Harmonogram

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Historia

semestr I

22.05.2020 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr A. Machnicka
23.05.2020 9:00-13:05 Wstęp do badań historycznych. dr M. Jedynak
24.05.2020 13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. mgr M. Kaczmarczyk
Integracja sensoryczna

semestr I

23.05.2020 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
24.05.2020 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr M. Kaczmarczyk
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr E. Jaworska
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr I
22.05.2020 16:00-20:05 Dydaktyka specjalna. mgr A. Wrzoskiewicz
23.05.2020 9:00-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii mgr E. Jaworska
13:10-17:15 Oligofrenopedagogika. mgr M. Dudzińska
24.05.2020 9:00-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii mgr E. Jaworska
13:10-17:15 Oligofrenopedagogika. mgr M. Dudzińska
Pedagogika specjalna- Logopedia

semestr I

23.05.2020 9:00-13:05 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr K. Puchała
13:10-17:15 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr B. Ludwicka- Dula
24.05.2020 9:00-13:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr M. Dudzińska
13:10-17:15 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr K. Puchała
Pedagogika specjalna- pedagogika leczniczo- terapeutyczna

semestr I

23.05.2020 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
24.05.2020 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr M. Kaczmarczyk
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr E. Jaworska
Biologia
semestr III
23.05.2020 9:00-13:05 Podstawy mikrobiologii. mgr J. Siedlecka
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr A. Machnicka
24.05.2020 9:00-17:15 Dydaktyka biologii w szkole podstawowej. dr E. Kosowska
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
semestr III GRUPA A
GRUPA B
22.05.2020 16:00-20:05 Metodyka nauczania języka polskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr D. Majchrzyk
23.05.2020 9:00-13:05 Metodyka nauczania języka polskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr D. Majchrzyk
13:10-17:15 Edukacja zdrowotna i metodyka wychowania fizycznego w pedagogice wieku dziecięcego. mgr B. Schmid
24.05.2020 9:00-13:05 Metodyka nauczania języka polskiego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej. mgr D. Majchrzyk
13:10-17:15 Formy współpracy z rodzicami. mgr E. Mikulko
Edukacja dla bezpieczeństwa
semestr III
23.05.2020 10:15-19:30 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej. mgr A. Wrzoskiewicz
24.05.2020 8:00-16:15 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej. mgr A. Wrzoskiewicz
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej
semestr III
23.05.2020 9:00-13:05 Metody i formy arteterapii. mgr K. Arciszewski
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr III GRUPA AGRUPA B
23.05.2020 9:00-13:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr R. Kowalska
13:10-17:15 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr A. Gałęzowska
24.05.2020 9:00-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). dr E. Fert- Cichecka
13:10-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr A. Lichota
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr III
23.05.2020 9:00-13:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr A. Tarnowska
13:10-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr K. Puchała
24.05.2020 9:00-13:05 Diagnoza logopedyczna. mgr K. Puchała
13:10-17:15 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). dr E. Fert- Cichecka
Pedagogika specjalna- Surdopedagogika

semestr III

22.05.2020 16:00-20:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr A. Tarnowska
23.05.2020 13:10-17:15 Metodyka wychowania słuchowego. mgr A. Tarnowska
24.05.2020 9:00-13:05 Metodyka rehabilitacji słuchu. mgr R. Kowalska
Przygotowanie pedagogiczne
semestr III
23.05.2020 9:00-13:05 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr A. Wojnowska
13:10-17:15 Psychologia ogólna. mgr E. Machnicka- Zielińska
24.05.2020 9:00-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr I. Długosz
13:10-17:15 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr A. Wojnowska
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr III
22.05.2020 16:00-20:05 Metodyka pracy korekcyjno- komensacyjnej. mgr A. Pak
23.05.2020 9:00-13:05 Terapia przez ruch w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr K. Michalska
13:10-17:15 Muzykoterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr E. Jaworska
24.05.2020

 

9:00-13:05 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. mgr A. Gałęzowska
13:10-17:15 Metodyka pracy korekcyjno- komensacyjnej. mgr A. Pak
Wychowanie fizyczne
semestr III
23.05.2020 13:10-17:15 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr K. Bieniek
24.05.2020

 

13:10-17:15 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr K. Bieniek
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr III Rok akademicki 2018/2019
23.05.2020 9:00-13:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr A. Tarnowska
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr E. Kosowska
24.05.2020 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
13:10-17:15 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). dr E. Fert- Cichecka
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna
semestr I
30.05.2020 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr K. Bieniek
Pedagogika specjalna- pedagogika leczniczo- terapeutyczna
semestr I
30.05.2020 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr K. Bieniek
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr I
29.05.2020 16:00-20:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr A. Gałęzowska
30.05.2020 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr E. Jaworska
Przygotowanie pedagogiczne
semestr I 
29.05.2020 16:00-20:05 Pedagogika ogólna. mgr A. Machnicka
30.05.2020 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr A. Wojnowska
13:10-17:15 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. mgr B. Schmid
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr III
29.05.2020 16:00-20:05 Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego. mgr A. Wrzoskiewicz
30.05.2020 9:00-13:05 Zarządzenie zasobami ludzkimi w organizacjach. mgr K. Szczurek
13:10-17:15 Audyt kariery. Zmiany zachowań. mgr E. Machnicka- Zielińska
Geografia
semestr III
29.05.2020 16:00-20:05 Geografia regionalna z elementami geografii kultur. mgr A. Średnicka
30.05.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr G. Barwinek
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr A. Machnicka
Integracja sensoryczna
semestr III
30.05.2020 9:00-17:15 Programowanie terapii w zaburzeniach SI mgr A. Gałęzowska
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr III
29.05.2020 17:00-21:05 Fonetyka- przykładowe techniki. mgr B. Matachowska
30.05.2020

 

9:00-13:05 Fonetyka- przykładowe techniki. mgr B. Matachowska
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I- III. mgr R. Lubecki
Matematyka
semestr III
29.05.2020 16:00-20:05 Geometria analityczna. mgr I. Leśniewska
30.05.2020 9:00-13:05 Arytmetyka i algebra. mgr M. Dudzińska
13:10-17:15 Geometria analityczna. mgr I. Leśniewska
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr III
29.05.2020 16:00-20:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr A. Pak
30.05.2020 9:00-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr A. Lichota
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr III
29.05.2020

 

16:00-20:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr E. Jaworska
30.05.2020 9:00-13:05 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr J. Nowak
13:10-17:15 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr E. Jaworska
Pedagogika specjalna- Terapia zajęciowa

semestr III

29.05.2020

 

16:00-20:05 Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych. mgr K. Grzanka
30.05.2020 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
13:10-17:15 Ergoterapia. mgr K. Grzanka
Pedagogika specjalna- Tyflopedagogika
semestr III
29.05.2020 16:00-20:05 Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. mgr M. Sobieraj
30.05.2020 9:00-13:05 Elementy tyflopsychologii. mgr K. Kaczmarczyk
13:10-17:15 Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. mgr M. Sobieraj
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
semestr III
29.05.2020 16:00-20:05 Dydaktyka pracy opiekuńczo- wychowawczej. mgr E. Machnicka- Zielińska
30.05.2020

 

9:00-13:05 Dydaktyka pracy opiekuńczo- wychowawczej. mgr E. Machnicka- Zielińska
13:10-17:15 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. mgr M. Wrzoskiewicz
Wychowanie do życia w rodzinie
semestr III
29.05.2020 16:00-20:05 Etyka życia rodzinnego. mgr A. Hańćko
30.05.2020 9:00-13:05 Funkcje współczesnej rodziny. mgr A. Hańćko
  13:10-17:15 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr A. Wrzoskiewicz
Wychowanie fizyczne
semestr III
29.05.2020 16:00-20:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr K. Bieniek
30.05.2020 13:10-17:15 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr K. Bieniek
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

06.06.2020 13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
07.06.2020 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr M. Kaczmarczyk
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
Pedagogika specjalna- pedagogika leczniczo- terapeutyczna

semestr I

06.06.2020 13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
07.06.2020 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr M. Kaczmarczyk
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
Biologia
semestr III
05.06.2020 16:00-20:05 Podstawy mikrobiologii. mgr J. Siedlecka
06.06.2020 9:00-13:05 Podstawy mikrobiologii. mgr J. Siedlecka
13:10-17:15 Dydaktyka biologii w szkole podstawowej. dr E. Kosowska
07.06.2020 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak
13:10-17:15 Dydaktyka biologii w szkole podstawowej. dr E. Kosowska
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
semestr III GRUPA A
GRUPA B
06.06.2020 9:00-13:05 Metodyka wychowania przedszkolnego.
GRUPA A
GRUPA B
mgr M. Piwowarczyk
13:10-17:15 Metodyka nauczania matematyki w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
GRUPA A
GRUPA B
mgr M. Kaczmarczyk
07.06.2020 9:00-13:05 Metodyka nauczania plastyki.
GRUPA B
mgr K. Arciszewski
13:10-13:55 Umiejętności wychowawcze.
GRUPA A
GRUPA B
mgr K. Iwańska
Edukacja dla bezpieczeństwa
semestr III
05.06.2020 16:00-20:55 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej. mgr A. Wrzoskiewicz
06.06.2020 9:00-13:05 Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju. dr L. Owczarek
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej. mgr A. Wrzoskiewicz
07.06.2020 9:00-13:05 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych. mgr U. Kłonicka
13:10-17:15 Strzelectwo sportowe i bieg na orientację. mgr T. Hańćko
Fizyka
semestr III
06.06.2020 9:00-13:05 Fizyka fal z elementami akustyki. mgr J. Gajdek
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak
07.06.2020 9:00-13:05 Elementy fizyki kwantowej. mgr J. Gajdek
Gimnastyka korekcyjna
semestr III
06.06.2020 13:10-17:15 Metody oceny postawy ciała. Dokumentacja pracy nauczyciela pracy gimnastyki korekcyjnej. mgr K. Romańczuk
07.06.2020 9:00-13:05 Metody oceny postawy ciała. Dokumentacja pracy nauczyciela pracy gimnastyki korekcyjnej. mgr K. Romańczuk
Integracja sensoryczna
semestr III
07.06.2020 9:00-17:15 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr M. Kowalska
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr III
06.06.2020 9:00-13:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr B. Matachowska
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I- III. mgr R. Lubecki
07.06.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr M. Kozłowska
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I- III. mgr R. Lubecki
Matematyka
semestr III
06.06.2020 9:00-13:05 Geometria analityczna. mgr I. Leśniewska
13:10-17:15 Arytmetyka i algebra. mgr M. Dudzińska
07.06.2020 9:00-13:05 Geometria analityczna. mgr I. Leśniewska
13:10-17:15 Arytmetyka i algebra. mgr M. Dudzińska
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej
semestr III
06.06.2020 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak
07.06.2020 13:10-17:15 Metody i formy muzykoterapii. mgr A. Stradomska- Matczak
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr III
05.06.2020 16:00-20:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr A. Pak
06.06.2020 9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr K. Romańczuk
13:10-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr J. Jaros
07.06.2020 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr M. Dudzińska
13:10-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr K. Romańczuk
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr III
06.06.2020 9:00-13:05 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr J. Nowak
13:10-17:15 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr J. Bieniek
07.06.2020 13:10-17:15 Metodyka pracy rewalidacyjno- wychowawczej osób ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr M. Kosiór
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr III GRUPA AGRUPA B
05.06.2020 16:00-20:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr A. Gałęzowska
06.06.2020 9:00-13:05 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr B. Schmid
13:10-17:15 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr A. Gałęzowska
07.06.2020 9:00-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr J. Nowak
13:10-17:15 Trening umiejętności społecznych. mgr I. Długosz
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr III
05.06.2020 16:00-20:05 Podstawy języka migowego. mgr A. Tarnowska
06.06.2020 9:00-13:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr M. Dudzińska
13:10-18:05 Podstawy języka migowego. mgr A. Tarnowska
07.06.2020 9:00-13:05 Metodyka terapii logopedycznej. mgr K. Puchała
13:10-17:15 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). dr E. Fert- Cichecka
Pedagogika specjalna- Surdopedagogika

semestr III

06.06.2020 9:00-13:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr A. Tarnowska
07.06.2020 9:00-13:05 Surdologopedia. dr E. Fert- Cichecka
13:10-17:15 Podstawy języka migowego. mgr E. Machnicka- Zielińska
Pedagogika specjalna- Terapia zajęciowa

semestr III

05.06.2020 16:00-20:05 Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej. mgr A. Wasil- Arciszewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro I, sala 2,
skrzydło lewe
06.06.2020 9:00-17:15 Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej. mgr A. Wasil- Arciszewska ul. Sienkiewicza 19,
piętro I, sala 2,
skrzydło lewe
07.06.2020 9:00-17:15 Rehabilitacja w chorobach psychicznych. mgr A. Cieślikiewicz
Przygotowanie pedagogiczne
semestr III
05.06.2020 16:00-20:05 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak
06.06.2020 9:00-13:05 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr I. Długosz
13:10-17:15 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr A. Wojnowska
07.06.2020 9:00-13:05 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr I. Długosz
13:10-17:15 Szkoła jako instytucja wychowania. mgr A. Wrzoskiewicz
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr III
05.06.2020 16:00-20:05 Podstawy terapii logopedycznej z logorytmiką. mgr K. Puchała
06.06.2020 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. mgr J. Bieniek
13:10-17:15 Podstawy terapii logopedycznej z logorytmiką. mgr K. Puchała
07.06.2020

 

9:00-13:05 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym z autyzmem). mgr A. Hajduk
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr IIIRok akademicki 2018/2019
05.06.2020 16:00-20:05 Podstawy języka migowego. mgr A. Tarnowska
06.06.2020 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
13:10-18:05 Podstawy języka migowego. mgr A. Tarnowska
07.06.2020 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
13:10-17:15 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). dr E. Fert- Cichecka
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Historia
semestr I
13.06.2020 9:00-13:05 Historia starożytna powszechna. mgr A. Wrzoskiewicz
13:10-17:15 Archeologia ziem polskich. mgr E. Machnicka- Zielińska
14.06.2020 9:00-13:05 Wstęp do badań historycznych. dr M. Jedynak
13:10-17:15 Historia starożytna powszechna. mgr A. Wrzoskiewicz
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr I
13.06.2020 13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr A. Wrzoskiewicz
14.06.2020 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr A. Wrzoskiewicz
13:10-17:15 Kształcenie i wychowanie integracyjne. mgr M. Dudzińska
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr I
12.06.2020 16:00-20:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr A. Gałęzowska
13.06.2020 9:00-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii mgr A. Lichota
13:10-17:15 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr B. Schmid
14.06.2020 9:00-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii mgr A. Lichota
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr E. Jaworska
Pedagogika specjalna- Logopedia

semestr I

12.06.2020 16:00-20:05 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr K. Puchała
13.06.2020 9:00-13:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr M. Dudzińska
13:10-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr A. Lichota
14.06.2020 9:00-13:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr M. Dudzińska
13:10-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr A. Lichota
Przygotowanie pedagogiczne
semestr I 
13.06.2020 9:00-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr A. Wojnowska
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak
14.06.2020 9:00-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr A. Wojnowska
13:10-17:15 Pedagogika ogólna. mgr A. Machnicka
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr III
13.06.2020 9:00-13:05 Metody pracy w grupie. dr G. Barwinek
13:10-17:15 Audyt kariery. Zmiany zachowań. mgr E. Machnicka- Zielińska
14.06.2020 9:00-13:05 Metody pracy w grupie. dr G. Barwinek
13:10-17:15 Metodyka pracy korekcyjno- kompensacyjnej. mgr A. Pak
Fizyka
semestr III
13.06.2020 9:00-13:05 Fizyka fal z elementami akustyki. mgr J. Gajdek ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 2,
skrzydło prawe
14.06.2020 9:00-13:05 Elementy fizyki kwantowej. mgr J. Gajdek ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 2,
skrzydło prawe
Geografia
semestr III
13.06.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr A. Machnicka Zajęcia w terenie
13:10-17:15 Kartografia i topografia. mgr A. Machnicka Zajęcia w terenie
14.06.2020 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr A. Machnicka
Pedagogika specjalna- Tyflopedagogika
semestr III
12.06.2020 16:00-20:05 Metodyka nauczania alfabetu Braill’a. mgr M. Dudek ul. Sienkiewicza 16,
parter, sala 1,
13.06.2020 9:00-13:05 Metodyka nauczania alfabetu Braill’a. mgr M. Dudek ul. Sienkiewicza 16,
parter, sala 1,
13:10-17:15 Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabilitacji osób z  niepełnosprawnością wzrokową. mgr U. Kłonicka ul. Sienkiewicza 16,
parter, sala 1,
14.06.2020 9:00-13:05 Metodyka nauczania alfabetu Braill’a. mgr M. Dudek ul. Sienkiewicza 16,
parter, sala 1,
13:10-17:15 Elementy tyflopsychologii. mgr K. Kaczmarczyk ul. Sienkiewicza 16,
parter, sala 1,
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
semestr III
12.06.2020 16:00-20:05 Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr J. Bieniek
13.06.2020 9:00-13:05 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr A. Hajduk
13:10-17:15 Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania. mgr A. Gałęzowska
14.06.2020

 

9:00-13:05 Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. mgr E. Mikulko
13:10-17:15 Dydaktyka pracy opiekuńczo- wychowawczej. mgr E. Machnicka- Zielińska
Wychowanie do życia w rodzinie
semestr III
12.06.2020 16:00-20:05 Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia. mgr D. Żyła ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło lewe
13.06.2020

