Harmonogram

 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Biologia

semestr I

04.12.2021 8:10-13:55 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
14:00-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr I

04.12.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr I

04.12.2021 9:00-13:05 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
13:10-17:15 Kreowanie wizerunku poprzez wywieranie wpływu. Jan Szczygieł zajęcia online
Geografia

semestr I

04.12.2021 8:10-13:55 Geografia społeczno-ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
14:00-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
19:50-20:35 Geografia społeczno-ekonomiczna II- geografia ludności, geografia osadnictwa , geografia turyzmu. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Geografia społeczno-ekonomiczna II- geografia ludności, geografia osadnictwa , geografia turyzmu. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

04.12.2021 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr I

04.12.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień
semestr I
04.12.2021 8:10-13:05 Trening interpersonalny i intrapsychiczny. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-18:55 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr I

04.12.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Technika

semestr I

04.12.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr I

04.12.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr I

03.12.2021 16:00-20:05 Teoria wychowania fizycznego z elementami kultury fizycznej. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
04.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
14:00-20:35 Fizjologia wysiłku fizycznego. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
05.12.2021 8:00-12:55 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

03.12.2021 16:00-20:05 Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
04.12.2021 9:00-17:15 Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-17:15 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

03.12.2021 16:00-20:50 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
04.12.2021 8:10-13:05 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-18:55 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

03.12.2021 16:00-20:50 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
04.12.2021 9:00-13:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-17:15 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

03.12.2021 16:00-20:50 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
04.12.2021 9:00-13:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-18:55 Społeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-18:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

03.12.2021 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
04.12.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

03.12.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE
04.12.2021 9:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
04.12.2021 13:10-17:15 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
  17:20-18:55 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive Master of Business Administration

semestr I

27.11.2021 9:00-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Negocjacje i mediacje w biznesie. adwokat, mediator Izabela Buszewicz zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

26.11.2021 16:00-20:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
27.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr I

27.11.2021 8:10-13:05 Fizjologia wysiłku fizycznego. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Biomechanika. dr E. Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

26.11.2021 16:30-20:35 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
27.11.2021 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia rachunkowości przedmiotów sektora finansów publicznych. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
13:10-18:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

27.11.2021 9:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-17:15 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
28.11.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

27.11.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-18:55 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
28.11.2021 8:10-13:15 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

27.11.2021 9:00-13:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Kształtowanie i wychowanie integracyjne. mgr Znój zajęcia online
13:10-17:15 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

27.11.2021 8:10-12:15 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-17:15 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
28.11.2021 8:10-13:05 Społeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

27.11.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
28.11.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

27.11.2021 9:00-13:05 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
28.11.2021 9:00-17:15 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

27.11.2021 9:00-15:35 Prawo oświatowe. mgr Urszula Kłonicka zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Prawo oświatowe. mgr Urszula Kłonicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

27.11.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
28.11.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

19.11.2021 16:00-20:50 Edukacja medialna. mgr Anna Nogaj – Wilk zajęcia online
20.11.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-19:45 Edukacja medialna. mgr Anna Nogaj – Wilk zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-18:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
Biologia

semestr I

19.11.2021 16:00-20:50 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Ekologia i ochrona środowiska. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:55 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
Chemia

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
20.11.2021 9:00-13:05 Chemia ogólna. mgr Barbara Misztal – Kaleta zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Chemia ogólna. mgr Barbara Misztal – Kaleta zajęcia online
13:10-17:15 Chemia a środowisko naturalne. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Fizyka

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Geografia

semestr I

19.11.2021 16:00-20:50 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:55 Geografia społeczno-ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania geografii, do potrzeb dziecka z zaburzeniami uczenia się. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Geografia społeczno-ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
Historia

semestr I

20.11.2021 9:00-13:05 Archeologia ziem polskich. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Historia nowożytna Polski do 1795r. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Historia starożytna powszechna. mgr Katarzyna Lipa zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

20.11.2021 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

20.11.2021 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-18:55 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Matematyka

semestr I

20.11.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-19:45 Elementy logiki matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Geometria elementarna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

20.11.2021 13:10-19:45 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
21.11.2021 9:00-17:15 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-18:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

19.11.2021 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-15:35 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
15:40-20:35 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
20.11.2021 9:00-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-19:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

19.11.2021 16:00-20:50 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
20.11.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Technika

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

13.11.2021 9:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

13.11.2021 9:00-13:05 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

12.11.2021 16:00-20:50 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13.11.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia w rozwoju układu ruchu. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
14.11.2021 8:10-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia w rozwoju układu ruchu. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

12.11.2021 16:00-20:50 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13.11.2021 8:10-13:15 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
14.11.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

12.11.2021 16:00-20:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13.11.2021 9:00-13:05 Kształtowanie i wychowanie integracyjne. mgr Znój zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
18:15-19:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

12.11.2021 16:00-20:50 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13.11.2021 8:10-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-18:55 Społeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

12.11.2021 16:00-20:05 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13.11.2021 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

12.11.2021 16:00-20:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13.11.2021 8:10-13:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-19:45 Pedagogika  ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
14.11.2021 8:10-13:05 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

13.11.2021 9:00-13:05 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Beata Salata zajęcia online
13:10-18:05 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Beata Salata zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

