Harmonogram

 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

21.05.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe. mgr  Monika Kowalska zajęcia online
13:10 -17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

21.05.2022 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr  Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr  Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

20.05.2022 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
21.05.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10 -19:45 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami. mgr Aneta Matias zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr  Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

20.05.2022 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
21.05.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10 -19:45 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr  Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

21.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wczesnego wspomnienia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr  Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
22.05.2022 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wczesnego wspomnienia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr  Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr I
21.05.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
22.05.2022 8:10-13:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr  Irmina Fornalska zajęcia online
13:10 -17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
semestr I
21.05.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe. mgr  Monika Kowalska zajęcia online
13:10 -17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

21.05.2022 9:00-13:05 Business Information Management. dr Sławomir Luściński ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, skrzydło prawe,

sala 3

22.05.2022 9:00-13:05 Business Information Management. dr Sławomir Luściński ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, skrzydło prawe,

sala 3

Biologia

semestr III

21.05.2022 9:00-13:05 Podstawy mikrobiologii. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania biologii w szkole podstawowej. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Podstawy genetyki i biotechnologii. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
Chemia

semestr III

21.05.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
22.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr III

21.05.2022 8:10-13:05 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalnianych i niepełnosprawnych. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-14:45 Techniki i metody pracy coacha karier. Sesja coachingowa. mgr Iwona Długosz zajęcia online
14:50-20:35 Indywidualna diagnoza. Testy psychologiczne. mgr Iwona Długosz zajęcia online
22.05.2022 8:10-13:05 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalnianych i niepełnosprawnych. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Współpraca z dzieckiem, nauczycielami, rodzicami. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Fizyka

semestr III

20.05.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
21.05.2022 13:10-19:45 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
19:50-20:35 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
22.05.2022 13:10-19:45 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Historia

semestr III

20.05.2022 16:00-20:05 Historia powszechna po II wojnie światowej. dr Marek Jedynak zajęcia online
21.05.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii

(w klasach IV-VIII)

mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania historii w szkole ponadpodstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii

(w klasach IV-VIII)

mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia powszechna po II wojnie światowej. dr Marek Jedynak zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr III

21.05.2022 9:00-17:15 Środki audiowizualne w nauczaniu języka angielskiego. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
22.05.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr III

20.05.2022 16:00-20:50 Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce. mgr Monika Kowalska zajęcia online
21.05.2022 9:00-13:05 Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

21.05.2022 8:10-13:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr III
21.05.2022 9:00-13:05 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
22.05.2022 9:00-12:15 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
12:20-18:05 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

20.05.2022 16:00-20:50 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
21.05.2022 8:10-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-19:45 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:05 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr III

21.05.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Budowa i własności materii. mgr  Sylwia Wąsowska zajęcia online
22.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania przyrody. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Elektryczność, magnetyzm i optyka. mgr  Sylwia Wąsowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr III

20.05.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w szkole ponadpodstawowej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
21.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w szkole ponadpodstawowej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-19:45 Zagadnienia biomedyki. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr IV
21.05.2022 9:00-17:15 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
22.05.2022 9:00-17:15 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

13.05.2022 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
14.05.2022 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
15.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Kosmetologia

semestr I

ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika specjalna -Logopedia

semestr I

13.05.2022 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
14.05.2022 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
15.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna –wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr I

13.05.2022 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
14.05.2022 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
15.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

13.05.2022 16:00-20:50 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias Zajęcia online
14.05.2022 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-19:45 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
15.05.2022 9:00-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

14.05.2022 9:00-13:05 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski Zajęcia online
15.05.2022 8:10-13:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-17:15 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

14.05.2022 8:10-8:55 Psychopatologia zaburzeń. mgr Aneta Matias Zajęcia online
9:00-13:05 Przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy terapii rodzin. mgr Aneta Matias Zajęcia online
15.05.2022 9:00-13:05 Przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Biologiczne i farmakologiczne aspekty uzależnienia i detoksykacji. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
Bibliotekoznawstwo

semestr III

14.05.2022 9:00-13:05 Literatura dla dzieci i młodzieży. mgr Ewelina Szymczak Zajęcia online
13:10-18:05 Informacja naukowa. mgr Beata Kruś Zajęcia online
15.05.2022 13:10-18:05 Informacja naukowa. mgr Beata Kruś Zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr III
14.05.2022 8:10-13:05 Rynek pracy- analiza, wykorzystywanie danych. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
13:10-18:05 Narzędzia informatyczne w pracy doradcy zawodowego. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
15.05.2022 8:10-13:05 Współpraca z dzieckiem, nauczycielami, rodzicami. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-17:15 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalnianych i niepełnosprawnych. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr III

14.05.2022 9:00-15:35 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. dr Lidia Owczarek Zajęcia online
15.05.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. dr Lidia Owczarek Zajęcia online
13:10-18:05 Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane zagadnienia dotyczące zachowania w sytuacjach zagrożenia. mgr Marcin Matczak Zajęcia online
Geografia

semestr III

13.05.2022 16:00-20:50 Geografia krajobrazu. mgr Aneta Średnicka Zajęcia online
14.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
15.05.2022 9:00-13:05 Geografia krajobrazu. mgr Aneta Średnicka Zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

13.05.2022 16:00-20:05 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
14.05.2022 8:10-16:25 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
15.05.2022 8:10-16:25 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
Matematyka

semestr III

14.05.2022 13:10-20:35 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
15.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr III

13.05.2022 16:00-20:50 Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki. mgr Katarzyna Michalska Zajęcia online
14.05.2022 9:00-13:05 Metody i formy muzykoterapii. mgr Ala Stradomska-Matczak Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr Przemysław Gruszka Zajęcia online
15.05.2022 9:00-13:05 Metody i formy muzykoterapii. mgr Ala Stradomska-Matczak Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr Przemysław Gruszka Zajęcia online
Pedagogika specjalna –diagnoza i terapia pedagogiczna 

semestr III

14.05.2022 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober Zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój Zajęcia online
15.05.2022 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober Zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

14.05.2022 13:10-19:45 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan Zajęcia online
15.05.2022 8:10-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
13:10-18:55 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan Zajęcia online
Technika

semestr III

13.05.2022 16:00-20:05 Technologie obróbki materiałów. mgr Anna Engel Zajęcia online
  14.05.2022 9:00-13:05 Technologie obróbki materiałów. mgr Anna Engel Zajęcia online
  13:10-17:15 Podstawy mechaniki. mgr Anna Engel Zajęcia online
  15.05.2022 9:00-13:05 Historia postępu technicznego. dr hab. Marcin Graba Zajęcia online
  13:10-17:15 Technologie obróbki materiałów. mgr Anna Engel Zajęcia online
Wychowanie fizyczne 

semestr III

14.05.2022 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Biomechaniczne podstawy aktywności ruchowej. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
15.05.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-18:05 Zabawy i gry ruchowe. mgr Justyna Zakrzewska Zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

06.05.2022 16:00-20:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
07.05.2022 9:00-17:15 Umiejętności czytania za zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
08.05.2022 13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

07.05.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10 -17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
17:20-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
08.05.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr  Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. dr  Dorota  Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

07.05.2022 9:00-13.05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr  Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
17:20-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
08.05.2022 9:00-13.05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr  Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. dr  Dorota  Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

06.05.2022 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
07.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wczesnego wspomnienia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr  Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:05 Metodyka wczesnego wspomnienia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr  Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr  Renata Kowalska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

06.05.2022 16:00-20:50 Metody i formy terapii uzależnień dorosłych. mgr Aneta Matias zajęcia online
07.05.2022 8:10-13:05 Metody i formy terapii uzależnień dorosłych. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Elementy pedagogiki leczniczej. mgr A. Machnicka zajęcia online
08.05.2022 8:10-15:35 Psychologia zaburzeń. mgr Aneta Matias zajęcia online
15:40-18:55 Metody i formy terapii uzależnień dorosłych. mgr Aneta Matias zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

07.05.2022

 

9:00-13:05 Gry strategiczne. mgr Łukasz Bilski ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, skrzydło prawe,

sala 3

08.05.2022 13:10-17:15 Gry strategiczne. mgr Łukasz Bilski ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, skrzydło prawe,

sala 3

Biologia

semestr III

06.05.2022 16:00-20:05 Metody obserwacji organizmów w naturalnym środowisku. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
07.05.2022 9:00-17:15 Metody obserwacji organizmów w naturalnym środowisku. mgr Justyna Siedlecka zajęcia w terenie
08.05.2022 9:00-13:05 Podstawy genetyki i biotechnologii. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania biologii w szkole podstawowej. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Chemia

semestr III

06.05.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
07.05.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr III

07.05.2022 8:10-9:45 Podstawy psychologii rozwojowej i uczenia się. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
9:50-13:05 Rynek pracy- analiza, wykorzystywanie danych. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-20:35 Techniki i metody pracy coacha karier. Sesja coachingowa. mgr Iwona Długosz zajęcia online
08.05.2022 8:10-17:15 Techniki i metody pracy coacha karier. Sesja coachingowa. mgr Iwona Długosz zajęcia online
17:20-20:35 Zarządzanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Fizyka

semestr III

07.05.2022 13:10-20:35 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Historia

semestr III

07.05.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii

(w klasach IV-VIII)

mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia Polski 1918-1944 dr Marek Jedynak zajęcia online
08.05.2022 9:00-13:05 Historia Polski 1918-1944 dr Marek Jedynak zajęcia online
13:10-16:25 Historia Polski XIX w. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
16:30-19:45 Dydaktyka nauczania historii w szkole ponadpodstawowej.