 

9:00-13:05 Formy pomocy w rodzinie. mgr A. Hańćko
13:10-17:15 Etyka życia rodzinnego. mgr A. Hańćko
14.06.2020 9:00-13:05 Zagadnienia seksuologiczne. mgr A. Brela ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3,
skrzydło lewe
  13:10-18:05 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak
Wychowanie fizyczne
semestr III
13.06.2020

 

9:00-13:05 Lekkoatletyka mgr P. Czarnecki ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło prawe
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr K. Bieniek ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło prawe
14.06.2020 9:00-13:05 Metodyka gier zespołowych- koszykówka. mgr T. Hańćko ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło prawe
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr K. Bieniek ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 4,
skrzydło prawe
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

20.06.2020 9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr A. Lichota
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
21.06.2020 9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr A. Lichota
13:10-17:15 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekle u dzieci. mgr M. Kowalska
Pedagogika specjalna- pedagogika leczniczo- terapeutyczna

semestr I

20.06.2020 9:00-13:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością. mgr A. Gałęzowska
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
21.06.2020 9:00-13:05 Prawne podstawy kształcenie uczniów z chorobą przewlekłą oraz uczniów z niepełnosprawnością ruchową. mgr U. Kłonicka
13:10-17:15 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością. mgr A. Gałęzowska
Biologia
semestr III
20.06.2020 9:00-13:05 Dydaktyka biologii w szkole ponad podstawowej. mgr I. Krzystanek
13:10-17:15 Dydaktyka biologii w szkole podstawowej. dr E. Kosowska
21.06.2020 9:00-13:05 Dydaktyka biologii w szkole ponad podstawowej. mgr I. Krzystanek
13:10-17:15 Dydaktyka biologii w szkole podstawowej. dr E. Kosowska
Edukacja dla bezpieczeństwa
semestr III
20.06.2020 9:00-13:05 Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju. dr L. Owczarek
13:10-17:15 Terenoznawstwo. mgr E. Machnicka- Zielińska
21.06.2020 9:00-13:05 Strzelectwo sportowe i bieg na orientację. mgr T. Hańćko
Integracja sensoryczna
semestr III
19.06.2020 16:00-20:05 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr M. Kowalska
20.06.2020 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr A. Hajduk
21.06.2020 9:00-17:15 Wybrane zespoły genetyczne. dr E. Kosior
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr III
19.06.2020 16:00-20:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr M. Kozłowska
20.06.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I- III. mgr R. Lubecki
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr M. Kozłowska
21.06.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I- III. mgr R. Lubecki
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr M. Kozłowska
Matematyka
semestr III
19.06.2020 16:00-20:55 Dydaktyka nauczania matematyki (szkoła podstawowa) mgr M. Kaczmarczyk
20.06.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki dzieci z dyskalkulią. mgr E. Machnicka- Zielińska
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak
21.06.2020 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki (szkoła podstawowa) mgr M. Kaczmarczyk
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej
semestr III
19.06.2020 16:00-20:05 Metody i formy muzykoterapii. mgr A. Stradomska- Matczak
20.06.2020 9:00-17:15 ZJAZD ODWOŁANY
21.06.2020 9:00-13:05 Metody i formy muzykoterapii. mgr A. Stradomska- Matczak
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr III
20.06.2020 9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr A. Pak
13:10-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr K. Romańczuk
21.06.2020 9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr J. Jaros
13:10-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr K. Romańczuk
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr III
19.06.2020 16:00-20:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr J. Bieniek
20.06.2020 9:00-13:05 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr A. Machnicka
13:10-17:15 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr J. Bieniek
21.06.2020 9:00-13:05 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr J. Nowak
  13:10-17:15 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr A. Machnicka
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr III GRUPA AGRUPA B
19.06.2020 16:00-20:05 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr B. Schmid
20.06.2020 9:00-13:05 Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr A. Wrzoskiewicz
13:10-17:15 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr J. Nowak
21.06.2020 9:00-13:05 Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. mgr J. Nowak
13:10-17:15 Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr A. Wrzoskiewicz
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr III
19.06.2020 16:00-20:55 Podstawy języka migowego. mgr A. Tarnowska
20.06.2020 9:00-18:05 Podstawy języka migowego. mgr A. Tarnowska
21.06.2020 9:00-13:05 Metodyka terapii logopedycznej. mgr K. Puchała
13:10-17:15 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). dr E. Fert- Cichecka
Pedagogika specjalna- Surdopedagogika

semestr III

20.06.2020 8:00-8:55 Schorzenia oraz wady słuchu. mgr A. Tarnowska
18:10-19:45 Schorzenia oraz wady słuchu. mgr A. Tarnowska
21.06.2020 9:00-13:05 Surdologopedia. dr E. Fert- Cichecka
13:10-17:15 Podstawy języka migowego. mgr E. Machnicka- Zielińska
Pedagogika specjalna- Terapia zajęciowa

