Harmonogram

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bezpieczeństwo i higiena pracy

semestr II

ZAJĘCIA ODWOŁANE
Bibliotekoznawstwo

semestr II

04.02.2023 08:10-14:45 Historia bibliotek i książek. mgr Beata Kruś zajęcia online
14:50-18:55 Informacja naukowa. mgr Beata Kruś zajęcia online
05.02.2023 09:00-17:15 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
Fizyka

semestr II

03.02.2023 16:00-20:55 Własności materii z elementami fizyki ciała stałego. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
04.02.2023

 

08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
05.02.2023 08:10-16:25 Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

04.02.2023 08:10-16:25 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
05.02.2023 08:10-12:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
12:20-18:55 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Kosmetologia

semestr II

ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

04.02.2023 09:00-13:05 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
05.02.2023 09:00-17:15 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna

i włączająca

semestr II

 

04.02.2023 08:10-16:25 Specyfika pracy z dzieckiem /uczniem niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem społecznym. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
16:30-20:35 Diagnoza funkcjonalna dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
05.02.2023 08:10-12:15 Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i    włączającej. mgr Dorota Znój zajęcia online
12:20-16:25 Diagnoza funkcjonalna dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

03.02.2023 16:00-20:05 Rewalidacja indywidualna.

 

mgr Aneta Matias zajęcia online
 

04.02.2023

08:10-16:25 Rewalidacja indywidualna.

 

mgr Aneta Matias zajęcia online
16:30-21:25 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
05.02.2023 08:10-12:15 Rewalidacja indywidualna.

 

mgr Aneta Matias zajęcia online
12:20-18:55 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

04.02.2023

 

08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr II

04.02.2023 08:10-12:15 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
12:20-18:55 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
05.02.2023 08:10-13:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
13:10-18:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

03.02.2023 16:00-20:55 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
04.02.2023 08:10-13:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
05.02.2023 08:10-12:15 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
12:20-17:15 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr II

04.02.2023 08:10-16:25 Typy oddziaływań w psychotraumatologii. mgr Robert Zych zajęcia online
05.02.2023 08:10-13:05 Typy oddziaływań w psychotraumatologii. mgr Robert Zych zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

04.02.2023 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Fizjologia wysiłku fizycznego. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

04.02.2023 08:10-16:25 Problemy dojrzewania i dorosłości osób

ze spektrum autyzmu.

mgr Marzena Zagdan zajęcia online
05.02.2023 08:10-12:15 Problemy dojrzewania i dorosłości osób

ze spektrum autyzmu.

mgr Marzena Zagdan zajęcia online
14:50-18:55 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

04.02.2023 08:10-16:25 Metoda dobrego startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
05.02.2023 08:10-14:45 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bezpieczeństwo i higiena pracy

semestr II

28.01.2023 08:10-20:35 Prawna ochrona pracy. mgr Jarosław  Dalach zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

28.01.2023 08:10-12:15 Business Information Management. dr Sławomir Luściński zajęcia online
29.01.2023 08:10-12:15 Business Information Management. dr Sławomir Luściński zajęcia online
13:10-17:15 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

semestr II

27.01.2023 16:00-20:05 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
28.01.2023 09:00-13:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

 

28.01.2023

 

08:10-13:05 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-19:45 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. mgr  Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

semestr II

28.01.2023

 

08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-20:35 Elementy surdopsychologii. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
29.01.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Elementy surdopsychologii. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

semestr II

28.01.2023 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
29.01.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr II

28.01.2023 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
29.01.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

27.01.2023 16:00-20:55 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
28.01.2023 08:10-14:45 Podstawy psychologii klinicznej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
14:50-18:55 Elementy pedagogiki leczniczej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
29.01.2023 09:50-18:05 Podstawy psychologii społecznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

28.01.2023 08:10-18:05 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

 

28.01.2023 09:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
29.01.2023 08:10-16:25 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

semestr III

28.01.2023 09:00-17:15 Dydaktyka nauczania języka angielskiego dziecka z dysleksją. mgr  Bożena  Matachowska zajęcia online
29.01.2023 08:10-18:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III. mgr  Agnieszka Nogacka zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

28.01.2023 09:00-13:05 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr Aneta Matias zajęcia online
16:30-20:35 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
29.01.2023 08:10-12:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-17:15 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr III

27.01.2023 16:00-20:55 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska zajęcia online
28.01.2023 08:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
13:10-19:45 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
29.01.2023 08:10-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr III

27.01.2023 16:00-20:55 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
28.01.2023 09:00-12:15 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-19:45 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr III

27.01.2023 16:00-20:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika  Kowalska zajęcia online
28.01.2023 08:10-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
29.01.2023 08:10-09:45 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
09:50-18:05 Metodyka stymulacji i integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

27.01.2023 16:00-20:05 Szkoła jako instytucja wychowawcza. mgr  Agnieszka Tarnowska zajęcia online
28.01.2023 08:10-16:25 Metoda Dobrego Startu. mgr  Dorota Znój zajęcia online
29.01.2023 08:10-18:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bezpieczeństwo i higiena pracy

semestr II

21.01.2023 08:10-19:45 Ocena ryzyka zawodowego. mgr Jarosław Dalach zajęcia online
22.01.2023 09:00-17:15 Zagrożenia w środowisku pracy. mgr Mariusz Wielgus zajęcia online
Bibliotekoznawstwo

semestr II

21.01.2023 08:10-14:45 ZAJĘCIA  ODWOŁANE. mgr Beata Kruś
14:50-18:55 ZAJĘCIA  ODWOŁANE. mgr Beata Kruś
22.01.2023 08:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
13:10-18:55 ZAJĘCIA  ODWOŁANE. mgr Beata Kruś
Fizyka

semestr II

21.01.2023 08:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
22.01.2023

 

08:10-13:05 Własności materii z elementami fizyki ciała stałego. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

20.01.2023 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr  Ewa Kosowska zajęcia online
21.01.2023 08:10-12:15 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
12:20-20:35 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i  rehabilitacyjnej.                    . mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
22.01.2023 09:00-13:05 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z  elementami neurologii. dr  Ewa Kosowska zajęcia online
Kosmetologia

semestr II

21.01.2023 08:10-11:25 ZAJĘCIA  ODWOŁANE. mgr Monika Kaczmarczyk
11:30-15:35 Zarządzanie i marketing w przemyśle kosmetycznym. mgr Anna Nogaj-Wilk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

20.01.2023 16:00-20:55 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
21.01.2023 08:10-14:45 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
14:50-19:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
22.01.2023 08:10-18:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

semestr II

 

20.01.2023 16:00-20:05 Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
21.01.2023 09:00-13:05 Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i  włączającej. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-17:15 Wspomagające i alternatywne metody komunikacji. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
22.01.2023  ZAJĘCIA  ODWOŁANE. zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

21.01.2023 08:10-13:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-18:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
22.01.2023 08:10-13:05 Oligofrenopedagogika.  

mgr Dorota Znój

 

zajęcia online

Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

 

 

 

21.01.2023

 

08:10-12:15 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
12:20-19:45 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
22.01.2023

 

08:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr  Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-18:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze  spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr II

20.01.2023 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr  Ewa Kosowska zajęcia online
21.01.2023 09:00-17:15 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
22.01.2023 08:10-13:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
13:10-18:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr  Ewa Kosowska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

21.01.2023 08:10-13:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
22.01.2023 09:00-17:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr II

21.01.2023 8:10-14:45 Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
22.01.2023 09:00-15:35 Psychotraumatologia w kontekście nagłych zdarzeń chorobowych. mgr  Sylwia De Roover zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

21.01.2023 08:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
22.01.2023 08:10-13:05 Fizjologia wysiłku fizycznego. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

 

20.01.2023 16:30-20:35 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
21.01.2023 08:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
13:10-19:45 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
22.01.2023 08:10-13:55 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
14:00-18:05 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

20.01.2023 16:00-20:05 Szkoła jako instytucja wychowawcza. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
21.01.2023 08:10-12:15 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:30-19:15 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
22.01.2023 13:30-19:15 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive Master of Business Administration

semestr II

ZAJĘCIA ODWOŁANE
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

semestr II

14.01.2023 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:55 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
15.01.2023 09:00-13:05 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
13:10-18:55 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
semestr II
13.01.2023 16:00-20:05 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
14.01.2023 08:10-13:05 Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce. mgr Monika Kowalska zajęcia online
14:00-16:25 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
15.01.2023 08:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

semestr II

13.01.2023 16:00-20:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
14.01.2023 13:10-18:55 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. dr Kosowska Ewa zajęcia online
15.01.2023 13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

semestr II           

13.01.2023 16:00-20:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
14.01.2023 08:10-13:05 Anatomia i fizjologia narządu wzroku. dr Kosowska Ewa zajęcia online
13:10-20:35 Współczesne problemy tyflopedagogiki. mgr Renata Kowalska zajęcia online
15.01.2023 08:10-13:05 Współczesne problemy tyflopedagogiki. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr II