 

dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr III

06.05.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
07.05.2022 09:00-13:05 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
08.05.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr III

07.05.2022 9:00-13:05 Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania. mgr A. Gałęzowska zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr E. Machnicka – Zielińska zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:05 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

06.05.2022 16:00-20:50 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
07.05.2022 9:00-13:05 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr III
06.05.2022 16:00-20:50 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
07.05.2022 8:10-13:05 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:05 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

07.05.2022 9:00-13:05 Szkoła jako instytucja wychowawcza. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-17:15 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
08.05.2022 9:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr III

06.05.2022 16:00-20:05 Budowa i własności materii. mgr  Sylwia Wąsowska zajęcia online
07.05.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania przyrody. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
08.05.2022 9:00-13:05 Mechanika. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Budowa i własności materii. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr III

07.05.2022 8:10-13:05 Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-17:15 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w szkole podstawowej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
18:10-18:55 Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr IV
06.05.2022 16:00-20:50 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
07.05.2022 13:10-19:45 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:10 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr II

29.04.2022 16:00-20:50 Zarządzanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
30.04.2022 8:10-13:05 Rynek pracy- analiza, wykorzystywanie danych. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy psychologii rozwojowej i uczenia się. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

22.04.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-17:15 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
24.04.2022 9:00-17:15 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

22.04.2022 16:00-20:50 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-20:35 ZAJĘCIA ODWOŁANE. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Kosmetologia

semestr I

23.04.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE.
24.04.2022 9:00-17:15 Podstawy farmakologii. mgr Karolina Mitruczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

22.04.2022 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

22.04.2022 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

23.04.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

22.04.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
23.04.2022 13:10-19:45 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka  i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr I

22.04.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
23.04.2022 13:10-17:15 Dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych u dzieci. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
24.04.2022 9:00-17:15 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

23.04.2022 9:00-13:05 Technologia informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 ZAJĘCIA ODWOŁANE. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

23.04.2022 9:00-13:05 Marketingowe przesłanki zarządzania. mgr Anna Nogaj – Wilk zajęcia online
13:10-18:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-17:15 Marketingowe przesłanki zarządzania. mgr Anna Nogaj – Wilk zajęcia online
Bibliotekoznawstwo

semestr II

23.04.2022 9:00-18:55 Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza. mgr Joanna Jaros zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-17:15 Systemy biblioteczne. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
Biologia

semestr II

22.04.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania biologii w szkole podstawowej. dr Ewa Kosowska zajęcia online
23.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy genetyki i biotechnologii. dr Ewa Koprowska zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka nauczania biologii w szkole podstawowej. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Chemia

semestr II

22.04.2022 16:00-20:05 Chemia jądrowa. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

22.04.2022 16:00-20:05 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Służba wojskowa. dr Lidia Owczarek zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Służba wojskowa. dr Lidia Owczarek zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

23.04.2022 9:00-13:05 Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. mgr Łukasz Bilski zajęcia online
24.04.2022 9:00-17:15 Negocjacje i mediacje w biznesie. adwokat, mediator Izabela Buszewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe,
sala 3
Fizyka

semestr II

22.04.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Fizyka atomu z elementami mechaniki kwantowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Fizyka atomu z elementami mechaniki kwantowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Geografia

semestr II

22.04.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
23.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:05 Geografia regionalna z elementami geografii kultur. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
24.04.2022 8:10-9:45 Geografia regionalna z elementami geografii kultur. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
9:50-13:05 Geografia krajobrazu. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Historia

semestr II

22.04.2022 16:00-20:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE. dr Marek Jedynak zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-20:35 Historia Polski XIXw. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE. dr Marek Jedynak zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

23.04.2022 8:10-16:25 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13 w Kielcach
24.04.2022 8:10-16:25 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13 w Kielcach
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

22.04.2022 16:00-20:05 Kształtowanie sprawności mówienia. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Znajomość struktur gramatycznych. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-18:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE. dr Olesia Zhornych zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE. dr Olesia Zhornych zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

23.04.2022 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

23.04.2022 9:00-13:05 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień
semestr II
22.04.2022 16:00-20:50 Współuzależnienia i DDA. mgr Iwona Długosz zajęcia online
23.04.2022 8:10-13:05 Współuzależnienia i DDA. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-18:55 Uzależnienia od narkotyków, leków i nikotyny. mgr Aneta Matias zajęcia online
24.04.2022 8:10-9:45 Uzależnienia od narkotyków, leków i nikotyny. mgr Aneta Matias zajęcia online
9:50-13:05 Metody i formy terapii uzależnień dorosłych. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Współuzależnienia i DDA. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

22.04.2022 16:00-20:05 Szkoła jako instytucja wychowawcza. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-20:35 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-17:15 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

22.04.2022 16:00-20:05 Mechanika. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy genetyki. dr Ewa Koprowska zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Geografia społeczno – ekonomiczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

22.04.2022 16:00-20:50 Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
23.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-18:55 Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-18:55 Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

22.04.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Rytmika i taniec. mgr Kamila Drezno zajęcia online
13:10-18:05 Zabawy i gry ruchowe. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Rytmika i taniec. mgr Kamila Drezno zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka gier zespołowych – koszykówka. mgr Tomasz Hańćko zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

23.04.2022 9:00-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

09.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

09.04.2022 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

09.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr I

09.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne
semestr I
09.04.2022 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

09.04.2022 9:00-13:05 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-17:15 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-17:15 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
Bibliotekoznawstwo

semestr II

08.04.2022 16:00-20:50 Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza. mgr Joanna Jaros zajęcia online
09.04.2022 9:00-13:05 Tworzenie serwisów internetowych. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
10.04.2022 9:00-17:15 Systemy biblioteczne. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
Chemia

semestr II

09.04.2022 9:00-13:05 Chemia analityczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-17:15 Chemia jądrowa. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

09.04.2022 9:00-13:05 Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. mgr Łukasz Bilski zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie projektami. prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Zachowania w organizacji. dr Barbara Kusto zajęcia online
Fizyka

semestr II

09.04.2022 9:00-13:05 Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Historia

semestr II

09.04.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia Polski 1918-1944. dr Marek Jedynak zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia Polski 1918-1944. dr Marek Jedynak zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

08.04.2022 16:00-20:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatplogii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
09.04.2022 8:10-16:25 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13 w Kielcach
10.04.2022 8:10-16:25 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

09.04.2022 9:00-13:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-17:15 Kształtowanie sprawności mówienia. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
10.04.2022
13:10-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. dr Olesia Zhornych zajęcia online
Matematyka

semestr II

08.04.2022 16:00-20:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE
09.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
10.04.2022 13:10-19:45 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

08.04.2022 16:00-20:50 Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
09.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13-10-18:55 Dydaktyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII. mgr  Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Podstawy wiedzy o sztuce. mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr  Przemysław Gruszka zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

08.04.2022 16:00-20:50 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
09.04.2022 8:10-13:05 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka pracy opiekuńczo – wychowawczej. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
10.04.2022 9:00-17:15 Współpracy z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. mgr Ewa Mikulko ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe,
sala 3
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

08.04.2022 16:00-20:50 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
09.04.2022 9:00-13:05 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

08.04.2022 16:00-20:05 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Joanna Nowak zajęcia online
09.04.2022 9:00-13:05 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

08.04.2022 16:00-20:05 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
09.04.2022 9:00-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

09.04.2022 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-19:45 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

08.04.2022 16:00-20:50 Uzależnienie od narkotyków, leków i nikotyny. mgr Aneta Matias zajęcia online
09.04.2022 9:00-13:05 Prawne regulacje dotyczące przemocy i uzależnień. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-20:35 Uzależnienie od narkotyków, leków i nikotyny. mgr Aneta Matias zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Uzależnienie od narkotyków, leków i nikotyny. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Biologiczna i farmakologiczne aspekty uzależnienia i detoksykacji. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Technika

semestr II

08.04.2022 16:00-20:05 Podstawy mechaniki. mgr Anna Engel zajęcia online
09.04.2022 9:00-13:05 Podstawy mechaniki. mgr Anna Engel zajęcia online
13:10-17:15 Historia postępu technicznego. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
10.04.2022 8:10-14:45 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka Dula zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

08.04.2022 16:00-20:05 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
09.04.2022 9:00-13:05 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Kosmetologia

semestr I

02.04.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia skóry. lek. med. Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia skóry. mgr Karolina Mitruczuk zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia skóry. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia skóry. mgr Karolina Mitruczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

02.04.2022 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

02.04.2022 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

02.04.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Biologia

semestr II

01.04.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
02.04.2022 9:00-13:05 Podstawy mikrobiologii. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Podstawy genetyki i biotechnologii. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy mikrobiologii. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

01.04.2022 16:00-20:05 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
02.04.2022 9:00-13:05 Podstawy planowania i organizowania działań mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
13:10-19:45 Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane zagadnienia dotyczące zachowania w sytuacjach zagrożenia. mgr Marcin Matczak zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Podstawy planowania i organizowania działań mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
13:10-18:55 Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane zagadnienia dotyczące zachowania w sytuacjach zagrożenia. mgr Marcin Matczak zajęcia online
Geografia

semestr II

01.04.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
02.04.2022 8:10-13:05 Geologia. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
03.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:55 Geografia regionalna z elementami geografii kultur. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

02.04.2022 8:10-13:05 Podstawy wiedzy o sztuce. mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr  Przemysław Gruszka zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Emisja głosu w śpiewie. mgr  Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr  Przemysław Gruszka zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

02.04.2022 8:10-13:05 Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka pracy opiekuńczo – wychowawcza. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
03.04.2022 9:00-17:15 Współpracy z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. mgr Ewa Mikulko ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe,
sala 3
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

02.04.2022 9:00-13:05 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Joanna Nowak zajęcia online
03.04.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

02.04.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
03.04.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

02.04.2022 8:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-19:45 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

03.04.2022 9:00-13:05 Elementy prawa rodzinnego. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy psychologii klinicznej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

01.04.2022 16:00-20:50 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
02.04.2022 9:00-17:15 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Kulturowe podstawy edukacji. mgr Marcin Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

01.04.2022 16:50-20:50 Ochrona przyrody. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
02.04.2022 9:00-13:05 Budowa i czynności życiowe zwierząt. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-17:15 Budowa i czynności życiowe roślin. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Podstawy genetyki. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-17:15 Ochrona przyrody. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Technika

semestr II

 

02.04.2022 9:00-13:05 Podstawy mechaniki. mgr Anna Engel zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
03.04.2022 09:00-13:05 Podstawy mechaniki. mgr Anna Engel zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

01.04.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
02.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-18:55 Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
03.04.2022 8:10-13:05 Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

02.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
03.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Gimnastyka. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

02.04.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
03.04.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

02.04.2022 8:10-16:25 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
03.04.2022 8:10-13:05 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr II

26.03.2022 9:00-17:15 Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza. mgr Joanna Jaros Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
ul. Ściegiennego 13, Kielce
27.03.2022 9:00-13:05 Tworzenie serwisów internetowych. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Systemy biblioteczne. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
Chemia

semestr II

25.03.2022 16:00-20:05 Chemia fizyczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
26.03.2022 9:00-13:05 Chemia analityczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
27.03.2022 8:10-13:05 Podstawa programowa chemii. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-17:15 Chemia fizyczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr II

25.03.2022 16:00-20:05 Audyt kariery. Zmiany zachowań. mgr Iwona Długosz zajęcia online
26.03.2022 8:10-18:05 Audyt kariery. Zmiany zachowań. mgr Iwona Długosz zajęcia online
18:10-19:45 Coaching jako metoda rozwoju. mgr Iwona Długosz zajęcia online
27.03.2022 8:10-16:25 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach. mgr Iwona Długosz zajęcia online
16:30-18:05 Audyt kariery. Zmiany zachowań. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Fizyka

semestr II

25.03.2022 16:00-20:05 Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
26.03.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
27.03.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Historia

semestr II

25.03.2022 16:00-20:05 Nauki pomocnicze historii. mgr Maciej Obara zajęcia online
26.03.2022 9:00-13:05 Nauki pomocnicze historii. mgr Maciej Obara zajęcia online
13:10-17:15 Historia powszechna XIXw. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
27.03.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia powszechna XIXw. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

26.03.2022 9:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
27.03.2022 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

25.03.2022 16:00-20:05 Kształtowanie sprawności mówienia. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
26.03.2022 9:00-17:15 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
27.03.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
Matematyka

semestr II

26.03.2022 9:00-13:05 Geometria analityczna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
27.03.2022 13:10-19:45 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

26.03.2022 8:10-13:05 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-19:45 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. mgr Aneta Matias zajęcia online
27.03.2022 8:10-13:05 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:05 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

25.03.2022 16:00-20:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
26.03.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-19:45 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
27.03.2022 9:00-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

26.03.2022 9:00-13:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-17:15 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Joanna Nowak zajęcia online
27.03.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-17:15 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

26.03.2022 9:00-13:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-17:15 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
27.03.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

26.03.2022 9:00-13:05 Prawne regulacje dotyczące przemocy i uzależnień. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy psychologii klinicznej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
27.03.2022 9:00-13:05 Elementy pedagogiki leczniczej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Metody i formy terapii uzależnień dzieci i młodzieży. mgr Aneta Matias zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

25.03.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
26.03.2022 9:00-13:05 Edukacja zdrowotna. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Gimnastyka. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
27.03.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:05 Zabawy i gry ruchowe. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

25.03.2022 16:00-20:05 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
26.03.2022 9:00-17:15 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13 w Kielcach
27.03.2022 9:00-17:15 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

25.03.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
26.03.2022 13:10-18:55 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
27.03.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

25.03.2022 16:00-20:50 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
26.03.2022 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
27.03.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

25.03.2022 16:00-20:50 ZAJĘCIA ODWOŁANE
26.03.2022 13:10-19:45 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
27.03.2022 8:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Biologia

semestr II

19.03.2022 9:00-13:05 Podstawy biologii organizmów zwierzęcych. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy mikrobiologii. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
20.03.2022 9:00-13:05 Podstawy mikrobiologii. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy biologii organizmów zwierzęcych. dr Ewa Koprowska zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

19.03.2022 9:00-13:05 Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju. dr Lidia Owczarek zajęcia online
13:10-17:15 Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego. mgr Marcin Matczak zajęcia online
20.03.2022 9:00-13:05 Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju. dr Lidia Owczarek zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy planowania i organizowania działań mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

19.03.2022 9:00-13:05 Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. mgr Łukasz Bilski zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie projektami. prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski zajęcia online
20.03.2022 9:00-13:05 Zarządzanie projektami. prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski zajęcia online
13:10-17:15 Zachowania w organizacji. dr Barbara Kusto zajęcia online
Geografia

semestr II

19.03.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Geologia. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
20.03.2022 8:10-13:05 Geologia. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

18.03.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII. mgr  Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
19.03.2022 08:10-13:05 Dydaktyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII. mgr  Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr  Przemysław Gruszka zajęcia online
20.03.2022 08:10-13:05 Podstawy wiedzy o sztuce. mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr  Przemysław Gruszka zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

18.03.2022 16:00-20:50 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
19.03.2022 09:00-13:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
20.03.2022 13:10-17:15 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

18.03.2022 16:00-20:05 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
19.03.2022 9:00-13:05 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
20.03.2022 9:00-13:05 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:55 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

19.03.2022 9:00-13:05 Budowa i czynności życiowe zwierząt. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-17:15 Geografia społeczno – ekonomiczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
20.03.2022 09:00-13:05 Mechanika. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Budowa i czynności życiowe zwierząt. dr Ewa Koprowska zajęcia online
Technika

semestr II

 

18.03.2022 16:00-20:05 Podstawy mechaniki. mgr Anna Engel zajęcia online
19.03.2022 09:00-13:05 Technologie informacyjne. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
20.03.2022 8:10-14:45 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

19.03.2022 8:10-13:05 Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia. mgr Marcin Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
20.03.2022 08:10-13:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-18:05 Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia. mgr Marcin Matczak zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