semestr III

20.06.2020 9:00-13:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr B. Schmid
13:10-17:15 Rehabilitacja w chorobach psychicznych. mgr A. Cieślikiewicz
21.06.2020 9:00-17:15 Metodyka pracy terapeuty zajęciowego. mgr A. Stanisławek
Przygotowanie pedagogiczne
semestr III
20.06.2020 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak
13:10-17:15 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr A. Wojnowska
21.06.2020 9:00-13:05 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr I. Długosz
13:10-17:15 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr A. Wojnowska
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr III
20.06.2020 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci przewlekłe  chorych z dysfunkcją ruchu. mgr K. Romańczuk
13:10-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. mgr A. Pak
21.06.2020 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci przewlekłe  chorych z dysfunkcją ruchu. mgr K. Romańczuk
13:10-17:15 Sztuki wizualne w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr A. Stradomska- Matczak
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr IIIRok akademicki 2018/2019
19.06.2020 16:00-20:55 Podstawy języka migowego. mgr A. Tarnowska
20.06.2020 9:00-18:05 Podstawy języka migowego. mgr A. Tarnowska
21.06.2020 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z  elementami neurologii. dr E. Kosowska
13:10-17:15 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). dr E. Fert- Cichecka
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Historia
semestr I
26.06.2020 17:00-21:05 Archeologia ziem polskich. mgr E. Machnicka- Zielińska
27.06.2020 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak
Integracja sensoryczna
semestr I
26.06.2020 16:00-20:05 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce, zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI. mgr A. Gałęzowska
27.06.2020 9:00-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr M. Kowalska
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr K. Bieniek
28.06.2020 9:00-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr M. Kowalska
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr I
26.06.2020 16:00-20:05 Dydaktyka specjalna. mgr A. Wrzoskiewicz
27.06.2020 9:00-13:05 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr J. Nowak
13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr J. Bieniek
28.06.2020 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr D. Majchrzyk
  13:10-17:15 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr J. Nowak
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr I
27.06.2020 9:00-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr R. Kowalska
13:10-17:15 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr J. Nowak
28.06.2020 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
13:10-17:15 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr B. Schmid
Pedagogika specjalna- pedagogika leczniczo- terapeutyczna

semestr I

27.06.2020 9:00-13:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością. mgr A. Gałęzowska
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr K. Bieniek
28.06.2020 9:00-13:05 Prawne podstawy kształcenie uczniów z chorobą przewlekłą oraz uczniów z niepełnosprawnością ruchową. mgr U. Kłonicka
Pedagogika specjalna- Logopedia

semestr I

27.06.2020 9:00-13:05 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr K. Puchała
13:10-17:15 Diagnoza logopedyczna. mgr K. Puchała
28.06.2020 9:00-13:05 Diagnoza logopedyczna. mgr K. Puchała
15:00-19:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr I. Leśniewska
Przygotowanie pedagogiczne
semestr I 
26.06.2020 16:00-20:05 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak
27.06.2020 9:00-13:05 Pedagogika ogólna. mgr A. Machnicka
14:00-17:55 Podstawy dydaktyki. mgr A. Wojnowska
28.06.2020 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr A. Wojnowska
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr III
26.06.2020 16:00-20:05 Metody pracy w grupie. dr G. Barwinek
27.06.2020 13:10-17:15 Metody pracy w grupie. dr G. Barwinek
28.06.2020 9:00-17:15 Coaching jako metoda rozwoju. mgr J. Zajęcka
Fizyka
semestr III
26.06.2020 16:00-20:05 Elektrodynamika i optyka. mgr H. Bilnicka ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło prawe
27.06.2020 9:00-13:05 Elektrodynamika i optyka. mgr H. Bilnicka ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło prawe
28.06.2020 9:00-13:05 Elektrodynamika i optyka. mgr H. Bilnicka ul. Sienkiewicza 19, piętro II, sala 3
skrzydło prawe
Geografia
semestr III
26.06.2020 16:00-20:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr A. Machnicka
27.06.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr G. Barwinek
13:10-17:15 Kartografia i topografia. mgr A. Machnicka
28.06.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr G. Barwinek
13:10-17:15 Kartografia i topografia. mgr A. Machnicka
Gimnastyka korekcyjna
semestr III
26.06.2020 16:00-20:05 Promocja zdrowia i ćwiczenia komensacyjne w różnych warunkach. mgr J. Zajęcka
27.06.2020 9:00-17:15 Promocja zdrowia i ćwiczenia komensacyjne w różnych warunkach. mgr J. Zajęcka
28.06.2020 9:00-13:05 Patofizjologia wad postawy. mgr K. Grzanka
13:10-17:15 Metody oceny postawy ciała. Dokumentacja pracy nauczyciela pracy gimnastyki korekcyjnej. mgr K. Romańczuk
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr III
27.06.2020 9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr K. Romańczuk
13:10-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr A. Pak
28.06.2020 9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr K. Romańczuk
13:10-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr A. Pak
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr III
27.06.2020 9:00-13:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością  intelektualną. dr E. Kosior
13:10-17:15 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr E. Machnicka- Zielińska
28.06.2020 9:00-13:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. dr E. Kosior
13:10-17:15 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością  intelektualną. dr E. Kosior
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr III GRUPA AGRUPA B
27.06.2020 9:00-13:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr B. Schmid
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. dr E. Kosior
28.06.2020 9:00-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr J. Nowak
13:10-17:15 Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. mgr A. Gałęzowska
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr III
26.06.2020 16:00-20:55 Podstawy języka migowego. mgr A. Tarnowska
27.06.2020 9:00-17:15 Podstawy języka migowego. mgr A. Tarnowska
28.06.2020 9:00-13:05 Podstawy języka migowego. mgr A. Tarnowska
13:10-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr K. Puchała
Pedagogika specjalna- Surdopedagogika

semestr III

27.06.2020 8:10-8:55 Diagnoza surdopedagogiczna. mgr A. Tarnowska
17:20-19:00 Diagnoza surdopedagogiczna. mgr A. Tarnowska
28.06.2020 13:10-15:35 Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością słuchową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. mgr A. Tarnowska
15:40-18:05 Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową; mgr A. Tarnowska
Pedagogika specjalna- Tyflopedagogika
semestr III
27.06.2020 9:00-13:05 Elementy okulistyki i optometrii. mgr U. Orkisz- Wiącek
13:10-17:15 Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. mgr R. Kowalska
28.06.2020 9:00-13:05 Orientacja przestrzenna. mgr R. Kowalska
13:10-17:15 Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. mgr R. Kowalska
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
semestr III
27.06.2020 9:00-13:05 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. mgr M. Wrzoskiewicz
13:10-17:15 Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania. mgr A. Gałęzowska
28.06.2020 9:00-13:05 Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania. mgr A. Gałęzowska
Wychowanie do życia w rodzinie
semestr III
27.06.2020 9:00-13:05  Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr A. Wrzoskiewicz
28.06.2020