13.01.2023 16:00-20:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
14.01.2023 08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-19:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
15.01.2023 08:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

14.01.2023 08:10-14:45 Psychologia uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
15.01.2023 08:10-13:05 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

14.01.2023 08:10-13:55 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
14:00-18:05 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
15.01.2023 09:00-13:05 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:05 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

14.01.2023 09:00-17:15 Pierwsza pomoc. mgr Jarosław Dalach zajęcia online
15.01.2023 09:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

semestr III

13.01.2023 16:00-20:55 Dydaktyka nauczania języka angielskiego

w klasach I-III.

mgr  Agnieszka Nogacka zajęcia online
14.01.2023 08:10-13:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego

w klasach I-III.

mgr  Agnieszka Nogacka zajęcia online
13:10-18:55 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
15.01.2023 13:10-18:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego

w klasach I-III.

mgr  Agnieszka Nogacka zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

13.01.2023 16:00-20:55 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
14.01.2023 09:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
14:50-18:55 Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania. mgr Aneta Matias zajęcia online
15.01.2023 09:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-17:15 Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr III

14.01.2023 09:00-12:15 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
15.01.2023 13:10-17:15 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr III

13.01.2023 16:00-20:55 Diagnoza logopedyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
14.01.2023 08:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
13:10-18:05 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
15.01.2023 08:10-18:05 Diagnoza logopedyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr III

13.01.2023 16:00-20:05 Metody i techniki terapii pedagogicznej. mgr Kowalska Monika zajęcia online
14.01.2023 08:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
13:10-17:15 Metody i techniki terapii pedagogicznej. mgr Kowalska Monika zajęcia online
15.01.2023 09:00-13:05 Metody i techniki terapii pedagogicznej. mgr Kowalska Monika zajęcia online
13:10-19:45 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bezpieczeństwo i higiena pracy

semestr I

17.12.2022 09:00-17:15 Służba BHP. mgr Mariusz Wielgus zajęcia online
18.12.2022 09:00-13:05 Materialne środowisko pracy. mgr Jarosław Dalach zajęcia online
13:10-18:05 Ocena ryzyka zawodowego. mgr Jarosław Dalach zajęcia online
Bibliotekoznawstwo

semestr I

16.12.2022 16:00-20:05 Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. mgr Joanna Jaros zajęcia online
17.12.2022 09:00-13:05 Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-18:05 Historia bibliotek i książek. mgr Beata Kruś zajęcia online
18.12.2022 09:00-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-18:05 Historia bibliotek i książek. mgr Beata Kruś zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr I

17.12.2022 08:30-12:35 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
18.12.2022 09:00-13:05 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
Fizyka

semestr I

16.12.2022 16:00-20:05 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
17.12.2022

 

08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
18.12.2022 08:10-10:35 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
10:40-17:15 Własności materii z elementami fizyki ciała stałego. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

17.12.2022 08:10-12:15 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
12:20-18:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
18.12.2022 09:00-13:05 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-17:15 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

17.12.2022 13:10-18:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
18.12.2022 08:10-13:05 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna

i włączająca

semestr I

17.12.2022 09:00-13:05 Wspomagające i alternatywne metody komunikacji. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
13:10-17:15 Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej. mgr Dorota Znój zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

17.12.2022 08:10-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

semestr I

17.12.2022 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
18.12.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

semestr I            

17.12.2022 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
18.12.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

semestr I

17.12.2022 09:00-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
18.12.2022 08:10-18:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna – Logopedia

semestr I

17.12.2022 13:10-18:05 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
18.12.2022 08:10-13:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
13:10-18:05 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr I

17.12.2022 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
18.12.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr I

17.12.2022 08:10-17:15 Psychologia uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
18.12.2022 08:10-12:15 Elementy pedagogiki leczniczej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Psychologia uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

18.12.2022 13:10-19:45 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

18.12.2022 09:00-15:35 Psychotraumatologia w kontekście zaburzeń. mgr Sylwia De Roover zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr I

16.12.2022 15:10-20:55 Anatomia. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
17.12.2022

 

08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:05 Fizjologia wysiłku fizycznego. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
18.12.2022 09:00-17:15 Biomechanika. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

17.12.2022 08:10-18:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
18.12.2022 08:10-13:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

16.12.2022 16:00-20:05 Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno-pedagogiczne. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
17.12.2022 09:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

semestr II

16.12.2022 16:00-20:55 Dydaktyka nauczania języka angielskiego

w przedszkolu.

mgr  Agnieszka Nogacka zajęcia online
17.12.2022

 

08:10-13:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego

w przedszkolu.

mgr  Agnieszka Nogacka zajęcia online
13:10-18:55 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
18.12.2022 08:10-13:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego

w przedszkolu.

mgr  Agnieszka Nogacka zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego

w klasach I-III.

mgr  Agnieszka Nogacka zajęcia online
Kosmetologia

semestr II

17.12.2022 08:10-13:05 Psychologia. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
18.12.2022 13:10-20:35 Dietetyka i planowanie żywienia. mgr Joanna Zajęcka zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

16.12.2022 16:00-20:05 Organizacja procesu terapeutyczne. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
17.12.2022 08:10-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
14:00-20:35 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
18.12.2022 09:00-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

16.12.2022 16:00-20:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
17.12.2022 09:00-13:05 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
18.12.2022 08:10-13:05 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

17.12.2022 08:10-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr II

16.12.2022 16:00-20:55 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
17.12.2022 08:10-13:05 Diagnoza logopedyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
18.12.2022 08:10-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza logopedyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr II

17.12.2022 08:10-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-18:55 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
18.12.2022 09:00-13:05 Deficyty sensoryczne u dzieci. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
13:10-17:15 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

17.12.2022 08:10-13:55 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
18.12.2022 13:10-17:15 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bezpieczeństwo i higiena pracy

semestr I

10.12.2022 09:00-17:15 Materialne środowisko pracy. mgr Jarosław Dalach zajęcia online
11.12.2022 09:00-17:15 Służba BHP. mgr Wielgus Mariusz zajęcia online
Bibliotekoznawstwo

semestr I

10.12.2022 08:10-13:05 Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. mgr Joanna Jaros zajęcia online
11.12.2022 09:00-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr I

 

10.12.2022 09:00-17:15 Negocjacje i mediacje w biznesie. mgr Izabela Buszewicz zajęcia online
11.12.2022 09:00-13:05 Negocjacje i mediacje w biznesie. mgr Izabela Buszewicz zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz zajęcia online
Fizyka

semestr I

09.12.2022 16:00-20:55 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
10.12.2022

 

14:00-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
11.12.2022 08:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

semestr I

09.12.2022 16:00-20:05 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
10.12.2022 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. Mgr Joanna Jaros zajęcia online
11.12.2022 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym 09.12.2022 16:00-20:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr Marcin Graba zajęcia online
10.12.2022 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i przedszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
11.12.2022 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i przedszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna

i włączająca

semestr I

 

09.12.2022 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
10.12.2022

 

08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
11.12.2022 09:00-13:05 Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

semestr I

09.12.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
10.12.2022 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
11.12.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

semestr I            

09.12.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
10.12.2022 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
11.12.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr I

09.12.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
10.12.2022 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
11.12.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

10.12.2022 13:10-18:05 Psychotraumatologia stresu. mgr De Roover Sylwia zajęcia online
11.12.2022 9:00-17:15 Psychotraumatologia stresu. mgr De Roover Sylwia zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr I

09.12.2022 16:00-20:55 Anatomia. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
10.12.2022

 

08:10-13:55 Anatomia. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
14:00-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
11.12.2022 08:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Biomechanika. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

semestr II

10.12.2022 09:00-17:15 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
11.12.2022

 

08:10-13:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego

w przedszkolu.

mgr  Agnieszka Nogacka zajęcia online
13:10-19:45 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Kosmetologia

semestr II

10.12.2022 09:00-17:15 Kosmetologia estetyczna. mgr Skuza-Kruk Agnieszka ul. Sienkiewicza 16
piętro II, sala 01
(wejście od ul. Wesołej)
11.12.2022 09:00-18:05 Dietetyka i planowanie żywienia. mgr Zajęcka Joanna zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

10.12.2022 09:00-17:15 Metoda dobrego startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
11.12.2022 09:00-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

 

10.12.2022 09:00-13:05 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-18:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
11.12.2022 13:10-18:05 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

 

10.12.2022 08:10-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-18:55 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
11.12.2022 08:10-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-18:55 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr II 

 

 

10.12.2022 09:00-13:05 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

10.12.2022 08:10-13:05 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
11.12.2022 08:10-13:55 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
14:00-18:55 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