18.03.2022 16:00-20:50 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz zajęcia online
19.03.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
20.03.2022 08:10-14:45 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
14:50-18:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

20.03.2022 09:00-17:15 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13 w Kielcach
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

18.03.2022 16:00-20:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
19.03.2022 09:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
20.03.2022 09:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

18.03.2022 16:00-20:50 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska zajęcia online
19.03.2022 09:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
20.03.2022 09:00-13:05 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

18.03.2022 16:00-20:05 Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
19.03.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
20.03.2022 09:00-17:15 Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

18.03.2022 16:00-20:50 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
19.03.2022 9:00-13:05 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
20.03.2022 9:00-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr II

11.03.2022 16:00-20:50 Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza. mgr Joanna Jaros zajęcia online
12.03.2022 8:10-13:05 Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Chemia

semestr II

12.03.2022 9:00-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Chemia fizyczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Podstawa programowa chemii. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr II

12.03.2022 9:00-13:05 Narzędzia informatyczne w pracy doradcy zawodowego. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:55 Zarządzanie personelem, budowanie zespołu, ścieżki kariery. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13.03.2022 9:00-13:05 Narzędzia informatyczne w pracy doradcy zawodowego. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Fizyka

semestr II

12.03.2022 8:10-11:25 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
11:30-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Informatyka, programy użytkowe i techniki multimedialne. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Historia

semestr II

12.03.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia nowożytna powszechna. mgr Maciej Obara zajęcia online
13.03.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia powszechna XIXw. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

11.03.2022 16:00-20:50 Elementy  psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
12.03.2022 8:10-13:05 Elementy  psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-19:45 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13.03.2022 9:00-13:05 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
13:10-18:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

12.03.2022 9:00-13:05 Warsztat kreatywnego nauczyciela – innowacje i twórcze rozwiązania. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Kształtowanie sprawności mówienia. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Matematyka

semestr II

11.03.2022 16:00-20:05 Geometria analityczna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
12.03.2022 9:00-13:05 Geometria analityczna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-20:35 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13.03.2022 9:00-13:05 Geometria analityczna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-15:35 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
15:40-19:45 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

11.03.2022 16:00-20:50 Dydaktyka pracy opiekuńczo – wychowawczej. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
12.03.2022 8:10-13:05 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

12.03.2022 8:10-13:05 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:05 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

12.03.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

11.03.2022 16:00-20:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
12.03.2022 9:00-13:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-17:15 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13.03.2022 9:00-13:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

11.03.2022 16:00-20:05 Psychologia uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
12.03.2022 8:10-13:05 Metody i formy terapii uzależnień dzieci i młodzieży. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Prawne regulacje dotyczące przemocy i uzależnień. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Metody i formy terapii uzależnień dzieci i młodzieży. mgr Aneta Matias zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

12.03.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Gimnastyka. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

11.03.2022 16:00-20:05 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
12.03.2022 9:00-17:15 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13 w Kielcach
13.03.2022 9:00-17:15 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

11.03.2022 16:00-20:50 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
12.03.2022 9:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-20:35 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13.03.2022 8:10-17:15 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Iwona Długosz zajęcia online
17:20-18:55 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Biologia

semestr II

04.03.2022 16:00-20:05 Podstawy biologii organizmów roślinnych. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
05.03.2022 9:00-13:05 Podstawy biologii organizmów zwierzęcych. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-17:15 Ekologia i ochrona zdrowia. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
06.03.2022 9:00-13:05 Podstawy biologii organizmów zwierzęcych. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-17:15 Ekologia i ochrona zdrowia. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

04.03.2022 16:00-20:05 Zagrożenia kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
05.03.2022 9:00-13:05 Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof). dr Lidia Owczarek zajęcia online
13:10-17:15 Rodzaje sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie. mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
06.03.2022 9:00-13:05 Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof). dr Lidia Owczarek zajęcia online
13:10-17:15 Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego. mgr Marcin Matczak zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

05.03.2022 9:00-13:05 Zachowania w organizacji. dr Barbara Kusto zajęcia online
13:10-17:15 Marketing. mgr Ludwik Pisarski zajęcia online
06.03.2022 9:00-13:05 Zachowania w organizacji. dr Barbara Kusto zajęcia online
Geografia

semestr II

04.03.2022 16:50-20:55 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
05.03.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Astronomiczne podstawy geografii. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
06.03.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Astronomiczne podstawy geografii. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

05.03.2022 08:10-13:05 Podstawy wiedzy o sztuce. mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy wiedzy o muzyce. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
06.03.2022 08:10-13:05 Podstawy wiedzy o sztuce. mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr  Przemysław Gruszka zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

04.03.2022 16:00-20:05 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
05.03.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
06.03.2022 9:00-13:05 Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Urszula Śedović zajęcia online
13:10-18:05 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

04.03.2022 16:00-20:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
05.03.2022 08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
06.03.2022 09:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

05.03.2022 9:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
18:10-20:35 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
06.03.2022 8:10-13:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

04.03.2022 16:00-20:05 Budowa i czynności życiowe roślin. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
05.03.2022 09:00-13:05 Budowa i czynności życiowe zwierząt. dr Ewa Koprowska zajęcia online
  06.03.2022 09:00-13:05 Budowa i czynności życiowe zwierząt. dr Ewa Koprowska zajęcia online
Technika

semestr II

 

05.03.2022 09:00-13:05 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. mgr Anna Engel zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
06.03.2022 09:00-13:05 Technologie informacyjne. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
14:00-18:05 Żywienie człowieka. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

04.03.2022 16:00-20:50 Etyka życia rodzinnego. mgr Anita Hańćko zajęcia online
05.03.2022 08:10-13:05 Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia. mgr Marcin Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Etyka życia rodzinnego. mgr Anita Hańćko zajęcia online
06.03.2022 08:10-13:05 Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia. mgr Marcin Matczak zajęcia online
  13:10-18:05 Etyka życia rodzinnego. mgr Anita Hańćko zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

05.03.2022 09:00-13:05 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Beata Salata zajęcia online
13:10-19:45 Kierowanie zmianą. dr Dorota Mętrak zajęcia online
06.03.2022 09:00-13:05 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Beata Salata zajęcia online
13:10-18:55 Kierowanie zmianą. dr Dorota Mętrak zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

05.03.2022 09:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
06.03.2022 09:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-17:15 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

04.03.2022 16:00-20:50 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
05.03.2022 09:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
06.03.2022 09:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

05.03.2022 9:00-13:05 Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
06.03.2022 09:00-13:05 Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-17:15 Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

05.03.2022 8:10-13:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
06.03.2022 08:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr II

26.02.2022 9:00-13:05 Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
27.02.2022 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-17:15 Historia bibliotek i książek. mgr Beata Kruś zajęcia online
Chemia

semestr II

25.02.2022 16:00-20:05 Chemia fizyczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
26.02.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawa programowa chemii. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
27.02.2022 9:00-13:05 Chemia analityczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Chemia fizyczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Fizyka

semestr II

25.02.2022 16:00-20:05 Własności materii z elementami fizyki ciała stałego. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
26.02.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-19:45 Elementy fizyki jądrowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
27.02.2022 8:10-13:05 Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-19:45 Elementy fizyki jądrowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Historia

semestr II

25.02.2022 16:00-20:05 Historia nowożytna powszechna. mgr Maciej Obara zajęcia online
26.02.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia nowożytna powszechna. mgr Maciej Obara zajęcia online
27.02.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia powszechna XIXw. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

26.02.2022 9:00-17:15 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
27.02.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

25.02.2022 16:00-20:50 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
26.02.2022 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-18:55 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
27.02.2022 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Matematyka

semestr II

26.02.2022 8:10-13:05 Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Geometria analityczna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
27.02.2022 8:10-13:05 Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Geometria analityczna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

25.02.2022 16:00-20:05 Dydaktyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
26.02.2022 8:10-13:05 Podstawy wiedzy o sztuce. mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy wiedzy o muzyce. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
27.02.2022 8:10-13:05 Podstawy wiedzy o sztuce. mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy wiedzy o muzyce. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

25.02.2022 16:00-20:50 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
26.02.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-19:45 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
27.02.2022 8:10-13:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-19:45 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

26.02.2022 9:00-13:05 Podstawy psychologii klinicznej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-19:45 Psychologia uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
19:50-20:35 Diagnostyka i pedagogika uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
27.02.2022 9:00-13:05 Elementy pedagogiki leczniczej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Psychologia uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
Technika

semestr II

25.02.2022 16:00-20:05 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. mgr Anna Engel zajęcia online
26.02.2022 9:00-13:05 Technologie informacyjne. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. mgr Anna Engel zajęcia online
27.02.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. mgr Anna Engel zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

