. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

27.04.2024 08:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka- Dula zajęcia online
13:10-19:45 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
28.04.2024 08:10-13:55 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
14:00-18:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II
27.04.2024 08:10-13:55 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
14:00-20:35 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka- Dula zajęcia online
28.04.2024 08:10-14:45 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

27.04.2024 08:10-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
28.04.2024 08:10-14:45 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
14:50-18:55 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr II

27.04.2024

 

12:20-18:55 Wczesna interwencja psychotraumatologiczna. mgr Robert Zych zajęcia online
28.04.2024 08:10-11:25 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Iwona Długosz zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

 

26.04.2024

 

16:00-20:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
27.04.2024

 

08:10-12:15 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
12:20-20:35 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
28.04.2024 08:10-13:55 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Elena Jaworska zajęcia online
  14:00-20:35 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna
semestr I
19.04.2024 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
20.04.2024 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr  Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
21.04.2024 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

19.04.2024 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
21.04.2024 09:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr  Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr I
19.04.2024 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
21.04.2024 09:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr  Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I 

19.04.2024 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
21.04.2024 09:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr  Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

19.04.2024 18:10-21:25 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
21.04.2024 08:10-14:45 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

20.04.2024 14:00-18:05 Psychotraumatologia. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

20.04.2024 08:10-12:15 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Executive master of business administration
semestr II
20.04.2024 12:20-16:25 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

19.04.2024 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
20.04.2024 08:10-13:55 Zaburzenia głosu i mowy. mgr  Milena Sobieraj zajęcia online
14:00-18:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
21.04.2024 08:10-12:15 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
12:20-18:55 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr  Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

19.04.2024 16:00-20:55 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. mgr Aneta Matias zajęcia online
20.04.2024 08:10-16:25 Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce. mgr Renata Kowalska –  Sasin zajęcia online
21.04.2024 13:10-18:55 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. mgr Aneta Matias zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

20.04.2024

 

08:10-12:15 Kierowanie zmianą. dr Dorota Mętrak zajęcia online
12:20-16:25 Kierowanie zasobami ludzkimi. dr Dorota Mętrak zajęcia online
16:30-21:25 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
21.04.2024 08:10-12:15 Kierowanie zmianą. dr Dorota Mętrak zajęcia online
12:20-16:25 Kierowanie zasobami ludzkimi. dr Dorota Mętrak zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna
semestr II
13.04.2024 08:10-15:35 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
14.04.2024 08:10-12:15 Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
semestr II
13.04.2024 08:10-13:05 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-17:15 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
14.04.2024 08:10-13:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
13:10-18:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr II
13.04.2024 08:10-12:15 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno-pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
12:20-16:25 Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania. mgr Aneta Matias zajęcia online
14.04.2024 08:10-12:15 Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja integracyjna i włączająca
semestr II
13.04.2024 08:10-12:15 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
14.04.2024 08:10-12:15 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami komunikacji i sprawności językowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
12:20-16:25 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
semestr II
13.04.2024 15:00-19:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II
13.04.2024 08:20-14:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
15:00-20:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne
semestr II
12.04.2024 16:00-20:55 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13.04.2024 08:10-16:25 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
14.04.2024 08:10-20:35 Psychologia rozwojowa i osobowości mgr Anna Wrzoskiewicz zajęcia online
Psychotraumatologia
semestr II
12.04.2024 16:00-20:05 Diagnoza i ocena traumy psychicznej. mgr Robert Zych zajęcia online
13.04.2024 08:10-20:35 Case study. mgr Joanna Zajęcka zajęcia online
Integracja sensoryczna
semestr III
12.04.2024 16:00-20:55 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
13.04.2024 08:10-16:25 Pierwsza pomoc. mgr Dominika Cecot ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala 1
17:20-21:25 Programowe terapii w zaburzeniach SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
14.04.2024 08:10-15:35 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
16:30-20:35 Terapia  SI, a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr III
12.04.2024 16:00-20:55 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13.04.2024 08:10-13:55 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
14:00-20:35 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
14.04.2024 08:10-13:55 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
14:00-19:45 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
semestr III
13.04.2024 08:10-20:35 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
14.04.2024 08:10-20:35 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr III
12.04.2024 16:00-20:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13.04.2024 08:10-12:15 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Elena Jaworska zajęcia online
12:20-16:25 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
16:30-20:35 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Elena Jaworska zajęcia online
14.04.2024 08:10-16:25 Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne
semestr III
13.04.2024 08:10-16:25 Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych. mgr Dominika Cecot ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala 1
14.04.2024 08:10-20:35 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration
semestr I
06.04.2024 13:10-17:15 Marketing i social media. mgr Iwona Walkowicz zajęcia online
07.04.2024 09:00-13:05 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Barbara Kusto zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr I
06.04.2024 ZAJĘCIA ODWOŁANE
07.04.2024
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

05.04.2024 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
06.04.2024 08:10-12:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
07.04.2024 08:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr I
05.04.2024 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
06.04.2024 08:10-12:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
07.04.2024 08:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

05.04.2024 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
06.04.2024

 

08:10-12:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
07.04.2024 08:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne
semestr I
05.04.2024 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
06.04.2024

 

08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
07.04.2024 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

06.04.2024 9:00-13:05 Zarządzanie jakością. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
07.04.2024 9:00-13:05 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Executive master of business administration
semestr II
05.04.2024 16:00-20:05 Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. mecenas Paweł Krupa zajęcia online
06.04.2024 08:10-12:15 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński zajęcia online
07.04.2024 08:10-12:15 Kreowanie wizerunku poprzez wywieranie wpływu. dr Ewa Jasiuk zajęcia online
12:20-16:25 Rynek kapitałowy. dr Monika Filipiuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

06.04.2024 08:10-12:15 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
07.04.2024 08:10-12:15 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

06.04.2024 ZAJĘCIA ODWOŁANE
07.04.2024
Zarządzanie oświatą

semestr II

07.04.2024 08:10-13:05 Komputerowe wspomaganie zarządzanie szkołą. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:05 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

05.04.2024 16:00-20:05 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
06.04.2024 08:10-12:15 Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
12:20-16:25 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
16:30-20:35 Programowe terapii w zaburzeniach SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
07.04.2024 08:10-16:25 Programowe terapii w zaburzeniach SI. mgr Agnieszka Gałęzowska Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13, 25-315 Kielce
16:30-20:35 Terapia  SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne. mgr Agnieszka Gałęzowska Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13, 25-315 Kielce
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

