Księgowość wspólnot mieszkaniowych

adresaci_

Adresaci studiów

Studia skierowane do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności. W szczególności studia są adresowane do osób, które chcą poznać aktualne zasady prowadzenia rachunkowości przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz prawne zasady funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej jako odrębnej struktury organizacyjnej.

program studiow

Program studiów

Moduł I – Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych .

Moduł II – Ewidencja księgowa i pozaksięgowa wspólnot mieszkaniowych

Moduł III – Podatkowe aspekty funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Moduł IV – Finansowe aspekty funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Moduł V – Zasady sporządzania sprawozdań wspólnot mieszkaniowych

uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Studia uprawniają do podjęcia pracy w biurze rachunkowym, prowadzeniem księgowości i rozliczaniem płac. Księgowość wspólnoty mieszkaniowej, ze względu na zawiłe przepisy podatkowe, niejednoznaczne orzecznictwo sądów a także fakt podlegania pod przepisy wielu ustaw, stanowi dosyć skomplikowaną materię.

czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

 

uwaga

Uwagi

Studia dualne  to typ  kształcenia, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole a praktyczne u pracodawcy. Jest ono przede wszystkim szansą, dla młodych ludzi na zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu wybranego kierunku nauki. Zajęcia praktyczne odbywać będą się w biurach rachunkowych.

Podstawą prawną tej formy kształcenia jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010. 244. 1626 ze zm. Dz. U. 2015.09.01). Uczniowie kształcący się w tym systemie nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych.

 

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Translate »