Harmonogram

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo
semestr I 
15.06.2019 9:00-13:05 Misja i strategia rozwoju współczesnej biblioteki. mgr I. Szachowicz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 5
skrzydło prawe
13:10-17:15 Metodyka pracy bibliotecznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 5
skrzydło prawe
16.06.2019 9:00-17:15 Metodyka pracy bibliotecznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 5
skrzydło prawe
Diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr I
15.06.2019 9:00-13:05 Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju. mgr A. Szczerba ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 6
skrzydło prawe
16.06.2019 9:00-13:05 Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania. Podstawy prawne opieki nad uczniem z dysleksją rozwojową. Oceniania, klasyfikowanie, promowanie. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 6
skrzydło prawe
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
semestr I
14.06.2019 16:00-20:05 Elementy logopedii. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło prawe
15.06.2019 9:00-13:05 Edukacja środowiskowa i społeczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. mgr J. Bieniek ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło prawe
13:10-17:15 Umiejętności wychowawcze. mgr K. Iwańska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło prawe
16.06.2019 9:00-13:05 Umiejętności wychowawcze. mgr K. Iwańska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło prawe
13:10-17:15 Elementy logopedii. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło prawe
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie fryzjerstwa nowoczesnego
semestr I
15.06.2019 9:00-13:05 Podstawy trychologii kosmetycznej. dr E. Ochwanowska ul. Wesoła 19
piętro -1, sala 02
13:10-17:15 Wybrane zagadnienia z fizykoterapii. dr E. Ochwanowska ul. Wesoła 19
piętro -1, sala 02
16.06.2019 9:00-13:05 Podstawy trychologii kosmetycznej. dr E. Ochwanowska ul. Wesoła 19
piętro -1, sala 02
13:10-17:15 Aspekty biologiczno- chemiczne we fryzjerstwie. dr E. Ochwanowska ul. Wesoła 19
piętro -1, sala 02
Integracja sensoryczna
semestr I
15.06.2019 9:00-13:05 Dziecko niewidzące i niesłyszące. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 6
skrzydło lewe
13:10-17:15 ADHD, ADD, wcześniactwo. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 6
skrzydło lewe
16.06.2019 9:00-17:15 Dziecko niewidzące i niesłyszące. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 6
skrzydło lewe
Matematyka
semestr I
15.06.2019 9:00-13:05 Geometria elementarna. mgr I. Leśniewska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10b
skrzydło prawe
13:10-17:15 Metodyka nauczania matematyki II z wykorzystaniem technologii informacyjnej. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10b
skrzydło prawe
16.06.2019 9:00-17:15 Metodyka nauczania matematyki II z wykorzystaniem technologii informacyjnej. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10b
skrzydło prawe
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr I
15.06.2019 9:00-17:15 Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 2
skrzydło prawe
16.06.2019 9:00-13:05 Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 2
skrzydło prawe
Pedagogika specjalna- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr I
15.06.2019 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4
skrzydło prawe
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. mgr E. Jaworska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4
skrzydło prawe
Przygotowanie pedagogiczne
semestr I
14.06.2019 16:00-20:05 Diagnoza wyników kształcenia. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1
skrzydło prawe
15.06.2019 9:00-13:05 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1
skrzydło prawe
13:10-17:15 Psychologia. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1
skrzydło prawe
16.06.2019 9:00-17:15 Psychologia. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 1
skrzydło prawe
Resocjalizacja i socjoterapia
semestr I
15.06.2019 9:00-17:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19, piętro I, sala 2
skrzydło lewe
16.06.2019 9:00-17:15 Dydaktyka w szkole. mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19, piętro I, sala 2
skrzydło lewe
Surdopedagogika i tyflopedagogika
semestr I
15.06.2019 9:00-17:15 Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących i słabosłyszących. mgr A. Tarnowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10a
skrzydło prawe
16.06.2019 9:00-13:05 Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących i słabosłyszących. mgr A. Tarnowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10a
skrzydło prawe
13:10-17:15 Pedagogika specjalna. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10a
skrzydło prawe
Zarządzanie oświatą
semestr I
15.06.2019 9:00-17:15 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr D. Majchrzyk ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 13
skrzydło prawe
16.06.2019 9:00-13:05 Kontrola zarządcza. dr G. Barwinek ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 13
skrzydło prawe
13:10-17:15 Finanse szkoły. dr G. Barwinek ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 13
skrzydło prawe
Arteterapia
semestr II
14.06.2019 16:00-20:05 Biodanza. mgr M. Łyczek ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 8
skrzydło prawe
15.06.2019 9:00-13:05 Biodanza. mgr M. Łyczek ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 8
skrzydło prawe
13:10-17:15 Ćwiczenia relaksacyjno- oddechowe i emisja głosu. mgr M. Łyczek ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 8
skrzydło prawe
Diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr II
15.06.2019 9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 4
16.06.2019 9:00-17:15 Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 4
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr II
14.06.2019 16:00-18:25 Superwizja w doradztwie zawodowym. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 11
skrzydło prawe
18:30-20:05 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalnianych i niepełnosprawnych. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 11
skrzydło prawe
15.06.2019 8:10-13:55 Superwizja w doradztwie zawodowym. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 11
skrzydło prawe
14:00-18:05 Techniki i metody pracy coacha kariery. Sesja coachingowa. mgr J. Zajęcka ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 11
skrzydło prawe
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
semestr II
14.06.2019 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 9
skrzydło prawe
15.06.2019 9:00-13:05 Metodyka nauczania j. polskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr A. Haczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 9
skrzydło prawe
13:10-17:15 Dydaktyka w szkole. mgr I. Szachowicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 9
skrzydło prawe
16.06.2019 9:00-17:15 Teoretyczne podstawy wychowania. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 9
skrzydło prawe
Gimnastyka korekcyjna
semestr II
16.06.2019 9:00-13:05 Ćwiczenia relaksacyjno- koncentrujące. mgr M. Łyczek ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 8
skrzydło prawe
13:10-17:15 Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne. mgr M. Łyczek ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 8
skrzydło prawe
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr II
15.06.2019 12:10-16:15 Metodyka nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr R. Lubecki ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 1
16.06.2019 12:10-16:15 Metodyka nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr R. Lubecki ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 1
Logopedia przedszkolna i szkolna
semestr II
15.06.2019 9:00-17:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 5
skrzydło lewe
16.06.2019 9:00-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr I. Szachowicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 5
skrzydło lewe
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie- Inspektor Danych Osobowych
semestr II
15.06.2019 13:10-17:15 Podstawy prawne udostępniania danych osobowych w świetle przepisów RODO. mgr A. Nowek ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 3
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr II
16.06.2019 9:00-17:15 Rewalidacja indywidualna. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło lewe
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza- pedagog szkolny
semestr II
16.06.2019 9:15-17:30 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr D. Jęczmińska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4
skrzydło prawe
Pedagogika specjalna
semestr II
14.06.2019 16:00-20:05 Metodyka pracy z uczniem słabowidzącym i niewidomym. mgr M. Dudek ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 14
skrzydło prawe
15.06.2019 8:10-16:20 Praca z uczniem zdolnym. mgr E. Mikulko ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 14
skrzydło prawe
16.06.2019 9:00-13:05 Projektowanie rewalidacji indywidualnej. mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 14
skrzydło prawe
13:10-17:15 Metodyka pracy z uczniem słabowidzącym i niewidomym. mgr M. Dudek ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 14
skrzydło prawe
Przygotowanie pedagogiczne
semestr II
15.06.2019 9:00-13:05 Kulturowe podstawy edukacji. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło lewe
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło lewe
Resocjalizacja i socjoterapia
semestr II
14.06.2019 16:00-20:05 Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 2
15.06.2019 9:00-17:15 Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 2
Surdopedagogika
semestr II
15.06.2019 13:10-17:15 Metodyka wychowania przedszkolnego dziecka z dysfunkcją słuchu. mgr I. Leśniewska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4
skrzydło lewe
Technika
semestr II
14.06.2019 16:00-20:05 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 3
15.06.2019 9:00-13:05 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 3
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr II
14.06.2019 16:00-20:05 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnych. mgr J. Bieniek ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 12
skrzydło prawe
15.06.2019 9:00-17:15 Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr M. Kosela- Włodarz ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 12
skrzydło prawe
16.06.2019 9:00-13:05 Podstawy prawne poradnictwa i pomocy psychologiczno – pedagogicznej. mgr U. Kłonicka ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 12
skrzydło prawe
13:10-17:15 Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr M. Kosela- Włodarz ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 12
skrzydło prawe
Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
semestr II
14.06.2019 16:00-20:05 Kościoły i związki wyznaniowe. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło lewe
Wychowanie fizyczne
semestr II
14.06.2019 16:00-20:05 Metodyka gier zespołowych- koszykówka. mgr T. Hańćko Szkole Podstawowej nr 18

ul. Króla Bolesława Chrobrego 105 Kielce

15.06.2019 9:00-13:05 Lekkoatletyka. mgr P. Czarnecki Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Górnicza 64 Kielce
16.06.2019 9:00-13:05 Metodyka gier zespołowych- piłka nożna. mgr T. Hańćko Szkole Podstawowej nr 18

ul. Króla Bolesława Chrobrego 105 Kielce

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr I
22.06.2019 9:00-17:15 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr J. Jaros ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło lewe
Matematyka
semestr I
21.06.2019 16:00-20:05 Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10b
skrzydło prawe
22.06.2019 9:00-17:15 Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10b
skrzydło prawe
23.06.2019 9:00-13:05 Geometria elementarna. mgr I. Leśniewska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10b
skrzydło prawe
Surdopedagogika i tyflopedagogika
semestr I
22.06.2019 9:00-17:15 Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących i słabosłyszących. mgr A. Tarnowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10a
skrzydło prawe
23.06.2019 9:00-17:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10a
skrzydło prawe
Zarządzanie oświatą
semestr I
22.06.2016 12:20-16:25 Etyka zawodu nauczyciela. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 5
skrzydło prawe
Arteterapia
semestr II
21.06.2019 16:00-20:05 Choreoterapia. mgr M. Łyczek ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 15
skrzydło prawe
22.06.2019 9:00-17:15 Fototerapia. dr E. Ochwanowska ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 15
skrzydło prawe
23.06.2019 9:00-17:15 Programowanie muzyki dla potrzeb terapii. mgr K. Michalska ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 15
skrzydło prawe
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr II
23.06.2019 8:10-18:55 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalnianych i niepełnosprawnych. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 14
skrzydło prawe
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
semestr II
21.06.2019 16:00-20:05 Dydaktyka w szkole. mgr I. Szachowicz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło prawe
23.06.2019 9:00-17:15 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr E. Szymczak ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło prawe
Geografia
semestr II
22.06.2019 9:00-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 6
skrzydło prawe
Gimnastyka korekcyjna
semestr II
22.06.2019 9:00-13:05 Metody i narzędzia diagnozowania wad postawy. mgr A. Krzeszowska ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 13
skrzydło prawe
13:10-17:15 Ćwiczenia relaksacyjno-koncentrujące. mgr M. Łyczek ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 13
skrzydło prawe
23.06.2019 9:00-13:05 Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne. mgr M. Łyczek ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 13
skrzydło prawe
13:10-17:15 Gimnastyka korekcyjna- metodyka. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 13
skrzydło prawe
Integracja sensoryczna
semestr II
21.06.2019 16:00-20:05 Zaburzenia mowy. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 9
skrzydło prawe
22.06.2019 9:00-17:15 Wybrane zespoły genetyczne. dr E. Kosior ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 9
skrzydło prawe
23.06.2019 9:00-13:05 Wybrane zespoły genetyczne. dr E. Kosior ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 9
skrzydło prawe
13:10-17:15 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce, zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 9
skrzydło prawe
Muzyka i plastyka
semestr II
22.06.2019 9:00-13:05 Metody i formy arteterapii. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 8
skrzydło prawe
13:10-17:15 Emisja głosu w śpiewie. mgr M. Łyczek ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 8
skrzydło prawe
23.06.2019 9:00-13:05 Metody i formy arteterapii. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 8
skrzydło prawe
13:10-17:15 Emisja głosu w śpiewie. mgr M. Łyczek ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 8
skrzydło prawe
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr II
23.06.2019 9:00-17:15 Podstawy psychologiczne rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. dr E. Kosior ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło lewe
Pedagogika specjalna
semestr II
22.06.2019 9:00-17:15 Metodyka pracy z uczniem słabowidzącym i niewidomym. mgr M. Dudek ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 14
skrzydło prawe
Pedagogika specjalna- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr II
Grupa A
23.06.2019 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej. mgr B. Jabłońska ul. Sienkiewicza 19, piętro II , sala 4
skrzydło prawe
Pedagogika specjalna- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr II
Grupa B
21.06.2019 16:00-20:05 Wybrane zagadnienia z psychiatrii dziecięcej. mgr A. Brela ul. Sienkiewicza 19, piętro II , sala 4
skrzydło prawe
23.06.2019 13:10-17:15 Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej. mgr B. Jabłońska ul. Sienkiewicza 19, piętro II , sala 4
skrzydło prawe
Przygotowanie pedagogiczne
semestr II
23.06.2019 13:10-18:55 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 5
skrzydło lewe
Resocjalizacja i socjoterapia
semestr II
21.06.2019 16:00-20:05 Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 2
22.06.2019 9:00-13:05 Osoby z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym jako członkowie grup społecznych. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 2
13:10-17:15 Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 2
23.06.2019 9:00-13:05 Osoby z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym jako członkowie grup społecznych. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 2
13:10-17:15 Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 2
Technika
semestr II
21.06.2019 16:00-20:05 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 3
22.06.2019 9:00-17:15 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 3
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr II
21.06.2019 16:00-20:05 Sztuki wizualne w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19, piętro IV , sala 12
skrzydło prawe
22.06.2019 9:00-13:05 Sztuki wizualne w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19, piętro IV , sala 12
skrzydło prawe
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci przewlekle chorych z dysfunkcją ruchu. mgr K. Iwańska ul. Sienkiewicza 19, piętro IV , sala 12
skrzydło prawe
23.06.2019 9:00-17:15 Muzykoterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr E. Jaworska ul. Sienkiewicza 19, piętro IV , sala 12
skrzydło prawe
Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
semestr II
21.06.2019 16:00-20:05 Kościoły i związki wyznaniowe. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro III , sala 5
skrzydło lewe
Wychowanie do życia w rodzinie
semestr II
22.06.2019 9:00-12:15 Polityka rodzinna w Polsce i krajach UE. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III , sala 5
skrzydło lewe
13:10-16:15 Metodyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19,
piętro III , sala 5
skrzydło lewe
Zarządzanie oświatą
semestr II
21.06.2019 16:00-20:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr D. Majchrzyk ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4
skrzydło lewe
22.06.2019 9:00-17:15 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr D. Majchrzyk ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4
skrzydło lewe
23.06.2019 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr D. Majchrzyk ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4
skrzydło lewe
13:10-17:15 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr D. Majchrzyk ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4
skrzydło lewe