 

9:00-13:05 Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka. dr E. Kosowska
13:10-14:45  Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr A. Wrzoskiewicz
14:50-18:05  Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej. mgr A. Wrzoskiewicz
Wychowanie fizyczne
semestr III
26.06.2020

 

16:00-20:05 Metodyka gier zespołowych- koszykówka. mgr T. Hańćko Szkoła Podstawowa nr 18,
ul. Króla Bolesława Chrobrego 105
27.06.2020 9:00-13:05 Metodyka gier zespołowych- piłka nożna. mgr T. Hańćko Szkoła Podstawowa nr 18,
ul. Króla Bolesława Chrobrego 105
13:10-17:15 Lekkoatletyka. mgr P. Czarnecki Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Górnicza 64
28.06.2020

 

9:00-13:05 Lekkoatletyka. mgr P. Czarnecki Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Górnicza 64
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr IIIRok akademicki 2018/2019
26.06.2020

 

16:00-20:55 Podstawy języka migowego. mgr A. Tarnowska
27.06.2020 9:00-17:15 Podstawy języka migowego. mgr A. Tarnowska
28.06.2020 9:00-13:05 Podstawy języka migowego. mgr A. Tarnowska
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Historia

semestr I

04.07.2020 13:10-17:15 Historia powszechna średniowieczna. mgr M. Obara
Integracja sensoryczna

semestr I

04.07.2020 9:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. dr E Kosior
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
05.07.2020 9:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. dr E Kosior
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr E. Jaworska
Pedagogika specjalna- pedagogika leczniczo- terapeutyczna

semestr I

04.07.2020 9:00-13:05 Wybrane problemy opieki paliatywnej i pracy hospicyjnej. mgr J. Kowalik
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
05.07.2020 9:00-13:05 Wybrane problemy opieki paliatywnej i pracy hospicyjnej. mgr J. Kowalik
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr E. Jaworska
Biologia
semestr III
04.07.2020 9:00-17:15 Metody obserwacji organizmów w naturalnym środowisku. mgr J. Siedlecka zajęcia w terenie
05.07.2020 8:10-13:05 Dydaktyka biologii w szkole ponad podstawowej. mgr I. Krzystanek
13:10-18:05 Dydaktyka biologii w szkole podstawowej. dr E. Kosowska
Edukacja dla bezpieczeństwa
semestr III
04.07.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej. mgr A. Wrzoskiewicz
13:10-17:15 Terenoznawstwo. mgr E. Machnicka- Zielińska zajęcia w terenie
05.07.2020 9:00-17:15 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej. mgr A. Wrzoskiewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro I, sala 2
skrzydło lewe
Integracja sensoryczna
semestr IIIGrupa A
04.07.2020 9:00-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr M. Kowalska
05.07.2020 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr A. Hajduk
Integracja sensoryczna
semestr IIIGrupa B
04.07.2020 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr A. Hajduk
05.07.2020 9:00-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr M. Kowalska
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr III
03.07.2020 16:00-20:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr B. Matachowska
04.07.2020 9:00-13:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr B. Matachowska
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I- III. mgr R. Lubecki
05.07.2020 9:00-13:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr B. Matachowska
15:00-19:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr M. Kozłowska
Matematyka
semestr III
04.07.2020 9:00-18:05 Dydaktyka nauczania matematyki (szkoła podstawowa) mgr M. Kaczmarczyk
05.07.2020 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki (szkoła podstawowa) mgr M. Kaczmarczyk
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej
semestr III
04.07.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV- VIII. dr A. Śliwińska
13:10-17:15 Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki. dr A. Śliwińska
05.07.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV- VIII. dr A. Śliwińska
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr III
03.07.2020 16:00-20:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr E. Machnicka- Zielińska
04.07.2020 9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr K. Romańczuk
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr D. Majchrzyk
05.07.2020 9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr K. Romańczuk
13:10-17:15 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr E. Machnicka- Zielińska
Pedagogika specjalna- tyflopedagogika

semestr III

03.07.2020 16:00-20:05 Elementy okulistyki i optometrii. mgr U. Orkisz- Wiącek
04.07.2020 9:00-13:05 Elementy okulistyki i optometrii. mgr U. Orkisz- Wiącek
13:10-17:15 Orientacja przestrzenna. mgr R. Kowalska
05.07.2020 9:00-17:15 Orientacja przestrzenna. mgr R. Kowalska ul. Sienkiewicza 16,
parter, sala 1
Pedagogika specjalna- terapia zajęciowa

semestr III

03.07.2020 16:00-20:05 Metody i techniki terapii pedagogicznej. mgr A. Śliwińska
04.07.2020 9:00-17:15 Metodyka pracy terapeuty zajęciowego. mgr A. Stanisławek
05.07.2020 9:00-17:15 Metody i techniki terapii pedagogicznej. mgr A. Śliwińska
Przygotowanie pedagogiczne
semestr III
04.07.2020 9:00-13:05 Metoda dobrego startu. mgr K. Michalska
13:10-17:15 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr I. Długosz
05.07.2020 9:00-13:05 Profilaktyka w szkole. mgr A. Matias
13:10-17:15 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr M. Kaczmarczyk
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr III
04.07.2020 9:00-13:05 Muzykoterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr E. Jaworska
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci przewlekłe  chorych z dysfunkcją ruchu. mgr K. Romańczuk
05.07.2020 9:00-13:05 Sztuki wizualne w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr A. Stradomska- Matczak
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci przewlekłe  chorych z dysfunkcją ruchu. mgr K. Romańczuk
Wychowanie fizyczne
semestr III 
04.07.2020 9:00-13:05 Lekkoatletyka. mgr P. Czarnecki Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Górnicza 64
13:10-17:15 Zabawy i gry ruchowe. mgr J. Zakrzewska Szkoła Podstawowa nr 18,
ul. Króla Bolesława Chrobrego 105
05.07.2020 9:00-13:05 Lekkoatletyka. mgr P. Czarnecki Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Górnicza 64
13:10-17:15 Zabawy i gry ruchowe. mgr J. Zakrzewska Szkoła Podstawowa nr 18,
ul. Króla Bolesława Chrobrego 105
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr I
11.07.2020 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr A. Matias
13:10-17:15 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr E. Jaworska
12.07.2020 9:00-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr J. Nowak
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr A. Matias
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr I
10.07.2020 16:00-20:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr J. Nowak
11.07.2020 9:00-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr A. Lichota
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
12.07.2020 9:00-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr J. Nowak
13:10-17:15 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr A. Gałęzowska
Pedagogika specjalna- Logopedia

