Harmonogram

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr I
24.02.2019 9:00-17:15 Dydaktyka w szkole. dr hab.. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 5
skrzydło lewe
Geografia
semestr I
22.02.2019 16:00-20:05 Geografia społeczno- ekonomiczna II, geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu. mgr A. Średnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 14
skrzydło prawe
23.02.2019 9:00-17:15 Geografia społeczno- ekonomiczna II, geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu. mgr A. Średnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 14
skrzydło prawe
24.02.2019 9:00-13:05 Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej. mgr A. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 14
skrzydło prawe
13:10-17:15 Teledetekcja i GIS. mgr A. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 14
skrzydło prawe
Integracja sensoryczna
semestr I
22.02.2019 16:00-20:05 Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczne- pedagogiczne. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 11
skrzydło prawe
23.02.2019 9:00-17:15 Zaburzenia w rozwoju układu ruchu. mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 11
skrzydło prawe
24.02.2019 9:00-13:05 Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczne- pedagogiczne. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 11
skrzydło prawe
13:10-17:15 Zaburzenia w rozwoju układu ruchu. mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 11
skrzydło prawe
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr I
22.02.2019 16:00-20:05 Umiejętności czytania ze zrozumieniem. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a
skrzydło prawe
23.02.2019 9:00-17:15 Umiejętności czytania ze zrozumieniem. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a
skrzydło prawe
24.02.2019 9:00-17:15 Umiejętności czytania ze zrozumieniem. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a
skrzydło prawe
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr I
23.02.2019 13:10-17:15 Metodyka wychowania w internacie. mgr A. Wojnowska zajęcia w terenie
24.02.2019 9:00-17:15 Metodyka wychowania w internacie. mgr A. Wojnowska zajęcia w terenie
Pedagogika specjalna- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr I
Grupa A
23.02.2019 9:00-13:05 Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem. mgr J. Nowak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4
skrzydło prawe
24.02.2019 9:00-13:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4
skrzydło prawe
13:10-17:15 Problemy dojrzewania i dorosłości osób z ASD. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4
skrzydło prawe
Pedagogika specjalna- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr I
Grupa B
23.02.2019 13:10-17:15 Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem. mgr J. Nowak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4
skrzydło prawe
24.02.2019 9:00-13:05 Problemy dojrzewania i dorosłości osób z ASD. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
skrzydło prawe
13:10-17:15 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
skrzydło prawe
Technika
semestr I
23.02.2019 10:00-18:15 Metodyka nauczania  techniki  z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 4
24.02.2019 10:00-18:15 Metodyka nauczania  techniki  z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 4
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr I
23.02.2019 9:00-17:15 Pedagogika specjalna. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 13
skrzydło prawe
24.02.2019 9:00-17:15 Pedagogika specjalna. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 13
skrzydło prawe
Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
semestr I
22.02.2019 16:00-20:05 Prawo samorządu terytorialnego. mgr A. Nowek ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b
skrzydło prawe
23.02.2019 9:00-13:05 Historia integracji europejskiej. dr J. Piątkowski ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b
skrzydło prawe
13:10-17:15  Prawo samorządu terytorialnego. mgr A. Nowek ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b
skrzydło prawe
17:20-19:40 Systemy polityczne państw wysokorozwiniętych. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b
skrzydło prawe
24.02.2019 8:10-9:45 Systemy polityczne państw wysokorozwiniętych. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b
skrzydło prawe
9:50-18:05 Teoria i praktyka społeczeństwa obywatelskiego. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10b
skrzydło prawe
Wychowanie fizyczne
semestr I
23.02.2019 8:10-16:25 Anatomia. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 7
skrzydło prawe
24.02.2019 9:00-13:05 Zabawy i gry ruchowe. mgr J. Zakrzewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 5
skrzydło prawe
Biologia
semestr II
22.02.2019 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 7
skrzydło prawe
23.02.2019 9:00-17:15 Metodyka nauczania  biologii  z wykorzystaniem technologii informacyjnej. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 11
skrzydło prawe
24.02.2019 9:00-17:15 Metodyka nauczania  biologii  z wykorzystaniem technologii informacyjnej. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 11
skrzydło prawe
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr II
23.02.2019

 

8:00-16:15 Superwizja w doradztwie zawodowym. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 6
skrzydło prawe
16:20-18:45 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalnianych i niepełnosprawnych. mgr M. Rojek ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 6
skrzydło prawe
24.02.2019 8:00-18:55 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalnianych i niepełnosprawnych. mgr M. Rojek ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 6
skrzydło prawe
Edukacja dla bezpieczeństwa
semestr II
23.02.2019 9:00-17:15 Terenoznawstwo. mgr E. Machnicka zajęcia w terenie
24.02.2019 9:00-17:15 Ratownictwo. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 7
skrzydło prawe
Integracja sensoryczna
semestr II
23.02.2019 13:10-17:15 Zaburzenia mowy. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 12
skrzydło prawe
Logopedia przedszkolna i szkolna
semestr II
22.02.2019 16:00-20:05 Metodyka prowadzenia zajęć logopedycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 12
skrzydło prawe
24.02.2019 9:00-17:15 Metodyka prowadzenia zajęć logopedycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 12
skrzydło prawe
Matematyka
semestr II
24.02.2019 9:00-17:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8
skrzydło prawe
Muzyka i plastyka
semestr II
23.02.2019 9:00-17:15 Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 3
24.02.2019 9:00-17:15 Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 3
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr II
23.02.2019 9:00-17:15 Wybrane zagadnienia z psychiatrii i psychopatologii. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 2
24.02.2019 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci przewlekle chorych z dysfunkcją ruchu. mgr K. Iwańska ul. Sienkiewicza 38,
piętro II, sala 2
Logopedia ogólna
semestr III
22.02.2019 16:00-20:05 Dykcja, higiena i emisja głosu. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15
skrzydło prawe
24.02.2019 9:00-13:05 Zaburzenia mowy w demencji. mgr I. Leśniewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15
skrzydło prawe
13:10-17:15 Dykcja, higiena i emisja głosu. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro IV, sala 15
skrzydło prawe