10.12.2022 09:00-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr IV

09.12.2022 16:00-20:55 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
10.12.2022 09:00-17:15 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

02.12.2022 16:00-20:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
03.12.2022 08:10-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
04.12.2022 08:10-13:55 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

semestr I

02.12.2022 16:00-20:05 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
03.12.2022 09:00-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
04.12.2022 09:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr Marcin Graba Zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

02.12.2022 16:00-20:55 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
03.12.2022 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-19:45 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
04.12.2022 09:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska Zajęcia online
14:00-20:35 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

02.12.2022 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
03.12.2022 08:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-19:45 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias Zajęcia online
04.12.2022 08:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

02.12.2022 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
03.12.2022

 

08:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój Zajęcia online
04.12.2022 08:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

02.12.2022 16:00-20:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
03.12.2022 08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska Zajęcia online
04.12.2022 08:10-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska Zajęcia online
13:10-18:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr I
02.12.2022 16:00-20:55 ZAJĘCIA ODWOŁANE Zajęcia online
03.12.2022 12:20-20:35 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
04.12.2022 08:10-13:05 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska Zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr I

02.12.2022 16:00-20:55 Trening interpersonalny i intrapsychiczny. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
03.12.2022 08:10-13:05 Trening interpersonalny i intrapsychiczny. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy psychologii klinicznej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
04.12.2022 09:00-17:15 Elementy pedagogiki leczniczej. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

02.12.2022 16:00-20:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba Zajęcia online
03.12.2022 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Renata Kowalska Zajęcia online
13:10-19:45 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

 

 

02.12.2022 16:00-20:05 Etyka zarządzania. dr Dorota Mętrak Zajęcia online
03.12.2022 09:00-17:15 Etyka zarządzania. dr Dorota Mętrak Zajęcia online
04.12.2022 08:10-13:55 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
14:00-18:05 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

02.12.2022 16:00-20:05 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
03.12.2022 09:00-13:05 Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno-pedagogiczne. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI) Mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
04.12.2022 09:00-17:15 Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
 

Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr II

02.12.2022 16:00-20:55 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
03.12.2022 08:10-12:15 Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwojowymi. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
04.12.2022 08:10-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

25.11.2022 16:00-20:55 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
26.11.2022 08:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
27.11.2022 09:00-17:15 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr I

 

 

25.11.2022 16:00-20:05 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Barbara  Kusto zajęcia online
26.11.2022 13:10-17:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Barbara  Kusto zajęcia online
27.11.2022 8:10-12:15 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński zajęcia online
14:00-18:05 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz zajęcia online
Fizyka

semestr I

25.11.2022 16:00-20:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
26.11.2022

 

09:00-13:05 Biomechanika. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
27.11.2022 09:00-13:05 Biomechanika. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna

i włączająca

semestr I

 

25.11.2022 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
26.11.2022

 

08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
27.11.2022 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

25.11.2022 16:00-20:05 Psychotraumatologia w kontekście rozwoju życia. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
26.11.2022

 

ZAJĘCIA ODWOŁANE
27.11.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Wychowanie fizyczne

semestr I

25.11.2022 16:00-20:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
26.11.2022

 

13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
27.11.2022 13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

25.11.2022 16:00-20:55 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
26.11.2022

 

09:00-13:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-18:55 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
27.11.2022 08:10-13:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania języka angielskiego

w przedszkolu.

mgr  Agnieszka Nogacka zajęcia online
Kosmetologia

semestr II

25.11.2022 16:00-20:05 Stylizacja i wizaż. mgr Magdalena Plato ul. Sienkiewicza 16
piętro II, sala 01
(wejście od ul. Wesołej)
26.11.2022

 

09:00-17:15 Profesjonalna pielęgnacja ciała. mgr Agnieszka Skuza-Kruk zajęcia online
27.11.2022 09:00-17:15 Kosmetologia estetyczna. mgr Agnieszka Skuza-Kruk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

25.11.2022 16:00-20:05 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
26.11.2022 14:00-18:05 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
27.11.2022

 

09:00-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

 

 

25.11.2022 16:00-20:05 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Joanna Nowak zajęcia online
26.11.2022 09:00-13:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-18:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
27.11.2022 08:10-12:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Joanna Nowak zajęcia online
12:20-18:55 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

 

25.11.2022 16:00-20:55 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kowalska zajęcia online
26.11.2022 09:00-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
27.11.2022 09:00-13:05 Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr II 

25.11.2022 16:00-20:55 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
26.11.2022 08:10-12:15 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
12:20-18:05 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
27.11.2022 09:00-14:45 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