semestr I

10.07.2020 16:00-20:05 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr B. Ludwicka- Dula
11.07.2020 9:00-13:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr M. Dudzińska
13:10-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr A. Lichota
12.07.2020 9:00-13:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr M. Dudzińska
13:10-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr A. Lichota
Przygotowanie pedagogiczne
semestr I 
10.07.2020 16:00-20:05 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak
11.07.2020 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr E. Jaworska
13:10-17:15 Pedagogika społeczna. mgr M. Piwowarczyk
12.07.2020 9:00-13:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr E. Machnicka- Zielińska
13:10-17:15 Pedagogika społeczna. mgr M. Piwowarczyk
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr III
11.07.2020 9:00-12:15 Coaching jako metoda rozwoju. mgr J. Zajęcka
13:10-17:15 Metody pracy w grupie. dr G. Barwinek
12.07.2020 9:00-17:15 Techniki i metody pracy coacha kariery. Sesja coachingowa. mgr J. Zajęcka
Fizyka
semestr III
11.07.2020 9:00-18:05 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. dr E. Kosior
12.07.2020 9:00-13:05 Elektrodynamika i optyka. mgr H. Bilnicka Ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a
skrzydło  prawe
14:00-18:55 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. dr E. Kosior
Geografia
semestr III
11.07.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr G. Barwinek
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr A. Stradomska- Matczak
12.07.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr A. Machnicka
13:10-17:15 Teledetekcja i GIS. mgr A. Machnicka
Integracja sensoryczna
semestr IIIGrupa A
11.07.2020 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr A. Hajduk Ul. Sienkiewicza 16,

Parter, sala 1

12.07.2020 9:00-17:15 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr M. Kowalska Ul. Sienkiewicza 16,

Parter, sala 1

Integracja sensoryczna
semestr IIIGrupa B
11.07.2020 9:00-17:15 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr M. Kowalska Ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
skrzydło  prawe
12.07.2020 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr A. Hajduk Ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 3
skrzydło  prawe
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej
semestr III
11.07.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV- VIII. dr A. Śliwińska Ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8
skrzydło  prawe
13:10-17:15 Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki. dr A. Śliwińska Ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8
skrzydło  prawe
12.07.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV- VIII. dr A. Śliwińska Ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8
skrzydło  prawe
13:10-17:15 Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki. dr A. Śliwińska Ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8
skrzydło  prawe
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr III
10.07.2020 16:00-20:05 Rewalidacja indywidualna. mgr A. Matias
11.07.2020 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr J. Bieniek
13:10-17:15 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr E. Machnicka- Zielińska
12.07.2020 9:00-13:05 Rewalidacja indywidualna. mgr A. Matias
13:10-17:15 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr E. Jaworska
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr III GRUPA AGRUPA B
11.07.2020 9:00-13:05 Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. mgr A. Gałęzowska
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr D. Majchrzyk
12.07.2020 9:00-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. dr E. Kosior
13:10-17:15 Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr A. Wrzoskiewicz
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr III
11.07.2020 9:00-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). dr E. Fert- Cichecka
13:10-18:55 Profilaktyka logopedyczna. mgr K. Puchała
12.07.2020 8:10-13:05 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr K. Puchała
13:10-18:55 Profilaktyka logopedyczna. mgr K. Puchała
Pedagogika specjalna- Surdopedagogika

semestr III

10.07.2020 16:00-20:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją słuchu mgr E. Jaworska
11.07.2020 8:10-13:05 Podstawy języka migowego. mgr E. Machnicka- Zielińska
13:10-17:15 Surdologopedia. dr E. Fert- Cichecka
12.07.2020 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją słuchu mgr E. Jaworska
13:10-18:05 Podstawy języka migowego. mgr E. Machnicka- Zielińska
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
semestr III
10.07.2020 16:00-20:55 Dydaktyka pracy opiekuńczo- wychowawczej. mgr E. Machnicka- Zielińska
11.07.2020 9:00-13:05 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. mgr M. Wrzoskiewicz
13:10-17:15 Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania. mgr A. Gałęzowska
12.07.2020 9:00-13:05 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. mgr M. Wrzoskiewicz
13:10-17:15 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr D. Majchrzyk
Wychowanie do życia w rodzinie
semestr III
10.07.2020 16:00-20:55 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr A. Wrzoskiewicz
11.07.2020 9:00-17:15 Formy pomocy w rodzinie. mgr A. Hańćko
12.07.2020

 

9:00-17:15 Formy pomocy w rodzinie. mgr A. Hańćko
Wychowanie fizyczne
semestr III
11.07.2020 9:00-13:05 Rytmika i taniec. mgr K. Drezno Ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 10a
skrzydło  prawe
13:10-17:15 Metodyka gier zespołowych- piłka nożna. mgr T. Hańćko Szkoła Podstawowa nr 18,
ul. Króla Bolesława Chrobrego 105
12.07.2020 9:00-13:05 Rytmika i taniec. mgr K. Drezno Klub Sportowy Musashi
ul. Henryka Sienkiewicza 4B
25-333 Kielce
13:10-17:15 Metodyka gier zespołowych- koszykówka. mgr T. Hańćko Szkoła Podstawowa nr 18,
ul. Króla Bolesława Chrobrego 105
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr IIIRok akademicki 2018/2019
10.07.2020

