Harmonogram

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration

semestr I

 

08.12.2023 16:00-20:05 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz Zajęcia online
09.12.2023 08:10-16:25 Couching. dr Wojciech Wychowaniec Zajęcia online
10.12.2023 08:10-12:15 Marketing i social media. mgr Iwona Walkowicz Zajęcia online
12:20-16:25 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

09.12.2023

 

08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
10.12.2023 09:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

09.12.2023 09:00-17:15 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska Zajęcia online
10.12.2023 08:10-13:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

09.12.2023

 

08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
10.12.2023 09:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca 

semestr I

08.12.2023 16:00-20:05

 

Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
09.12.2023

 

08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
10.12.2023 09:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

09.12.2023

 

08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-18:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój Zajęcia online
10.12.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

09.12.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
10.12.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

 

09.12.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej mgr Aneta Matias Zajęcia online
10.12.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

08.12.2023 16:00-20:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
09.12.2023 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka  zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
10.12.2023 09:00-13:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

HARMONOGRAM W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA
Zarządzanie oświatą

semestr I

08.12.2023 16:00-20:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
09.12.2023 08:10-12:15 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

 

09.12.2023 08:10-12:15 Kierowanie zasobami ludzkimi. dr Dorota Mętrak Zajęcia online
10.12.2023

 

08:10-12:15 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą, dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
14:00-18:05 Kierowanie zasobami ludzkimi. dr Dorota Mętrak Zajęcia online
Pedagogika specjalna-logopedia

semestr IV

08.12.2023 16:00-20:55 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
09.12.2023 08:10-18:05 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka- Zielińska ul. Sienkiewicza 19,
25-007 Kielce
piętro II, sala 3, skrzydło prawe
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I 

02.12.2023 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. mgr Aneta Matias Zajęcia online
03.12.2023 13:10-17:15 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Executive master of business administration

semestr II

02.12.2023 08:10-12:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE dr Sławomir Luściński Zajęcia online
03.12.2023 08:10-16:25 Marketing i social media. mgr Iwona Walkowicz Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

02.12.2023

 

09:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacji. mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
13:10-17:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postepowanie diagnostyczno-terapeutyczne SI) mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
03.12.2023 08:10-12:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
14:00-18:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

02.12.2023 14:00-18:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
03.12.2023 08:10-12:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
12:20-18:55 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca 

semestr II

 

02.12.2023 08:10-13:55 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
14:00-18:05 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem zdolnym. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
03.12.2023 08:10-12:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-17:15 Specyfika pracy z dzieckiem/ uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

02.12.2023

 

08:10-13:05 Rewalidacja indywidulana. mgr Aneta Matias Zajęcia online
14:00-20:35 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
03.12.2023 08:10-13:05 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-18:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jarowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

02.12.2023 09:00-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak Zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej  w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
03.12.2023 08:10-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-18:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

 

02.12.2023 08:10-14:45 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
03.12.2023 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-18:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

02.12.2023 09:00-13:05 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
03.12.2023 08:10-16:25 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

 

01.12.2023 16:00-20:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
02.12.2023 09:00-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
13:10-17:15 Marketingowe przesłanki zarządzania. mgr Iwona Walkowicz Zajęcia online
03.12.2023 08:10-16:25 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
16:30-18:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration

semestr I 

25.11.2023 08:10-12:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Barbara Kusto Zajęcia online
12:20-16:25 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz Zajęcia online
26.11.2023 08:10-12:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Barbara Kusto Zajęcia online
12:20-16:25 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

 

 

 

24.11.2023 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
25.11.2023 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice. mgr Aneta Matias Zajęcia online
26.11.2023 8:10-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr I
25.11.2023

 

08:10-12:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
12:20-16:25 Podstawy dydaktyki. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
26.11.2023 08:10-16:25 Podstawy dydaktyki. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

24.11.2023

 

16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
25.11.2023 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
26.11.2023 08:10-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca 

semestr I

 

25.11.2023 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
26.11.2023 08:10-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

24.11.2023

 

16:00-20:05 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Tomasz Korski Zajęcia online
25.11.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
26.11.2023 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

25.11.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
26.11.2023 08:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

 

25.11.2023 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
26.11.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

25.11.2023 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
26.11.2023 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-20:35 Pedagogika ogólna. mgr  Anna Machnicka Zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

25.11.2023 ZAJĘCIA ODWOŁANE Zajęcia online
Zajęcia online
26.11.2023 Zajęcia online
Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

24.11.2023 16:00-20:55 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
25.11.2023 8:10-18:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula Zajęcia online
26.11.2023 08:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

17.11.2023 16:00-20:05 Technologie informacyjne w edukacji dr hab. Marcin Graba Zajęcia online
18.11.2023 09:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji dr hab. Marcin Graba Zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki mgr Anna Machnicka Zajęcia online
19.11.2023 08:10-13:05 Podstawy dydaktyki mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej mgr Tomasz Korski Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

18.11.2023 08:10-12:15 Zarządzanie jakością dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
12:20-16:25 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
19.11.2023 09:00-13:05 Etyka zarządzania dr Dorota Mętrak Zajęcia online
13:10-17:15 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Executive master of business administration
semestr II
17.11.2023 16:00-20:05 Zarządzanie strategiczne prof. dr hab. Jarosław Karpacz Zajęcia online
18.11.2023 08:00-12:15 Analiza biznesowa dr Sławomir Luściński Zajęcia online
19.11.2023 08:10-12:15 Marketing i social media mgr Iwona Walkowicz Zajęcia online
12:20-16:25 Rachunkowość finansowa dr Aleksandra Pisarska Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

17.11.2023

 

16:00-20:05 Podstawy neuropsychologii mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
18.11.2023 08:10-16:25 Zaburzenia w rozwoju układu ruchu mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
19.11.2023 13:10-17:15 Uogólnienie i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia) mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

 

17.11.2023

 

16:00-20:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
18.11.2023

 

8:10-12:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mgr Aneta Matias Zajęcia online
14:00-18:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
19.11.2023 9:00-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca 

semestr II

 

17.11.2023

 

16:00-20:55 Podstawy języka migowego mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
18.11.2023 08:10-13:55 Podstawy języka migowego mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
14:00-18:05 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu wzroku mgr Renata Kowalska- Sasin Zajęcia online
19.11.2023 8:10-16:25 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu ruchu mgr Kamila Romańczuk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

17.11.2023

 

16:00-20:55 Rewalidacja indywidualna mgr Aneta Matias Zajęcia online
18.11.2023 09:00-13:05 Kształcenie i wychowanie integracyjne mgr Dorota Znój Zajęcia online
14:00-19:45 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

17.11.2023 16:00-20:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mgr Joanna Nowak Zajęcia online
18.11.2023 08:10-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu mgr Renata Kowalska-Sasin Zajęcia online
13:10-17:15 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mgr Joanna Nowak Zajęcia online
19.11.2023 8:10-18:05 Diagnoza zaburzeń z spektrum autyzmu mgr Renata Kowalska-Sasin Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

 

17.11.2023 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
18.11.2023 8:10-12:15 Zaburzenia mowy u dorosłych mgr Izabela Leśniewska Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

18.11.2023 8:10-12:15 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
19.11.2023 09:00-13:05 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
14:00-20:35 Psychologia ogólna mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

18.11.2023 8:10-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
13:10-17:15 Marketingowe przesłanki zarządzania mgr Iwona Walkowicz Zajęcia online
19.11.2023 8:10-13:55 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
14:00-18:05 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

18.11.2023 8:10-16:25 Metodyka terapii logopedycznej mgr Milena Sobieraj ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala nr 3
19.11.2023 08:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula Zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

03.11.2023 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
04.11.2023 8:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

04.11.2023 08:10-16:25 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
05.11.2023 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji dr hab. Marcin Graba Zajęcia online
13:10-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

 

03.11.2023 16:00-20:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
04.11.2023 8:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

03.11.2023

 

16:00-20:05 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Tomasz Korski Zajęcia online
05.11.2023 8:10-12:15 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Tomasz Korski Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

03.11.2023

 

ZAJĘCIA ODWOŁANE
04.11.2023
05.11.2023
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

04.11.2023

 

9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki mgr Anna Machnicka Zajęcia online
05.11.2023 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

04.11.2023 ZAJĘCIA ODWOŁANE
05.11.2023
Zarządzanie oświatą
semestr I
04.11.2023

 

9:00-13:05 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej. (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski Zajęcia online
13:10-17:15 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
05.11.2023 9:00-13:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-17:15 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej. (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski Zajęcia online
Executive master of business administration
semestr II
04.11.2023 8:10-12:15 Analiza biznesowa dr Sławomir Luściński Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

04.11.2023

 

9:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
14:00-18:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
05.11.2023 8:10-16:25 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

 

04.11.2023 8:10-16:25 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias Zajęcia online
05.11.2023 8:10-20:25 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca 

semestr II

 

04.11.2023 9:00-13:05 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem zdolnym mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu wzroku mgr Renata Kowalska-Sasin Zajęcia online
05.11.2023 8:10-16:25 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju mgr Kamila Romańczuk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

04.11.2023 8:10-14:45 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Tomasz Korski Zajęcia online
05.11.2023 8:10-12:15 Kształcenie i wychowanie integracyjne. mgr Dorota Znój Zajęcia online
12:20-18:05 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Tomasz Korski Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

04.11.2023 8:10-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu mgr Renata Kowalska-Sasin Zajęcia online
13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr II

04.11.2023 8:10-16:25 Zaburzenia mowy u dorosłych mgr Izabela Leśniewska Zajęcia online
05.11.2023 8:10-16:25 Wczesna interwencja logopedyczna mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

04.11.2023 8:10-12:15 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
05.11.2023 8:10-16:25 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration

semestr I

27.10.2023  

ZAJĘCIA ODWOŁANE.

28.10.2023
29.10.2023
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

27.10.2023 16:00-20:05 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
28.10.2023 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji dr hab. Marcin Graba Zajęcia online
13:10-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
29.10.2023 8:10-16:25 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa  mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr I

29.10.2023 8:10-16:25 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego mgr Irmina Fornalska Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

27.10.2023 16:00-20:05 Pedagogika ogólna mgr Anna Machnicka Zajęcia online
28.10.2023 9:00-13:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej mgr Ewelina Szymczak Zajęcia online
13:10-17:15 Pedagogika ogólna mgr Anna Machnicka Zajęcia online
29.10.2023 8:10-16:25 Pedagogika ogólna mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Executive master of business administration

semestr II

28.10.2023 8:10-12:15 Analiza biznesowa dr Sławomir Luściński Zajęcia online
29.10.2023 8:10-12:15 Negocjacje i mediacje w biznesie adwokat, mediator mgr Izabela Buszewicz Zajęcia online
12:20-16:25 Marketing i social media mgr Iwona Walkowicz Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr  II

28.10.2023 8:10-12:15 Podstawy neuropsychologii mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
29.10.2023 8:10-16:25 Zaburzenia integracji sensorycznej mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

28.10.2023 8:10-20:35 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
29.10.2023 8:10-12:15 Podstawy neuropsychologii mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
12:20-16:25 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

semestr II

28.10.2023 8:10-14:45 Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
14:50-18:55 Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu słuchu mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
29.10.2023 8:10-12:15 Modele edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie mgr Dorota Znój Zajęcia online
12:20-18:05 Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

28.10.2023 8:10-12:15 Oligofrenopedagogika mgr Dorota Znój Zajęcia online
14:50-18:55 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
29.10.2023 8:10-12:15 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
12:20-18:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Tomasz Korski Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

28.10.2023

 

 

9:00-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
29.10.2023 8:10-16:25 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr II

29.10.2023 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-18:55 Zaburzenia głosu i mowy mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

28.10.2023 8:10-12:15 Profilaktyka w szkole mgr Aneta Matias Zajęcia online
12:20-18:55 Psychologia ogólna mgr Ewa Machnicka – Zielińska Zajęcia online
29.10.2023 8:10-12:15 Profilaktyka w szkole mgr Aneta Matias Zajęcia online
12:20-18:55 Psychologia ogólna mgr Ewa Machnicka – Zielińska Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

28.10.2023 8:10-16:25 Placówka oświatowa a środowisko lokalne mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

20.10.2023 16:00-20:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
21.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
22.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

20.10.2023 16:00-20:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
21.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
22.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

semestr I

20.10.2023 16:00-20:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
21.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
22.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

20.10.2023 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
21.10.2023 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
22.10.2023 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

20.10.2023 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
21.10.2023 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
22.10.2023 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia
semestr I
20.10.2023 16:00-20:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
21.10.2023 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
22.10.2023 09:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

20.10.2023 16:00-20:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr Marcin Graba Zajęcia online
21.10.2023 09:00-13:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr Ewelina Szymczak Zajęcia online
14:00-18:05 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
22.10.2023 09:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr Marcin Graba Zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

21.10.2023 14:00-18:55 Psychotraumatologia. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
22.10.2023 14:00-15:35 Psychotraumatologia. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

21.10.2023

 

09:00-13:05 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
15:00-19:05 Etyka zarządzania. dr Dorota Mętrak Zajęcia online
22.10.2023 09:00-13:05 Etyka zarządzania. dr Dorota Mętrak Zajęcia online
13:10-17:15 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Executive master of business administration
semestr II
20.10.2023 16:00-20:05 Zarządzanie strategiczne. prof. Jarosław Karpacz Zajęcia online
22.10.2023 08:10-16:25 Negocjacje i mediacje w biznesie. mgr Izabela Buszewicz Zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia
semestr IV
20.10.2023 16:00-20:05 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
21.10.2023 08:10-12:15 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
12:20-17:15 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula Zajęcia online
22.10.2023 13:10-17:15 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
  Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive master of business administration
semestr I
14.10.2023 8:10-12:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Barbara Kusto Zajęcia online
15.10.2023 8:10-12:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Barbara Kusto Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

14.10.2023 08:10-16:25 Podstawy dydaktyki. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
15.10.2023 08:10-16:25 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
Psychotraumatologia

semestr I

14.10.2023 08:10-21:25 Przetwarzanie poznawcze. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

14.10.2023

 

9:00-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
13:10-17:15 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice  indywidualne w rozwoju dzieci. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
15.10.2023 9:00-13:05 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice  indywidualne w rozwoju dzieci. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

14.10.2023

 

8:10-12:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias Zajęcia online
12:20-16:25 Podstawy neuropsychologii.  mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
15.10.2023 8:10-12:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

semestr II

13.10.2023 16:00-20:05 Specyfika pracy dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu słuchu. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
14.10.2023

 

8:10-12:15 Modele edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie. mgr Dorota Znój Zajęcia online
12:20-18:55 Diagnoza funkcjonalna dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  mgr Aneta Matias Zajęcia online
15.10.2023 8:10-12:15 Modele edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie. mgr Dorota Znój Zajęcia online
12:20-18:05 Diagnoza funkcjonalna dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

13.10.2023 16:00-20:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan Zajęcia online
14.10.2023 8:10-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan Zajęcia online
13:10-17:15 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II
ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika specjalna – logopedia
semestr II
13.10.2023 16:00-20:05 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
14.10.2023

 

8:10-12:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała Zajęcia online
15.10.2023 13:10-18:05 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

14.10.2023

 

8:10-12:15 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
15.10.2023 8:10-20:35 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Anna Wrzoskiewicz Zajęcia online
Zarządzanie oświatą
semestr II
ZAJĘCIA ODWOŁANE
Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

08.10.2023 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

08.10.2023 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna.  mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

semestr I

08.10.2023

 

9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna.  mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr I

08.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr I
08.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna.  mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia
semestr I
08.10.2023 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

08.10.2023

 

09:00-13:05 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-17:15 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
Executive master of business administration
semestr II
08.10.2023

 

ZAJĘCIA ODWOŁANE
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr III

02.09.2023 8:10-16:25 Systemy biblioteczne. mgr Beata Kruś zajęcia  online
03.09.2023 8:10-16:25 Systemy biblioteczne. mgr Beata Kruś zajęcia  online
Fizyka

semestr III

01.09.2023 16:00-20:05 Elektrodynamika i optyka. mgr Halina Synowiec-Bilnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe, sala 3
02.09.2023 8:10-14:45 Elektrodynamika i optyka. mgr Halina Synowiec-Bilnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe, sala 3
03.09.2023 8:10-13:55 Elektrodynamika i optyka. mgr Halina Synowiec-Bilnicka ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe, sala 3
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

semestr III

01.09.2023 16:00-20:05 Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
02.09.2023 8:10-16:25 Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
16:30-20:35 Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
03.09.2023 8:10-16:25 Surdologopedia. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
16:30-20:35 Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową. mgr Ewa Machnicka- Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

semestr III

01.09.2023 16:00-20:05 Rehabilitacja  i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową. mgr A Ślusarska- Golc Polski Związek Niewidomych
ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce
02.09.2023

 

8:10-12:15 Metodyka nauczania alfabetu Braille’a mgr Małgorzata Dudek ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe, sala 2
12:20-16:25 Diagnostyka tyflopedagogiczna. mgr Małgorzata Dudek ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe, sala 2
16:30-19:45 Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością wzrokową mgr Milena Sobieraj zajęcia online
03.09.2023 8:10-12:15 Metodyka nauczania alfabetu Braille’a mgr Małgorzata Dudek Polski Związek Niewidomych
ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce
12:20-16:25 Diagnostyka tyflopedagogiczna. mgr Małgorzata Dudek Polski Związek Niewidomych
ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce
16:30-19:45 Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością wzrokową mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr III

03.09.2023 08:10-13:05 Gimnastyka. mgr Kamila Romańczuk Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach, ul. Chrobrego 105, 25-623 Kielce
Translate »