25.11.2022 16:00-20:05 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
26.11.2022 08:10-13:05 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
27.11.2022 08:10-13:55 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
14:00-18:55 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr IV

ZAJĘCIA ODWOŁANE
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

18.11.2022 16:00-20:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
19.11.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
20.11.2022 08:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

semestr I

18.11.2022 16:00-20:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
19.11.2022 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
20.11.2022 09:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr Marcin Graba Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

18.11.2022 16:00-20:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr Marcin Graba Zajęcia online
20.11.2022 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

18.11.2022 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
19.11.2022 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
20.11.2022 09:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
  18.11.2022 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
semestr I
19.11.2022 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
20.11.2022 09:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

18.11.2022 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
19.11.2022 08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
20.11.2022 13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr I
18.11.2022 16:00-20:55 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
19.11.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-19:45 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
20.11.2022 08:10-13:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr I

18.11.2022 16:00-19:15 Współuzależnienia i DDA mgr Iwona Długosz Zajęcia online
19.11.2022 08:10-13:05 Podstawy psychologii klinicznej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-19:45 Trening interpersonalny i intrapsychiczny. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
20.11.2022 09:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

18.11.2022 16:00-20:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
19.11.2022 09:00-13:05 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Renata Kowalska Zajęcia online
20.11.2022 09:00-13:05 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Renata Kowalska Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

 

 

18.11.2022 16:00-20:05 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
19.11.2022 09:00-13:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
13:10-17:15 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Kaczmarczyk Monika Zajęcia online
20.11.2022 09:00-13:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
13:10-17:15 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Kaczmarczyk Monika Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

18.11.2022 16:00-20:05 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
19.11.2022 09:00-13:05 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
13:10-17:15 Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr II

19.11.2022 09:00-17:15 Zaburzenia psychosomatyczne. mgr Joanna Zajęcka Zajęcia online
20.11.2022 09:00-13:05 Zaburzenia psychosomatyczne. mgr Joanna Zajęcka Zajęcia online
13:10-17:15 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros Zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

12.11.2022 13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13.11.2022 09:00-17:15 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr I

 

 

12.11.2022 8:30-12:35 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz zajęcia online
13:05-17:15 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński zajęcia online
13.11.2022 8:10-12:15 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński zajęcia online
12:20-16:25 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz zajęcia online
Fizyka

semestr I

12.11.2022 09:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr Marcin Graba zajęcia online
 

13.11.2022

09:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna

i włączająca

semestr I

 

12.11.2022 09:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13.11.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

12.11.2022 8:10-14:45 Psychotraumatologia. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
14:50-19:45 Psychotraumatologia w kontekście rozwoju życia. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13.11.2022 8:10-12:15 Psychotraumatologia w kontekście rozwoju życia. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr I

12.11.2022 09:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr Marcin Graba zajęcia online
13.11.2022 09:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

12.11.2022

 

 

09:00-13:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-18:05 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online

 

13.11.2022 08:10-18:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego

w przedszkolu.

mgr  Agnieszka Nogacka zajęcia online
Kosmetologia

semestr II

12.11.2022

 

 

09:00-17:15 Kosmetologia pielęgnacyjna. mgr Agnieszka Skuza-Kruk zajęcia online
13.11.2022 09:00-17:15 Profesjonalna pielęgnacja ciała. mgr Agnieszka Skuza-Kruk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

12.11.2022

 

 

09:00-13:05 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13.11.2022

 

 

09:00-13:05 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

 

 

12.11.2022

 

 

09:00-17:15 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13.11.2022

 

8:10-13:05 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

 

12.11.2022

 

 

09:00-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13.11.2022

 

09:00-17:15 Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr II 

12.11.2022

 

 

08:10-13:05 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13.11.2022

 

 

09:00-12:15 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

12.11.2022

 

09:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13.11.2022

 

12:20-18:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

12.11.2022

 

 

09:00-17:15 Kierowanie zmianą. dr Dorota Mętrak zajęcia online
13.11.2022

 

09:00-17:15 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Beata Salata zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr IV

12.11.2022

 

 

08:10-13:05 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-20:35 Profilaktyka logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

05.11.2022 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
06.11.2022 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

05.11.2022 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
06.11.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

05.11.2022 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
06.11.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

05.11.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
06.11.2022 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr I
05.11.2022 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
06.11.2022 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr I

05.11.2022 09:00-13:05 Współuzależnienia i DDA mgr Iwona Długosz Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnostyka i pedagogika uzależnień. mgr Aneta Matias Zajęcia online
06.11.2022 09:00-13:05 Współuzależnienia i DDA mgr Iwona Długosz Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

05.11.2022 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
06.11.2022 09:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr Graba Marcin Zajęcia online
13:10-17:15 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

 

 

05.11.2022

 

09:00-13:05 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-17:15 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
06.11.2022 9:00-17:15 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Kaczmarczyk Monika Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

04.11.2022 16:00-20:05 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
05.11.2022

 

08:10-13:05 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
13:10-17:15 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
06.11.2022 09:00-16:25

 

Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr II

04.11.2022 16:00-20:05 Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwojowymi. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
05.11.2022

 

08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
06.11.2022 08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
13:10-17:15 Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwojowymi. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

28.10.2022 16:00-20:55 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
29.10.2022 09:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela.

 

mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
30.10.2022 09:00-17:15

 

Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr I

 

 

28.10.2022 16:00-20:05 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Barbara  Kusto zajęcia online
29.10.2022 08:30-12:35 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
12:40-16:45 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr  Barbara  Kusto zajęcia online
30.10.2022 8:10-12:15 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna

i włączająca

semestr I

 

29.10.2022 09:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
30.10.2022 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

ZAJĘCIA ODWOŁANE
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

28.10.2022 16:00-20:55 Znajomość struktur gramatycznych.

 

dr Jan Kobyłecki zajęcia online
29.10.2022

 

09:00-17:15 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online

 

30.10.2022 09:00-17:15 Dydaktyka nauczania języka angielskiego

w przedszkolu.

 

mgr  Agnieszka Nogacka zajęcia online
Kosmetologia

semestr II

28.10.2022 16:00-20:05 Stylizacja i wizaż. mgr Magdalena Plato zajęcia online
29.10.2022 09:00-17:15 Diagnostyka kosmetologiczna. mgr Agnieszka Skuza-Kruk zajęcia online
30.10.2022 09:00-17:15 Kosmetologia pielęgnacyjna. mgr Agnieszka Skuza-Kruk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

28.10.2022 16:00-20:55 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
29.10.2022 09:00-17:15 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
30.10.2022 09:00-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

 

 

28.10.2022 16:00-20:55 Metodyka wychowania i nauczania uczniów          z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
29.10.2022 8:10-13:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów          z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
30.10.2022 13:10-17:15 Problemy społecznego funkcjonowania osób          z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Joanna Nowak zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

 

 

 

 

28.10.2022 16:00-20:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami        ze spektrum autyzmu mgr Joanna Nowak zajęcia online
29.10.2022 09:10-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej

w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.

mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
30.10.2022 09:00-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami   ze spektrum autyzmu.

 

mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-18:05 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Kowalska Monika zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr II 

28.10.2022 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
29.10.2022 08:10-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-18:05 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
30.10.2022 09:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

28.10.2022 16:00-20:05 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
29.10.2022 08:10-13:05 Psychologia ogólna. mgr  Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
30.10.2022 09:00-13:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska
Zarządzanie oświatą

semestr II

29.10.2022 09:00-13:05 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą dr  Grażyna Barwinek zajęcia online
30.10.2022 09:00-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą dr  Grażyna Barwinek zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr IV

29.10.2022 08:10-13:05 Profilaktyka logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka-Zielińska

 

zajęcia online
30.10.2022 09:00-13:05 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:05 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

21.10.2022 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
22.10.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
23.10.2022 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

21.10.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
22.10.2022 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
23.10.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

21.10.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
22.10.2022 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
23.10.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
 Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

21.10.2022 16:00-20:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
22.10.2022 09:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska Zajęcia online
23.10.2022 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr I
21.10.2022 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna.  mgr Anna Machnicka Zajęcia online
22.10.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
23.10.2022 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr I

21.10.2022 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
22.10.2022 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-17:15 Struktura systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce. mgr Aneta Matias Zajęcia online
23.10.2022 08:10-13:05 Współuzależnienia i DDA mgr Iwona Długosz Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

21.10.2022 16:00-20:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
22.10.2022 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr Ewelina Szymczak Zajęcia online
23.10.2022 09:00-13:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr Ewelina Szymczak Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

 

 

21.10.2022 16:00-20:05 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
22.10.2022 09:00-17:15 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
23.10.2022 09:00-13:05 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-17:15 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

21.10.2022 17:00-20:55 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

w SI).

mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
22.10.2022 9:00-17:15 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
23.10.2022 09:00-13:05

 

ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

w SI).

mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr II

21.10.2022 16:00-20:55 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
22.10.2022 9:00-17:15 Zaburzenia odżywiania. mgr Joanna Zajęcka Zajęcia online
23.10.2022 09:00-13:05 Deficyty sensoryczne u dzieci. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

15.10.2022 09:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
16.10.2022 08:10-12:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr Marcin Graba zajęcia online
12:20-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

14.10.2022 16:00-20:05 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
15.10.2022 09:00-13:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-19:45 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
16.10.2022 08:10-13:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:05-18:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
Kosmetologia

semestr II

15.10.2022 09:00-13:05 Stylizacja i wizaż. mgr Plato Magdalena zajęcia online
16.10.2022 09:00-13:05 Stylizacja i wizaż. mgr Plato Magdalena zajęcia online
Pedagogika specjalna – Diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

14.10.2022 16:00-20:05 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
15.10.2022 09:00-13:05 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-18:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
16.10.2022 09:00-17:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

14.10.2022 16:00-20:55 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
15.10.2022 09:00-13:05 Kształcenie i wychowanie integracyjne. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
16.10.2022 08:10-13:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II 

14.10.2022 16:00-20:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
15.10.2022 08:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
16.10.2022 09:00-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr II

14.10.2022 16:00-20:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
15.10.2022 09:00-17:15 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
16.10.2022 09:00-13:05 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

14.10.2022 16:00-20:55 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
15.10.2022 08:10-13:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
16.10.2022 09:00-17:15 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

14.10.2022 16:00-20:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz zajęcia online
15.10.2022 09:00-13:05 Kierowanie zmianą. dr Dorota Mętrak zajęcia online
13:10-17:15 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz zajęcia online
16.10.2022 09:00-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Pedagogika specjalna – Logopedia

semestr IV

14.10.2022 16:00-20:55 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
15.10.2022 08:10-13:05 Terapia zaburzeń płynności mówienia mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Logorytmika i logopedia artystyczna mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

08.10.2022 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
09.10.2022 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

08.10.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej.  mgr Elena Jaworska Zajęcia online
09.10.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

08.10.2022

 

8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej.  mgr Elena Jaworska Zajęcia online
09.10.2022

 

8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
 Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

08.10.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
09.10.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna.

 

mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej.  mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr I
08.10.2022 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej.  mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
09.10.2022 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr I

08.10.2022 9:00-13:05 Pedagogiczne konteksty komunikacji. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Struktura systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce. mgr Aneta Matias Zajęcia online
09.10.2022 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-17:15 Pedagogiczne konteksty komunikacji. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

08.10.2022

 

09:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
09.10.2022 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
  13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

08.10.2022 9:00-17:15 Zarządzanie jakością. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

07.10.2022 16:00-20:05 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

w SI).

mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
08.10.2022 9:00-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
13:10-17:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

w SI).

mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
09.10.2022 09:00-17:15

 

Zaburzenia w rozwoju układu ruchu. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr II

07.10.2022 16:00-20:05 Dziecięce zaburzenia emocjonalne

i adaptacyjne.

mgr Elena Jaworska Zajęcia online
08.10.2022 8:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska Zajęcia online
13:10-17:15 Deficyty sensoryczne u dzieci. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
09.10.2022 09:00-17:15

 

Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros Zajęcia online

 

 

 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr II

02.10.2022 09:00-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
13:10-17:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

02.10.2022 09:00-16:25 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
Kosmetologia

semestr II

02.10.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
Pedagogika specjalna – Diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

02.10.2022 08:10-12:15 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
12:20-18:55 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

02.10.2022 08:10-9:45 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
09:50-13:55 Kształcenie i wychowanie integracyjne. mgr Dorota Znój zajęcia online
14:00-18:05 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II 

02.10.2022 09:00-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:05 Elementy  psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr II

02.10.2022 09:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-18:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr II

02.10.2022 09:00-13:05 Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Deficyty sensoryczne u dzieci. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

02.10.2022 09:00-17:15 Podstawy programowania kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

02.10.2022 09:50-13:55 Psychologia w kierowaniu placówką oświatą. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
14:00-18:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Pedagogika specjalna – Logopedia

semestr IV

02.10.2022 9:00-13:05 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:05 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr II

24.09.2022 09:00-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
25.09.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika specjalna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
semestr II
24.09.2022 08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka -Zielińska Zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
25.09.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Translate »