05.04.2024 16:00-20:05 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno-pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
06.04.2024 08:10-18:55 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Dorota Znój zajęcia online
19:00-21:25 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Dorota Znój zajęcia online
07.04.2024 08:10-18:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Dorota Znój zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja integracyjna i włączająca

semestr III

06.04.2024 08:10-16:25 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr III

05.04.2024 16:00-20:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
06.04.2024 08:10-20:35 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
07.04.2024 08:10-20:35 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

06.04.2024 12:20-16:25 Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

05.04.2024 16:00-20:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE  mgr Milena Sobieraj zajęcia online
06.04.2024 08:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

05.04.2024 16:00-20:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak zajęcia online
06.04.2024 08:10-16:25 Kulturowe podstawy edukacji. dr Marcin Matczak zajęcia online
07.04.2024 09:00-13:05 Zasady bezpieczeństwa i higiena pracy w placówkach oświatowych. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-20:35 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska- Matczak zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration

semestr I

 

23.03.2024 9:10-13:05 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
24.03.2024 08:10-12:15 Zarządzanie projektami. dr Anna Twarowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

 

23.03.2024 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
24.03.2024 8:10-12:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

 semestr I

23.03.2024 ZAJĘCIA ODWOŁANE
24.03.2024 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr I
23.03.2024 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
24.03.2024 08:10-12:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
12:20-16:25 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

23.03.2024 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
24.03.2024 08:10-12:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
12:20-16:25 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

23.03.2024 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
24.03.2024 08:10-12:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
12:20-16:25 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

23.03.2024 8:10-12:15 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
12:20-16:25 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
24.03.2024 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

22.03.2024 16:00-20:55 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
23.03.2024 08:10-15:35 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
15:40-19:45 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
24.03.2024 8:10-13:05 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

22.03.2024 16:00-20:55 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
23.03.2024 08:10-13:55 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
24.03.2024 08:10-16:25 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

22.03.2024 16:00-20:55 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
23.03.2024 8:10-19:45 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Anna Wrzoskiewicz zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja integracyjna i włączająca

semestr II

22.03.2024 ZAJĘCIA ODWOŁANE
23.03.2024
24.03.2024
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

23.03.2024 8:10-12:15 Kształcenie i wychowanie integracyjne. mgr Dorota Znój zajęcia online
24.03.2024 8:10-12:15 Kształcenie i wychowanie integracyjne. mgr Dorota Znój zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

23.03.2024 8:10-12:15 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr II

23.03.2024 8:10-20:35 Case study. mgr Joanna Zajęcka zajęcia online
24.03.2024 8:10-12:15 Diagnoza i ocena traumy psychicznej. mgr Robert Zych zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

22.03.2024 16:00-20:05 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
23.03.2024 8:10-16:25  Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul Starodomaszowska 20/U13, 25-315 Kielce
24.03.2024 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
17:20-21:25 Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

23.03.2024 8:10-16:25 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno-pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
16:30-21:25 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
24.03.2024 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
18:10-21:25 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja integracyjna i włączająca

semestr III

22.03.2024 16:00-20:05 Specyfika pracy z dzieckiem/ uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
23.03.2024 8:10-12:15 Projektowanie programów psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii. mgr Beata Nidecka zajęcia online
13:10-20:35 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
24.03.2024 8:10-12:15 Projektowanie programów psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii. mgr Beata Nidecka zajęcia online
16:30-21:25 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku/uczniowi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr III

23.03.2024 13:10-21:25 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
24.03.2024 8:10-16:25 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
17:20-21:25 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

23.03.2024 8:10-21:25 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
24.03.2024 8:10-18:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

23.03.2024 ZAJĘCIA ODWOŁANE
24.03.2024
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

22.03.2024 16:00-20:05 Trening skutecznej komunikacji i asertywności.

 

dr Ksenia Buglewicz zajęcia online
23.03.2024 12:20-16:25 Trening skutecznej komunikacji i asertywności.

 

dr Ksenia Buglewicz zajęcia online
24.03.2024 9:00-13:05 Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration

semestr II

16.03.2024 08:10-12:15 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński zajęcia online
17.03.2024 12:20-16:25 Kreowanie wizerunku poprzez wywieranie wpływu. dr Ewa Jasiuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

16.03.2024 08:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-16:25 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
17.03.2024 08:10-12:15 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr II
16.03.2024 13:10-18:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

15.03.2024 16:00-20:55 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
16.03.2024 08:10-14:45 Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
17.03.2024 08:10-13:05 Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Zarządzanie oświatą.

semestr II

16.03.2024 08:10-13:55 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
14:00-18:05 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
17.03.2024 08:10-13:05 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:55 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

16.03.2024 08:10-16:25 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
16:30-21:25 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
17.03.2024 08:10-18:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

15.03.2024 16:00-20:05 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno-pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
16.03.2024 08:10-16:25 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
16:30-21:25 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
17.03.2024 08:10-18:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja integracyjna i włączająca

semestr III

16.03.2024 08:10-12:15 Projektowanie programów psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii. mgr Beata Nidecka zajęcia online
12:20-16:25 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
17.03.2024 08:10-12:15 Projektowanie programów psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii. mgr Beata Nidecka zajęcia online
13:10-18:05 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku/uczniowi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr III

15.03.2024 16:10-20:55 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
16.03.2024 08:10-16:25 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
17.03.2024 08:10-18:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

16.03.2024 08:10-13:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka- Dula zajęcia online
14:00-20:35 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
17.03.2024 08:10-18:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

 

 

 

15.03.2024 16:00-20:55 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
16.03.2024 09:00-13:55 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
14:00-18:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
17.03.2024 13:00-17:15 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

15.03.2024 16:00-20:55 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Anna Machnicka zajęcia online
16.03.2024 08:10-13:55 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Anna Machnicka zajęcia online
14:00-17:15 Metoda Dobrego Startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr II

 

09.03.2024 08:10-15:35 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
15:40-21:25 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka- Zielinska zajęcia online
10.03.2024 08:10-16:25 Zaburzenia w rozwoju układu ruchu. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
16:30-20:35 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

09.03.2024 13:10-17:05 Fonetyka- przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr II
09.03.2024 08:10-15:35 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
10.03.2024 08:10-13:05 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:05 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja integracyjna i włączająca

semestr II

09.03.2024 09:00-13:05 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu wzroku. mgr Renata Kowalska-Sasin zajęcia online
13:10-17:15 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
10.03.2024 08:10-12:15 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej wobec osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

09.03.2024 08:10-15:35 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
15:40-19:45 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
10.03.2024 08:10-16:25 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

08.03.2024 16:00-20:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
09.03.2024 09:00-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska-Sasin zajęcia online
17:20-21:25 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Iwona Długosz zajęcia online
10.03.2024 08:10-14:45 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
14:50-18:55 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska-Sasin zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

09.03.2024 08:10-12:15 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
12:20-18:55 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
10.03.2024 08:10-16:25 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr II

08.03.2024 16:00-20:05 Diagnoza i ocena traumy psychicznej. mgr Robert Zych zajęcia online
09.03.2024 08:10-20:35 Case study. mgr Joanna Zajęcka zajęcia online
10.03.2024 08:10-11:25 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Katarzyna  Śliwińska zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration

semestr II
(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2023 r.)

01.03.2024 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
02.03.2024 zajęcia online
03.03.2024 zajęcia online
Executive master of business administration

semestr II
(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2023 r.)

 

03.03.2024 10:00-18:35 Kreowanie wizerunku poprzez wywieranie wpływu. dr Ksenia Buglewicz zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

01.03.2024 16:00-20:55 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
02.03.2024 13:10-18:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
semestr II
02.03.2024 08:10-15:35 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. mgr Ewa Machnicka- Zielinska zajęcia online
15:40-20:35 Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
03.03.2024 08:10-13:05 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. mgr Ewa Machnicka- Zielinska zajęcia online
13:10-19:45 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

01.03.2024 16:00-20:55 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
03.03.2024 08:10-13:05 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

02.03.2024 08:10-16:25 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul Starodomaszowska 20/U13, 25-315 Kielce
03.03.2024 08:10-16:25 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

02.03.2024 08:10-19:45 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
03.03.2024 08:10-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-21:25 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja integracyjna i włączająca

semestr III

02.03.2024 08:10-14:45 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku/uczniowi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
15:40-20:35 Podstawy psychologii dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
03.03.2024 09:00-13:55 Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych. mgr Aneta Matias zajęcia online
14:50-19:45 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr III

02.03.2024 08:10-19:45 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Anna Wrzoskiewicz zajęcia online
03.03.2024 08:10-18:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

02.03.2024 08:10-14:45 Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
14:50-20:35 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej. mgr Beata Ludwicka- Dula zajęcia online
03.03.2024 08:10-14:45 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
14:50-18:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska- Sasin zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

02.03.2024 08:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka- Dula zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
03.03.2024 08:10-13:05 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

 

 

 

02.03.2024 08:10-12:15 Szkoła jako instytucja wychowawcza. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
12:20-17:15 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Anna Machnicka zajęcia online
03.03.2024 08:10-20:35 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Anna Wrzoskiewicz zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr II

23.02.2024 16:00-20:55 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
24.02.2024 08:10-14:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
14:50-18:55 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
25.02.2024 08:10-15:35  Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
15:40-21:25 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
semestr II
24.02.2024 09:00-13:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-17:15 Fonetyka-przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr II
23.02.2024 16:00-20:55 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Anna Wrzoskiewicz zajęcia online
24.02.2024 08:10-16:25 ADHD i zahamowania psychoruchowe- perspektywa psychologiczno-pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
25.02.2024 08:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:05 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja integracyjna i włączająca

semestr II

23.02.2024 16:00-20:55 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
24.02.2024 08:10-15:35 Psychologia wychowawcza. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
15:40-19:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
25.02.2024 08:10-13:55 Modele edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie. mgr Dorota Znój zajęcia online
14:00-18:05 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

23.02.2024 16:00-20:55 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
24.02.2024 08:10-15:35 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
15:40-19:45 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
25.02.2024 08:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Anna Wrzoskiewicz zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

24.02.2024 09:00-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
14:50-21:25 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
25.02.2024 08:10-14:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

24.02.2024 08:10-20:35 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Anna Wrzoskiewicz zajęcia online
25.02.2024 08:10-16:25 Podstawa programowa  wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
16:30-20:35 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
Executive master of business administration
semestr II
24.02.2024 08:10-12:15 Zarządzanie projektami. dr Anna Twarowska zajęcia online
12:20-16:25 Rynek kapitałowy. dr Monika Filipiuk zajęcia online
25.02.2024 08:10-12:15 Zarządzanie projektami. dr Anna Twarowska zajęcia online
12:20-16:25 Finasowanie przedsięwzięć rozwojowych. mecenas Paweł Krupa zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration

semestr I

17.02.2024 08:30-16:45 Marketing i social media. mgr Iwona Walkowicz ul. Duża 21, 25-304 Kielce, I piętro, sala 110
18.02.2024 09:00-13:05 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

17.02.2024 08:10-13:05 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-20:35 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
18.02.2024 08:10-13:05 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Aneta Matias zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

16.02.2024 16:00-20:55 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
17.02.2024 08:10-13:05 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
19:00-21:25 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
18.02.2024 09:00-13:05 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
14:00-18:55 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

17.02.2024 13:10-21:25 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr Aneta Matias zajęcia online
18.02.2024 13:10-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja integracyjna i włączająca

semestr III

16.02.2024 16:00-20:55 Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. mgr Aneta Matias zajęcia online
17.02.2024 08:10-13:05 Podstawy psychologii dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-18:55 Współczesne zagrożenia rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
18.02.2024 13:10-19:45 Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr III

16.02.2024 16:00-20:55 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Anna Wrzoskiewicz zajęcia online
17.02.2024 08:10-15:35 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

16.02.2024 16:00-19:15 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
17.02.2024 08:10-14:45 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
14:50-20:35 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
18.02.2024 08:10-13:55 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
14:00-19:45 Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr III

16.02.2024 16:00-20:55 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
17.02.2024 08:10-15:35 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
15:40-20:35 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
18.02.2024 08:10-16:25 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