12.11.2021 16:00-20:50 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13.11.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
14.11.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-18:55 Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Biologia

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
07.11.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Chemia

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:30-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Fizyka

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:30-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Geografia

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
07.11.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Historia

semestr I

05.11.2021 16:00-20:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
06.11.2021 9:00-13:05 Historia nowożytna Polski do 1795r. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
07.11.2021 9:00-13:05 Archeologia ziem polskich. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

05.11.2021 16:00-20:50 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kowalska zajęcia online
06.11.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-19:45 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

05.11.2021 16:00-20:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
06.11.2021 9:00-13:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
07.11.2021 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Matematyka

semestr I

05.11.2021 16:00-20:50 Geometria elementarna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
06.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Elementy logiki matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Geometria elementarna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr I

06.11.2021 13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

05.11.2021 16:00-20:50 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
06.11.2021 8:10-13:05 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Instytucje opiekuńczo – wychowawcze. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
07.11.2021 9:00-17:15 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. mgr Ewa Mikulko ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe,
sala 3
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:55 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

06.11.2021 9:00-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-15:35 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
15:40-19:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

06.11.2021 8:10-12:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
07.11.2021 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-18:55 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Technika

semestr I

06.11.2021 13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

29.10.2021 16:00-20:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
30.10.2021 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Pedagogika specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

29.10.2021 16:00-20:05 Zarządzanie jakością. mgr Iwona Długosz zajęcia online
30.10.2021 9:00-13:05 Zarządzanie jakością. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-17:15 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

30.10.2021 8:10-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-18:55 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
31.10.2021 8:10-8:55 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
9:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-19:45 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

30.10.2021 8:10-13:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
31.10.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

30.10.2021 9:00-13:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:55 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

30.10.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
31.10.2021 8:10-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

30.10.2021 9:00-13:05 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-20:35 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-19:45 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

30.10.2021 9:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
31.10.2021 8:10-13:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-19:45 Pedagogika  ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

30.10.2021 9:00-13:05 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-20:35 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
13:10-17:15 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

30.10.2021 9:00-13:05 Profilaktyka logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Profilaktyka logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Chemia

semestr I

23.10.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:30-17:45 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Fizyka

semestr I

23.10.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:30-17:45 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Historia

semestr I

22.10.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE. zajęcia online
23.10.2021 9:00-13:05 Wstęp do badań historycznych. dr Marek Jedynak zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
24.10.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE. zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:55 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
24.10.2021 9:00-13:05 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:55 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
23.10.2021 9:00-13:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-17:15 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
Matematyka

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Elementy logiki matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

23.10.2021 8:10-13:05 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
24.10.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
13:10-17:15 Instytucje opiekuńczo – wychowawcze. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:55 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

22.10.2021 16:00-20:50 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-18:55 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
24.10.2021 9:00-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-20:35 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
24.10.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

16.10.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

16.10.2021 9:00-13:05 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Marketingowe przesłanki zarządzania. mgr Piotr Nowaczek zajęcia online
17.10.2021 9:00-13:05 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
13:10-18:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

15.10.2021 16:00-20:05 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
16.10.2021 8:10-12:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
12:20-13:05 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-19:45 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-18:55 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

15.10.2021 16:00-20:50 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
16.10.2021 13:10-19:45  Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55  Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

15.10.2021 16:00-20:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
16.10.2021 9:00-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-19:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

15.10.2021 16:00-20:50 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
16.10.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

15.10.2021 16:00-20:50 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
16.10.2021 13:10-18:55 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
17.10.2021 8:10-16:25 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

15.10.2021 16:00-20:50 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
16.10.2021 8:10-11:25 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
11:30-13:05 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

15.10.2021 16:00-20:05 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
16.10.2021 9:00-13:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Piotr Nowaczek zajęcia online
13:10-17:15 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
17.10.2021 9:00-13:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Piotr Nowaczek zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

15.10.2021 16:00-20:50 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
16.10.2021 9:00-13:05 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
17.10.2021 9:00-13:05 Profilaktyka logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
Historia

semestr I

09.10.2021 13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
10.10.2021 9:00-13:05 Wstęp do badań historycznych. dr Marek Jedynak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dziecka. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-16:25 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dziecka. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
16:30-18:55 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

09.10.2021 9:00-13:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
10.10.2021 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Matematyka

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Geometria elementarna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Geometria elementarna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

02.10.2021 8:10-12:15 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
12:20-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
03.10.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

02.10.2021 9:00-13:05 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
03.10.2021 9:00-13:05 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-17:15 Marketingowe przesłanki zarządzania. mgr Piotr Nowaczek zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

02.10.2021 8:10-12:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
12:20-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
03.10.2021 8:10-12:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
12:20-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

02.10.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
03.10.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

02.10.2021 9:00-13:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
03.10.2021 9:00-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-19:45 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

02.10.2021 8:10-12:15 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
12:20-20:35 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
03.10.2021 8:10-12:15 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
12:20-18:55 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

02.10.2021 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
03.10.2021 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

02.10.2021 8:10-12:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Aleksandra Pak zajęcia online
12:20-20:35 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
03.10.2021 8:10-13:05 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

02.10.2021 9:00-13:05 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
03.10.2021 9:00-13:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Piotr Nowaczek zajęcia online
13:10-17:15 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

02.10.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE
03.10.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE