Harmonogram

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr I
12.04.2019 16:00-20:05 Metoda dobrego startu. mgr K. Michalska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3,
skrzydło lewe
13.04.2019 9:00-17:15 ADHD i zahamowania psychoruchowe z perspektywy pedagogicznej. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3,
skrzydło lewe
14.04.2019 9:00-17:15 Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3,
skrzydło lewe
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
semestr I
13.04.2019 8:10-12:15 Pedagogika wczesnoszkolna. mgr E. Mikulko ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 9,
skrzydło prawe
14.04.2019 8:10-12:15 Pedagogika wczesnoszkolna. mgr E. Mikulko ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 9,
skrzydło prawe
12:20-16:25 Podstawy nauki o języku. mgr I. Fornalska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 9,
skrzydło prawe
Nauczanie przedmiotów zawodowych w zakresie fryzjerstwa nowoczesnego
semestr I
12.04.2019 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia skóry. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 7,
skrzydło prawe
13.04.2019 9:00-17:15 Wybrane zagadnienia z mikrobiologii. mgr J. Siedlecka ul. Sienkiewicza 19, piętro I, sala 2,
skrzydło lewe
14.04.2019 9:00-17:15 Dermatologia. dr E. Ochwanowska ul. Sienkiewicza 19, piętro I, sala 2,
skrzydło lewe
Pedagogika specjalna- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
semestr I
13.04.2019 9:00-13:05 Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi w klasach IV- VI szkoły podstawowej i gimnazjum. mgr B. Schmid ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4,
skrzydło prawe
13:10-17:15  Problemy dojrzewania i dorosłości osób z ASD. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4,
skrzydło prawe
14.04.2019 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Metodyka wychowania i kształcenia dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami rozwoju dzieci przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej. mgr A. Gałęzowska

 

ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4,
skrzydło prawe
Przygotowanie pedagogiczne
semestr I
13.04.2019 9:00-13:05 Dydaktyka ogólna. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10a,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna wychowawców. mgr U. Kłonicka ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10a,
skrzydło prawe
14.04.2019 9:00-17:15 Psychologia. dr V. Gul- Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10a,
skrzydło prawe
Resocjalizacja i socjoterapia
semestr I
13.04.2019 9:00-13:05 Teoretyczne podstawy wychowania. dr hab. W. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 2,
skrzydło prawe
14.04.2019 9:00-13:05 Diagnostyka resocjalizacyjna i penitencjarna. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 2,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 2,
skrzydło prawe
Surdopedagogika i tyflopedagogika
semestr I
13.04.2019 9:00-13:05 Pedagogika specjalna. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 15,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 15,
skrzydło prawe
Zarządzanie oświatą
semestr I
12.04.2019 16:00-20:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 13,
skrzydło prawe
13.04.2019 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 13,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr B. Schmid ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 13,
skrzydło prawe
14.04.2019 9:00-17:15 Dydaktyka w szkole. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 13,
skrzydło prawe
Arteterapia
semestr II
12.04.2019 16:00-20:05 Muzykoterapia mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 4
13.04.2019 9:00-17:15 Metodyka prowadzenia zajęć arteterapeutycznych. mgr K. Arciszewski ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 4
13.04.2019 9:00-13:05 Metodyka prowadzenia zajęć arteterapeutycznych. mgr K. Arciszewski ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 4
13:10-17:15 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 4
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
semestr II
12.04.2019 16:00-20:05  Edukacja zdrowotna i metodyka wychowania fizycznego w pedagogice wieku dziecięcego. mgr B. Schmid ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4,
skrzydło lewe
13.04.2019 9:00-13:05 Pedagogika korekcyjno- kompensacyjna wieku dziecięcego. mgr A. Pak ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4,
skrzydło lewe
13:10-17:15 Metodyka nauczania matematyki w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4,
skrzydło lewe
14.04.2019 8:10-12:15 Edukacja środowiskowa i społeczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mgr J. Bieniek ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4,
skrzydło lewe
13:10-17:15 Metodyka nauczania muzyki. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 4,
skrzydło lewe
Geografia
semestr II
13.04.2019 9:00-13:05 Dydaktyka w szkole. mgr I. Szachowicz ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 2
13:10-18:05 Metodyka nauczania geografii z wykorzystaniem technologii informacyjnej. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 2
14.04.2019 8:10-18:05 Metodyka nauczania geografii z wykorzystaniem technologii informacyjnej. dr inż. D. Adamczyk ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 2
Gimnastyka korekcyjna
semestr II
12.04.2019 16:00-20:05 Biomechanika. dr E. Ochwanowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 6,
skrzydło lewe
13.04.2019 9:00-13:05 Gimnastyka korekcyjna- metodyka. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 6,
skrzydło lewe
13:10-17:15 Gimnastyka korekcyjna- metodyka. mgr A. Stradomska- Matczak Świętokrzyskie Centrum Sportu,
ul. 1 Maja 191,
25-646 Kielce
14.04.2019 9:00-13:05 Gimnastyka korekcyjna- metodyka. mgr A. Stradomska- Matczak ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 6,
skrzydło lewe
Integracja sensoryczna
semestr II
13.04.2019 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń  integracji sensorycznej. mgr K. Zawada ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3,
skrzydło prawe
14.04.2019 9:00-17:15 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr K. Zawada ul. Górnicza 58,
25-651 Kielce
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr II
13.04.2019 9:00-17:15 Metodyka nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej. O. Zhovnych ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 8,
skrzydło prawe
14.04.2019 9:00-17:15 Metodyka nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej. K. Melnyk ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 8,
skrzydło prawe
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr II
12.04.2019 16:00-20:05 Hospitacja zajęć w ZRW. mgr M. Miśkiewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3,
skrzydło prawe
13.04.2019 13:10-17:15 Metody pracy terapeutycznej. mgr M. Kosiór ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 6,
skrzydło lewe
14.04.2019 9:00-17:15 Podstawy psychologiczne rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. dr E. Kosior ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3,
skrzydło prawe
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, pedagog szkolny
semestr II
12.04.2019 16:00-20:05 Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej. mgr E. Machnicka ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 12,
skrzydło prawe
13.04.2019 9:00-13:05 Podstawy prawne pracy opiekuńczo- wychowawczej. mgr U. Kłonicka ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 12,
skrzydło prawe
Pedagogika specjalna
semestr II
12.04.2019 16:00-20:05 Metodyka pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 14,
skrzydło prawe
13.04.2019 9:00-17:15 Wybrane elementy z metodyki terapii logopedycznej. mgr M. Dudzińska ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 14,
skrzydło prawe
14.04.2019 9:00-17:15 Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną. mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 14,
skrzydło prawe
Przygotowanie pedagogiczne
semestr II
12.04.2019 16:00-20:05 Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotowego. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 5,
skrzydło lewe
13.04.2019 9:00-13:05 Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. mgr M. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 5,
skrzydło lewe
13:10-17:15 Ocenianie i ewaluacja procesu nauczania i wychowania. mgr A. Wojnowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 5,
skrzydło lewe
14.04.2019 9:00-17:15 Pedagogika. dr hab. Rechlewicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 5,
skrzydło lewe
Resocjalizacja i socjoterapia
semestr II
13.04.2019 9:00-13:05 Diagnostyka resocjalizacyjna i penitencjarna. mgr A. Matias ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10b,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr I. Szachowicz ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10b,
skrzydło prawe
14.04.2019 9:00-13:05 Praca z rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym. mgr A. Gałęzowska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10b,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Elementy terapii zajęciowej. Oddziaływania arteterapeutyczne. mgr K. Arciszewski ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 10b,
skrzydło prawe
Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
semestr II
13.04.2019 13:10-18:05 Metodyka wiedzy o społeczeństwie  z wykorzystaniem technologii informacyjnej mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 3
14.04.2019 8:10-18:05 Metodyka wiedzy o społeczeństwie  z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 38, piętro II, sala 3
Wychowanie do życia w rodzinie
semestr II
13.04.2019 9:00-17:15 Wprowadzenie do seksuologii. mgr A. Brela ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 5,
skrzydło prawe
14.04.2019 9:00-18:05 Metodyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 5,
skrzydło prawe
Zarządzanie oświatą
semestr II
12.04.2019 16:00-20:05 Kierowanie zmianą. mgr I. Długosz ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 15,
skrzydło prawe
14.04.2019 9:00-17:15 Prawo oświatowe. mgr U. Kłonicka ul. Sienkiewicza 19, piętro IV, sala 15,
skrzydło prawe
Logopedia ogólna
semestr III
12.04.2019 16:00-20:05 Profilaktyka logopedyczna. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 11,
skrzydło prawe
13.04.2019 9:00-13:05 Zaburzenia mowy w demencji. mgr I. Leśniewska ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 11,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Profilaktyka logopedyczna. mgr K. Puchała ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 11,
skrzydło prawe
14.04.2019 9:00-13:05 Neuropsychologia. dr E. Fert- Cichecka ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 11,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Wspomaganie rozwoju mowy przy wczesnym uszkodzeniu mózgu. dr E. Fert- Cichecka ul. Sienkiewicza 19, piętro III, sala 11,
skrzydło prawe