17.02.2024 08:10-11:25 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
11:30-18:05 Metoda dobrego startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
18.02.2024 08:10-14:45 Metoda dobrego startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
15:40-20:35 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika specjalna- logopedia semestr I 09.02.2024 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
10.02.2024 08:10-13:55 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
14:00-18:05 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
11.02.2024 08:10-12:15 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
12:20-16:25 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Psychotraumatologia
semestr I
11.02.2024 08:10-13:05 Diagnoza i ocena traumy psychicznej. mgr Robert Zych zajęcia online
Zarządzanie oświatą
semestr I
10.02.2024 09:00-13:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
ZAJĘCIA ODWOŁANE  dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Executive master of business administration
semestr II
09.02.2024 17:20-21:25 Zarządzanie projektami. dr Anna Twarowska zajęcia online
10.02.2024 08:10-12:15 Rynek kapitałowy. dr Monika Filipiuk zajęcia online
11.02.2024 08:10-12:15 Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. mecenas Paweł Krupa zajęcia online
12:20-16:25 Rynek kapitałowy. dr Monika Filipiuk zajęcia online
Integracja sensoryczna
semestr II
10.02.2024 09:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-17:15 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
11.02.2024 09:00-13:55 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
14:00-20:35 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
semestr II
10.02.2024 09:00-17:15 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
11.02.2024 13:10-17:15 Metodyka pracy w okresie bezpodręcznikowym. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr II
10.02.24 08:10-12:15 ADHD i zahamowania psychoruchowe- perspektywa psychologiczno-pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
14:00-18:55 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
11.02.2024 08:10-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Tomasz Korski zajęcia online
15:40-20:35 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca
semestr II
10.02.2024 08:10-14:45 Modele edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie. mgr Dorota Znój zajęcia online
14:50-18:55 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
11.02.2024 08:10-15:35 Diagnoza funkcjonalna dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
15:40-19:45 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu wzroku. mgr Renata Kowalska- Sasin zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
semestr II
10.02.2024 08:10-13:55 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
14:50-19:45 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
11.02.2024 08:10-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób  z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-18:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II
09.02.2024

 

16:00-20:55 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
10.02.2024 08:10-13:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Iwona Długosz zajęcia online
14:00-18:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska- Sasin zajęcia online
11.02.2024 09:00-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska- Sasin zajęcia online
13:10-18:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne
semestr II     
09.02.2024 16:00-20:55 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
10.02.2024 09:00-13:05 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
14:00-18:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
11.02.2024 08:10-12:15 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
12:20-16:25 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration

semestr I

02.02.2024 16:00-20:05 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
03.02.2024 12:20-16-25 Marketing i social media. mgr Iwona Walkowicz zajęcia online
04.02.2024 08:10-16:25 Negocjacje i mediacje w biznesie. adwokat, mediator Izabela Buszewicz zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

02.02.2024 16:00-20:55 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Aneta Matias zajęcia online
03.02.2024 08:10-14:45 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
14:50-19:45 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Aneta Matias zajęcia online
04.02.2024

 

08:10-14:45 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
14:50-19:45 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Aneta Matias zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

 

 

 

 

 

 

03.02.2024 08:10-12:15 Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
12:20-19:45 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
04.02.2024 08:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-21:25 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

03.02.2024 08:10-13:55 Metoda dobrego startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
14:00-18:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
04.02.2024

 

08:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

semestr III

03.02.2024 08:10-14:45 Współczesne zagrożenia rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi mgr Milena Sobieraj zajęcia online
14:50-18:55 Diagnoza i wspomaganie rodziny z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi mgr Marzena Zagdan zajęcia online
04.02.2024 08:10-13:05 Diagnoza edukacyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
14:00-20:35 Podstawy psychologii dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr III

02.02.2024 16:00-20:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
03.02.2024 09:00-12:15 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-20:35 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
04.02.2024 13:10-21:25 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

03.02.2024 08:10-14:45 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
14:50-18:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
04.02.2024 08:10-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-19:45 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

03.02.2024 08:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
14:50-20:35 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
04.02.2024 08:10-13:05 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-20:35 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

 

03.02.2024 08:10-14:45 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
14:50-18:55 Szkoła jako instytucja wychowawcza. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
04.02.2024 08:10-13:55 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Anna Machnicka zajęcia online
14:00-20:35 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

27.01.2024 13:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Anna Wrzoskiewicz zajęcia online
28.01.2024 08:10-09:45 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
09:50-18:05 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

26.01.2024 16:00-20:55 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
27.01.2024 09:00-17:15 Sprawność pisania poziom elementarny. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
28.01.2024

 

14:00-18:05 Metodyka pracy w okresie bezpodręcznikowym. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

 

 

 

 

 

 

26.01.2024 16:00-20:55 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Tomasz Korski zajęcia online
27.01.2024 08:10-13:05 Diagnoza dziecka  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
28.01.2024 08:10-09:45 Anatomia i fizjologia układu  nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Anna Wrzoskiewicz zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

semestr I

27.01.2024 08:10-14:45 Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
14:50-20:35 Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej. mgr Dorota Znój zajęcia online
28.01.2024

 

08:10-14:45 Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej. mgr Dorota Znój zajęcia online
14:50-20:35 Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

26.01.2024 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
27.01.2024 08:10-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-19:45 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
28.01.2024 08:10-13:55 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
14:00-19:45 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

26.01.2024 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
27.01.2024 08:10-16:25 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
28.01.2024 08:10-13:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Iwona Długosz zajęcia online
14:00-19:45 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr I

27.01.2024 08:10-13:05 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
28.01.2024 08:10-12:15 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
12:20-16:25 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

26.01.2024 16:00-20:55 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Aneta Matias zajęcia online
27.01.2024 08:10-15:35 Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
28.01.2024 08:10-15:35 Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
15:40-20:35 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Aneta Matias zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

 

26.01.2024 16:00-20:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
27.01.2024 08:10-13:55 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
28.01.2024 08:10-12:15 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

26.01.2024 16:00-20:05 Typy oddziaływań w psychotraumatologii. mgr Robert Zych zajęcia online
28.01.2024 08:10-14:45 Psychotraumatologia w kontekście uzależnień. mgr Robert Zych zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

26.01.2024 16:00-20:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
27.01.2024 08:10-12:15 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
28.01.2024 08:10-12:15 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
15:40-19:45 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Executive master of business administration

semestr II

27.01.2024 10:00-18:35 Gry strategiczne. dr Ksenia Buglewicz zajęcia online
28.01.2024 09:00-13:05 Rachunkowość zarządcza i controling, dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
13:10-17:15 Business Information Management. dr Sławomir Luściński zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration

semestr I

 

20.01.2024 12:20-16:25 Marketing i social media. mgr Iwona Walkowicz zajęcia  online
21.01.2024 08:10-12:15 Negocjacje i mediacje w biznesie. mgr Izabela Buszewicz zajęcia  online
Integracja sensoryczna

semestr III

19.01.2024 16:00-20:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
20.01.2024 09:00-13:05 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postepowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-17:15 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie  diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
21.01.2024 08:10-16:25 Mózgowe porażenie dziecięce( jednostka chorobowa i postepowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
16:30-20:35 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

19.01.2024 16:00-20:55 Leworęczność i oburęczność u dzieci- diagnoza i zasady postępowania. mgr Aneta Matias zajęcia online
20.01.2024 08:10-16:25 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
16:30-20:35 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
21.01.2024

 

10:40-18:05 Metody zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
18:10-21:25 Leworęczność i oburęczność u dzieci- diagnoza i zasady postępowania. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

semestr III

 

 

 