25.02.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
26.02.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:05 Anatomia. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
27.02.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

26.02.2022 9:00-17:15 Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozowjowymi. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
27.02.2022 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

25.02.2022 16:00-20:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Anna Machnicka zajęcia online
26.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
27.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

27.02.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

26.02.2022 8:10-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Iwona Długosz zajęcia online
27.02.2022 9:00-13:05 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Biologia

semestr II

19.02.2022 9:00-13:05 Podstawy biologii organizmów roślinnych. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-17:15 Wstęp do biologii. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Podstawy biologii organizmów roślinnych. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-17:15 Edukacja zdrowotna. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

19.02.2022 8:10-13:05 Zagrożenia kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Rodzaje sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie. mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
20.02.2022 8:10-13:05 Zagrożenia kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Rodzaje sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie. mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

18.02.2022 16:00-20:05 Zarządzanie jakością w firmie. prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski zajęcia online
19.02.2022 9:00-13:05 Zarządzanie jakością w firmie. prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Zarządzanie jakością w firmie. prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski zajęcia online
Geografia

semestr II

19.02.2022 9:00-13:05 Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Geografia fizyczna II – hydrologia, meteorologia i klimatologia. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Geografia fizyczna II – hydrologia, meteorologia i klimatologia. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

18.02.2022 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
19.02.2022 9:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-17:15 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-17:15 Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

18.02.2022 16:00-20:50 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
19.02.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Urszula Śedović zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Urszula Śedović zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

18.02.2022 16:00-20:50 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
19.02.2022 9:00-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
20.02.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

19.02.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-17:15 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Urszula Śedović zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

19.02.2022 8:10-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-18:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
20.02.2022 8:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

19.02.2022 9:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
20.02.2022 8:10-13:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

19.02.2022 9:00-13:05 Budowa i czynności życiowe roślin. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-17:15 Ekologia. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Budowa i czynności życiowe roślin. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-17:15 Ekologia. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

19.02.2022 8:10-13:05 Etyka życia rodzinnego. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-17:15 Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
20.02.2022 8:10-13:05 Etyka życia rodzinnego. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-18:05 Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia. mgr Marcin Matczak zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

18.02.2022 16:00-20:05 Etyka zarządzania. dr Dorota Mętrak zajęcia online
19.02.2022 8:10-13:05 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zarządzania. dr Dorota Mętrak zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zarządzania. dr Dorota Mętrak zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

19.02.2022 9:00-17:15 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

18.02.2022 16:00-20:50 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
19.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Urszula Śedović zajęcia online
13:10-20:35 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

18.02.2022 16:00-20:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
19.02.2022 9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-18:05 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

18.02.2022 16:00-20:50 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
19.02.2022 8:10-13:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-14:45 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
14:40-18:55 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
20.02.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

18.02.2022 16:00-20:05 Szkoła jako instytucja wychowawcza. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
19.02.2022 9:00-13:05 Zasady bezpieczeństwa i higiena pracy w placówkach oświatowych. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Iwona Długosz zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Zasady bezpieczeństwa i higiena pracy w placówkach oświatowych. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr II

11.02.2022 16:00-20:50 Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
12.02.2022 9:00-13:05 Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-17:15 Historia bibliotek i książek. mgr Beata Kruś zajęcia online
13.02.2022 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-17:15 Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Biologia

semestr II

11.02.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
12.02.2022 8:10-13:05 Wstęp do biologii. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy biologii organizmów roślinnych. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Edukacja zdrowotna. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-18:55 Ekologia i ochrona zdrowia. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Chemia

semestr II

12.02.2022 8:10-13:05 Podstawa programowa chemii. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-17:15 Chemia fizyczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Podstawa programowa chemii. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr II

11.02.2022 16:00-20:05 Podstawy psychologii rozwojowej i uczenia się. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13.02.2022 13:10-17:15 Coaching jako metoda rozwoju. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

11.02.2022 16:00-20:50 Zagrożenia kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
12.02.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 System obronności Rzeczpospolitej Polskiej. mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 System obronności Rzeczpospolitej Polskiej. mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Fizyka

semestr II

12.02.2022 13:10-17:15 Własności materii z elementami fizyki ciała stałego. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Własności materii z elementami fizyki ciała stałego. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-18:05 Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Geografia

semestr II

11.02.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
12.02.2022 9:00-13:05 Geografia fizyczna I – geomorfologia, gleboznawstwo i geologia gleb. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy ochrony i kształtowanie środowiska. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Geografia fizyczna II – hydrologia, meteorologia i klimatologia. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-17:15 Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Historia

semestr II

12.02.2022 9:00-13:05 Historia nowożytna Polski do 1795r. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Historia średniowieczna Polski. mgr Maciej Obara zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Historia nowożytna Polski do 1795r. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Historia nowożytna powszechna. mgr Maciej Obara zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

12.02.2022 9:00-17:15 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13.02.2022 8:10-13:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka pracy w okresie bezpodręcznikowym. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Matematyka

semestr II

11.02.2022 16:00-20:50 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
12.02.2022 8:10-13:05 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13.02.2022 8:10-13:05 Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

12.02.2022 8:10-13:55 Nowoczesne techniki nauczania muzyki. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
14:00-18:55 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13.02.2022 8:10-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr Przemysław Gruszka zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

12.02.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13.02.2022 8:10-13:05 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

11.02.2022 16:00-20:05 Elementy pedagogiki leczniczej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
12.02.2022 9:00-13:05 Struktura systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13.02.2022 8:10-13:05 Trening interpersonalny i intrapsychiczny. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-18:05 Psychologia uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

11.02.2022 16:00-20:05 Geografia fizyczna. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
12.02.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Budowa i czynności życiowe roślin. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Technika

semestr II

12.02.2022 9:00-13:05 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. mgr Anna Engel zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. mgr Anna Engel zajęcia online
13:10-17:15 Żywienie człowieka. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

11.02.2022 16:00-20:05 Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
12.02.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Funkcje współczesnej rodziny. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Funkcje współczesnej rodziny. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

12.02.2022 9:00-13:05 Gimnastyka. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-20:35 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13.02.2022 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Antropologia i antropomotoryka. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

11.02.2022 16:00-20:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
12.02.2022 9:00-13:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

12.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Urszula  Śedović zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Urszula  Śedović zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive Master of Business Administration

semestr II

05.02.2022 9:00-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:55 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

05.02.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
06.02.2022 9:00-17:15 Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

05.02.2022 9:00-13:05 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Urszula Kłonicka zajęcia online
06.02.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Urszula Kłonicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

05.02.2022 9:00-13:05 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

04.02.2022 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
05.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Urszula Kłonicka zajęcia online
13:10-14:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
14:50-20:35 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mgr Elena Jaworska zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Urszula Kłonicka zajęcia online
16:00-20:05 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

04.02.2022 16:00-20:50 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
05.02.2022 9:00-13:05 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

05.02.2022 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka i pedagogika uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Struktura systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Pedagogiczne konteksty komunikacji. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

04.02.2022 16:00-20:50 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
05.02.2022 9:00-13:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-19:45 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-19:45 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

04.02.2022 16:00-20:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
05.02.2022 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Anatomia. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Edukacja zdrowotna. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

04.02.2022 16:00-20:50 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
05.02.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
06.02.2022 8:10-12:15 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

05.02.2022 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Terapia SI, a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno-pedagogiczne. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

05.02.2022 9:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-17:15 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

05.02.2022 8:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
06.02.2022 9:00-17:15 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

05.02.2022 8:10-13:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-19:45 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

05.02.2022 9:00-13:05 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Kulturowe podstawy edukacji. mgr Marcin Matczak zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr II

29.01.2022 9:00-13:05 Historia bibliotek i książek. mgr Beata Kruś zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
30.01.2022 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-17:15 Historia bibliotek i książek. mgr Beata Kruś zajęcia online
Biologia

semestr II

29.01.2022 9:00-13:05 Rozwój biologiczny człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-20:35 Wstęp do biologii. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Chemia

semestr II

28.01.2022 16:00-20:05 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
29.01.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
13:10-17:15 Chemia a środowisko naturalne. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr II

28.01.2022 16:00-20:50 Umiejętności osobiste, kompetencje, etyka doradcy zawodowego. mgr Iwona Długosz zajęcia online
29.01.2022 8:10-13:55 Umiejętności osobiste, kompetencje, etyka doradcy zawodowego. mgr Iwona Długosz zajęcia online
14:00-18:55 Zarządzanie personelem, budowanie zespołu, ścieżki kariery. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Podstawy psychologii rozwojowej i uczenia się. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-18:55 Coaching jako metoda rozwoju. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