 

16:00-20:05 Dydaktyka specjalna. mgr A. Machnicka
11.07.2020 9:00-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). dr E. Fert- Cichecka
13:10-18:55 Profilaktyka logopedyczna. mgr K. Puchała
12.07.2020 8:10-13:05 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr K. Puchała
13:10-18:55 Profilaktyka logopedyczna. mgr K. Puchała
 
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Historia

semestr I

19.07.2020 13:10-18:05 Historia powszechna średniowieczna. mgr M. Obara
Integracja sensoryczna

semestr I

18.07.2020 9:00-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr M. Kowalska
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr K. Bieniek
19.07.2020 12:20-16:25 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr E. Jaworska
16:30-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr E. Jaworska
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
semestr I
18.07.2020 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr A. Matias
Pedagogika specjalna- pedagogika leczniczo- terapeutyczna

semestr I

18.07.2020 9:00-13:05 Wybrane problemy opieki paliatywnej i pracy hospicyjnej. mgr J. Kowalik
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr K. Bieniek
19.07.2020 8:10-12:15 Biomedyczne i psychospołeczne aspekty wybranych chorób przewlekłych. mgr J. Kowalik
12:20-16:25 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr E. Jaworska
16:30-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr E. Jaworska
Biologia
semestr III
18.07.2020 9:00-18:05 Dydaktyka biologii w szkole ponad podstawowej. mgr I. Krzystanek
19.07.2020 9:00-18:05 Dydaktyka biologii w szkole ponad podstawowej. mgr I. Krzystanek
Gimnastyka korekcyjna
semestr III
18.07.2020 9:00-13:05 Patofizjologia wad postawy. mgr K. Grzanka
13:10-17:15 Metody oceny postawy ciała. Dokumentacja pracy nauczyciela pracy gimnastyki korekcyjnej. mgr K. Romańczuk
19.07.2020 9:00-17:15 Metody oceny postawy ciała. Dokumentacja pracy nauczyciela pracy gimnastyki korekcyjnej. mgr K. Romańczuk ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 9
skrzydło prawe
Integracja sensoryczna
semestr IIIGrupa A
17.07.2020 16:00-20:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr A. Matias
18.07.2020 9:00-17:15 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr A. Gałęzowska ul. Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce
19.07.2020 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 16,
piętro I, sala 1
Integracja sensoryczna
semestr IIIGrupa B
17.07.2020 16:00-20:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr A. Matias
18.07.2020 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr A. Hajduk ul. Sienkiewicza 16,
piętro I, sala 1
19.07.2020 9:00-17:15 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr A. Gałęzowska ul. Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr III
17.07.2020 16:00-20:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr B. Matachowska
18.07.2020 9:00-13:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr B. Matachowska
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr M. Kozłowska
19.07.2020 9:00-13:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr B. Matachowska
15:00-19:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I- III. mgr R. Lubecki
Matematyka
semestr III
18.07.2020 9:00-18:05 Dydaktyka nauczania matematyki (szkoła podstawowa) mgr M. Kaczmarczyk
19.07.2020 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki (szkoła podstawowa) mgr M. Kaczmarczyk
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej
semestr III
18.07.2020 9:00-17:15 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV- VIII. dr A. Śliwińska
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna
semestr III
18.07.2020 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr M. Dudzińska
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr A. Matias
19.07.2020 9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr A. Pak
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr A. Matias
Pedagogika specjalna- terapia zajęciowa

semestr III

18.07.2020 9:00-17:15 Metodyka pracy terapeuty zajęciowego. mgr A. Stanisławska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8
skrzydło prawe
19.07.2020 9:00-17:15 Metodyka pracy terapeuty zajęciowego. mgr A. Stanisławska ul. Sienkiewicza 19,
piętro III, sala 8
skrzydło prawe
Pedagogika specjalna- Tyflopedagogika

semestr III

17.07.2020 16:00-20:05 Orientacja przestrzenna. mgr R. Kowalska ul. Sienkiewicza 16,
piętro I, sala 1
18.07.2020 9:00-13:05 Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabilitacji osób z  niepełnosprawnością wzrokową. mgr U. Kłonicka
19.07.2020 9:00-13:05 Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. mgr R. Kowalska
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku. mgr R. Kowalska
Przygotowanie pedagogiczne
semestr III
18.07.2020 9:00-13:05 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr I. Długosz
13:10-17:15 Szkoła jako instytucja wychowawcza. mgr A. Wrzoskiewicz
19.07.2020 9:00-13:05 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr I. Długosz
Terapia pedagogiczna i rewalidacja
semestr III
18.07.2020 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci przewlekłe  chorych z dysfunkcją ruchu. mgr K. Romańczuk
13:10-17:15 Metodyka pracy korekcyjno- kompensacyjnej. mgr A. Pak
19.07.2020 13:10-17:15 Metodyka pracy korekcyjno- kompensacyjnej. mgr A. Pak
Wychowanie fizyczne
semestr III 
17.07.2020 16:00-20:05 Metodyka gier zespołowych- piłka nożna. mgr T. Hańćko Szkoła Podstawowa nr 18,
ul. Króla Bolesława Chrobrego 105
18.07.2020 9:00-13:05 Rytmika i taniec. mgr K. Drezno Szkoła Podstawowa nr 18,
ul. Króla Bolesława Chrobrego 105
13:10-17:15 Metodyka gier zespołowych- ręczna. mgr M. Rybak Szkoła Podstawowa nr 18,
ul. Króla Bolesława Chrobrego 105
19.07.2020 9:00-13:05 Metodyka gier zespołowych- ręczna. mgr M. Rybak Szkoła Podstawowa nr 18,
ul. Króla Bolesława Chrobrego 105
13:10-17:15 Zabawy i gry ruchowe. mgr J. Zakrzewska Szkoła Podstawowa nr 18,
ul. Króla Bolesława Chrobrego 105