 

 

 

19.01.2024 16:00-20:05 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami komunikacji. mgr Anna Machnicka zajęcia online
20.01.2024

 

 

 

 

 

08:10-12:15 Diagnoza i wspomaganie rodziny z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
12:20-16:25 Diagnoza edukacyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
16:30-20:35 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami komunikacji. mgr Anna Machnicka

 

zajęcia online
21.01.2024 08:10-16:25 Podstawy psychologii dziecka/ ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
16:30-20:35 Diagnoza i wspomaganie rodziny z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr III

19.01.2024 16:00-20:55 Sytuacja rodziny, dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
20.01.2024

 

08:10-18:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej. mgr Beata Ludwicka- Dula zajęcia online
21.01.2024 08:10-15:35 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

19.01.2024 16:00-20:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
20.01.2024 08:10-14:45 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
14:50-19:45 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałezowska zajęcia online
21.01.2024 08:10-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałezowska zajęcia online
13:10-19:45 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr III

19.01.2024 16:00-20:55 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
20.01.2024 08:10-13:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
21.01.2024 13:10-19:45 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

19.01.2024 16:00-20:55 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
20.01.2024 08:10-14:45 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
14:50-21:25 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
21.01.2024 08:10-13:55 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
14:00-18:55 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

 

13.01.2024 08:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia  online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia  online
14.01.2024 13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia  online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

13.01.2024 08:10-16:25 Sprawność pisania (poziom elementarny) mgr Bożena Matachowska zajęcia  online
16:30-21:25 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia  online
14.01.2024 08:10-13:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia  online
13:10-17:15 Warsztat kreatywnego nauczyciela- innowacje i twórcze rozwiązania. mgr Anna Machnicka zajęcia  online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

12.01.2024 16:00-20:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Anna Wrzoskiewicz zajęcia online
13.01.2024 08:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-19:45 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia  online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

semestr I

12.01.2024 16:00-20:55 Diagnoza funkcjonalna dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13.01.2024 08:10-12:15 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia  online
12:20-18:55 Wspomagające i alternatywne metody komunikacji . mgr Beata Ludwicka- Dula zajęcia online
14.01.2024 08:10-13:05 Psychologia wychowawcza. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

13.01.2024 08:10-12:15 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia  online
12:20-17:15 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
14.01.2024 08:10-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-19:45 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia  online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

ZAJĘCIA ODWOŁANE

Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

12.01.2024 16:00-20:55 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13.01.2024 13:10-19:45 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
14.01.2024 08:10-16:25 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fronalska zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

13.01.2024 08:10-13:05 Podstawy prawne pracy opiekuńczo- wychowawczej. mgr Tomasz Korski zajęcia online
14.01.2024 08:10-13:05 Podstawy prawne pracy opiekuńczo- wychowawczej. mgr Tomasz Korski zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

12.01.2024 16:00-20:05 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13.01.2024 08:10-13:05 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
14.01.2024 08:10-13:55 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

 

12.01.2024 16:00-20:55 Typy oddziaływań w psychotraumatologii. mgr Robert Zych zajęcia online
13.01.2024 14:00-20:35 Psychotraumatologia w kontekście rozwoju życia. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
14.01.2024 08:10-12:15 Typy oddziaływań w psychotraumatologii. mgr Robert Zych zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

13.01.2024 08:10-12:15 Zarządzanie jakością. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
12:20-16:25 Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
14.01.2024 08:10-12:15 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
12:20-16:25 Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
Executive master of business administration

semestr II

12.01.2024 16:00-20:05 Rachunkowość zarządcza i controling. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
13.01.2024 08:10-16:25 Entrepreneurial management. dr Wojciech Wychowaniec zajęcia online
16:30-20:35 Zarządzanie finansami. dr hab. Natalia Wasilewska zajęcia online
14.01.2024 08:10-12:15 Business Information Management. dr Sławomir Luściński zajęcia online
12:20-16:25 Rachunkowość zarządcza i controling. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
16:30-20:35 Zarządzanie finansami. dr hab. Natalia Wasilewska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

13.01.2024 08:10-12:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
12:20-16:25 Wybrane zespoły genetyczne ( jednostka chorobowa i postepowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
14.01.2024 08:10-12:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
12:20-16:25 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

12.01.2024 16:00-20:55 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13.01.2024 08:10-12:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
12:20-19:45 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
14.01.2024 08:10-18:05 Metody zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

semestr III

 

 

 

 

 

 

13.01.2024 08:10-12:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
12:20-16:25 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
16:30-20:35 Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej wobec osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
14.01.2024

 

 

 

 

 

08:10-12:15 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej wobec osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. mgr Dorota Majchrzyk

 

zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr III

13.01.2024 08:10-13:05 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
14.01.2024

 

12:20-16:25 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

13.01.2024 08:10-16:25 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
16:30-21:25 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
14.01.2024 08:10-12:15 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
12:20-18:55 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr III

12.01.2024 16:00-17:35 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13.01.2024 08:10-13:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
14.01.2024 14:00-18:55 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

13.01.2024 08:10-13:55 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
14:00-20:35 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
14.01.2024 08:10-13:05 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration

semestr I

29.12.2023 16:00-20:05 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia  online
Integracja sensoryczna

semestr I

29.12.2023 16:00-20:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Anna Wrzoskiewicz zajęcia  online
30.12.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia  online
13:10-17:15 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia  online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

29.12.2023 16:00-20:55 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
30.12.2023 08:10-13:55 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia  online
14:00-18:05 Warsztat kreatywnego nauczyciela – innowacje i twórcze rozwiązania metodyczne mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

29.12.2023 16:00-20:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Tomasz Korski zajęcia online
30.12.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia  online
13:10-19:45 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

semestr I

29.12.2023 16:00-20:05 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia  online
30.12.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55 Wspomagające i alternatywne metody komunikacji. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia  online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

29.12.2023 16:00-20:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
30.12.2023 08:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Anna Wrzoskiewicz zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

29.12.2023 16:00-20:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

29.12.2023 16:00-20:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
30.12.2023 08:10-16:25 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

29.12.2023 16:00-20:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
30.12.2023 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Pedagogika specjalna-logopedia

semestr IV

29.12.2023 16:00-20:55 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
30.12.2023 08:10-18:05 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka- Zielińska ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

 

15.12.2023 16:00-20:05 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. mgr Aneta Matias Zajęcia online
16.12.2023 08:10-12:15 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. mgr Aneta Matias Zajęcia online
12:20-17:15 Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Tomasz Korski Zajęcia online
17.12.2023 08:10-13:05 Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Tomasz Korski Zajęcia online
Executive master of business administration
semestr II
15.12.2023