29.01.2022 9:00-13:05 System obronności Rzeczpospolitej Polskiej. mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
13:10-18:55 Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 System obronności Rzeczpospolitej Polskiej. mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
13:10-18:55 Zagrożenia kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
Fizyka

semestr II

28.01.2022 16:00-20:50 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
29.01.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
30.01.2022 8:10-8:55 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
9:00-13:05 Własności materii z elementami fizyki ciała stałego. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Geografia

semestr II

29.01.2022 9:00-13:05 Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Geografia fizyczna I – geomorfologia, gleboznawstwo i geologia gleb. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Historia

semestr II

28.01.2022 16:00-20:05 Historia średniowieczna Polski. mgr Maciej Obara zajęcia online
29.01.2022 9:00-13:05 Historia średniowieczna Polski. mgr Maciej Obara zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Historia średniowieczna Polski. mgr Maciej Obara zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

29.01.2022 9:00-13:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Warsztat kreatywnego nauczyciela – innowacje i twórcze rozwiązania. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Matematyka

semestr II

29.01.2022 8:10-13:05 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki dzieci z dyskalkulią. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

28.01.2022 16:00-20:50 Instrumenty szkolne. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
29.01.2022 10:00-13:05 Instrumenty szkolne. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-19:45 Nowoczesne techniki nauczania muzyki. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
30.01.2022 8:10-13:05 Podstawy wiedzy o muzyce. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

29.01.2022 9:00-13:05 Kształcenie i wychowanie integracyjne. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

29.01.2022 8:10-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

28.01.2022 16:00-20:50 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
29.01.2022 9:00-13:05 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-18:55 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

28.01.2022 16:00-20:05 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
29.01.2022 9:00-13:05 Geografia fizyczna. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-17:15 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
13:10-17:15 Ekologia. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Technika

semestr II

28.01.2022 16:00-20:05 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
29.01.2022 9:00-12:15 Projektowanie i dokumentacja techniczna. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
12:20-18:55 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
30.01.2022 13:10-17:15 Żywienie człowieka. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

29.01.2022 9:00-13:05 Funkcje współczesnej rodziny. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-17:15 Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Funkcje współczesnej rodziny. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-17:15 Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

28.01.2022 16:00-20:05 Metody  i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
29.01.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

28.01.2022 16:00-20:50 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
29.01.2022 9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
30.01.2022 8:10-13:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive Master of Business Administration

semestr II

22.01.2022 9:00-13:05 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński zajęcia online
23.01.2022 9:00-13:55 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1,
skrzydło prawe
Integracja sensoryczna

semestr II

21.01.2022 16:00-20:50 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
22.01.2022 8:10-13:05 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-14:45 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
14:50-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
23.01.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

22.01.2022 8:10-13:05 Psychopedagogika twórczości. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu w śpiewie. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
17:20-18:55 Psychopedagogika twórczości. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
23.01.2022 8:10-13:05 Psychopedagogika twórczości. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

21.01.2022 16:00-20:50 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
22.01.2022 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce mgr Monika Kowalska zajęcia online
23.01.2022 9:00-17:15 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. mgr Ewa Mikulko ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 4,

skrzydło prawe

Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

21.01.2022 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
  22.01.2022 9:00-13:05 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
  13:10-20:35 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
  23.01.2022 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- Logopedia

semestr II

22.01.2022 8:10-13:05 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-20:35 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
23.01.2022 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

21.01.2022 16:00-20:50 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
22.01.2022 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Pedagogiczne konteksty komunikacji. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
23.01.2022 9:00-13:05 Podstawy psychologii społecznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
17:20-19:45 Diagnostyka i pedagogika uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

22.01.2022 8:10-13:05 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
23.01.2022 8:10-13:05 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Technika

semestr II

22.01.2022 9:00-17:15 Projektowanie i dokumentacja techniczna. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
23.01.2022 9:00-13:05 Projektowanie i dokumentacja techniczna. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

22.01.2022 9:00-13:05 Gimnastyka. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-19:45 Anatomia. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
23.01.2022 8:10-13:05 Antropologia i antropomotoryka. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
13:10-17:15 Gimnastyka. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Zarządzanie oświatą
semestr II
22.01.2022 9:00-14:45 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
23.01.2022 8:10-13:05 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-18:05 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

21.01.2022 16:00-20:50 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
22.01.2022 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
23.01.2022 9:00-13:05 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-17:15 Terapia SI, a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno-pedagogiczne. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

21.01.2022 16:00-20:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
22.01.2022

 

9:00-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
23.01.2022 9:00-13:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

22.01.2022 8:10-13:05 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:15-19:00 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

22.01.2022

 

8:10-13:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-20:35 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
23.01.2022 9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
  13:10-20:35 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

21.01.2022 16:00-20:50 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
22.01.2022

 

9:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-19:45 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
23.01.2022 8:10-13:05 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
13:10-17:15 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr II

14.01.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
15.01.2022 8:10-13:05 Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
16.01.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
Biologia

semestr II

14.01.2022 16:00-20:05 Rozwój biologiczny człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
15.01.2022 9:00-13:05 Rozwój biologiczny człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-19:45 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
16.01.2022 8:10-13:55 Ekologia i ochrona zdrowia. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
14:00-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Chemia

semestr II

15.01.2022 9:00-13:05 Chemia ogólna. mgr Barbara Misztal – Kaleta zajęcia online
13:10-17:15 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Chemia ogólna. mgr Barbara Misztal – Kaleta zajęcia online
13:10-17:15 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr II

14.01.2022 16:00-20:05 Metody rekrutacji i selekcji, narzędzia i aplikacje. mgr Iwona Długosz zajęcia online
15.01.2022 8:10-14:45 Metody rekrutacji i selekcji, narzędzia i aplikacje. mgr Iwona Długosz zajęcia online
14:50-20:35 Umiejętności osobiste, kompetencje, etyka doradcy zawodowego. mgr Iwona Długosz zajęcia online
16.01.2022 14:00-19:45 Zarządzanie personelem, budowanie zespołu, ścieżki kariery. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

14.01.2022 16:00-20:50 Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
15.01.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-20:35 Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

15.01.2022 9:00-13:05 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński zajęcia online
15:15-19:20 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
16.01.2022 10:00-13:15 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1,
skrzydło prawe
14:00-18:05 Kreowanie wizerunku poprzez wywieranie wpływu. Jan Szczygieł – aktor zajęcia online
Fizyka

semestr II

15.01.2022 9:00-13:05 Informatyka, programy użytkowe i techniki multimedialne. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-19:45 Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
16.01.2022 8:10-16:25 Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Geografia

semestr II

14.01.2022 16:50-20:05 Podstawy ochrony i kształtowania środowiska. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
15.01.2022 9:00-13:05 Geografia fizyczna I – geomorfologia, gleboznawstwo i geologia gleb. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy ochrony i kształtowania środowiska. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania geografii, do potrzeb dziecka z zaburzeniami uczenia się. mgr Anna Machnicka zajęcia online
14:00-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Historia

semestr II

15.01.2022 9:00-13:05 Historia powszechna średniowieczna. mgr Maciej Obara zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Historia powszechna średniowieczna. mgr Maciej Obara zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

15.01.2022 9:00-13:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Metodyka pracy w okresie bezpodręcznikowym mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Matematyka

semestr II

14.01.2022 16:00-20:50 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
15.01.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki dzieci z dyskalkulią. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
16.01.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

14.01.2022 16:00-20:50 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
15.01.2022 9:00-13:05 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Kształcenie i wychowanie integracyjne. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

14.01.2022 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
15.01.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
19:00-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
16.01.2022 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
18:10-19:45 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

14.01.2022 16:00-20:05 Geografia fizyczna I. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
15.01.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

14.01.2022 16:00-20:50 Przemiany rodziny w połowie XX i XXI w. mgr Anita Hańćko zajęcia online
15.01.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-16:25 Przemiany rodziny w połowie XX i XXI w. mgr Anita Hańćko zajęcia online
16:30-19:45 Komunikacja w rodzinie. mgr Anita Hańćko zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:05 Komunikacja w rodzinie. mgr Anita Hańćko zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

15.01.2022 9:00-13:05 Pierwsza pomoc. mgr Jarosław Dalach zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

16.01.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

15.01.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Metody  i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

15.01.2022 9:00-13:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-18:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-14:45 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
14:50-17:15 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

15.01.2022 9:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-17:15 Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych. mgr Jarosław Dalach zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr II

08.01.2022 9:00-16:25 Rynek pracy w Polsce i krajach. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
09.01.2022 9:00-13:05 Rynek pracy w Polsce i krajach. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

