Edukacja zdrowotna

adresaci_

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Edukacja zdrowotna skierowane są głównie do nauczycieli, chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja zdrowotna” w szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej. Ponadto studia adresowane są do pracowników instytucji zajmujących się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata, z zakresu: psychologii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, pracowników socjalnych placówek pomocy społecznej i domów pomocy społecznej, lekarzy i innych pokrewnych specjalności.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata.

program studiow

Program studiów

Program kształcenia na tym kierunku jest w trakcie przygotowania w związku
z oczekiwaniem na wytyczne od MEN.

 

Program kształcenia na tym kierunku będzie uwzględniał kwestie zdrowia psychicznego i fizycznego, promocji zdrowego stylu życia, kwestie zdrowego odżywiania, podstaw dietetyki, profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz edukacji seksualnej.

uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Studia będą nadawały uprawnienia do nauczania przedmiotu Edukacja zdrowotna w szkole.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe trzysemestralne.

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

3900,00 zł – opłata za rok (możliwość wpłat w systemie ratalnym 6 rat x 650,00 zł.)

1300,00 zł – semestr

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą

Tryb

Tryb

Studia w trybie hybrydowym

Translate »