 

16:00-20:05 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska Zajęcia online
16.12.2023 08:10-12:15 Corporate governance & CSR Rady nadzorcze. dr Artur Dąbrowski Zajęcia online
12:20-16:25 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński Zajęcia online
17.12.2023 08:10-12:15 Corporate governance & CSR Rady nadzorcze dr Artur Dąbrowski Zajęcia online
12:20-16:25 Rachunkowość zarządcza i controling. dr Aleksandra Pisarska Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

15.12.2023 16:00-20:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
16.12.2023 09:00-13:05 Wybrane zespoły genetyczne, jednostka chorobowa i postepowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI. mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
13:10-17:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa postepowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
17.12.2023 10:00-18:35 Autyzm (jednostka chorobowa postepowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

16.12.2023 12:20-18:05 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
17.12.2023 16:00-20:05 Metodyka zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca 

semestr II

15.12.2023 16:00-20:05

 

Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej  wobec osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
17.12.2023 09:00-13:05 Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej  wobec osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-17:15 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

15.12.2023

 

16:00-20:05 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan Zajęcia online
16.12.2023 08:10-12:15 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Marzena Zagdan Zajęcia online
12:20-17:15 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias Zajęcia online
17.12.2023 08:10-13:05 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

17.12.2023 08:10-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna-logopedia

semestr II

15.12.2023 16:00-20:55 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
16.12.2023 13:10-18:05 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
17.12.2023 13:10-18:05 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

16.12.2023 09:00-13:05 Rozwój osobowy i zawodowy  nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
17.12.2023 09:00-13:05 Rozwój osobowy i zawodowy  nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
14:00-20:35 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

 

15.12.2023 16:00-20:05 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Beata Salata Zajęcia online
16.12.2023 08:10-16:25 Kierowanie zasobami ludzkimi. dr Dorota Mętrak Zajęcia online
17.12.2023 08:10-11:25 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
11:50-15:55 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Beata Salata Zajęcia online
16:00-20:55 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
Pedagogika specjalna-logopedia

semestr IV

16.12.2023 14:00-20:35 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka- Zielińska ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration

semestr I

 

08.12.2023 16:00-20:05 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz Zajęcia online
09.12.2023 08:10-16:25 Couching. dr Wojciech Wychowaniec Zajęcia online
10.12.2023 08:10-12:15 Marketing i social media. mgr Iwona Walkowicz Zajęcia online
12:20-16:25 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

09.12.2023

 

08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
10.12.2023 09:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

09.12.2023 09:00-17:15 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska Zajęcia online
10.12.2023 08:10-13:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

09.12.2023

 

08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
10.12.2023 09:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca 

semestr I

08.12.2023 16:00-20:05

 

Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
09.12.2023

 

08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
10.12.2023 09:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

09.12.2023

 

08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-18:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój Zajęcia online
10.12.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

09.12.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
10.12.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

 

09.12.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej mgr Aneta Matias Zajęcia online
10.12.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

08.12.2023 16:00-20:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
09.12.2023 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka  zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
10.12.2023 09:00-13:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

ZAJĘCIA ODWOŁANE
Zarządzanie oświatą

semestr I

08.12.2023 16:00-20:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
09.12.2023 08:10-12:15 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

 

09.12.2023 08:10-12:15 Kierowanie zasobami ludzkimi. dr Dorota Mętrak Zajęcia online
10.12.2023

 

08:10-12:15 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą, dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
14:00-18:05 Kierowanie zasobami ludzkimi. dr Dorota Mętrak Zajęcia online
Pedagogika specjalna-logopedia

semestr IV

08.12.2023 16:00-20:55 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
09.12.2023 08:10-18:05 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka- Zielińska ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I 

02.12.2023 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. mgr Aneta Matias Zajęcia online
03.12.2023 13:10-17:15 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Executive master of business administration

semestr II

02.12.2023 08:10-12:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE dr Sławomir Luściński Zajęcia online
03.12.2023 08:10-16:25 Marketing i social media. mgr Iwona Walkowicz Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

02.12.2023

 

09:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacji. mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
13:10-17:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postepowanie diagnostyczno-terapeutyczne SI) mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
03.12.2023 08:10-12:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
14:00-18:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

02.12.2023 14:00-18:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
03.12.2023 08:10-12:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
12:20-18:55 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca 

semestr II

 

02.12.2023 08:10-13:55 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
14:00-18:05 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem zdolnym. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
03.12.2023 08:10-12:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-17:15 Specyfika pracy z dzieckiem/ uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

02.12.2023

 

08:10-13:05 Rewalidacja indywidulana. mgr Aneta Matias Zajęcia online
14:00-20:35 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
03.12.2023 08:10-13:05 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-18:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jarowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

02.12.2023 09:00-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak Zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej  w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
03.12.2023 08:10-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-18:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

 

02.12.2023 08:10-14:45 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
03.12.2023 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-18:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

02.12.2023 09:00-13:05 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
03.12.2023 08:10-16:25 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

 

01.12.2023 16:00-20:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
02.12.2023 09:00-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
13:10-17:15 Marketingowe przesłanki zarządzania. mgr Iwona Walkowicz Zajęcia online
03.12.2023 08:10-16:25 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
16:30-18:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration

semestr I 

25.11.2023 08:10-12:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Barbara Kusto Zajęcia online
12:20-16:25 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz Zajęcia online
26.11.2023 08:10-12:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Barbara Kusto Zajęcia online
12:20-16:25 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

 

 

 

24.11.2023 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
25.11.2023 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice. mgr Aneta Matias Zajęcia online
26.11.2023 8:10-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr I
25.11.2023

 

08:10-12:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
12:20-16:25 Podstawy dydaktyki. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
26.11.2023 08:10-16:25 Podstawy dydaktyki. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

24.11.2023

 

16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
25.11.2023 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
26.11.2023 08:10-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca 

semestr I

 

25.11.2023 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
26.11.2023 08:10-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

24.11.2023

 

16:00-20:05 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Tomasz Korski Zajęcia online
25.11.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
26.11.2023 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

25.11.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
26.11.2023 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

 

25.11.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
26.11.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

25.11.2023 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
26.11.2023 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-20:35 Pedagogika ogólna. mgr  Anna Machnicka Zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

25.11.2023 ZAJĘCIA ODWOŁANE Zajęcia online
Zajęcia online
26.11.2023 Zajęcia online
Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

24.11.2023 16:00-20:55 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
25.11.2023 8:10-18:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula Zajęcia online
26.11.2023 08:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

17.11.2023 16:00-20:05 Technologie informacyjne w edukacji dr hab. Marcin Graba Zajęcia online
18.11.2023 09:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji dr hab. Marcin Graba Zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki mgr Anna Machnicka Zajęcia online
19.11.2023 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej mgr Tomasz Korski Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

18.11.2023 08:10-12:15 Zarządzanie jakością dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
12:20-16:25 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
19.11.2023 09:00-13:05 Etyka zarządzania dr Dorota Mętrak Zajęcia online
13:10-17:15 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Executive master of business administration
semestr II
17.11.2023 16:00-20:05 Zarządzanie strategiczne prof. dr hab. Jarosław Karpacz Zajęcia online
18.11.2023 08:00-12:15 Analiza biznesowa dr Sławomir Luściński Zajęcia online
19.11.2023 08:10-12:15 Marketing i social media mgr Iwona Walkowicz Zajęcia online
12:20-16:25 Rachunkowość finansowa dr Aleksandra Pisarska Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

17.11.2023

 

16:00-20:05 Podstawy neuropsychologii mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
18.11.2023 08:10-16:25 Zaburzenia w rozwoju układu ruchu mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
19.11.2023 13:10-17:15 Uogólnienie i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia) mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

 

17.11.2023

 

16:00-20:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
18.11.2023

 

8:10-12:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mgr Aneta Matias Zajęcia online
14:00-18:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
19.11.2023 9:00-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca 

semestr II

 

17.11.2023

 

16:00-20:55 Podstawy języka migowego mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
18.11.2023 08:10-13:55 Podstawy języka migowego mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
14:00-18:05 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu wzroku mgr Renata Kowalska- Sasin Zajęcia online
19.11.2023 8:10-16:25 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu ruchu mgr Kamila Romańczuk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

17.11.2023

 

16:00-20:55 Rewalidacja indywidualna mgr Aneta Matias Zajęcia online
18.11.2023 09:00-13:05 Kształcenie i wychowanie integracyjne mgr Dorota Znój Zajęcia online
14:00-19:45 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

17.11.2023 16:00-20:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mgr Joanna Nowak Zajęcia online
18.11.2023 08:10-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu mgr Renata Kowalska-Sasin Zajęcia online
13:10-17:15 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mgr Joanna Nowak Zajęcia online
19.11.2023 8:10-18:05 Diagnoza zaburzeń z spektrum autyzmu mgr Renata Kowalska-Sasin Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

 

17.11.2023 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
18.11.2023 8:10-12:15 Zaburzenia mowy u dorosłych mgr Izabela Leśniewska Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

18.11.2023 8:10-12:15 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
19.11.2023 09:00-13:05 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
14:00-20:35 Psychologia ogólna mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

18.11.2023 8:10-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
13:10-17:15 Marketingowe przesłanki zarządzania mgr Iwona Walkowicz Zajęcia online
19.11.2023 8:10-13:55 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
14:00-18:05 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

18.11.2023 8:10-16:25 Metodyka terapii logopedycznej mgr Milena Sobieraj ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala nr 3
19.11.2023 08:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula Zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

03.11.2023 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
04.11.2023 8:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

04.11.2023 08:10-16:25 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
05.11.2023 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji dr hab. Marcin Graba Zajęcia online
13:10-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

 

03.11.2023 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
04.11.2023 8:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

03.11.2023

 

16:00-20:05 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Tomasz Korski Zajęcia online
05.11.2023 8:10-12:15 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Tomasz Korski Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

03.11.2023

 

ZAJĘCIA ODWOŁANE
04.11.2023
05.11.2023
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

04.11.2023

 

9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki mgr Anna Machnicka Zajęcia online
05.11.2023 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

04.11.2023 ZAJĘCIA ODWOŁANE
05.11.2023
Zarządzanie oświatą
semestr I
04.11.2023

 

9:00-13:05 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej. (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski Zajęcia online
13:10-17:15 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
05.11.2023 9:00-13:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-17:15 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej. (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski Zajęcia online
Executive master of business administration
semestr II
04.11.2023 8:10-12:15 Analiza biznesowa dr Sławomir Luściński Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

04.11.2023

 

9:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
14:00-18:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
05.11.2023 8:10-16:25 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

 

04.11.2023 8:10-16:25 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias Zajęcia online
05.11.2023 8:10-20:25 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca 

semestr II

 

04.11.2023 9:00-13:05 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem zdolnym mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu wzroku mgr Renata Kowalska-Sasin Zajęcia online
05.11.2023 8:10-16:25 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju mgr Kamila Romańczuk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

04.11.2023 8:10-14:45 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Tomasz Korski Zajęcia online
05.11.2023 8:10-12:15 Kształcenie i wychowanie integracyjne. mgr Dorota Znój Zajęcia online
12:20-18:05 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Tomasz Korski Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

04.11.2023 8:10-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu mgr Renata Kowalska-Sasin Zajęcia online
13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr II

04.11.2023 8:10-16:25 Zaburzenia mowy u dorosłych mgr Izabela Leśniewska Zajęcia online
05.11.2023 8:10-16:25 Wczesna interwencja logopedyczna mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

04.11.2023 8:10-12:15 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
05.11.2023 8:10-16:25 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration

semestr I

27.10.2023  

ZAJĘCIA ODWOŁANE.

28.10.2023
29.10.2023
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

27.10.2023 16:00-20:05 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
28.10.2023 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji dr hab. Marcin Graba Zajęcia online
13:10-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
29.10.2023 8:10-16:25 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa  mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr I

29.10.2023 8:10-16:25 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego mgr Irmina Fornalska Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

27.10.2023 16:00-20:05 Pedagogika ogólna mgr Anna Machnicka Zajęcia online
28.10.2023 9:00-13:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej mgr Ewelina Szymczak Zajęcia online
13:10-17:15 Pedagogika ogólna mgr Anna Machnicka Zajęcia online
29.10.2023 8:10-16:25 Pedagogika ogólna mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Executive master of business administration

semestr II

28.10.2023 8:10-12:15 Analiza biznesowa dr Sławomir Luściński Zajęcia online
29.10.2023 8:10-12:15 Negocjacje i mediacje w biznesie adwokat, mediator mgr Izabela Buszewicz Zajęcia online
12:20-16:25 Marketing i social media mgr Iwona Walkowicz Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr  II

28.10.2023 8:10-12:15 Podstawy neuropsychologii mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
29.10.2023 8:10-16:25 Zaburzenia integracji sensorycznej mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

28.10.2023 8:10-20:35 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
29.10.2023 8:10-12:15 Podstawy neuropsychologii mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
12:20-16:25 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

semestr II

28.10.2023 8:10-14:45 Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
14:50-18:55 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu słuchu mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
29.10.2023 8:10-12:15 Modele edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie mgr Dorota Znój Zajęcia online
12:20-18:05 Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

28.10.2023 8:10-12:15 Oligofrenopedagogika mgr Dorota Znój Zajęcia online
14:50-18:55 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
29.10.2023 8:10-12:15 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
12:20-18:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Tomasz Korski Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

28.10.2023

 

 

9:00-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
29.10.2023 8:10-16:25 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr II

29.10.2023 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-18:55 Zaburzenia głosu i mowy mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

28.10.2023 8:10-12:15 Profilaktyka w szkole mgr Aneta Matias Zajęcia online
12:20-18:55 Psychologia ogólna mgr Ewa Machnicka – Zielińska Zajęcia online
29.10.2023 8:10-12:15 Profilaktyka w szkole mgr Aneta Matias Zajęcia online
12:20-18:55 Psychologia ogólna mgr Ewa Machnicka – Zielińska Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

28.10.2023 8:10-16:25 Placówka oświatowa a środowisko lokalne mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

20.10.2023 16:00-20:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
21.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
22.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

20.10.2023 16:00-20:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
21.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
22.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

semestr I

20.10.2023 16:00-20:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
21.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
22.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

20.10.2023 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
21.10.2023 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
22.10.2023 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

20.10.2023 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
21.10.2023 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
22.10.2023 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia
semestr I
20.10.2023 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
21.10.2023 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
22.10.2023 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

20.10.2023 16:00-20:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr Marcin Graba Zajęcia online
21.10.2023 09:00-13:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr Ewelina Szymczak Zajęcia online
14:00-18:05 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
22.10.2023 09:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr Marcin Graba Zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

21.10.2023 14:00-18:55 Psychotraumatologia. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
22.10.2023 14:00-15:35 Psychotraumatologia. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

21.10.2023

 

09:00-13:05 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
15:00-19:05 Etyka zarządzania. dr Dorota Mętrak Zajęcia online
22.10.2023 09:00-13:05 Etyka zarządzania. dr Dorota Mętrak Zajęcia online
13:10-17:15 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Executive master of business administration
semestr II
20.10.2023 16:00-20:05 Zarządzanie strategiczne. prof. Jarosław Karpacz Zajęcia online
22.10.2023 08:10-16:25 Negocjacje i mediacje w biznesie. mgr Izabela Buszewicz Zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia
semestr IV
20.10.2023 16:00-20:05 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
21.10.2023 08:10-12:15 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
12:20-17:15 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula Zajęcia online
22.10.2023 13:10-17:15 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
  Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration
semestr I
14.10.2023 8:10-12:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Barbara Kusto Zajęcia online
15.10.2023 8:10-12:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Barbara Kusto Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

14.10.2023 08:10-16:25 Podstawy dydaktyki. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
15.10.2023 08:10-16:25 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

14.10.2023 08:10-21:25 Przetwarzanie poznawcze. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

14.10.2023

 

9:00-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
13:10-17:15 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice  indywidualne w rozwoju dzieci. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
15.10.2023 9:00-13:05 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice  indywidualne w rozwoju dzieci. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

14.10.2023

 

8:10-12:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias Zajęcia online
12:20-16:25 Podstawy neuropsychologii.  mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
15.10.2023 8:10-12:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

semestr II

13.10.2023 16:00-20:05 Specyfika pracy dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu słuchu. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
14.10.2023

 

8:10-12:15 Modele edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie. mgr Dorota Znój Zajęcia online
12:20-18:55 Diagnoza funkcjonalna dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  mgr Aneta Matias Zajęcia online
15.10.2023 8:10-12:15 Modele edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie. mgr Dorota Znój Zajęcia online
12:20-18:05 Diagnoza funkcjonalna dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

13.10.2023 16:00-20:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan Zajęcia online
14.10.2023 8:10-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan Zajęcia online
13:10-17:15 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II
ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika specjalna – logopedia
semestr II
13.10.2023 16:00-20:05 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
14.10.2023

 

8:10-12:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
15.10.2023 13:10-18:05 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

14.10.2023

 

8:10-12:15 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
15.10.2023 8:10-20:35 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Zarządzanie oświatą
semestr II
ZAJĘCIA ODWOŁANE
Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

08.10.2023 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

08.10.2023 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna.  mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

semestr I

08.10.2023

 

9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna.  mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

08.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr I
08.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna.  mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia
semestr I
08.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

08.10.2023

 

09:00-13:05 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-17:15 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
Executive master of business administration
semestr II
08.10.2023

 

ZAJĘCIA ODWOŁANE
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr III

02.09.2023 8:10-16:25 Systemy biblioteczne. mgr Beata Kruś zajęcia  online
03.09.2023 8:10-16:25 Systemy biblioteczne. mgr Beata Kruś zajęcia  online
Fizyka

semestr III

01.09.2023 16:00-20:05 Elektrodynamika i optyka. mgr Halina Synowiec-Bilnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe, sala 3
02.09.2023 8:10-14:45 Elektrodynamika i optyka. mgr Halina Synowiec-Bilnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe, sala 3
03.09.2023 8:10-13:55 Elektrodynamika i optyka. mgr Halina Synowiec-Bilnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe, sala 3
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

semestr III

01.09.2023 16:00-20:05 Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
02.09.2023 8:10-16:25 Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
16:30-20:35 Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
03.09.2023 8:10-16:25 Surdologopedia. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
16:30-20:35 Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

semestr III

01.09.2023 16:00-20:05 Rehabilitacja  i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową. mgr A Ślusarska- Golc Polski Związek Niewidomych
ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce
02.09.2023

 

8:10-12:15 Metodyka nauczania alfabetu Braille’a mgr Małgorzata Dudek ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe, sala 2
12:20-16:25 Diagnostyka tyflopedagogiczna. mgr Małgorzata Dudek ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe, sala 2
16:30-19:45 Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością wzrokową mgr Milena Sobieraj zajęcia online
03.09.2023 8:10-12:15 Metodyka nauczania alfabetu Braille’a mgr Małgorzata Dudek Polski Związek Niewidomych
ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce
12:20-16:25 Diagnostyka tyflopedagogiczna. mgr Małgorzata Dudek Polski Związek Niewidomych
ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce
16:30-19:45 Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością wzrokową mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr III

03.09.2023 08:10-13:05 Gimnastyka. mgr Kamila Romańczuk Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach, ul. Chrobrego 105, 25-623 Kielce

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zjazd 02-04.02.2024

Translate »