09.01.2022 9:00-17:15 Zaburzenia w rozwoju układu ruchu. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

08.01.2022 9:00-17:15 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
09.01.2022 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

07.01.2022 16:00-20:50 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
08.01.2022 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-14:45 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-20:35 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
09.01.2022 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

07.01.2022 16:00-20:50 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
08.01.2022 9:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
09.01.2022 8:10-13:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
14:00-18:55 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

07.01.2022 16:00-20:50 Antropologia i antropomotoryka. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
08.01.2022 9:00-13:05 Antropologia i antropomotoryka. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
13:10-18:05 Fizjologia wysiłku fizycznego. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
09.01.2022 9:00-13:05 Biomechanika. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Edukacja zdrowotna. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

08.01.2022 9:00-13:05 Pierwsza pomoc. mgr Jarosław Dalach zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
09.01.2022 13:10-17:15 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

08.01.2022 9:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
09.01.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

07.01.2022 16:00-20:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
08.01.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
09.01.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

08.01.2022 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
09.01.2022 8:10-13:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

07.01.2022 16:00-20:50 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
08.01.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
09.01.2022 8:10-11:25 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
11:30-13:05 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

08.01.2022 8:10-13:05 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-17:15 Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych. mgr Jarosław Dalach zajęcia online
09.01.2022 9:00-13:05 Kulturowe podstawy edukacji. mgr Marcin Matczak zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Biologia

semestr I

17.12.2021 16:00-20:05 Rozwój biologiczny człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
18.12.2021 8:10-13:55 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
14:00-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
19.12.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr I

17.12.2021 16:00-20:50 Metody rekrutacji i selekcji, narzędzia, aplikacje. mgr Iwona Długosz zajęcia online
18.12.2021 8:10-13:05 Rynek pracy w Polsce i krajach. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr I

17.12.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
18.12.2021 12:20-16:25 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr I

18.12.2021 9:00-13:05 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE Jan Szczygieł – aktor zajęcia online
19.12.2021 9:00-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE adwokat, mediator Izabela Buszewicz zajęcia online
Geografia

semestr I

17.12.2021 16:00-20:50 Geografia społeczno-ekonomiczna II- geografia ludności, geografia osadnictwa , geografia turyzmu. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
18.12.2021 8:10-13:55 Geografia społeczno-ekonomiczna II- geografia ludności, geografia osadnictwa , geografia turyzmu. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
14:00-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
19.12.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

17.12.2021 16:00-20:50 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
18.12.2021
9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr I

17.12.2021 16:00-20:50 Psychopedagogika twórczości. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
18.12.2021 8:10-12:15 Psychopedagogika twórczości. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
12:20-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
19.12.2021 13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień
semestr I
17.12.2021 16:00-20:50 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Elena Jaworska zajęcia online
18.12.2021 9:00-13:05 Podstawy psychologii społecznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Trening interpersonalny i intrapsychiczny. mgr Iwona Długosz zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Elena Jaworska zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr I

17.12.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
18.12.2021 12:20-16:25 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Technika

semestr I

17.12.2021 16:00-20:50 Projektowanie i dokumentacja techniczna. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
18.12.2021 8:10-12:15 Projektowanie i dokumentacja techniczna. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
12:20-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
19.12.2021 13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr I

17.12.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
18.12.2021 12:20-16:25 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr I

17.12.2021 16:00-20:05 Teoria wychowania fizycznego z elementami kultury fizycznej. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
18.12.2021 9:00-13:05 Antropologia i antropomotoryka. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
13:10-17:15 Teoria wychowania fizycznego z elementami kultury fizycznej. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
19.12.2021 9:00-13:05 Teoria wychowania fizycznego z elementami kultury fizycznej. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Biomechanika. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

18.12.2021 9:00-17:15 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
19.12.2021 9:00-13:05 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:05 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

17.12.2021 16:00-17:35 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr Aneta Matias zajęcia online
17:40-20:50 Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania. mgr Aneta Matias zajęcia online
18.12.2021 9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-18:55 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:05 Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

18.12.2021 9:00-13:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Elena Jaworska zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

18.12.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
17:20-20:35 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
19.12.2021 8:10-12:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
12:20-18:55 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

17.12.2021 16:00-20:05 Szkoła jako instytucja wychowawcza. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
18.12.2021 8:10-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

10.12.2021 16:00-20:50 Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
11.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Edukacja medialna. mgr Anna Nogaj – Wilk zajęcia online
12.12.2021 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-18:55 Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Chemia

semestr I

10.12.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
11.12.2021 9:00-13:05 Chemia ogólna. mgr Barbara Misztal – Kaleta zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
12.12.2021 9:00-13:05 Chemia a środowisko naturalne. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-17:15 Chemia ogólna. mgr Barbara Misztal – Kaleta zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr I

12.12.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr I

11.12.2021 10:35-14:40 Kreowanie wizerunku poprzez wywieranie wpływu. Jan Szczygieł – aktor zajęcia online
14:45-18:50 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz zajęcia online
Fizyka

semestr I

10.12.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
11.12.2021 8:10-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
12.12.2021 13:10-18:55 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Historia

semestr I

10.12.2021 16:00-20:05 Historia powszechna średniowieczna. mgr Maciej Obara zajęcia online
11.12.2021 9:00-13:05 Historia powszechna średniowieczna. mgr Maciej Obara zajęcia online
13:10-20:35 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
12.12.2021 9:00-13:05 Historia starożytna powszechna. mgr Katarzyna Lipa zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

10.12.2021 16:00-20:50 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
11.12.2021 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-20:35 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
12.12.2021 8:10-13:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Matematyka

semestr I

10.12.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE
11.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
12.12.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

10.12.2021 16:00-20:50 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
11.12.2021 9:00-17:15 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
12.12.2021 9:00-17:15 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. mgr Ewa Mikulko zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

10.12.2021 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
11.12.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
12.12.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

10.12.2021 16:00-20:50 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
11.12.2021 8:10-13:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
12.12.2021 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

10.12.2021 16:00-20:05 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
11.12.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
12.12.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

10.12.2021 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
11.12.2021 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-20:35 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
12.12.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-19:45 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

10.12.2021 16:00-20:50 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
11.12.2021 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
12.12.2021 9:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr I

12.12.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr I

12.12.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

11.12.2021 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia rachunkowości przedmiotów sektora finansów publicznych. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
12.12.2021 9:00-13:05 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

10.12.2021 16:00-20:50 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
11.12.2021 9:00-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-20:35 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
12.12.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

10.12.2021 16:00-20:05 Kierowanie zmianą. dr Dorota Mętrak zajęcia online
11.12.2021 9:00-13:05 Kierowanie zmianą. dr Dorota Mętrak zajęcia online
13:10-17:15 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
12.12.2021 9:00-13:05 Kierowanie zmianą. dr Dorota Mętrak zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Biologia

semestr I

04.12.2021 8:10-13:55 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
14:00-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr I

04.12.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr I

04.12.2021 9:00-13:05 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
13:10-17:15 Kreowanie wizerunku poprzez wywieranie wpływu. Jan Szczygieł – aktor zajęcia online
Geografia

semestr I

04.12.2021 8:10-13:55 Geografia społeczno-ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
14:00-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
19:50-20:35 Geografia społeczno-ekonomiczna II- geografia ludności, geografia osadnictwa , geografia turyzmu. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Geografia społeczno-ekonomiczna II- geografia ludności, geografia osadnictwa , geografia turyzmu. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

04.12.2021 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr I

04.12.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień
semestr I
04.12.2021 8:10-13:05 Trening interpersonalny i intrapsychiczny. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-18:55 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr I

04.12.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Technika

semestr I

04.12.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr I

04.12.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr I

03.12.2021 16:00-20:05 Teoria wychowania fizycznego z elementami kultury fizycznej. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
04.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
14:00-20:35 Fizjologia wysiłku fizycznego. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
05.12.2021 8:00-12:55 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

03.12.2021 16:00-20:05 Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
04.12.2021 9:00-17:15 Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-17:15 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

03.12.2021 16:00-20:50 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
04.12.2021 8:10-13:05 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-18:55 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

03.12.2021 16:00-20:50 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
04.12.2021 9:00-13:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-17:15 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

03.12.2021 16:00-20:50 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
04.12.2021 9:00-13:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-18:55 Społeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-18:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

03.12.2021 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
04.12.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

03.12.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE
04.12.2021 9:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-17:15 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
  17:20-18:55 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive Master of Business Administration

semestr I

27.11.2021 9:00-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Negocjacje i mediacje w biznesie. adwokat, mediator Izabela Buszewicz zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

26.11.2021 16:00-20:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
27.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr I

27.11.2021 8:10-13:05 Fizjologia wysiłku fizycznego. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Biomechanika. dr E. Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

26.11.2021 16:30-20:35 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
27.11.2021 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia rachunkowości przedmiotów sektora finansów publicznych. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
13:10-18:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

27.11.2021 9:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-17:15 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
28.11.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

27.11.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-18:55 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
28.11.2021 8:10-13:15 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

27.11.2021 9:00-13:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Kształtowanie i wychowanie integracyjne. mgr Znój zajęcia online
13:10-17:15 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

27.11.2021 8:10-12:15 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-17:15 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
28.11.2021 8:10-13:05 Społeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

27.11.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
28.11.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

27.11.2021 9:00-13:05 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
28.11.2021 9:00-17:15 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

27.11.2021 9:00-15:35 Prawo oświatowe. mgr Urszula Kłonicka zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Prawo oświatowe. mgr Urszula Kłonicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

27.11.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
28.11.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

19.11.2021 16:00-20:50 Edukacja medialna. mgr Anna Nogaj – Wilk zajęcia online
20.11.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-19:45 Edukacja medialna. mgr Anna Nogaj – Wilk zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-18:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
Biologia

semestr I

19.11.2021 16:00-20:50 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Ekologia i ochrona środowiska. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:55 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
Chemia

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
20.11.2021 9:00-13:05 Chemia ogólna. mgr Barbara Misztal – Kaleta zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Chemia ogólna. mgr Barbara Misztal – Kaleta zajęcia online
13:10-17:15 Chemia a środowisko naturalne. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Fizyka

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Geografia

semestr I

19.11.2021 16:00-20:50 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:55 Geografia społeczno-ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania geografii, do potrzeb dziecka z zaburzeniami uczenia się. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Geografia społeczno-ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
Historia

semestr I

20.11.2021 9:00-13:05 Archeologia ziem polskich. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Historia nowożytna Polski do 1795r. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Historia starożytna powszechna. mgr Katarzyna Lipa zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

20.11.2021 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

20.11.2021 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-18:55 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Matematyka

semestr I

20.11.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-19:45 Elementy logiki matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Geometria elementarna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

20.11.2021 13:10-19:45 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
21.11.2021 9:00-17:15 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-18:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

19.11.2021 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-15:35 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
15:40-20:35 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
20.11.2021 9:00-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-19:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

19.11.2021 16:00-20:50 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
20.11.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Technika

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

13.11.2021 9:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

13.11.2021 9:00-13:05 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

12.11.2021 16:00-20:50 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13.11.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia w rozwoju układu ruchu. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
14.11.2021 8:10-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia w rozwoju układu ruchu. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

12.11.2021 16:00-20:50 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13.11.2021 8:10-13:15 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
14.11.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

12.11.2021 16:00-20:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13.11.2021 9:00-13:05 Kształtowanie i wychowanie integracyjne. mgr Znój zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
18:15-19:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

12.11.2021 16:00-20:50 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13.11.2021 8:10-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-18:55 Społeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

12.11.2021 16:00-20:05 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13.11.2021 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

12.11.2021 16:00-20:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13.11.2021 8:10-13:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-19:45 Pedagogika  ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
14.11.2021 8:10-13:05 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

13.11.2021 9:00-13:05 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Beata Salata zajęcia online
13:10-18:05 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Beata Salata zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

12.11.2021 16:00-20:50 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13.11.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
14.11.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-18:55 Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Biologia

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
07.11.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Chemia

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:30-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Fizyka

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:30-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Geografia

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
07.11.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Historia

semestr I

05.11.2021 16:00-20:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
06.11.2021 9:00-13:05 Historia nowożytna Polski do 1795r. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
07.11.2021 9:00-13:05 Archeologia ziem polskich. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

05.11.2021 16:00-20:50 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kowalska zajęcia online
06.11.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-19:45 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

05.11.2021 16:00-20:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
06.11.2021 9:00-13:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
07.11.2021 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Matematyka

semestr I

05.11.2021 16:00-20:50 Geometria elementarna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
06.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Elementy logiki matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Geometria elementarna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr I

06.11.2021 13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

05.11.2021 16:00-20:50 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
06.11.2021 8:10-13:05 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Instytucje opiekuńczo – wychowawcze. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
07.11.2021 9:00-17:15 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. mgr Ewa Mikulko ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe,
sala 3
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:55 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

06.11.2021 9:00-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-15:35 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
15:40-19:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

06.11.2021 8:10-12:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
07.11.2021 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-18:55 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Technika

semestr I

06.11.2021 13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

29.10.2021 16:00-20:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
30.10.2021 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Pedagogika specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

29.10.2021 16:00-20:05 Zarządzanie jakością. mgr Iwona Długosz zajęcia online
30.10.2021 9:00-13:05 Zarządzanie jakością. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-17:15 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

30.10.2021 8:10-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-18:55 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
31.10.2021 8:10-8:55 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
9:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-19:45 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

30.10.2021 8:10-13:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
31.10.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

30.10.2021 9:00-13:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:55 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

30.10.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
31.10.2021 8:10-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

30.10.2021 9:00-13:05 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-20:35 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-19:45 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

30.10.2021 9:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
31.10.2021 8:10-13:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-19:45 Pedagogika  ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

30.10.2021 9:00-13:05 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-20:35 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
13:10-17:15 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

30.10.2021 9:00-13:05 Profilaktyka logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Profilaktyka logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Chemia

semestr I

23.10.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:30-17:45 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Fizyka

semestr I

23.10.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:30-17:45 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Historia

semestr I

22.10.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE. zajęcia online
23.10.2021 9:00-13:05 Wstęp do badań historycznych. dr Marek Jedynak zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
24.10.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE. zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:55 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
24.10.2021 9:00-13:05 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:55 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
23.10.2021 9:00-13:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-17:15 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
Matematyka

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Elementy logiki matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

23.10.2021 8:10-13:05 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
24.10.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
13:10-17:15 Instytucje opiekuńczo – wychowawcze. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:55 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

22.10.2021 16:00-20:50 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-18:55 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
24.10.2021 9:00-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-20:35 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
24.10.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

16.10.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

16.10.2021 9:00-13:05 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Marketingowe przesłanki zarządzania. mgr Piotr Nowaczek zajęcia online
17.10.2021 9:00-13:05 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
13:10-18:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

15.10.2021 16:00-20:05 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
16.10.2021 8:10-12:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
12:20-13:05 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-19:45 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-18:55 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

15.10.2021 16:00-20:50 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
16.10.2021 13:10-19:45  Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55  Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

15.10.2021 16:00-20:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
16.10.2021 9:00-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-19:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

15.10.2021 16:00-20:50 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
16.10.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

15.10.2021 16:00-20:50 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
16.10.2021 13:10-18:55 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
17.10.2021 8:10-16:25 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

15.10.2021 16:00-20:50 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
16.10.2021 8:10-11:25 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
11:30-13:05 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

15.10.2021 16:00-20:05 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
16.10.2021 9:00-13:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Piotr Nowaczek zajęcia online
13:10-17:15 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
17.10.2021 9:00-13:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Piotr Nowaczek zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

15.10.2021 16:00-20:50 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
16.10.2021 9:00-13:05 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
17.10.2021 9:00-13:05 Profilaktyka logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
Historia

semestr I

09.10.2021 13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
10.10.2021 9:00-13:05 Wstęp do badań historycznych. dr Marek Jedynak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dziecka. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-16:25 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dziecka. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
16:30-18:55 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

09.10.2021 9:00-13:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
10.10.2021 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Matematyka

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Geometria elementarna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Geometria elementarna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

02.10.2021 8:10-12:15 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
12:20-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
03.10.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

02.10.2021 9:00-13:05 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
03.10.2021 9:00-13:05 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-17:15 Marketingowe przesłanki zarządzania. mgr Piotr Nowaczek zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

02.10.2021 8:10-12:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
12:20-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
03.10.2021 8:10-12:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
12:20-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

02.10.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
03.10.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

02.10.2021 9:00-13:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
03.10.2021 9:00-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-19:45 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

02.10.2021 8:10-12:15 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
12:20-20:35 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
03.10.2021 8:10-12:15 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
12:20-18:55 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

02.10.2021 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
03.10.2021 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

02.10.2021 8:10-12:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Aleksandra Pak zajęcia online
12:20-20:35 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
03.10.2021 8:10-13:05 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

02.10.2021 9:00-13:05 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
03.10.2021 9:00-13:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Piotr Nowaczek zajęcia online
13:10-17:15 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

02.10.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE
03.10.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE